web analytics

ROSENKRANSENS HEMLIGHET – BÖNEN SOM SKYDDAR OCH RÄDDAR

Vi kan be andra om hjälp när vi skall göra göra något. Något självklart. Rosenkransen är en sådan bön som ber om Marias hjälp om beskydd i vår tid på jorden. Den gamla eran når sin kulmen. Marias uppenbarelsen är många genom tiderna. Hon erbjuder Rosenkransen som det andliga vapnet mot det onda i den mörka tiden.

Läs mer

Publicerat i Jesus Kristus., Kristendom, Kyrkan, Lobbying, Människan, Människan och värdet, Maria, Medjugoreje, Okategoriserade, Omvändelse, Rosenkransen | Lämna en kommentar

KÄRLEKEN SKALL ÅTERVÄNDA GENOM JESU ÅTERKOMST

Vår tidsålder är mätt i Kristi tid sedan han som sann Gud kom till jorden och levde som den sanna människan.

Sänd av Fadern i himlen. Född av jungfru Maria. Avslöjade sanningen. Botade och väckte liv med sitt gudomliga Ord.

Tog på sig alla våra brister och missgärningar. Sonade allt på Korset med sin offrande Kärlek. Segrade över Döden och Uppstod. Nåd och makt är samlade i Honom för evig tid. Jesus gav oss löftet sin Återkomst. Den skall ske oväntat.

Inget är hemligt. 1985 inleder Kristus och förvarnar vår nutids betydelse i True Life in God. Jesus personifierar Kärleken och är Kärlekens källa. En kärlek som en gudomlig Eld. Läs mer

Publicerat i Förlåtelse, Förnyelse, Framtid, Fred, Jesus Kristus., Livet, Makt, Människan, SLiG | Lämna en kommentar

DEN SVENSKA ARKITEKTERNAS MONOPOLISERANDE FORMGIVNING

2000-talet består ett tidsvall av extrema rörelserna  som söndrar samhället. Det sker sker inte enbart ideologier eller politikens PK det politiskt korrekta, som en ny “sanning”.
Vi erfara i Sverige ny och brutal modernism och arkitektur som sprider sig i svenska städer som futuristiska fantasier inom begränsad krets av formskapaar. Stilbrotten blir extrema när det nya bryter fram.

Läs mer

Publicerat i Arkitektur | Lämna en kommentar

VAD KOMMER ATT SKE? GUD HÖR, SER, TALAR OCH KOMMER ÅTER – Kristi budskap den 7 september 2018

Allt oftare uppträder himlafenomen runt om i världen med kristna förtecken. Här en bild tagen i Grekland nyligen.

Olika tecken sker på himlen. Sedan 1986 sänder Jesus sina personliga budskap till jordens folk och länder likt ett kärleksbrev till alla. En stor nåd finns för oss i en mörk tid.

Valde en person som var direkt okunnig. Hon levde ett gott borgerligt liv i världens ögon. En konstnärinna och fotmodell som spelade tennis och var mor till två barn.

Idag har Vassula Rydén i 33 år varit Guds sändebud världen över med Guds eget verk “True Life in God”.
Läs mer

Publicerat i Jesus Kristus., SLiG | Lämna en kommentar

GUD ÄR EN. EN GUD FÖRENADE I TRE GUDOMLIGA PERSONER. DE TRE LJUSEN.

En Gud i ett väsen som den heliga Treenigheten med de tre Gudomliga Personerna som Fadern. Sonen och Ande i en fullständig samklang

Lovat vare det trefalt Heliga Ljuset i vars makt allt blev till.

Utan existens fanns inget. Existens till liv och till allt som finns. Existens som var, är och finns i all evighet.  Inte en död existens utan en levande.

En levande kraft och en orsak som skapar.  En Skapare som skapar ur sig själv och är den Allsmäktige som äger total frihet att skapa vad Han vill. Friheten fick vi alla som den fria viljan som och även änglarna.  Annars vore vi robotar.

Sannings, Kärlekens och Visdomens källa. En Gud som hus där allt finns. Jorden är ett hus där människorna bor med all natur som försörjer oss.

Läs mer

Publicerat i Jesus Kristus., Människan, Maria | Lämna en kommentar

ALL EXISTENS OCH FRAMTID FINNS HOS GUD

Ett tomt välde och trolöshet styr världen i en söndrande rationalism, till konflikter, ödeläggelser och ateism.
Läs mer

Publicerat i Jesus Kristus., SLiG | Lämna en kommentar

VATIKANEN GODKÄNNER PRILGRIMSFÄRDERNA TILL MEDJUGORJE

Alla klockor ringde i Medjugorje den 12 maj 2019. Efter alla dessa år sedan 1981 har den till sist den lokale biskopen och Vatikanen godkänt pilgrimsfärder till Medjugorje där Jungfru Marias  uppenbarelse sker sedan 1981 och pågår än idag.

Maria budskap sprids över hela världen se https://www.medjugorje.org/
Läs mer

Publicerat i Fatima, Jesus Kristus., Kristendom, Kyrkan, Maria, Medjugoreje, Mirakler | Lämna en kommentar

DEN CYBERNATIONELLA REVOLUTIONEN

Teknik- och robotutvecklingen tillsammans med artificiell intelligens tar över allt fler discipliner. Skall Sveriges utveckling baseras på full arbetslöshet i EU?

En dag för ungefär 55 år sedan fick USA:s president Lyndon B Johnson en varning.

Läs mer

Publicerat i Jesus Kristus., Jorden, Kristendom, Liberalism, Makt, Människan, Teknokrati | Lämna en kommentar