DET FINNS EN EVIG EXISTENS. MARIA HAR VISAT VÄG FÖR JORDENS FOLK

Kan vårt medvetande förändras eller är vår världsbild så fast att vi stänger av. Tusentals uppenbarelser har skett i modern tid. Totalt okänt eller förnekat av många som omöjliga. Strider mot vetenskapen.

Uppenbarelser sker inte för att skapa sensation utan för att förmedla sanningen som . Mänskligheten är en andlig ”konstruktion” med och för varandra. I varje människa, vän eller ovän, lever Kristus i dem. Vi är alla levande byggstenar i Kristi kropp eller grenar på trädet.

Sanningen är att det finns evig existens. Sanningen är att det finns en Himmel för oss. Sanningen är att det även finns ett Helvete. Därför finns Kärleksbudskap om Gud och medmänniskor. Fatima säger be, be be … det  finns många som kommer till helvetet, då ingen ber för dem. Sanningen är att Kristus äger makten att förlåta, bota och rädda i Barmhärtighet. Kristus är lika mycket Rättvisans makt. Sanningen är att en Nådetid finns. En tid till.

Vi är i en tid när så mycket händer som leder till djupa samhällskriser och katastrofer. Tid i hat i många avseenden. Även ett obstinat hat mot Guds existens som erbjuder sin Barmhärtighet till vår räddning.

Jungfru Marias Uppenbarelse i den Koptiska kyrkan i El-Zeitoun, vilket betyder ”oliv” och är en symbol för freden, blev en stor publik tilldragelse. En tack till folket för den heliga Familjens flykt och beskydd i Egypten under ca 3,5  år undan Herodes.

Både kristna och muslimer hyllade hennes ankomst. Omkring en miljon erfor händelsen under åren 1968-1973. Även president Nasser såg det hela. Vittnesbörden finns här även på en video. Läs mer

Publicerat i Framtid, Fred, Historia, Jesus Kristus., Kristendom, Kyrkan, Liberalism, Maria, Mirakler, Okategoriserade, SLiG | Lämna en kommentar

I SÖKANDET EFTER MÄNNISKAN. ÄR ADAM OCH EVA DE FÖRSTA MÄNNISKORNA?

Den frågan ställs många gånger. Vi är i en utsatt tid. Människan är ifrågasatt i modernismen att hon endast är en animal varelse. Ett tänkande däggdjur. Eller än mindre. Ett medel att förbruka i det ekonomiska livet för att alstra en ny vinst.

När blir en människa till? Är en annan och logisk fråga. Om man inte är människa med alla gener vid befruktningen, varifrån och när kommer då informationen om människoblivandet.

Begreppet ”människa” kommer av Adam, som betyder människa. Adam och Eva är specifikt skapade som fullkomliga. En förening i kött, blod och ande.

Eva betyder liv. Man och kvinna är två skapande principer.

Läs mer

Publicerat i Historia, Jesus Kristus., Jorden, Människan och värdet, Okategoriserade | Lämna en kommentar

FÖRLÅTELSENS RIKEDOM

Nedanstående text är hämtad ur ett brev som Padre Pio skrev 1914 till Raffaelina Cerase. De hade en stor brevväxling med varandra. Padre Pio är känd som ett stort helgon i Italien. Han var även en stor mystiker, hjälpte många och botade bl.a en blind kvinna. Han bar Kristi sår på sin kropp

Läs mer

Publicerat i Kristendom, Okategoriserade, Pader Pio | Lämna en kommentar

DEN POSTMODERNA MÄNNISKAN

Vart bär det hän? Människor skändas. Skatteparadis byggs. Medvetandet avtrubbas. Vilka drivkrafter finns bakom? Vem är du eller jag? Spelar någonting egentligen någon roll om vi är en människa eller inte? Varför existerar vi? Vad är meningen? Vad bör vi göra? De existentiella frågor blir alltmer uppenbara.

Läs mer

Publicerat i Jesus Kristus., Kristendom, Kyrkan, Liberalism, Människan och värdet, Postmodernism | Lämna en kommentar

MUSLIMER OCH ISIS-KRIGARE MÖTER JESUS KRISTUS OCH BLIR KRISTNA.

Tid är en potential. Potential att utveckla oss. Där livet endast består av underhållning, där finns ingen reflektion och utveckling av oss att verka som människor. Där hat gror där finns ingen kärlek och medmänsklighet. Och inte heller fred. Där ingen ödmjukhet finns, där finns ingen barmhärtighet.

Slaget är inte förlorat. Så länge vi lever finns förlåtelsen. Det finns en Kärlekskraft bortom all gräns. Detta vittnar även extremister om.

Muslimer och ISIS-krigare fått erfara som dödat människor att de mött en obeskrivbar kärlek genom Jesus och har fått förlåtelse i all sin ånger. Deras liv kom att förändras totalt  De omvänder sig till kristendom. De vittnar. Vi äger alla en ande. En livsande med Gud. Vi är alla en avbild Gud såväl medmänniskan som motståndare.

Läs mer

Publicerat i Islam, Kärlek, Krispolitik, Människan, Omvändelse | Lämna en kommentar

DET HELIGA LIVET. ALLA HELGONS DAG FIRAS 1 NOV. VEM ÄR DÅ MÄNNISKAN???

Vad innehåller kristendom? Den innehåller en inbjudan till kärlekens gästabud och gemenskap. Fadern sände Kristus till oss för att befria i självuppoffrande kärlek. Besegrade fienden. Dödsmakten!

Den 1 november är det Alla Helgons dag. De första helgonen i historien var martyrer till Kristi efterföljd. Den goda viljan i kärlek och barmhärtighet i världen är ett eko av Kristus. De är Guds tjänare. De var även profeter och apostlar i historien.
Läs mer

Publicerat i Gudsbevis, Hedendom, Informationskriget, Jesus Kristus., Kärlek, Kristendom, Kyrkan, Människan, Människan och värdet, Maria, Medvetande, Mirakler, NVO, Ny tid, Okategoriserade, Pengar, Rationalism | Lämna en kommentar

EN FRÅGA OM DEMOKRATIN

 
Till Statsministern Stefan Löfvén
 
Enligt Håkan Juholt håller den svenska demokratin på att ”glida oss ur händerna”. En antiutveckling? Som exempel nämner han att färre vill bli folkvalda och att partierna tonar ned ideologin. Vi kommer inte att kunna leva i en demokrati utan i en teknokrati med ett övergripande expertvälde. Sedan dess har han kritiserats från flera olika håll. Politiker i Sverige har velat sätta munkavle på honom, och hans uttalande har väckt stor uppmärksamhet.
Läs mer
Publicerat i 911, Antisociala reformer, Automatisering, avhumanisering, Avregleringar, Bank och finans, Bankreformering, Cyberrevolutionen, Demokrati, Europa, Finansmakten, Informationssamhället, Jorden, Kristendom, Människan och värdet, Marknadspolitik, Nationalidentitet, NVO, Rationalism, Riksbanken, Robotisering, Samhälle, sekulariseng, Självständighet, slavdom, Socialdemokrati, Solidaritet, Stefan Löfven, Strategisk utveckling, Sverige, Systemfel, Världsbilden | Lämna en kommentar

VÄRD ATT SE: JESUS FRÅN NASARET


En synnerlig välgjord film! Värd att se för att förstå de kristna budskapen som Jesus ger för alla tider. Sanningen är Kärleken och Livet. Tiden på jorden är en förberedelse. Meningen är det tillkommande livet. Med Jesus på jorden finns Himmelriket. Han visar sina under. Lärjungarna är enkla fiskare. De blir Människofiskare. Simon Petrus (Klippan) är lynnig man. Gud kan välja den svagaste att blir en främste. Petrus tilldelas ämbetet med Himlens nycklar. Den förste Påven. Kristi ställföreträdare på jordn
Publicerat i Jesus Kristus. | Lämna en kommentar