web analytics

VAD KOMMER ATT SKE? GUD HÖR, SER, TALAR OCH KOMMER ÅTER – Kristi budskap den 7 september 2018

Allt oftare uppträder himlafenomen runt om i världen med kristna förtecken. Här en bild tagen i Grekland nyligen.

Olika tecken sker på himlen. Sedan 1986 sänder Jesus sina personliga budskap till jordens folk och länder likt ett kärleksbrev till alla. En stor nåd finns för oss i en mörk tid.

Valde en person som var direkt okunnig. Hon levde ett gott borgerligt liv i världens ögon. En konstnärinna och fotmodell som spelade tennis och var mor till två barn.

Idag har Vassula Rydén i 33 år varit Guds sändebud världen över med Guds eget verk “True Life in God”.
Läs mer

Publicerat i Jesus Kristus., SLiG | Lämna en kommentar

GUD ÄR EN. EN GUD FÖRENADE I TRE GUDOMLIGA PERSONER. DE TRE LJUSEN.

En Gud i ett väsen som den heliga Treenigheten med de tre Gudomliga Personerna som Fadern. Sonen och Ande i en fullständig samklang

Lovat vare det trefalt Heliga Ljuset i vars makt allt blev till.

Utan existens fanns inget. Existens till liv och till allt som finns. Existens som var, är och finns i all evighet.  Inte en död existens utan en levande.

En levande kraft och en orsak som skapar.  En Skapare som skapar ur sig själv och är den Allsmäktige som äger total frihet att skapa vad Han vill. Friheten fick vi alla som den fria viljan som och även änglarna.  Annars vore vi robotar.

Sannings, Kärlekens och Visdomens källa. En Gud som hus där allt finns. Jorden är ett hus där människorna bor med all natur som försörjer oss.

Läs mer

Publicerat i Jesus Kristus., Människan, Maria | Lämna en kommentar

ALL EXISTENS OCH FRAMTID FINNS HOS GUD

Ett tomt välde och trolöshet styr världen i en söndrande rationalism, till konflikter, ödeläggelser och ateism.
Läs mer

Publicerat i Jesus Kristus., SLiG | Lämna en kommentar

VATIKANEN GODKÄNNER PRILGRIMSFÄRDERNA TILL MEDJUGORJE

Alla klockor ringde i Medjugorje den 12 maj 2019. Efter alla dessa år sedan 1981 har den till sist den lokale biskopen och Vatikanen godkänt pilgrimsfärder till Medjugorje där Jungfru Marias  uppenbarelse sker sedan 1981 och pågår än idag.

Maria budskap sprids över hela världen se https://www.medjugorje.org/
Läs mer

Publicerat i Fatima, Jesus Kristus., Kristendom, Kyrkan, Maria, Medjugoreje, Mirakler | Lämna en kommentar

DEN CYBERNATIONELLA REVOLUTIONEN

Teknik- och robotutvecklingen tillsammans med artificiell intelligens tar över allt fler discipliner. Skall Sveriges utveckling baseras på full arbetslöshet i EU?

En dag för ungefär 55 år sedan fick USA:s president Lyndon B Johnson en varning.

Läs mer

Publicerat i Jesus Kristus., Jorden, Kristendom, Liberalism, Makt, Människan, Teknokrati | Lämna en kommentar

DEN MODERNA KULTURENS LIVSORDNING?

Vår tids kultur och frihet, i vad som kallas postmodernism, innehåller upplösningar  av livets kärnvärden. Vi kan se det på film med rätten att döda eller när en maskinvärld tar över våra livsvillkor.

Läkarstöd för självmord erbjuds på vissa ställen. Patienten trycker på en POD för att avsluta sitt liv. Även aktiv dödshjälp av läkare utvecklas. Organisationer finns för rätten att dö som “The World Federation of Right to Die Societies”.

Vad gäller rätt till sitt liv?

För dem som aldrig blev födda. Vad gäller vår natur som ställs under nya lagar. Marknadens lagar Är detta utveckling eller en avveckling?  Vår tids frågor är stora.
Vad är sanning och vad är villfarelse?

Läs mer

Publicerat i Europa, Filosofi, Frihet, Informationskriget, Jesus Kristus., Kristendom, Kultur, Kunskapssamhället, Kyrkan, Liberal revolution, Liberalism, Makt, Människan, Människan och värdet, Marknadspolitik, Modernism, monopol, Opinionsbildning, Paradigm, Pengar, Postmodernism, Rättvisa, religion, Robotisering, Samhällsvision, sekulariseng, Skapelsen, Värderingar | Lämna en kommentar

SANT LIV I GUD:S EKUMENISKA PILGRIMSFÄRD TILL GREKLAND 2019

“En upptäcktsfärd i de heligas land”

Pilgrimsresa som äger rum den 26 oktober – 3 november 2019, och går till Grekland. En inbjudan av Vassula Rydén arrangerad av föreningen True Life in God. Det blir besök både på kyrkliga och arkeologiskt intressanta platser i Aten, inlandet och i den grekiska övärlden. Boendet blir på ett hotell i Marathon Bay, Attica.

Läs mer

Publicerat i SLiG | Lämna en kommentar

DE OMUTBARA

Publicerat i civilitet, Rättvisa | Lämna en kommentar