VEM HÅLLER I VÅR FRAMTID?

Vem håller i vår framtid? Många söker vinsten, rikedomen, makten, framgången, berömmelsen, den vackraste kvinnan eller mannen …

Läs mer

Publicerat i Hat, Hedendom, Historia, Jesus Kristus., Jorden, Kristendom, Kyrkan, Livet, Materialism, Samhälle, SLiG | Lämna en kommentar

GUD TALAR TILL OSS ALLA I OCH OM VÅR TID I “TRUE LIFE IN GOD”

Hon mötte Gud 1985. Helt oväntat. Vassula Rydén berättar. Hon levde ett vardagligt liv. Ringa kontakt med kyrkan. Gift med två barn, omgift och gift med en svensk man Per och bodde i Bangladesh. En konstnärinnan som även var en fotomodell och spelade en hel del tennis i mästerskap.

Läs mer

Publicerat i Jesus Kristus., Kärlek, Kristendom, Kyrkan, Ledarskap, Livet, Makt, Ny tid, Profetior, religion, SLiG, Tid, Vassula | Lämna en kommentar

VARFÖR FINNS UNIVERSUM OCH VI SJÄLVA?

Ja varför finns hela detta väldiga universum? Det finns från 200 miljarder till 2 biljoner galaxer i det observerbara universumet.

Läs mer

Publicerat i Aristoteles, ekologi, Filosofi, Forskning, Framtid, Fysik, Jorden, kosmologi, Kristendom, Människan, Medvetande, Moses, Okategoriserade, Skapelsen, Världsbilden, Verklighetsbild, Vetenskap | Lämna en kommentar

ALAN AMES OMVÄNDELSE FRÅN VÅLDETS MAN TILL KRISTEN MYSTIKER

Alan Ames föddes i London 1953. I sin ungdom var han medlem i en motorcykelgrupp, han gick längs en väg full av våld och alkohol.

Läs mer

Publicerat i Jesus Kristus., Kristendom, Människan | Lämna en kommentar

2000-TALETS KALLELSER. JESUS OCH MARIA KALLAR OSS NU.

Međugorje är en liten stad och en församling i södra Bosnien-Hercegovina vid gränsen till Kroatien. Här bor ca 4000 personer.

En ny kyrka planerades byggas 1925 och stod klar först 1969. En stor kyrka som kan ta emot flera tusen i en liten stad. Anmärkningsvärt. Något skulle ske där.

Platsen har överlevt kommunism, krig och inbördeskrig trots försök till bombningar i Bosnien 1991-1993 Platsen blev beskyddad. Av vem?

Idag är det en plats dit miljoner pilgrimer kommer från världens olika hörn. Över 40 miljoner har vallfärdat hit.

Varför? Här sker Jungfru Marias uppenbarelse sedan 1981 som Fredens drottning. Hon talar till mänskligheten på Guds vägnar.

Många mirakler har skett här under åren och många har botats från svåra sjukdomar. Cancersjuka blir helade. Blinda börjar se. Många vittnesmål finns om detta.

Många som var “icke-troende” har blivit omvända. En långa rad av fenomen som har skett där och på himlen i solens tecken. Marias ljusgestalt har visas sig där vid vissa tillfällen. Många foton visar Kristi kors som lyser på himlavalvet.

Samtidigt kommer Jesus Kristi kärleksbudskap till mänskligheten 1985 om True Life in God som sprids världen runt genom en kvinna som eget Guds sändebud – Vassula Rydén.

“Guds rike” på jorden finns i kyrkan som Jesus instiftade för oss intill vår tid. Fornkyrkan var en i begynnelsen.

Modern tid har sönderdelat den. Den skall återuppstå. Jorden står inför rening. Kristi ankomst närmar sig oss. Guds sublima närvaro kan ske för oss plötsligt. All ondska i världen skall rensas bort.

Jesus och Maria manar till omvändelse innan detta sker. I djup kärlek som kallar Maria oss till fred. Fred i hjärtat, familj och nationer.

Mir. Mir. Mir. Medjugorje innehåller även en förvarning om tiden och Maria vill med Jesus rädda själar, där vi deltar och ber. “Pray and act”.

Kristus är en väldig makt med Nåd och Förlåtelse för alla som återvänder i tid. En makt som skapade himmel och jord.

Därför talar de båda i denna utsatta tid som Kärlekens hjärta. Maria säger den 23 april 1993 i True Life in God:

– “Gud ber varje själ att omvända sig; säg inte att ni är alltför eländiga för att Gud skulle kunna förlåta er, och att den Allra Högste inte skulle ha medlidande med er längre.

Gud ber varje själ att omvända sig; säg inte att ni är alltför eländiga för att Gud skulle kunna förlåta er, och att den Allra Högste inte skulle ha medlidande med er längre; Gud kommer till er alla, också till de sämsta bland er; återvänd till Gud så skall Han återvända till er; kom och gör Hans Hjärta till ert hem, liksom Han bereder Sitt hem i ert;

låt det bli känt att utan innerliga böner kommer ni aldrig att kunna se Guds Rike; Hans välde på jorden är nära; kom ihåg, vad Gud begär av er är en förändring av hjärtat; var inte rädda för att erkänna era synder; lev och praktisera försoningens sakrament;

Mina barn, Jag välsignar er alla;”

http://www.tlig.org/sv/messages/792/

Medjugorje https://www.medjugorje.org/

Publicerat i Jesus Kristus., Kärlek, Livet, Makt, Människan, Maria, Okategoriserade, sekulariseng, SLiG | Lämna en kommentar

SJUK AV STRESS. TIDSTJUVARNA I SAMHÄLLET OCH LIVET

Tid är pengar, men vem äger den? Samhället har gradvis påskyndat livets takt och intensiteten i det arbete som krävs av varje individ. Vi bokar resor, checkar in och betalar räkningarna via internet och vår självbetjäning sparar företag miljontals arbetstimmar.

Läs mer

Publicerat i avhumanisering, Barmhärtihet, Civil säkerhet, civilitet, Demokrati, Effektivitet, Fackligt, Familj, Framtid, Gruppmedvetande, Kortisktighet, Krispolitik, Ledarskap, Livet, Lönefrågor, Makt, Människan, Marknadspolitik, Materialism, Ny tid, Nyliberalism, Okategoriserade, Pengar, Postmodernism, Rationalism, Robotisering, Säkerhetspolitik, Samhälle, Självständighet, slavdom, Sysselsättning, Teknokrati, Tid | Lämna en kommentar

PROFETIOR, UPPENBARELSER OCH MIRAKLER I VÅR TID

Det finns en historia som inte nått fram till människor. Den mörkas i vår tidsålder. Kort sagt har en revolution pågått i världen sedan 1000-talets början efter Kristi födelse. Källor finns här och om några viktiga Maria-tilldragelser inför folk och enskilda. Ja även inför barn som förmedlat vad Gud söker, vill och varnar för.
Se http://uppenbar.info

Läs mer

Publicerat i Bibeln, Bön, Europa, Finanskrisen, Framtid, Frankrike, Fred, Garabandal, Globalisering, Gudsbevis, Historia, Jesus Kristus., Klimatförändring, Kristendom, Människan, Maria, Marx, Mirakler, Modernism, Ny tid, Påsken, Profetior, religion, ryska revolutionen, Samhälle, SLiG | Lämna en kommentar

BRIST PÅ SÖTVATTEN FÖR 1/4 AV JORDENS BEFOLKNING OM 20 ÅR

De mörkröda regionerna pekas ut att ha mest ansträngd vattensituation. Konsekvenserna för jordbruket och invånare i regionerna befaras bli omfattande. Foto: Jae C. Hong/AP/TT, WRIick

Forskare larmar om olika förändringar på jorden i en snar framtid. Vi lever i en utsatt tid. Mänskligheten följde kunskapens väg.

“Day Zero” riskerar att bli verklighet i 17 länder och drabba en fjärdedel av jordens befolkning, det visar ny data från World Resource Institute.

Läs mer

Publicerat i Klimat, Klimatförändring, SLiG, Vattenförsörjning | Lämna en kommentar