DEN MOBILA REVOLUTIONEN

UR har visar en film på SVT. Värde att se. Den mobila revolutionen har beskrivits som en av de riktigt stora uppfinningarna i teknikhistorien, den handhållna trådlösa kommunikationsapparaten.

Mobiltelefonen har blivit en integrerad del av våra liv på ett sätt som få kunde ana för bara ett par decennier sen. Vi går in i en tid som består av ytterligheter. God på ett sätt men till ett pris vi kanske inte förstått??

Läs mer

Publicerat i Rationalism, Robotisering, Säkerhetspolitik, Utveckling | Lämna en kommentar

BÖN! HJÄLPER DET?

Nonsens kan en del säga. Vi lever i en modern tid. Finns ingen Gud som hör. Men bön är inte svårare än att be någon om hjälp.
 
Min god vän S berättade igår. Imorgon tar jag den sista behandlingen. Läkarna säger att att min lymfcancer är borta. Inga svullnader finns kvar. Röntgensvar ger samma svar.

Läs mer

Publicerat i Bön, Gudsbevis | Lämna en kommentar

Trettondagen. De kom för att söka Sanningen

trettondagen

När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje.  De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra. Matt 2:10

Läs mer

Publicerat i Jesus Kristus., Maria | Lämna en kommentar

PUTIN TAL 2013 OM LIBERALISMEN I VÄST

 
Vi kan se hur många av de euroatlantiska länderna faktiskt avvisar sina rötter, inklusive de kristna värderingar som utgör grunden för västerländsk civilisation “, sade Putin vid en konferens 2013.”
 
De förnekar moraliska principer och alla traditionella identiteter: nationella , kulturella, religiösa och till och med sexuella … De genomför policyer som motsvarar stora familjer med samkönade partnerskap, tro på Gud med tron ​​på Satan. “Genom att böja sig för sekularismen noterade han vid ett annat tillfälle västet trender mot” kaotiskt mörker “och” återgå till en primitiv stat.
Publicerat i Kristendom, Kyrkan, Liberal revolution, Liberalism | Lämna en kommentar

JESUS SOM FLYKTING I EGYPTEN. TIDEN OCH VITTNESMÅLET UTANFÖR BIBELN.

Är Nya Testamenten den enda källan om Jesu liv.  Egypten kan i sin koptiska tradition bekräfta “Flykten till Egypten” som är bevarad och vördad  hos folket i Egypten som ger vittnesmål om Jesu barndom utanför Bibeln.

Folket visste inget om den heliga Familjen eller vem Jesus var, när de kom. Men deras flykt och boende har under 3,5 år satte djupa spår hos folken.

Kyrkan grundlades evangelisten Markus omkring 42 e.Kr.

Läs mer

Publicerat i Bibeln, Flykt, Jesus Kristus., Maria | Lämna en kommentar

LJUSETS ÅTERKOMST

Advent betyder ankomst. Vi är i Jultid. Vi möts i ljus som tänds i mörkret och i glädje. Vi ger varandra gåvor eller genom Tomtens gåvor  till barnen. Jultomtens amerikanska namn är “Santa Claus”  som leder till Sankt Nikolaus som var en biskop på 300-talet som helgonförklarades för sin kristliga givmildhet till de fattiga.

Julen innehåller hela meningen med vår existens på jorden och för framtiden. Den första ljuset gav världen existens i tid, rum och liv. Utan det skapade ljuset rådde mörkret. Andra ljuset gav nytt liv. En ny människa skapades andligt genom Kristi verk. Pånyttfödd genom Kristi förening.

Läs mer

Publicerat i Kristendom, Livet, Människan, Maria, Okategoriserade | Lämna en kommentar

FRAMTIDEN, DEMOKRATIN, FRIHETEN OCH RÄTTEN UNDER AFFÄRSVÄRLDENS SKUGGA.

 

Ojämlikheten i världen är byggd på rikedom. Ojämlikheten i samhället tillhör en extrem rikedom som tillhör mindre än 1/10 av en procent av befolkningen.

Det har gett stora negativa följder på samhällets utveckling. Här uppstår prekäriatet med dem som får leva det prekära livet.

Vi är i en tid när samhället formas av dem som äger samhället eller snarare lever på jordens krediter. Dessa monetära makter är “master of mankind” – mänsklighetens härskare”

I “Nationernas välstånd” – An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations –  publicerat av Adam Smith 1776,  omtalas en grupp som “Master of Mankind” som som sökte kontroll över England.  Anorna är gamla. Idag gäller det en global kontroll.

Bakom vår samhällsutveckling finns många ansträngningar till att nå rättvisa, demokrati och frihet.

Under 50- och 60-talet fanns en ganska jämn ekonomisk fördelning hos befolkningen. Arbetare kunde för familjen bygga ett sommarställe och ha tillgång till bi.

I en demokrati har opinionen ett inflytande på politiken. Regeringen genomför folkets beslut. Det är vad demokratin betyder.

De privilegierade och mäktiga gillar inte detta. Demokratin ger makten till folket och tar bort den ur deras händer.

Den demokratiska grund glider isär och det sker runt 70-talet.

Den nya vägen går genom att makt och förmögenheter koncentreras till allt färre händer. Finanspolitik, avregleringar, spekulation, nyliberal politik, social nedskärning och internationalisering av företag är operationer som till koncentrationen av förmögenheter och skatt.

Vi är i en tid där ekonomin förvandlas till produktion och distribution av rikedomar till de rikaste dvs plutonomi. Denna samhällsanalys är baserad på “Noam Chomsky och den amerikanska drömmen”, som visats i Kunskapskanalen.

Läs mer

Publicerat i 70-talskrisen, Avregleringar, Bank och finans, Bankreformering, Bobubbla, Chicagoskolan, Demokrati, Demokratur, Eliten, EU, Fattigdom, Finansens systemfel, Finanskapitalism, Finanskraschen 2008, Finanskrisen, Finansmakten, Framtid, Frihet, Gruppmedvetande, Individualism, Internationalism, Investeringspolitik, Kapitalism, Klassamhället, Klasskamp, Liberalism, Lobbying, Människan, Människan och värdet, Marknadspolitik, Medier, NVO, Ny tid, Nyliberalism, Orättvisa, Postdemokrati, Rättvisa, Skatt, Solidaritet, Suppereliten, Systemfel, Utveckling, Väffärdsstaten | Lämna en kommentar

ÄR ERAN USA PÅ VÄG UT? RYSSLAND OCH KINA TAR ÖVER

 
Den vanliga uppfattningen är att USA leder de västerländska demokratierna i en global kamp för att bekämpa terrorism och totalitarism och främja demokrati. I själva verket har politik gällt ”a global management by fear.” Verkliga eller skapade hotbilder har gällt för en ny världsordning
 
Enligt Freedom Houses USA-tillvända klassificeringssystem fanns det 49 nationer i världen 2015 som kan kategoriseras som ”diktaturer.” USA har lämnat militärt stöd till över 73 procent av dessa diktaturer!
 
 
Det nya presidentskapet med Trump har lett till att utvecklingen blir kontraproduktiv. Ryssland och Kina tar nu över där USA stiger av Sanktioner skapar utrymmer för Ryssland och Kina kan bygge nya handelsvägar
Publicerat i BRICS, Kina, Ledarskap, Postmodernism, Ryssland, USA, Värderingar | Lämna en kommentar