Maxpris på el ger rekordvinster för kraftbolagen

 

Elpris öre/kWhElpriserna har stigit 250% sedan juni 2010. I början av januari 2011 var priset 1,02 kr/kWh. Än högre har gällt i vinter.

Till detta kommer skatt och moms på ca 50 öre. Våren 2010 fick vi betala 1,39 kr/kWh. Nästa vinter kan priset stiga ytterligare.

En utveckling som slår hårt på boendekostnaden. El-marknaden präglas av en en monopolisering. El-marknaden håller på att byggas ihop. Regeringen ser på.

Näringsminstern Maud Olofsson råder villaägare att investera i 3-glasfönster och att vindisolera väggarna.

En investering på 100 000tals kronor för en villaägare. Ett hån för många. Med nya lån ökar skuldsättningen för husägarna. Tanken att regeringen sänker el-skatten finns inte. Ett el-uppror har väckts. 360 000 människor har skrivit under protesten.

Elkunderna i Sverige och övriga Norden har bidragit till statliga Vattenfalls rekordvinst på drygt sex miljarder kronor för första kvartalet 2010. Det är en kraftig ökning jämfört med året innan. Höga elpriser är huvudorsaken De tjänande 1,6 miljarder mer än samma period 2009. Det ger en vinstökning på nästan 40 procent.

Vattenfall, Fortum (finska staten) och Eon är tre bolag som producerar billig el med vattenkraft, kärnkraft och vindkraft.  De kan nu sälja sin billigt tillverkade el – till marknadens högsta priser. Hur är detta möjligt?

Priset sätts utifrån hur mycket det kostar att producera ur den dyraste källan.

El med vattenkraft, kärnkraft och vindkraft kostar långt mindre att producera än el från gasturbiner eller oljekondensverk – som behövts för att klara elkonsumtionen de senaste bistra vintrarna. Kärnkraften i Sverige ligger under flera år bland de sämsta i Europa när det gäller tillgänglighet:

  • 2009 var det tillgängligheten 65%
  • 2010 var den 68%

Priset styrs nu av kostnaderna av el-produktionen från gasturbiner eller oljekondensverken. De producenterna som har billig produktion tjänar därför våldsamma pengar just nu. Stiger oljepriset då stiger även vinsterna i denna prismodell enligt den ekonomiska liberalismens logik.  Alla elmarknader i Europa tillämpar detta sätt. Marknaden tar således ut sitt pris utan hänsyn till det bästa.

Så blir orättvisan och ofärden rättvis för alla. Ingen presenterar någon annan modell. Och att återreglera marknaden är en politisk fråga. Det är svårt med tanke på utvecklingen inom EU

Marknadskrafterna är då inte till för det som gynnar människorna och samhällets gemensamma bästa. Även industrin och transporter drabbas! Det sänker konkurrenskraften. En ond cirkel skapas.

I en undersökning av Energiinspektion (Ei)   finns utöver de 3 stora 16 bolag där är 15 kommunala och  privat ökända Ekfors Kraft! Ägandet har tydligen inte påverkat prisbildningen. Kommuner tar även de ut ett högre pris, men Trelleborgs politiker har valt att inte ta ut någon avkastning från sitt nätbolag.

Uppropet kräver att näringsminister Maud Olofsson granskar den övervakande myndigheten Elmarknadsinspektionen (EI). Det är viktigt att verksamhet av monopolkaraktär granskas. Marknadskrafterna driver fram monopol.

EU-politiken prioriterar det fria varuflödet och kapitalflödet. EU drivere n energipolitiken blir allt mer sammanflätad, allt mer europeisk. På hemmaplan har S beslutat att

“…vi motsätter oss en forcerad integrering. Ihopkoppling av illa fungerande marknader leder bara till höjda elpriser”.

Men regeringen agerar som om vi inte skulle vara berörda. Under tiden byggs näten, marknaden och energipolitiken ihop. Och precis som på alla områden där det finns stora skillnader mellan medlemsländerna så får det konsekvenser. De svenska elpriserna stiger och närmar sig den nivå som är normal för övriga Europa.

I EU är “energifattigdom” ett vanligt begrepp. Det används för att beskriva länder som själva har en begränsad energiproduktion men också för att beskriva alla de hushåll som inte har råd med kalla vintrar. EU-politiken gör även Sverige “energifattig”.

Ett toppmöte EU:s regeringschefer ska behandla energipolitiken 12/2.

En bedövande majoritet av dem representerar konservativa högerpartier inom EU betraktar oreglerade marknader som enda vägen och sociala skillnader som en viktig del av ett samhälles drivkrafter.

Den fria elmarkanden sätter hämsko på oss själva och människor får betala orimliga priser. En fråga är om den sammankoppling av nätet är ett steg till monopol?EU-projektets taktiska genomförande byggde på  maskerade och smygande steg.

Innan dess samlas dock vi socialdemokrater i Bryssel för att visa en annan väg. Det går att vara solidariska grannar emellan, det går att ställa om till en förnybar och mer uthållig, klimatvänlig energiförsörjning utan att vanliga familjer ska tvingas frysa eller flytta från sina hus.

  1. Vi vill ha en energimarknad som är öppen för insyn och kan kontrolleras; vi tror lika lite på en helt oreglerad marknad för el som på en oreglerad finansmarknad.
  2. Vi accepterar inte att den som tar ut högsta priset sätter ribban för elmarknaden.
  3. Vi vill att samhället tar mer ansvar: Gärna många aktörer, både stora och små, men energiförsörjningen i Sverige eller Europa kan inte överlåtas på en marknad där kort sikt och vinstintresse är överordnat allt annat.
  4. Vi kräver en stark och bred konsumenträttslagstiftning för energiområdet.
  5. Vi kräver att Sverige och andra EU-länder investerar stort i energieffektivisering och förnybar energi istället för att dra ner på budgetarna och ställa folk utan jobb.

Energifrågan är inget privat projekt som man fixar med egna banklån till tilläggsisolering. Den är en gigantisk samhällsfråga. Tummen ska sättas i ögat på Reinfeldt, inte på vanliga konsumenter som fasar för nästa elräkning!

Energin är samhällets basresurs som ska gynnar hushull och samhällsnyttan och inte till var en kassako och vinster för fåtalet på andras bekostnad.

Detta drabbar hårt familjer med egna hus med väldiga boendelån och hög skuldsättning. En familj med ett hus i Hallsberg på 90 kvm har hade en elräkning på 7342 kr för november/december månad.

Det här inlägget postades i Avregleringar, Ekonomi, El, EU, Fördelningspolitik, Konkurrens, Marknadspolitik, Protester, Samhälle. Bokmärk permalänken.