DEN NYA FRIHETEN OCH MODERNISMEN. “END OF TIME” OCH DEN KOMMANDE EPOKEN

Vart är vi på väg? Vi lever i individualismens tidevarv som söker sitt eget bästa och sina självintressen. Egot är omättligt i sitt begär till rikedom, makt och pengar. Men också omätlig i dryckenskap och sorg i oförrätter.

Så mycket galenskap och våld sker nu yttrar många. Ja det kan man verkligen undra.Så mycket galenskap råder yttrar många. Ja det kan man verkligen undra.

Maktpyramiden är ett världsbygge som gällt i snart 300 år. Flaggan tillhör västvärldens frihetsförkunnelse under 1970-talet. Överallt flaggar den som en övernationell riktning för framtiden. En allians råder för en ny värld i pengar, makt och sex.

Samhällets historia visar på paradigmskiften. Nytt paradigm gäller tilliten till en ny väg. En upptäckt eller en uppfattning som leder till en revolution. Under Upplysningstidens 1600-tal föds tanken om “det rationella paradiset”. Universum skildras som en väldig klocka som rör sig mekaniskt och i förutbestämda banor. Man kom fram till att sanningen finns i det mänskliga förnuftet.

Läs mer

Publicerat i avhumanisering, Avregleringar, Egot, Eliten, Existens, Framtid, Fred, Frihet, Hedendom, Individualism, Informationskriget, Jesus Kristus., Jorden, Kärlek, Klimat, Kristendom, Liberalism, Människan, Maria | Lämna en kommentar

ETT HELGON SOM VISADE VÄGEN TILL DET EVIGA LIVET.

 
En unik relikturné var på besök i Göteborg nu. Det handlar om Lilla Thérèse (1873-1897) som helgonförklarades 1925. Även hennes föräldrar, som också de är helgonförklarade, var nu på turnéstopp här i Göteborg. Många kom. Många frågor väcks.

Publicerat i Helgon, Kärlek | Lämna en kommentar

ÄNGLAR FINNS DOM?

Kyrkan firade den 2/10 våra skyddsänglar som vakar över oss dag som natt.

Igår den 1/10 firades Ärkeänglar som Mikael, Gabriel och Rafael. Fler finns.

Nya tidevarv råder i Liberalismen och Modernismen som söker det nya och angriper det övernaturliga som nonsens. Sanning och lögn byter plats. Likaså gott och ont.

I stället ser vi övernationella ideologier där en ny frihet och framtid utvecklas för pengar, makt och sex i gränslöshet.

Men det övernaturliga sker ofta via

Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

SKER FINANSKRISER GENOM SMARTA ELLER OSMARTA MÄN ELLER PGA EN MORALISK KRIS UNDER 2000-TALET???

Finanskrisen 2008 skakade en hel värld. Ännu talar man om hur kunde detta ske. Kritiken mot mekanismer och drivkrafter har vart hård. Man har skyllt på att man inte kunde förutse kraschen? Det fanns många varningar och idag.

Läs mer

Publicerat i Bobubbla, Bobygge, Bostäder, Ekonomi, Finanskrisen, Finansmakten, Okategoriserade | Lämna en kommentar

LÖFTET 1990: INGEN EXPANSION AV NATO ÖSTER UT

Vår rustningsdefensiv leder oss allt närmare NATO:s fångstnät. Sverige går på en minerad väg.

Varför råder det en konflikt med Ryssland om Ukraina??? USA:s utrikesminister James Baker avtalade muntligen den 9 febr 199o med Sovjets president Gorbatjov att
Nato inte skulle expandera en tum österut mer än att Öst- och Västtyskland förenas.  Kalla kriget startar igen. Sverige borde inte följa om visshet gällt.

Nato triggar nu igång kalla kriget öster ut och bryter ett forna löfte från 1990. Med NATO blir även Sverige indragen i detta bedrägliga spel att försvar “demokratiska principer”.

Läs mer

Publicerat i Krispolitik, Nato, Okategoriserade, Ryssland | Lämna en kommentar

VARFÖR SVERIGE INTE SKAFFADE VATTENBOMBARE!!

Politisk långbänk, byråkrati och dumsnålhet är förklaringen till att Sverige saknar flygplan som direkt kan vattenbomba skogsbränder. Ett politiskt tänkande med anpassning till till EU och Natos rysspolitik utan att se konsekvenser. Israel tog hjälp från Rysslad i våras för att släcka bränder nära Haifa. Försvarsmakten köpte in en ny generation helikoptrar HK14 för 10 miljarder. Vattenbombning var inget prioriterat område.
Läs mer
Publicerat i Brandförsvar, civilförsvar | Lämna en kommentar

BRANDFÖRSVARETS FRAMTID???


I dagarna brinner 40 skogsbränder. Klimatförändringarna slår hårdare av vad tror. Brandförsvaret är magert efter att vi sålt våra Vertol-helikoptrar 2009-2012 till USA till reapris.  Tio militära helikoptrar såldes 2012 till ett amerikanskt företag som skulle använda dem till tunga transporter – och till brandbekämpning.

Läs mer

Publicerat i Brandförsvar, civilförsvar | Lämna en kommentar

MER PENGAR TILL NATO. FÖR VAD???

 
USA:s president Donald Trump krävde att Nato-medlemmarna betalar mer för NATO! För vad då? Vara beskyddaren? Fredsmäklaren? Förstöraren som sprider konflikthärdar och extremism som undergräver regeringars folkliga rätt.
Läs mer
Publicerat i Nato, Nazism, Okategoriserade, Ukraina | Lämna en kommentar