Den stora rationalismen. Samhällets avhumanisering. Liberalisering, privatisering och människohandel

Denna gång är det inte Zlatan som har bestämt” Överraskande att Milan säljer sin bästa spelare, men klubben har helt enkelt inte råd att ha kvar Zlatan”, säger Radiosportens fotbollsexpert Richard Henriksson

Supersvensken är såld för 1,4 miljarder i sin karriär. Zlatan Ibrahimovic övergång sker till Paris Saint-Germain  …

… kommer att slå världsrekord. I och med de 180 miljoner kronor av avtalet som PSG betalar för Zlatan, blir svensken världens dyraste fotbollsspelare genom alla tider.

 • Zlatan Ibrahimovic 1,4 miljarder kronor
 • Nicolas Anelka 1,3 miljarder
 • Hernan Crespo 1,2 miljarder
 • Juan Sebastián Verón 1,1 miljar
 • Cristiano Ronaldo 1 miljard

Detta fenomen ökar i vår tid  inom idrotten, men också ner i samhället. En människohandel växer fram. Människors köps och säljs som det vore en vara att bli en leverantör av något till någon. Genom liberalismen kommer en rationalism som förtränger och förvränger verkligheten in i en dimma. I hjäntvätten kommer nya förebilder och liknelser att förtingliga.

Liberalismen är hyllad som en väg till frihet. I denna tro tycks många falla för  och att förblindas av att ju mindre kontroll vi har över samhällsfunktionerna och ju mer individualism som får råda, desto mer frihet får vi!

EU:s fjärde princip gäller “Fria flödet över gränserna av arbetskraft.” Människans värde reduceras till en arbetskraft i det ekonomiska systemet. Mål förvandlas medel. Ett medel för en ekonomisk tillväxt utan samhällets ursprungliga mänskliga, sociala mål för välstånd.

Vi ser detta i andra privata former i skola, vård och bemanningsföretag.

Mottot i politiken för det offentliga är att den privatisers  i små steg bit för bit såsom man skivar en salamikorv. Vi har sett en politik som undanröjer utan att vår vetskap. Serafen som skulle täcka vårdbehovet för 12 000 patienter kunde säljas för knappt 700 000 kronor, ungefär vad möblerna var värda. Fyra år senare sålde läkarna vårdcentralen vidare och då var priset plötsligt 20 miljoner kronor.

På ett skandalöst sätt så har Felippa Reinfeldt sålt S:t Görans sjukhus utan att låta politiker få rimligt tid att fatta läsa in digra underlag i tid och fatta beslut enligt demokratiska former. Allt liknar en kupp. M driver här en anarkism.

Amerikanska buy-outbolag talar om en “industrialiserad vård”, där patienter nedgraderas till kollie enligt  “löpande bandet-metoden” och kostnadsjakten. “Laga mat för 7 när det är 10″. Åldringar har fått svälta och ramlat i sin bräcklighet; och har brutit lårbenshalsen.

Moderaterna, “den hemliga regeringen”,  har sålt en bit myndighets-utövning till ett privat bolag. Det är nu klart att Svensk Bilprovning ska säljas till företaget Opus Group (opus = verk), enligt AB 13/7, som har ett delägarskap i ett välkänt skatteparadis i Cypern, via cypriotiska bolaget Fortina Shipping Ltd. Bolaget köper med pengar lånade av Bilprovningen själva. En försäljning via skuld! Vad skulle hända vid en konkurs. Det hela verkar vara en mycket osund affär.

(Anm. Gerald Rauenhorst, grundare till Opus North Corporation i Minnesota 1953 och koncernen, har varit ordförande i styrelsen för Opus Corporation och Federal Reserve Bank of Minneapolis. )

Opus Group inte hade tillräckligt med pengar för att betala de 375 miljonerna. I stället lånar staten ut knappt hälften av köpeskillingen till köparen i ett hemligstämplat avbetalningsavtal. De fick det goda tipset från banken Carnegie. Vad betyder detta att verka i hemlighet med en grupp?  Detta går emot demokratin!!!

Staten betalar alltså för att bli av med svenska folkets egendom – till ett bolag som själva inte betalar skatt i Sverige. Villkoren för affären är hemligstämplade och finansmarknadsminister Peter Norman vägrar uttala sig i frågan. Hemligstämplad afFär, hemliga villkor och säljaren finansierar köparen.  KU är nästa steg. Affären anmäls.

Det sker i det tysta utan för mandatet? Vem har sagt detta? Ingick detta i den nya, enda och moderna arbetarpartiet???? Det är svårt att se vad som styr den här affären förutom ideologi. 

Vilken är nästa myndighet att säljas ut? Alkoholtillsynen? Livmedelstillsyn? Eller rent av en domstol? Allt blir till motsägelser. Privatisering är högerns frälsningstanke. Vi har skakats av dess utplundring och människoförakt i åldringsvården.

Bemanningsföretagen – den företagsform som är så omhuldad av högerregeringen, har växt explosionsartat under de senaste 6 åren och förvandlar människor till en arbetsvara. Detta framkommer i en undersökning av Björn Alvebrand

Systematiskt skickar de sina medarbetare till uppdrag på avlägsna platser på obekväma tider, utan tillgång till kollektivtrafik, under perioder då de inte har något uppdrag finns. De hoppas att medarbetaren ska säga upp sig självmant, vilket innebär att bemannings-företaget inte behöver betala ut någon lön.

Fusk avslöjas genom att regelmässigt dra av mellan 10 – 15 % på medarbetares garantilön kan företaget spara stora summor varje månad.

Vi har det bisarra Fas3 men 30 000 arbetslösa. Affärsidén är profit på långtidsarbetslösa som en modern slavdom. Överallt kränks människor.

“Jobbfabriken” är ett företag som  fick 31 miljoner kronor i bidrag av staten för att ta emot långtidsarbetslösa i fas 3 under 2010. Var femte skattekrona gick till Ivan Daza, majoritetsägare och vd som kunde femdubbla sin vd-lön till 2,5 miljoner kronor förra året. En höga långtids­arbetslösheten som blivit till affärsidé. Den enes död blir den andres bröd.

Det finns en scen i Roy Anderssons film “Sången på andra våningen. Den skildrar ideologin om vår tid, “tid för ansvar” och “individualism”:

Handel av människor har i gångna tider betraktas som en slavhandel. Vi ser en normförändring i politik och kultur tillsammans med en råkapitalism där de svagaste individerna få bära en social och ekonomisk exploatering. Usla löner och arbetsvillkor skapas vid importen av arbetskraft. Det rubbar konkurrenskraften för sunda företag. Åkeribranschen är skadad.

Samhällets grundvalar, mål och människorätten angrips. Människosynen och den moraliska frågan blir den mest avgörande frågan för ett fritt samhälle.

Nästa steg som hotar omfattar barnen: Surrogatmoderskap! Ställda inför denna uppenbara människohandel, som gränsar till slaveri, säger många svenska förespråkare “att de naturligtvis bara talar om “altruistiskt” surrogatmödraskap. Inga pengar ska komma på fråga utan kvinnor förväntas ställa upp bara för godhetens skull. Detta sägs vara något helt annat än det kommersiella surrogatmödraskapet, som är humanare och mjukare.

Vem försvar ett barns rättigheter till en sin egen mamma och pappa?

Precis som man kan sälja sin njure, har graviditeten blivit inkomstkälla för människor.

Riksdagsledamoten Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), i socialutskottet. Och hon tycker att surrogatmarknaden kan jämföras med organhandel:

I en del länder har surrogatmoderskapet blivit kommersiellt och kostar stora pengar. Men vi får inte acceptera att människokroppen blir en handelsvara. Så vill vi inte ha det här, säger hon.

Surrogatmamman Amanda Raymer, 39, bor i Los Angeles, USA. Hon har bland annat lånat ut sin livmoder till ett par i Skandinavien:
Jag ser mig som en kvinna som bakar bullar i min ugn åt andra, när de är färdig-gräddade så är jag redo att leverera dem, berättade Amanda för tidningen Vi föräldrar förra året.

Barnet rationaliseras till en “kanelbulle”.  I det kommersiella surrogat-mödraskapet blir barnet de facto en produkt. Några tusen dollar betalas över till modern då hon ger ifrån sig den nyfödda bebisen. Men även i de fall som inte inbegriper pengar sker en drastisk förändring i synen på barn. 

“Om surrogatmödraskap blir lagligt går det alltså att ge bort ett barn, trots att man är fullt kapabel att ta hand om det. Utan att fråga barnet, som behandlas som en ägodel även om det ges bort gratis”, säger kulturtidskriften Bang

Alla barn har en mamma och pappa för sin existens och de äger rätten till sina biologiska föräldrar. Detta är faktum oavsett situationen och resonemang. En manipulering av föräldrarbegreppet ändrar inte på detta förhållande. Förslaget är att någon ska bli en pappa till barnet med en annan kvinna med eller utan tillhörighet till barnet.

Vi talar här om en industriellt förfinad process i syfte att motverka uppkomsten av känslomässiga band mellan surrogatmodern och det barn hon bär, säger en läkare. Hon får t ex inte tillgång till sina egna medicinska journaler, och efter förlossningen tas barnet direkt från mamman.

Ingen kan bortse ifrån att en sådan process riskerar att alstra psykiska påfrestningar och olycka för barnet. Barnet första liv är ju så intimt nära och förenat med mamman, som livsrummet i värme, trygghet och röst.

Genomförs förslaget förvandlas föräldrarskapet till att bli en “affärsupp-görelse” mellan en “kund” och en “leverantör”. Barnet är då en produkt. En leverans och ett köp av en vara. Surrogatmamman blir en affärsidé. Likaså spermadonatorn. Är detta  ” de moderna Moderaterna” till förnyelse?

Handeln med graviditet har sitt ursprung i sjuttiotalets USA. Annonser började dyka upp i amerikanska tidningar där män vars fruar var infertila sökte kvinnor som kunde föda dem ett barn mot betalning. Kvinnorna inseminerades och männen “adopterade” sina egna barn

“Då reduceras kvinnan till en behållare, en vagina, en guldgruva som han kan gräva ur när han behöver något och kasta ner några småmynt som tack.”

En dörr öppnas för en deformerad värld. Kvinnor blir avelskor. Män blir avelshingstar. En bransch i en avelsindustri, där profit kan råda. Köp en “Einstein”.  Köp en “Messi”. Hela värdegrunden raseras i blindo.

Välbeställda par i karriären  betalar idag i USA  stora summor för att få ett biologiskt barn och spara sin tid. Båda kan arbeta. Otaliga kändisar använder surrogatmödrar: många är rädda att en graviditet kommer att ”förstöra kroppen” och Hollywoods kvinnoideal ställer sina krav.

Moderat socialpolitik angriper hela välfärdssystemets struktur och hela samhällsutvecklingen. Klyftskapande jobbskatteavdrag gjorde förmögna mer förmögna och det svagare mer utblottade. Rationalismen har förtärt  hela värdegrunden.

De flesta i Sverige har mer pengar än någonsin tidigare. Samtidigt ställs allt fler utanför. Det kallas ”två-tredjedelssamhälle”, när två av tre har det gott ställt på övrigas bekostnad. Vi har idag ca 800 000 personer i utanförskap, i isolerade liv, sjuka, arbetslösa, fattiga och mobbade barn.

Så kan M bygga en politisk majoritet, det har ju Fredrik Reinfeldt visat. Men M kan inte bygga ett gott samhälle utan river. Målet är något annat i ett internationellt världsbygge.

Sammanfattning:
5  stora systemförändringar i Sverige och med EU
om vi får inte får en bättre regering och ärligare nationsledare.

1 . Ökad privatisering och kommersialisering av allt

  • Business as usual
  • Mörkade affärer, buy out-bolag och banker
  • Kommersialiserade samhällsfunktioner
  • Människohandel och avhumanisering

2. EU:s och M-regeringens socialpolitik: samhällets avsocialisering

  • Social nedrustning
  • Klyftskapande jobbskatteavdrag
  • Individualism
  • Hög arbetslöshet = hög kamp
  • Darwinism, social oro & extremism
3. IMF och det struktanpassade programmet (SAP)
  • Marknadsvänliga reformer
  • Social åtstramning
  • Exportfokusering av all ekonomi för internationell åtkomst
  • Internationell råvaruutvinning
  • Privatisera och avyttra statsägda företag
  • Anpassa lagar för utländska rättigheter att få investera inom landet
  • Fri prisbildning utan statlig kontroll eller subventioner
  • IMF som världens långivare och kronofogde
4. Bildande av Europas Förenta Stater
  • Rädda banker genom folket
  • Avnationalisering
  • Etablera den teknokratiska finans- och systemstaten
  • Samhällen som provinser och systemekonomier
  • Sydeuropa som leverantörer

5. Internationalism

  • Internationell kontroll över nationell egendom och ekonomi
  • Tjänande till banker och storföretag
  • Internationell militärarism

*******

PS. ÄR 2000-TALET ETT NYTT 1600- & 1700-TAL?

Svensk slavhandel bedrevs framför allt under tre perioder;

 1. först under vikingatid och äldre medeltid
 2. en period understormaktstiden 1650-1663
 3. en period under och efter den gustavianska tiden, från 1784 till 1813.

Slaveri och slavhandel förbjöds i Sverige år 1335. Svenska skepp utanför det egentliga Sverige deltog från 1600-talet och framåt i den transatlantiska slavhandeln.

I praktiken legaliserades slavhandel utanför Sveriges gränser när Sverige skaffade sig handelsstationer i Afrika(Cabo Corso) år 1650 samt kolonin Saint-Barthélemy i Karibien år 1784. Den svenskbedrivna transatlantiska slavhandeln började förbjudas från år 1813.

 

Det här inlägget postades i Äldreomsorg, Anarkokapitalism, Antisociala reformer, avhumanisering, Avregleringar, EU, Framtid, Fredrik Reinfeldt, Friskolor, IMF, Ledarskap, Nyliberalism, Offentlig sektor, Okategoriserade, Privatisering, slavdom, Sveket mot Sverige, Utanförskap, Välfärd. Bokmärk permalänken.