BABELS TORN – BIBLISK MYT ELLER EN SANNING?

Irak är idag ett land som i decennier härjats av krig. Hela området runt omkring är dag i fokus och har påverkat hela vår världssituation. Här i detta område har hela vår civilisation haft sitt ursprung.  Arkeologin visar en historia som gällt Babylon som gjorde uppror med en gud kallad Maruk.

Finns det många gudaläror eller religioner? Eller finns det endast en som är Kärlekens Gud som skapat allt. Alla andra tillhör endast Upprorsmannens läror. En Upprorsman klädd i många dräkter.

Läs mer

Publicerat i Babylon, Bibeln, Historia | Lämna en kommentar

RÄTTEN ATT LEVA. DEN EVIGT LEVANDE SJÄLEN.

Bilden med Jesus med det döda fostret i sin hand fann en kvinna 2005 i Australien, som ledde till ett nytt mirakel. Hon blev helad från sin cancer. Att be för de ofödda är en stor gärning som räddar barnets själ. Här nedan på länken finns en bön. Låt bönen bli spridd.

Abortions worldwide this year: 37 milj

Människovärdet är vår tids stora fråga. Människan reduceras till en animal varelser. Människan är skapt till en avbild av Gud skaparen och till en arvedel i himlen. Abort innebär ett en människa dör. En konception innebär att människa får sin första boning hos en mamma.

Läs mer

Publicerat i Abort, Jesus Kristus., Kristendom, Människan och värdet, Maria, Okategoriserade | Lämna en kommentar

DET FINNS EN EVIG EXISTENS. MARIA HAR VISAT VÄG FÖR JORDENS FOLK

Kan vårt medvetande förändras eller är vår världsbild så fast att vi stänger av. Tusentals uppenbarelser har skett i modern tid. Totalt okänt eller förnekat av många som omöjliga. Strider mot vetenskapen.

Uppenbarelser sker inte för att skapa sensation utan för att förmedla sanningen. Mänskligheten är en andlig ”konstruktion” med och för varandra. I varje människa, vän eller ovän, lever Kristus i dem. Vi är alla levande byggstenar i Kristi kropp eller grenar på Trädet.

Sanningen är att det finns evig existens. Sanningen är att det finns en Himmel för oss. Sanningen är att det även finns ett Helvete. Därför finns Kärleksbudskap om Gud och medmänniskor. Fatima säger be, be be … det  finns många som kommer till helvetet, då ingen ber för dem. Sanningen är att Kristus äger makten att förlåta, bota och rädda i Barmhärtighet. Kristus är lika mycket Rättvisans makt. Sanningen är att en Nådetid finns. En tid till.

Sanningen är också Gud har ingripit i jordens utveckling och i mänskliga tider i vad som har hänt och skall ske.

Vi är i en tid när så mycket händer som leder till djupa samhällskriser och katastrofer. Tid i hat i många avseenden. Även ett obstinat hat mot Guds existens som erbjuder sin Barmhärtighet till vår räddning.

Jungfru Marias Uppenbarelse i den Koptiska kyrkan i El-Zeitoun, vilket betyder ”oliv” och är en symbol för freden, blev en stor publik tilldragelse. Ett tack till folket för den heliga Familjens flykt och beskydd i Egypten under ca 3,5  år undan Herodes.

Både kristna och muslimer hyllade hennes ankomst. Omkring en miljon erfor händelsen under åren 1968-1973. Även president Nasser såg det hela. Vittnesbörden finns här även på en video. Läs mer

Publicerat i Framtid, Fred, Historia, Jesus Kristus., Kristendom, Kyrkan, Liberalism, Maria, Mirakler, Okategoriserade, SLiG | Lämna en kommentar

I SÖKANDET EFTER MÄNNISKAN. ÄR ADAM OCH EVA DE FÖRSTA MÄNNISKORNA?

Den frågan ställs många gånger. Vi är i en utsatt tid. Människan är ifrågasatt i modernismen att hon endast är en animal varelse. Ett tänkande däggdjur. Eller än mindre. Ett medel att förbruka i det ekonomiska livet för att alstra en ny vinst.

När blir en människa till? Är en annan och logisk fråga. Om man inte är människa med alla gener vid befruktningen, varifrån och när kommer då informationen om människoblivandet.

Begreppet ”människa” kommer av Adam, som betyder människa. Adam och Eva är specifikt skapade som fullkomliga. En förening i kött, blod och ande.

Eva betyder liv. Man och kvinna är två skapande principer.

Läs mer

Publicerat i Historia, Jesus Kristus., Jorden, Människan och värdet, Okategoriserade | Lämna en kommentar

FÖRLÅTELSENS RIKEDOM

Nedanstående text är hämtad ur ett brev som Padre Pio skrev 1914 till Raffaelina Cerase. De hade en stor brevväxling med varandra. Padre Pio är känd som ett stort helgon i Italien. Han var även en stor mystiker, hjälpte många och botade bl.a en blind kvinna. Han bar Kristi sår på sin kropp

Läs mer

Publicerat i Kristendom, Okategoriserade, Pader Pio | Lämna en kommentar

DEN POSTMODERNA MÄNNISKAN

Vart bär det hän? Människor skändas. Skatteparadis byggs. Medvetandet avtrubbas. Vilka drivkrafter finns bakom? Vem är du eller jag? Spelar någonting egentligen någon roll om vi är en människa eller inte? Varför existerar vi? Vad är meningen? Vad bör vi göra? De existentiella frågor blir alltmer uppenbara.

Läs mer

Publicerat i Jesus Kristus., Kristendom, Kyrkan, Liberalism, Människan och värdet, Postmodernism | Lämna en kommentar

MUSLIMER OCH ISIS-KRIGARE MÖTER JESUS KRISTUS OCH BLIR KRISTNA.

Tid är en potential. Potential att utveckla oss. Där livet endast består av underhållning, där finns ingen reflektion och utveckling av oss att verka som människor. Där hat gror där finns ingen kärlek och medmänsklighet. Och inte heller fred. Där ingen ödmjukhet finns, där finns ingen barmhärtighet.

Slaget är inte förlorat. Så länge vi lever finns förlåtelsen. Det finns en Kärlekskraft bortom all gräns. Detta vittnar även extremister om.

Muslimer och ISIS-krigare fått erfara som dödat människor att de mött en obeskrivbar kärlek genom Jesus och har fått förlåtelse i all sin ånger. Deras liv kom att förändras totalt  De omvänder sig till kristendom. De vittnar. Vi äger alla en ande. En livsande med Gud. Vi är alla en avbild Gud såväl medmänniskan som motståndare.

Läs mer

Publicerat i Islam, Kärlek, Krispolitik, Människan, Omvändelse | Lämna en kommentar

DET HELIGA LIVET. ALLA HELGONS DAG FIRAS 1 NOV. VEM ÄR DÅ MÄNNISKAN???

Vad innehåller kristendom? Den innehåller en inbjudan till kärlekens gästabud och gemenskap. Fadern sände Kristus till oss för att befria i självuppoffrande kärlek. Besegrade fienden. Dödsmakten!

Den 1 november är det Alla Helgons dag. De första helgonen i historien var martyrer till Kristi efterföljd. Den goda viljan i kärlek och barmhärtighet i världen är ett eko av Kristus. De är Guds tjänare. De var även profeter och apostlar i historien.
Läs mer

Publicerat i Gudsbevis, Hedendom, Informationskriget, Jesus Kristus., Kärlek, Kristendom, Kyrkan, Människan, Människan och värdet, Maria, Medvetande, Mirakler, NVO, Ny tid, Okategoriserade, Pengar, Rationalism | Lämna en kommentar