Vi behöver en svensk folkomröstning om EU. Euroobligationen – den svindlande lånekarusellen. .

Minus + minus = mer minus. EU-politiken skapar begrepp som saknar äkta värden. Tyskland kan nu tänka sig euroobligationer. “Men först måste EMU få en gemensam finanspolitik.” Det säger den tyska finansministern Wolfgang Schäuble till Wall Street Journal. Vägen leder till den politiska unionen.

Tyskland har nu sträckt sig i riktning mot större gemensamma skuldåtaganden. Det skiljer sig rejält från ”det blir inga fullständiga gemensamma skuldåtaganden under min livstid”, som kansler Angela Merkel uppgavs ha sagt under toppmötet, 26/6 2011, enligt Dagens industri.

Spanien och Italien fick löfte om stöd för att få ner sina skyhöga räntor. De nya åtgärderna innebär bland annat att EU-fonden (EMS) ska kunna ge krisande banker nytt kapital och öppnar för stödköp av länders statsobligationer.

Det var Frankrikes Francois Hollande, tillsammans med Italiens Mario Monti och Spaniens Mariano Rajoy som till slut fick Merkel att ge upp sitt hårdnackade motstånd mot utökade gemensamma insatser enligt DN 29/9

Vad är en obligation? Innebörden är en förpliktelse Obligation är ett räntebärande skuldbrev, vanligtvis på flera år löpande, som intygar att innehavaren lånat ut pengar till exempelvis staten. Folket är den som slutligen betalar skuldbrevet.

Normalt när en stat behöver pengar säljer de sina statsobligationer till kommersiella storbanker. Men om staten hamnar i problem med höga räntor, då hamnar också banken i problem med osäkra lån.

Skuldkrisen har orsakat de mest skuldsatta länderna i euroområdet måste betala en betydligt högre ränta på sina obligationer än tidigare. Detta innebär att det är dyrare för dem att låna pengar på de internationella marknaderna, vilket i sin tur gör det svårare att bära kostnaderna för sina statliga budgetar och betala tillbaka sina skulder. En ond cirkel.

En grupp av de starkaste ekonomierna i euroområdet som är Tyskland, Nederländerna och Finland  som åtnjuter en mycket låga räntor på sina obligationer (på grund av sin ställning att vara en fristad för investerare)

Farhågorna att införandet av euroobligationer leda till en ökning av deras engagemang för skuldsatta länder och därmed högre lånekostnader. En surdeg som då kan sprida sig till andra länders ekonomier.

Kan EU utfärda obligationer? Inte egenmäktigt. Detta åligger staterna. Euroobligationer blir det ett sätt blanda rika och skuldsatta staters ekonomier, det vill säga EMU-gemensamma skuldsedlar. Kravet är att finanspolitiken i medlemsländerna styrs från Bryssel.

Skuld byter namn. Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble säger

Vi måste vara säkra på att en gemensam finanspolitik är irreversibel och väl koordinerad. Det blir inga gemensam garanterade obligationer utan en gemensam finanspolitik”

Med andra ord i dess konsekvens är en union för “en gemensam skuldpolitik”. Vägen ska leda  till den politiska unionen.

Normalt när en stat behöver pengar säljer de sina statsobligationer till kommersiella storbanker. Men om staten hamnar i problem med höga räntor, då hamnar också banken i problem med osäkra lån.

Dessa banker säljer sina statsobligationer vidare till ECB, som erbjuder bankerna att låna pengar  på tre år, en förlängning av nuvarande taket på ett år för deras rekapitalisering. Här börjar en svindlande lånekarusell.

Bankerna mångdubblar pengar via Fractional Reserve Banking (FRB). De kan i sin tur låna ut 10 gånger mer än vad som finns i tillgångar. Ur t.ex 1 miljon dollar  med obligationer kan banken genom FBR låna ut 10 miljoner  dollar.

Frankrike hoppas att bankerna nu kommer att använda pengarna för att köpa euroobligationer, och underlätta ett tryck uppåt på avkastningen, men Italiens Unicredit bank sade förra veckan detta “skulle inte vara logiskt” för bankerna under påtryckning att minska risker och bygga kapital.Detta kallas för “The Back Door Bazooka” och uttrycket talar kanske för sig själv… på ren svenska blir det “fullskaliga självbedrägeriet”.  Ett samarbete med dem som gett kriserna och korrupt svindel. Nyliberalismen döper om verklighet i förvanskade begrepp. Skuld byter endast namn i en skenmanöver.

  • Centralbanker och Wall Street använder statsobligationer och andra tillgångar till att trycka nya pengar 10 gånger mer än det verkligt dispositionen. Pengar ur tomma luften för att låna ut med ränta.
  • Dessa banker lånar ut till skuldstater. Denna ränta ska betalas. Av vem?
  • Det blir folket. Om ränteskulden blir högre en BNP-tillväxten då blir skulden ständig och  den växer. Är då skulden 100 % av BNP då är det verkligen svårt
  • Andra länder sugs in i hålet för en gemensam skuld.

Skuldcirkeln består i finansmarknadens “kreativa” förmåga att:

  1. Omstrukturera  skuld och skapa nya obligationer
  2. Skapa nya pengar genom inflation och FRB

Konsekvensen är skulden växer och EU-krisen förflyttas till framtiden. De privatägda centralbankerna har förstört världsekonomin. När guldfoten för dollarn faller 1971, då startar den globala finansiella krisen på allvar. Ett valutakrig börjar och med den kom oljekrisen. Avregleringen av kreditmarknaden gjorde inte saken bättre. Det fick Sverige erfara.

70-taletskrisen innebar ett ekonomiskt ras i Europa genom detta. Det otäcka är att högern kastar om krisorsaken. “De lever över sina tillgångar” Reinfeldt omdöper tiden och orsaken till “välfärdsdöden” och startar 2000-talets avrustning.

Skuldnedskrivningar vore ett bättre recept än de stödköp av statsobligationer som EU-toppmötet tog beslut om i natt, anser ekonomiprofessorn Lars Calmfors. Men han är positiv till att EU ska få gå in med stöd direkt till krisande banker. Någon mer expansiv politik gäller inte. Merkels åtstramning gäller fortfarande. En vinst för tysk ekonomi och expansion.

Det märkliga med EU-projektet är att de släppte in Grekland i EG 1981, när de kände skuldproblemen. OECD varnade. Allt har fortgått i över 30 år utan reformering skett i rätt tid. EG/EU fortsatta att låna ut. Varför lät man detta fortgå??? “Eliten” inom EU-oligarkin har styrt!?!? Vem företräder de? 

EMU blev en väg att att låta länder segla på grund. Centralstyrningen från Bryssel upphävde en ekonomisk självförvaltning. En ränta för alla EMU-länderna.

EU-ledarnas diskussion om det radikala förslag till fördjupat samarbete (den finansiell och politiska unionen)  som lagts fram av en grupp med EU-ordförande Herman Van Rompuy i spetsen slutade med att de får fortsätta sitt arbete med sikte på att lägga fram ett förslag till slutet av oktober.

Men det konkreta förslaget om att EU ska ta ställning till att bilda en bankunion i år ströks. Primärminister Cameron, som starkt motsatt sig ökad integration inom EU, varnade för att Storbritannien översvämmas av EU-byråkrati. Hela lagsjok som täcker sociala frågor, arbetstid och inrikesförvaltning bör avskaffas.

Han öppnar dörren för en folkomröstning om landets relation till EU.

Detta borde också Sverige göra.
Vi behöver en svensk folkomröstning

PS:  VARFÖR FÖR POLITIKER OSS BAKOM RYGGEN? ALLT DET SPEL ÄR KÄNT I DECENNIER GENOM ETT LÅNGVARIGT OCH KORRUPT BANKVÄSEN!

 

 

Det här inlägget postades i Angela Merkel, Bank- och finanskriser, EMU, Euroobligation, Finansmakten, Okategoriserade, Spekulation. Bokmärk permalänken.