KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN OCH ÄR VÅR FRAMTID


År 1930 verkade syster Faustina i klostret i Płock, Polen. När hon befanns sig i sin cell natten till söndag den 22 februari 1931, kom  Jesus till henne som “Barmhärtighetens konung, klädd i en vit habit. Två strålar strömmade fram ur Hans hjärta.

Hans budskap gällde barmhärtighet för hela mänskligheten. I sin dagbok skrev hon:

“På kvällen, när jag var i min cell, blev jag medveten om Herren Jesus klädd i ett vitt dräkt En hand rest i välsignelse, den andra handen berörde bröstet.

Ur en öppning i dräkten vid bröstet kom fram två stora strålar, en röd och den andra blek.

I tystnad såg jag på Herren, min själ var överväldigad av rädsla men också med stor glädje. Efter ett tag sade Jesus till mig, “måla en bild enligt det form du ser med inskriptionen: Jesus, jag förtröstar på dig.”

Fredagen den 13 september 1935 avslöjade vår Herre för syster Faustina Rosenkransen med den Gudomlig nåden.

Han visade mig  hur jag  skulle recitera den och bad mig:

“Be ständigt den Barmhärtighetens Rosenkrans som jag har lärt dig.

De som ber den kommer att få möta stor barmhärtighet i hennes dödstimma.

Om syndare ber denna Rosenkrans ska jag uppfylla deras själ med förlåtelsens frid och göra deras dödsstund lycklig.

Prästerna kommer att rekommendera den till syndare som det sista hoppet.

Även den mest härdade syndaren, som reciterar denna Rosenkrans, även om det är en gång, kommer att få nåd från Min oändliga barmhärtighet.

Jag vill att hela världen ska känna till min oändliga barmhärtighet.

“Var inte rädd för din Frälsare; O syndig själ. Jag tar det första steg  för att komma till dig, för jag vet att du själv inte kan lyfta dig upp till mig.

Barn, spring inte bort från din Fader; var villig att prata öppet med din barmhärtige Gud som vill tala om förlåtelse och övertyga hans nåd på dig. Hur kär är inte din själ  för mig!

Jag har skrivit ditt namn på min hand; du är ingraverad som ett djupt sår i mitt hjärta. ”

Jag vill ge er ofattbara nåd till dem som litar på Min nåd …

När de ber denna krans i närvaro av de döende kommer jag att stå mellan min Fader och den döende personen, inte som en rättvis domare utan som den Barmhärtige Frälsaren “.

“- Jag ska ge gränslösa nådegåvor åt de själar som vill be Barmhärtighetens Krona.

– Genom den kan du uppnå allt, om det du ber om är i överensstämmelse med min vilja.

– De själar som kommer att be med dessa ord kommer att omslutas av min Barmhärtighet  för resten av deras liv och särskilt i dödsstunden.

Barmhärtighetens Krona eller Rosenkrans är ett offer från Jesus själv att vi kan acceptera djupet i Hans kärlek för oss och allt det lidande Han var villig att uthärda för vår skull.

Det element som valts ut för denna Rosenkrans är så mäktiga att de kan symbolisera Guds kärlek till oss. Den lek strålen gäller vår rening från synd. Den röda strålen står för blodet som är själarnas liv.” ~ St Faustina’s Dagbok 313).

Hon försökte skissa bilden med träkol på duk, men hade ring framgång. I sin dagbok (Notebook 1, punkt 53) skrev hon att Jesus berättade för henne att hon skulle få “synlig hjälp” med uppgiften.

Det blev konstnären Eugeniusz Kazimirowski som utförde målningen. Den visades för allmänheten i påsken  den 25-28 april 1934 och tavlan närvarade vid den första mässan

Bönen finns på:
http://www.oikonomia.info/?page_id=29643

Publicerat i Jesus Kristus. | Lämna en kommentar

CYBERKRIG: FRAMTIDENS KRIGFÖRING INNAN FREDSERANS ANKOMST

Allt som rör sig kan digitaliseras. Vi har lärt att oss webben gör världen tillgänglig för oss alla. Men i spåren kom cyberbrotten genom identitetskapningar, bedrägerier, stöld av privat information eller spridning av falsk information. Facebook-avslöjandet visar en stor sårbarhet för oss. Regeringar och det politiska partier stod oförstående för att den personliga sårbarheten är så stor. I framtiden finns cyberkrigens hot mot nationer. Ett kapplöpning mellan nationer, hackare och terrorister. Men världens makter är inte den slutgiltiga. Det gamla utgår med det nya.

Det finns en rationalism som bedövar medvetandet. Rationalitet skulle betyda “det förnuftiga” men förvandlas till en förträngning av medvetande och av det goda. Konsekvenser av beslut förblindas. Det rationella tänkandet tar oss in i ett  system med vår digitala identitet och profil som lösgör oss från kontanthanteringen med digitala tillståndsbevis för handel.

Rationalismen gäller så även vår verklighetsuppfattning som begränsad till enbart en fysiskt verklighet och existens. Men verkligheten är större. Livet är större.

Läs mer

Publicerat i Automatisering, Cyberrevolutionen | Lämna en kommentar

Mitt Västra Hus håller på att plundras

Fatima 1917 i Portugal gällde ett återupprättande av en genom historien splittrad Kyrka.

Revolutionerna har med Antikrist och utvecklingen av Antisamhället att göra. Antikrists förlöpare blev härskare för många nationer under 1900-talet. La Salette 1846 är en föregångare till Fatima.

I brevet den 29 augusti 1989 avslöjade syster Lucia skälet till vigningen. Det gällde Kyrkans återförening:

“Vigningen med alla biskoparna var en kallelse till att ena hela kristenheten – Kristi Mystiska Kropp – vars huvud är Påven, som är den ende och sanne representanten Kristus har på jorden och som har fått nycklarna till Himmelriket. Enheten vilar på tron och kärlekens band till varandra, som gör oss förenade i Kristus såsom Han önskade och bad till Fadern – Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom Du, Fader, är i Mig och Jag i Dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att Du har sänt Mig. Joh 17:21”

Läs mer

Publicerat i Jesus Kristus., Kyrkan, Okategoriserade, Påsk, Påsken | Lämna en kommentar

DEN STORA NÅDEN. KRISTUS DÖR FÖR ATT RÄDDA ORÄTTFÄRDIGA

Han hette Simon, en temperamentsfull fiskare, som blev den första ledaren och då “påven” för den Kyrka som Kristus instiftade som skulle spridas universellt. Ett förbund för evig tid. Kristus kan välja vem han vill och resa honom eller henne till att bli ett helgon. Varje människa är Guds kärleksbarn. Älskar att förlåta. Vårt jordeliv är en förberedelse för det tillkommande.

Kristi död på Korset innebar den gamla kroppen och människan dog och livets källa öppnade sig. Ett hav av barmhärtighet öppnades för hela världen. Uppståndelsen är segern över dödsriket och himmelsporten öppnade sig. Budskapet är att vända om i livet  på jorden. Kristus vill förlåta om vi ångar oss
Läs mer

Publicerat i Abraham Lincoln, Kristendom, Kyrkan, Petrus | Lämna en kommentar

PÅSKEN – DEN NYA DAGEN, UPPSTÅNDELSEN OCH LIVET

Vad döljer sig i Påsken? Med Kristi uppståndelse kommer en ny dag. Guds folk har en ny sabbat och vila att vänta sig. I den sjunde sjunde dagen förlorade sig människor i ohörsamhet. De skulle aldrig komma till vila med Gud.

Kristus sonad våra och världens synder med sitt oerhörda smärtfyllda lidande och död. När Jesus mötte döden sprang livets källa fram för oss alla. Jesus steg ned i dödsriket och väckte döda. Dödsriket besegrades.

Läs mer

Publicerat i Jesus Kristus., Påsk | Lämna en kommentar

DENNA 3D-SKULPTUR AV JESUS ÄR BASERAD PÅ SVEPEDUKEN I TURIN

Vem är mannen på Svepeduken i Turin? Han bär skador som liknar de Kristus bar. En 3D-kopia är framtagen ur den information som finns i linneduken.

Publicerat i Forskning, Jesus Kristus., Kärlek, Människan och värdet | Lämna en kommentar

DEN GAMLA MÄNNISKAN DOG PÅ KORSET. DEN NYA STEG UPP UR GRAVEN

Påsken är det händelse när den gamla människan dör och den nya människan stiger upp ur graven.

Passionstiden inleder Påsken och Guds frälsningsverk. Jesus blev sänd av sin Fader till jorden till världens frälsning för att födas som människa av Maria och leva som en människa men utan att begå synd. Genom Guds kraft blev Maria havande och förblev obefläckad. Josef utvaldes att beskydda familjen och förbli Marias kyske Make.

Allt återupprepas i Kyrkans mässa. Mässan är Kyrkans hjärta. Den Himmelska måltiden. Prästen är Kristi ställföreträdare. Bakom finns hela hemligheten. Guds moder är Guds ark. Kyrkan är en Moder. Maria är kyrkans moder. Maria så vår andliga Moder.

Profeten Jesaja förutsäger Messias i Jesaja. kap 9:6 men också rollen att befria dem som var bundna  i skuld. De skulle som fria nå livet stora och eviga gåva.

Läs mer

Publicerat i Jesus Kristus., Kristendom, Mirakler, Påsk, Påsken | Lämna en kommentar

FÖRSTA PÅSKEN – FYNDEN, MOSES EXODUS OCH ÖVERGÅNGEN GENOM RÖDA HAVET

Påskens ursprung börjar i Israels fångenskap i pyramidernas Egypten. Påsk betyder övergång. Vi är i en övergången mellan vinter och vår. En papyrusrulle bekräftar plågorna som en gång kom över Egypten. Det skulle då skett 1446 f.kr. Påsken blir den äldsta högtid vi har.

Läs mer

Publicerat i Bibeln, Bön, Frihet, Historierevision, Jesus Kristus., Jorden, Kyrkan, Människan, Materialism, Ny tid, Paradigm, Påsk, Påsken, Rättvisa, religion, Sekterism, slavdom, SLiG, Tolerans | Lämna en kommentar