VÄSTMEDIERS MÖRKLÄGGNING AV ARABVÅRENS OCH SYRIENKRISENS VERKLIGA ORSAK

FlyktSyrien
Folk förs bakom ljuset. Den makropolitiska agendan är fördold. Folkförflyttningen är planerad. Kriser konstrueras till förändring. Getingbon har installerats. Priset innehåller humanitära katastrofer. Målet göms i FN.s Agenda 2030 artikel 25.  Medier förskingrar sanningen.Vi lever i en informationsbubbla om det verkliga skeendet.

Västpolitisk liberalism håller medborgare i schack i en förkrympt individpolitik. Konsten i makropolitiken är att tala om fred och demokrati och samtidigt driva krig. Två olika finansmakter driver den global vägen. En väg går via de stora företagen och det militära etablissemanget i väst. En annan via bankväsendet för global täckning. Ett prototypbygge är EU. En annan är Kina i en förening av kapitalism och kommunism.

Politiska ledare talar då om nödvändiga lösningar. År 2014  konstaterar  Obama ”vi måste … [fortsätta] den politiska lösningen som krävs för att lösa Syriens krisen en gång för alla.”

Tanken om en omställning av Syrien och länder i Mellanöstern sträcker sig till tiden efter Sovjetunionens fall 1991. Det gäller även en omställning av hela Europa. Allt till en bankförtjänst. Människor och kapital byter plats i ny ordning. Kapitalets rätt och frihet över folk och nationer.

Läs mer

Publicerat i Informationskriget | Lämna en kommentar

AMERIKAS DELADE STATER

FL_DividedStatesOfAmerica

När Donald Trump svor eden som USA:s 45:e president så gjorde han det i ett delat land. Aldrig tidigare har klyftan mellan de två partierna i kongressen, republikaner och demokrater, varit så djup.
Nu finns även en intern spricka inom Republikanerna. Och folket kontrar en elit. Politiken gynnar inte folket utan något annat.
Läs mer
Publicerat i Donald Trump, Informationskriget, Läkemedel, Liberal revolution, NVO | Lämna en kommentar

DET TVÅNGSMÄSSIGA EGOT OCH DEN BEFRIADE MÄNNISKAN

SundayCuaresmaIAno

Vem är människan? Den frågan rör hela vår existens och allt som sker i samhället. Samhället är en spegelbild om hur människan uppfattas. En frågan är då om hon är och bär ett mål eller om hon endast är ett medel och inte mer värt än ett djur som en biologisk varelse.

Människan skiljer sig från djuren som följer en instinkt och uppfyller ett ändamål. Människan kan välja väg och skapa nytt. Hon bär på moral och ingår som medlem i samhället. En frihet med ansvar. Hon bär på ett ursprung med en själ med hennes person. Men vad händer??? Hon kränks i våld och orätt. En sekularisering som gör uppror mot allt.

Läs mer

Publicerat i Egot, Jesus Kristus. | Lämna en kommentar

BIBELN GÅR I UPPFYLLELSE

2017

Längtan efter en verklig fred är längtan för alla folk i världen. Sökandet efter ett system som försonar och förenar, men de självuppfunna recepten råder inte bot på vår historia och nutid.

Fatima, Garabandal och Medjugorje är 1900-talets stora Maria-uppenbarelser. Från tid till tid har Jungfru Maria kommit till olika platser i världen. 1917 i Fatima under VK I. Allt som då skedde påverkar vår tid. Fatima gäller Guds frälsningsplan. Gud griper in i snar tid. Alla människor på hela jorden skall få möta Gud personligen och få se sig själv i Guds ögon.

Läs mer

Publicerat i Fatima, Framtid, Jesus Kristus., Medjugoreje, Okategoriserade, SLiG | Lämna en kommentar

STÖRTAR PRESIDENT TRAMPS ”POPULISM” DEN DJUPA STATEN


deepstate.php

President Trump rivstartar mot liberala demokratiska ideal, etablissemangets maktfullkomlighet, NWO-tankegångarna och Open Societys omflyttningspolitik.

Läs mer

Publicerat i Bank- och finanskriser, Donald Trump, EU, Främlingsfientlghet, Geopolitik, Globalisering, Hillery Clinton, ISIS, Krig, Liberalism, Människan och värdet, Medier, Nato, NVO, Ny tid, Open Society, Rasism, Ryssland, Skapa pengar, slavdom, Syrien | Lämna en kommentar

USA (CIA) – ”We totured some folks”


image

CIA har utbildat över en miljon poliser i över 47 länder i teknik för tortyr. Detta har pågått i ett halvt sekel. För att förändra världen bedrivs även ”false flag operation”.

Läs mer

Publicerat i facsim, Tortyr | Lämna en kommentar

PÅVEN: FÖRSONING I KYRKAN FÖR FRED OCH ENHET

unit

PÅVEN FÖR FRED: KRISTUS GRUNDADE ENDAST EN KYRKA I KÄRLEK TILL OSS

Kristen enhet kräver att vi lära oss av varandra, säger påven. Försoning och lämna det gamla för Kristi skull.Vi ingår alla i en och samma kropp. Öst och väst är två lungor i en och samma kropp med Kristi som huvud.

Delningen mellan öst och väst kom 1054. Reformationen 1517. Skilda påsktider 1582 och sedan kom än mer urholkning.

Läs mer

Publicerat i Jesus Kristus., Kristendom, Kyrkan | Lämna en kommentar

FRÅN VIKINGATID TILL KRISTI TID. EN NY ERA KOMMER. KRISTI ERA

FrOEsOEstenenEn gotisk invandring till Sverige sker runt 800-talet. Dessa bar med sig en urkristendom till Sverige genom all handel men även ur strider mot Romarriket redan under 200- talet.

Vikingatida krigare som från 900-talet till 1100-talet tog lejd hos den bysantinske kejsaren i Konstantinopel (Miklagård) i dennes livgarde, väringagardet försvarade kejsaren och hans palats.

De för kristendomen  med sig till Sverige. Asatron upphör i Norden under 1000-talet

Ordet beväring kommer från detta. Fornnordiska væringr betyder ”edsvuren”.ä

Runstenar vittnar om gångna tider. Vi befinnes oss i mänsklighetens viktigaste tid. Endast en makt kan förjaga mörkret nu.

Läs mer

Publicerat i Framtid, Hendenom, Jesus Kristus., Kristendom, Makt, Människan, Ny tid, Okategoriserade, Påsken, Rättvisa, religion, SLiG, Sverige | Lämna en kommentar