Det var inte den svenska välfärden som orsakade 90-talskrisen


AndersBorgDet var inte välfärden som gav 90-talets ras. Anders Borg medgav det själv 2005. Han tar upp makroekonomin och valutaproblemen i Europa.  SAF drev en opinion sedan 70-talet mot välfärden. Falskklädd utan tradition kommer “det nya Arbetarpartiet M” 2006.
Högerns språkrör hävdar ännu 2012 att myten är  giltig . En förödande lögn för Sverige!

Välfärden är syndabocken som M lever vidare på i sin mytomani. Vi ser poltikens resultatet i skandaler och utblottning av människor. En konserverad arbetslöshet. Dold försäljning av samhällsfunktioner till reapris. Vi ser protesterna. Alliansen skälver. Folket i Sverige och Europa är förda bakom ljuset. Det som hänt bygger inte på demokrati.

M beskriver i sitt idéprogram att de hämtar “kraft” från Upplysningstiden 1600-tal. Det ger oss en högerställd karta, verklighet och riktning till ett digitalt 1600-tal i nykorad feodalism och träldom. Fas3 är tydligen en milstolpe på resan.

Anders Borg medger våren 2005 det verkliga haveriet:

“Mycket av det som många med mig trodde var välfärdsstatens kris på 1990-talet visade sig vara något som mer hängde ihop med felvärderad växelkurs och dålig makroregim än med grundläggande strukturfel.” (Arena nr 4/2005 s33-37)

I 30 år har ekonomerna sagt att ett systemskifte är nödvändigt därför att välfärdsstaten är en omöjlig utopi. SAF drev opinion mot välfärden sedan 70-talet.

I ett ofta citerat PM från 1971 skriver informationschefen Sture Eskilsson att högern måste lära av vänstern för att kunna ta tillbaka initiativet i debatten.  Anders Borgs riktiga analys trollades bort med Alliansen  2006-2012.

Vi ser nu i det som sker ett omvänt förlopp i “socialism” i marknadens tappning. Traditionell socialism vill ta kontroll över produktionsmedlen. Det privata tar nu över samhällsfunktioner. Det har skett i vård, skola, apotek och nu bilprovning. Det sker enligt IMF:s riktlinjer.

Fredrik Reinfeldt: ”Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd.”

Uttalandet är djup antidemokratiskt då FR måste ha känt till orsaken. Samma mytbildning finns även på andra områden som “det fuskande folket”.


Myten skapade skuld, vrede, förvillelse och antipati mot sjukskrivna människor som parasiter.
Konstaterat fusk är 0,04 %. Sjukskrivningsreglerna har förändrats över 500 gånger både av S och M sedan 1991. Ja även arbetslösa drabbas av detta etter.

Den svenska tradition byggde på lojalitet. En stolthet fanns att få arbeta i första hand. Arbetslösheten var också låg. Detta satt djupt rotat i efterkrigstidens människor. Trygghetssystemet var just en trygghet, som man värnade om. 1992 och finanskraschen med nära 500 000 personer blev arbetslösa och när ca 100 000 företag gick i konkurs, var en väldig chock och trauma för nationen och oss alla.

Hur kunde det ske? Nu kunde i chock falskhetens sådd spridas och växa. Moral och värderingar bryts ned. Skuld och tvivel får fotfäste. Fredrik Reinfeldt kommer med domen över vår samhällsutveckling i “det sovande folket” och blir senare  “det nya Arbetarpartiet”.


Metoden heter: “Härska genom att söndra och så split!” En sådan ledare sitter på statsministerposten för landet?!?!.

Högerns  vill återskapa en motsättning mellan välfärd och tillväxt och därtill driver tesen att det här finns en grundläggande motsättning inom socialdemokratin till detta.

Alla kan fråga sig, vem har sagt att åtstramningsekonomi är den kloka vägen?? Vad gör ett land efter ett krig? Stramar de åt? Folk börjar återuppbygga!

Den naturliga åtgärden hade varit att återuppbygga förlorad mark i nya företag och arbeten. Ett ekonomisk krig hade gällt.

En närmast rabiat övertro om en marknadsanpassad ekonomisk politik som skulle gynna tillväxten. Marknadsvägen innehåller momenten att uppäta upp eller nedlägga ned organisationer i vägen till monopolet. Megafonen är här IMF och “EU-krater.

Joseph E. Stiglitz , Politisk bok,  Fungerande globaliseringsäger följande:

  • Det är ett faktum baserat på empirisk forskning att staten kan skapa bättre förutsättningar om man ge medborgarna utbildning, jämlikare villkor och bättre möjligheter att leva anständigt, så ger man samhället bättre förmåga att skapa tillväxt
  • Det bästa idealet är om länder får börja använda sina tillgångar till att investera i sig själva då kan vi få se länder blomstra

Daniel Ankarloo, doktor i ekonomisk historia, bekräftar den falska mytens tillämpning och säger:

..  det finns faktiskt inga som helst bevis för ett framtida finansieringsproblem i den offentliga välfärden. Det är en seglivad myt, byggd på spekulationer – och ibland rena lögner – som saknar reell grund. Det alla vet är inte sant.

… det finns ett överskott. 2010:s budget visar att nuvarande och bibehållen standard i välfärden i framtiden kan upprätthållas utan fler arbetande timmar, utan skattehöjningar, utan utgiftshöjningar i förhållande till BNP. Ändå kommer de offentliga finanserna mellan år 2010-2040 att förbättras med motsvarande 1 440 miljarder kronor.

Välfärd kan inte hanteras som en tärande utgift. Den ingår i en växelverkande ekonomisk och social utveckling. Det kan liknas vid att “vattna trädet för att trädet ska växa”. Stöd för tillväxt.

Välfärd är en stödjande omgivning i kunskapsutveckling, samhällstjänster som vård, kommunikation och infrastruktur.

När kommer chockvågen som grundlade 90-talskraschen? Det världshistoriska ögonblicket finns dokumenterat, som gav lavinen i det finansiella system, oljekrisen, valutakriget och spekulationer samt det som föder valutaormen, kronförstörelsen och euro-krarschen.  En makroekonomisk katastrof, som inte har trängt genom varken poltik eller medier.

“The Nixon Shock”. President Richard Nixon beslöt att avsluta den direkta konvertibilitet dollarn till guld den 15 augusti 1971, vilket resulterar i Bretton Woods-systemets sammanbrott. Se video här nedan

 

eller  http://youtu.be/iRzr1QU6K1o.


Meddelandet fick en liten uppmärksamhet i massmedier men beslutet har en världshistorisk betydelse.
 Få förstod betydelsen. Orsaken var att dollar var en världsvaluta säkrade i guld. Alla andra valutor var i sin tur säkrad i dollar, vilket är avtalet i Bretton Woods 1945-1971. Vietnamnkriget förbrukade stora delar av guldreserven.

Om dollarn kollapsade då  kom det att dra med sig andra stora valutor som i sin tur drar med sig den svenska valutan. Slutsatsen av detta blir att vi var beroende av vad som hände med dollarn. Därför kom också krisen rakt över världen.

En effekt blev att tung industri som varven försvann till Asiens låglöneländer. Tekoindustrin likaså. Detta påverkade Sverige som miste sina stora varv i Arendal, Götaverken, Uddevallaverken och industrin i Borås. Förändringen i makroekonomin innehåller en jättekraft där dollar var medelpunkten.

Från 1965 ökade kostnader för Vietnamkriget. 1965 hade USA 24 000 rådgivare i Vietnam för att våren 1968 ha 550 000 soldater.

Samtidigt gick den amerikanska ekonomin för fullt under denna vilket ledde till högre priser på varor, högre löner och högre bankräntor. Krigsindustrin var en motor. Samtidigt hade USA nästan för första gången i historien ett handelsunderskott med omvärlden. Importen från Tyskland och Japan ökade dramatiskt.

När dollarn devalverats med 20 % mot guldets värde 1971 började den amerikanska guldreserven att minska snabbt. Nationer och finansorgan hade nu börjat lösa in sina dollarreserver i guld. USA säljer nu ut mer än 30000 ton guld  av ca 40000 ton 1971.

USA valde därför i augusti 1971 att bryta dollarns guldmyntfot. Bretton Woods systemet som fungerat sedan 1947 rasade samman. Man frikopplade då dollarn från guldet och nu var guldet marknadsstyrt och det medgav möjligheter för FED att trycka mer pengar än man hade i guld. Allt blev till en “surdeg”.

En inflationsnvåg spred sig världen. Valutakriget börjar. OPEC låser oljan i guld.   Priset mångdubbals. Handelsunderskott och arbetslösheten följer därefter i  Europa. Nu skapas myten för högerns aktörer:

“Sossarna lever över sina tillgångar och välfärden är ohållbar!”

SAF-kampanjen börjar. Propagandan gäller även över hela EG. Efter VK II hade USA ägt 60 % av alla guldtillgångar i världen dvs. $26 miljarder av totalt $40 miljarder.

Man kan säga att det skedde tack vare VK II. Hitler genomförde grovjobbet i den stora insamlingen i Europa. Därför kunde USA i sin tur genomföra Marshallhjälpen. Cirkeln slöts.

Nationalekonomen Sven Grassman (1940–1992) hade många tankar kring tiden under 70-talet och  om medborgarnas vanmakt inför ekonomernas och politikernas bristfälliga krismedvetande. De höga oljepriser slog hårt på alla länder som var oljeberoe.nde som Sverige. Negativa handelsbalanser skapades genom detta. Nyliberaler går till attack .   Välfärden var orskaken och blev syndabocken. En otrolig bluff. Grassman avslöjade nationalräkenskaperna. Assar Linbeck och liberaterianer  bortmanövrerade honom frånhan forskargärning. Ett justiemord. Han dog 1992 endast 52 år gammal.  Han hade upptäckt att det oljepriset var boven i dramat.

 

Sprid gärna detta till andra om den så omvälvande tid. Så mycket missförstånd gäller!

 PS

Total brutet guld i världen är ca 166 000 ton. I slutet av år 2004 ägde centralbanker och fonder 19 procent av allt guld ovanför jordytan som valutareserver eller ca 33 000 ton. 2010 är tillgången i

  • USA ca 8 100 ton
  • Tyskland ca 3 400 ton
  • IMF ca  2 800 ton
  • Kina ca 1 100 ton.


Det här inlägget postades i 70-talskrisen, Anders Borg, Bank och finans, Demokrati, Fredrik Reinfeldt, Globalisering, Historierevision, Korståget mot välfärden, Krispolitik, Makt, Moderaternas politik, Oljekrisen, Opinionsbildning, Propagandans makt, Sjukskrivningar, Strategisk utveckling, Sveket mot Sverige, Välfärd. Bokmärk permalänken.