Stefan Löfven: Visionen och Sveriges resa in i den hållbara friheten. Den tredimensionella ekonomin

För första gången kunde vi höra i Sverige en politiker formulera en vision som innefattade och förklarade sambanden mellan de tre ekonomiska dimensionerna om en ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet som ger väg till jobben och nyskapande. En hållbar frihet. En frihet som sträcker sig över många områden och för många folk. Stefan talade i trovärdighet och övertygelse.

Låt folken leva i frihet och forma en ny konstitution folket i Syren, var det första buskapen som riktades av Stefan Lövfen i Almedalen inför 4 700 personer.

Frihet var det återkommande temat. 25 milj människor går arbetslösa i Europa. Det europeiska ledarskap har agerat alldeles försent och alldeles för ensidigt fokuserat på besparingar utan att se på en ekonomi med konkurrenskraft för framtiden.

Det räcker inte att sanera en budget. Man måste också investera i en framtida konkurrenskraft

EU måste bli en sysselsättningsunion där människor kan arbeta,  forska och handla i en kontinent av liv

Tiden efter kaoset med Carl Bild 1994 var det inte bara för oss att sanera en budget. Samtidigt byggdes högskolan ut och det som blev Kunskapslyftet med 100 000-tals platser. Kampen mot arbetslösheten får aldrig tappas bort.

Den borgerliga regeringen skapar ett samhälle fullt med paradoxer.  Sverige är ett av världens modernaste länderna. Men vi når inte klimatmålen. Ojämlikheten mellan kvinnor och män kvarstår. Klyftorna mellan rika och fattiga ökar.

410 000 människor vaknar i morgon upp i arbetslöshet. Fas3 är Sveriges största arbetsgivare!

Regeringen skjuter reformer på framtid. Förslaget om Jobbpakten, ett två år gammalt förslag från Metall, ska förverkligas om två år 2014, när det är val. Arbetslösheten är för M inte ett samhällsproblem utan en valtaktisk fråga.


Sverige väntar inte på bättre tider.  Sverige väntar på en bättre regering.

Vi kan i Sverige forma ett samhälle som är ekonomisk, socialt och ekologiskt hållbart. Ett kontrakt mellan individ och samhälle. EN HÅLLBAR FRIHET.

Anm. Ekonomin gäller inte bara  i en dimension som “mer i plånboken” utan i tre dimensioner i  mänsklig, samhällets och ekologins form. Utan det ena faller det andra. Genom människors arbete sker samhällsbygget och försörjning genom näringslivet. Samhället fördelar, prioriterar och stöder ny utveckling. Naturen ger basresurserna att förvalta och hushålla hållbart.

Stefan talade om en  överenskommelse och ett framtidskontrakt där varje person gör sitt bästa bidrar med sin del för samhället att utbilda sig,  arbeta och betala sin skatt. Men också att utveckla sin frihet  utan att begränsa den för andra och samtidigt ta ansvar för varandra. Allas rätt till utbildning, arbete och välfärd. En gemensam politik som också innebär ett ansvar för klimatomställningen så att vi använder vår resurser på rätt sätt. Att vi lever ekonomiskt, socialt och ekologisk hållbart. Då kan allas frihet växa.

Detta förutsätter att alla kan få jobb så alla kan bidra med sitt arbete. Detta är grunden för all utveckling. Socialdemokraternas främsta uppgift är full sysselsättning.

Tre grundläggande förutsättningar behövs:

  1. Sunda offentliga finanser
  2. En aktiv närings- och innovationspolitik som skapar efterfrågan på arbetskraft
  3. Investeringar i utbildning och omställningar så att människor kan ta de jobb som växer fram

Varje skattekrona måste användas på rätt sätt.

Sänkningen av krogmomsen motsvarar två tekniska högskolor varje år!

Arbetslösheten ska inte begränsas. Den ska belysas och bekämpas

För detta behövs ett växande näringsliv. Innovationskedjan måste byggas mellan forskning, nya produkter och företag. En offensiv upphandling behöver ske på ett ordnat och kvalitetssäkert sätt. Riskapital måste skapas. Kommuner, landsting och statliga myndigheter måste kunna bidra till framväxten av nya varor och tjänster i vårt  land.

Patentskyddet måste säkras för små och  medelstora företag. Så kan innovationskedjan och konkurrenskraft stärkas.

Det är fullständigt absurt att vi har en regering som kallar näringslivet ett “särintresse” och samverkan är att “fika”.

Jag vill fördjupa samverkan med näringslivet. Som statsminister vill jag skapa ett innovationsråd som knyter samman näringsliv, fattiga organisationer, akademin och andra aktörer

Det behövs strategisk samverkan på viktiga samhällsområden. Ett sådant är “Life Science” om bioteknik, hälsa och medicin för det bästa vård som kan ges.

Vi ersätter visionslöshet och särintressen med vilja och samarbete. Vi är ett litet land men i samverkan blir vi väldigt starka.

Över hälften av svensk näringsliv rapporterar de ha mer eller mindresvårigheter att få tag på rätt arbetskraft. 1/3 får tacka nej till en order.

Detta håller inte. En av orsakerna är att allt fler ungdomar lämnar skolan utan fullständiga kunskaper… Vårt mål är att alla barnen ska nå kunskapsmålen

Investering behöver ske efter behov som stärker

  • lärares och skolledares kompetens och utveckling
  • forskning i framtida lärande

Regeringen måste stoppa sina nedskärningar i gymnasieskolor och skapa en obligatorisk sommarskola som ger alla ungdomar på högstadiet möjlighet att nå sina mål. En ständig kompetensutveckling behövs i företag, organisationer och av alla.

Ingen ska behöva sänka sitt pris. Alla ska ha möjlighet att höja sitt värde

En gemensam välfärd är framtidens verktyg för att vi ska kunna arbeta en social hållbar framtiden. Utan detta blir det hinder för utveckling och frihet. En framgång här och det blir gemensamma styrka

Solidaritet är lika ekonomiskt lönsamt som det är moraliskt rätt

Om vi ska kunna leva i en ekonomisk hållbar frihet, måste också samhället var ekologisk hållbart i biologisk månfald och en miljö fri från gifter.

Vår regering visar tyvärr här ett lågt intresse att nå målen som Riksdagen satt upp. Vi formar vår framtid tillsammans och gör det som är möjligt inom energieffektivisering, skapande av förnyelsebar energi och hållbara lösningar inom hela näringslivet. Det banar väg för oss och andra. Varje lösning är också en ökad konkurrenskraft

Anna Lind sammanfattade detta väldigt bra. Hon pekade först på miljöproblemen. Sedan pekade hon på arbetslösheten och sa: “Av två problem gör vi en möjlighet”

Alla sektorer i samhället kan och ska vara drivande för innovationer för energieffektivitet, förnyelsebar energi och det ekologiskt hållbara. Den digitala teknik är här en tillgång som kan förändra produktionen och konsumtionen. Alla jobb kan göras gröna.

Ingen kan stå för denna utveckling ensam. Tillsammans formar i en hållbar frihet.

Socialdemokratin lanserar idag en satsning på klimatinnovationer. … Det kan var kommuner som vill satsa på ny kollektivtrafik. Företag som vill minska läckage på energi. Bostadsbolag som vill skapa nya och smarta boenden. Göteborg med smarta elnät. Uppkopplade trafiksystem som minskar utsläppen

Socialdemokraterna vill satsa på 1 miljard kronor över 4 år som färdigställer lösningar i tester och pilotprojekt. Satsningarna gäller också exportföretag så att svenska idéer når ut i världen.

Så skapar vi jobben  i Sverige i vägen till hållbar frihet. Vår metod är samverkan och solidaritet.  Vi bygger en hållbar frihet. En större frihet som är en ansvarstagande frihet, som vi formar tillsammans.

Tack för att ni har lyssnat

Politik är inte bara en blind tro. Det krävs kunskap, logik och förnuft. Ett företag lever på en affärsidé. Runt den byggs utveckling. Vinst är ett medel att nå målet.

En generell metod. Vi behöver därför samhällsidén för 2000-talet i en samverkan.

Det här inlägget postades i Äldreomsorg, ekologi, Forskning, Framtid, Frihet, Hälsa, Klimat, Konkurrens, Liberalism, Miljöpolitik, Samhällsvision, Solidaritet, Stefan Lövfén, Utbildning, Vision. Bokmärk permalänken.