Kategoriarkiv: Objektiivitet

DET ETISKA VÅLDET MOT MÄNNISKAN. DEN NYA MÄNNISKOSYNEN

I världens olika konflikter, krig eller inbördeskrig så närvarar det etiska, kulturella och etniska våldet mot civila och då främst mot kvinnor. En metod att kränka kvinnor, familj och samhällets sammanhållning. Angriparna förstör kulturella och de religiösa platser som en … Fortsätt läsa

Publicerat i Allianspoltik, Antisociala reformer, Bank- och finanskriser, Ekonomi, EU, Fattigdom, Finansmakten, Fördelningspolitik, Förnyelse, Framtid, Individualism, Internationalism, Jämnlikhet och feminism, Krispolitik, Kultur, Ledarskap, Liberalism, Makt, Människan, Människan och värdet, Myter, Nyliberalism, Objektiivitet, Okategoriserade, Politisk union, Postdemokrati, Privatisering, Samhällsvision, Självständighet, slavdom, Solidaritet, Svenska modellen, Tillväxt, Utanförskap, Välfärd, Värderingar, Vinst | 9 kommentarer

Marknad, välfärdsproduktion, kontrollsamhället och den förlorade hedern

Grunden för välfärds-utvecklingen har gällt att samhällets högst princip är människan. Organisationer och ledarskap har förändrat form sedan 80-talet  Ett systemskifte har skett. Allt  blir nu produktionsinriktat. Fokus på kärnverksamhet. Övrigt köps och hanteras i  en outsourcing. Human resources sköts … Fortsätt läsa

Publicerat i Äldrevård, Allianspoltik, Anarkokapitalism, Antisociala reformer, Avregleringar, Beslutsfattande, Det fria valet, Framtid, Moderaternas politik, Nyliberalism, Objektiivitet, Okategoriserade, Organisationsfrågor, Personlig utveckling, S-ledare, Samverkan, Sjukskrivningar, Sociala strukturer, Välfärd, Vård, Vinst | 13 kommentarer

Den oundvikliga frågan – för vem gäller politiken?

Den stora frågan för vårt samhälle är, vilken roll har människan? Hela människosynen är det vitalaste, som bär på orsaken. Ja, det är en gåtfull fråga. Genom hela historien gäller konflikten mellan arbete och kapital. Olika system har gällt. En … Fortsätt läsa

Publicerat i Arbete, Kapitalism, Ledarskap, Liberalism, Människan, Människan och värdet, Nyliberalism, Objektiivitet, Postdemokrati, Samhälle, Solidaritet, Välfärd, Vänster/höger, Värderingar | Lämna en kommentar

Babies till salu. Männikosynen vår viktigast grundval för ett fritt och civilt samhälle.

Vem är människan och hennes värde? Barnen blir vår tids mest utsatta grupp. I Indiens byggs kliniker där unga fattiga kvinnor föder barn till rika. Forskare är på väg att skapa en konstgjord livmoder Livmodern är det mest mytomspunna kvinnliga … Fortsätt läsa

Publicerat i Antisociala reformer, avhumanisering, Barnomsorg, civilitet, Ekonomi, Finansmakten, Forskning, Framtid, Frihet, Hälsa, Individualism, Jorden, Liberalism, Makt, Människan och värdet, Objektiivitet, Opinionsbildning, Paradigm, Personlig utveckling, Postdemokrati, Privatisering, Samhälle, Självständighet, slavdom, Strategisk utveckling, Utanförskap, Välfärd, Värderingar | 1 kommentar

Vem är människan i samhället? En person, ett mål, ett marknadsobjekt eller ett medel?

Synen på människan har en avgörande betydelse på samhällets framtid. Hennes lika rätt, värde och frihet är samhällets enhet och demokrati. Människan skiljer sig från djuren som följer sin instinkt. En örn är örn. En hjort är hjort. Var och … Fortsätt läsa

Publicerat i civilitet, Demokrati, Frihet, Människan, Objektiivitet, Samhälle | Lämna en kommentar

Liberalismen – en kamp om vår frihet, vårt tänkande och medvetande

Med 2000-talet kommer en helt ny syn på samhälle, ekonomi och människor. Vi har sett en transformation av den svenska modellen och välfärdsstaten till en nation i liberalism och individualism. “Tänk i pengar.” De som skilde partierna åt under 1900-tal … Fortsätt läsa

Publicerat i Allianspoltik, civilitet, Demokrati, Det fria valet, Individualism, Informationskriget, Internationella relationer, Klasskamp, Kortisktighet, Kultur, Liberalism, Makt, Marknadspolitik, Myter, Nobelpriset, Nyliberalism, Objektiivitet, Orättvisa, Postdemokrati, Privatisering, Rättvisa, Självständighet, slavdom, Strategisk utveckling, Sveket mot Sverige, Tankesmedjor, Välfärd, Vänster/höger, Vinst, Vision | Lämna en kommentar

Den objektiva synen och ideologin.

Vi erfar en verklighet och samhälle i förvandling. Detta ideala är att nå fram till en objektivitet som då uppfattas som sanningen. Vetenskapen talar om att kunna observera, empiriskt analysera och beskriva i synliga och mätbara termer. Går detta? Ger … Fortsätt läsa

Publicerat i Objektiivitet | Lämna en kommentar