Med Moderaterna i nöd och lust. Nynya Moderaternas version 3.0 är “välfärdare och räddare.”

Efter upprepade skandaler inom äldreomsorgen de senaste åren förslår nu Moderaterna att en ny myndighet ska bildas, en så kallad välfärdsinspektion. Den nya myndigheten ska utöva tillsyn över landets äldreboenden och vid grova missförhållanden ska välfärdsinspektionen kunna stänga ett boende.

Välfärdsinspektionen ska i första hand jobba förebyggande, men den ska också ha en skarp möjlighet att sätta in åtgärder. Ytterst ska en verksamhet kunna stängas om den inte klarar av att hålla kvaliteten, säger Moderaternas partisekreterare Kent Persson till Rapport.

Nedrustningspolitiken av välfärden som gällt sedan 90-talet har haft sin verkan. Kris skapar oordning. Detta tillhör kaosläran och kom med nyliberalismen till Sverige på 70-talet i korståget mot välfärden. En lära som ingår i modern politik och som gällt kalla kriget. En uråldrig lära. En världsfiende skapades 1917. En ny gäller idag I denna verklighet löser man inte en kris – man rider på kriser och katastrofer.

”Endast en kris – verklig eller inbillad – kan åstadkomma verklig förändring”. Ekonompristagaren Milton Friedman myntade denna tes enligt Chicagoskolans brutala ideologi om nyliberalism med chockterapi och stålbad. De var på det klara med att deras ekonomiska åtgärder förutsatte ett mått av tvång. Detta har skett under 70-talet intill våra dagar i Sydamerika, Asien, Afrika, Kina och nu Europa och Sverige.

70-talet är krisens världsmoder. Genom Vietnamnkriget tog USA:s guldreserver slut för dollarn som världsvaluta och som referens och standard för alla andra valutor. Guldfoten faller 1971. Valutakrisen kreverar genom världen! Oljekrisen kom därför 73/74 som ville ha kompensation för valutaförlusterna. Priset mångdubblas och låses till guldvärdet. En metaekonomisk kris utlöstes.

Nationella ekonomier hamnar i negativ handelsbalans och med en hög inflation genom nytrycka penningvolymer av dollarn samt genom valutaspekulationen från finansens aktörer. Detta sänkte dollarvärdet än mer. Priserna och skulderna steg i inflation. Arbetslösheten ökade. Högerns nyliberala kår anklagar nu nationer i Europa för att deras välfärdsmodell är orsaken till all nedgång.

“Korstågen mot välfärden” begynner med SAF (SNS) i Sverige. Reinfeldts megaanalys 1993 är enorm om välfärdsdöden, det sovande och  mentalt handikappade folket.

Bästa metoden för att vinna racet mot botten och samtidigt behålla väljarnas passiva stöd är att skylla krisen på någon annan. En unken nationalism sprider sitt gift i Europa. Felet är lata grekers, oansvariga portugisers, naiva irländares och någon annan nationalitets slösaktighet.

EU driver nu fram EMU som en enhetsvaluta, som fördärvar PIIGS-länderna ekonomiska kontroll genom en centralstyrd bank och ränta. 2012 syns     nationella sammanbrott.

Sverige med M och Bildt kunde förstöra kronan i kronförsvaret 1992, där Sverige drevs in i en negativ utveckling och nedrustning. Vi har sett politiken som raserar det offentliga samhället. Det följs med hungriga blickar av marknadens hyenor. Det gäller att inte missa en minsta chans till saftiga vinster och luckrativa objekt.

De nya Modetaraterna tar nu ett nytt steg till och blir det nynya Moderaterna 3.o.

Propagandaministern Per Schlingman vill nu bli nationalideolog och vill tydligen fördärva innehållet i den svenska modellen som en falsk profet och präst från Moderaterna.  Nysvenskan fortsätter att fördärva språkets innehåll och värdebegreppens etiska betydelse. Allt blir tvärtom. Ursprung får ett omvänt innehåll. Detmest förvridna kallas det högsta och förnämsta idealet i vårt centrum  är PENGAR.

Per Schlingman  i SvD på nationaldagen skriver bl.a detta.

– Den svenska modellen har tjänat oss väl och är ett viktigt och bra fundament i Sverige. Samtidigt är dess styrka att vi (M) förmår utveckla den Det skriver Moderaternas chefsstrateg Per Schlingman.

– Vi visar helt enkelt att det går att förena sammanhållning, relativt små inkomstskillnader med tillväxt och höga välfärdsambitioner.

– Den svenska modellen har tjänat oss väl och är ett viktigt och bra fundament i Sverige. Samtidigt är dess styrka att vi förmår utveckla (nedrusta) den.

(Borg 1992:  .” Att på ett rationellt och humant sätt nedmontera den generella välfärdspolitiken, i syfte att öka den allmänna välfärden, kommer att vara politikens och den politiska ingenjörskonstens viktigaste uppgift under de närmaste tre- fyra decennierna…

– Enligt internationella undersökningar är Sverige det mest individualistiska landet i världen. Vi är i mindre utsträckning beroende av andra. Den utvecklade välfärdsstaten bidrar till självständighet och att människor kan fatta egna beslut. De senare årens reformer på arbetsmarknaden har gjort det mer lönsamt att arbeta, vilket ökar människors möjlighet att kunna påverka sin egen situation.

– Ambitionen måste vara att då vi har byggt vidare på det goda vi har, att vi har utvecklat vårt fundament och att trygghet, stabilitet och rätt incitament gör så att fler människor vågar mer.

Vi  fick det stora svenska lyftet med det klyftskapande jobbskatteavdraget, Rut, Rot, Krog och skrot av välfärd som utveckling med t.ex ambulanser som inte kommer. Sverige plågas av brist på inhemsk utveckling och en politik utan visioner.

M vill angripa och omstöpa den DEMOKRATISKA SVENSKA MODELLEN  till en MODERATMODELL och nu gå vägen till socialdarwinism  i individualismens kamp utan samhörighet och SOLIDARITET.

Det här inlägget postades i 70-talskrisen, Anarkokapitalism, Antisociala reformer, Finanskrisen, Individualism, Informationskriget, Korståget mot välfärden, Nyliberalism, Okategoriserade, Per Schlingman, Propagandans makt, Rättvisa, Samhällsvision, Solidaritet, Strategisk utveckling, Svenska modellen, Välfärd. Bokmärk permalänken.