Människohandeln. Den avreglerade människan

Människohandel är den vidrigaste form människan kan skapa. Därför är Moderaternas människosyn det mest avskydda som sker i vårt land. Vi tillhörde ett av de mest civiliserade och demokratiska länderna i världen. Det ofattbara sker nu  från högerns kant att de försvarar denna groteska förnyelse som en demokratiskt vald väg och att kritiken mot detta utgör ett mörker och en sinnesförvirring! Demokrati gäller  endast ett datum var fjärde år och inte varje stund. Folket vet inte sitt bästa!

Så sker nu en avreglering  inte bara inom det ekonomiska området som bank, tåg, el eller bostäder utan även vårt människovärde.  De mänskliga rättigheterna är inte längre lika levande för alla. Det gäller även  demokratin. Livssynen förändras totalt.

Vapenexport kan nu ske även till diktaturer, då sådana affärer är lönsamma och ger arbete. Därmed ruckas demokratins grundvalar. Nya prioriteringar tar vid.

Massflykten kan inte hanteras i det marknadsekonomiska perspektivet.  Vi hamnar i en konfliktfälla. Samhället substans är inte i första hand pengar i ett finansiellt system utan ett samhälle utgörs av människor med människor som mål och inte som en vara. Alla insatser är till för att skapa nya förutsättningar för människors liv och utveckling.

En sådan omvänd ordning blev i historien totalitära regimer. Extrem höger eller vänster har det gemensamma att  människor förslavas. Marknadskrafter leder till en omvänd ordning

Redan 2006 kom första stora slaget mot det sociala systemet. Välfärdssystemet för orimlig. Det hade 90-talskrisen orsakat enligt den nyliberala högervägen. Välfärdsdöden sa Reinfeldt.

Som här nedan redan visat är det inte välfärden som är orsaken utan övergripande händelser i världsekonomin under 70-talet. Nu skulle färre blir arbetslösa och sjuka genom att “hungra” efter arbete och egen försörjning samtidigt åtstramningspolitik gäller över överlag. De som producerar lite, får lite, är den synen

Sveriges största arbetsplats är fas3 med 31 000 långtidsarbetslösa. En ny näringsgren med arbetslösa som affärsidé med villkor som kränker människovärdet i meningslös tillvaro eller i missbruk att ersätta ordinarie arbeten med slavlöner. Likaså gäller det bemanningsföretagen.

Bemanningsföretagen är omhuldad av högerregeringen  har växt explosions-artat under de senaste 6 åren. många oseriösa bemanningsföretag växt som svampar ur jorden och hotar den seriösa bemanningsbranschen. Ett sådant bemanningsföretag är nu det som anlitade ett kriminellt gäng för att kväsa fackliga krav för sina medlemmar.

Vi ser en flyktingpolitik och en import av arbetskraft under usla omänskliga arbetsvillkor och usla boendeförhållanden:

  • personer som inte kommer med i facket och som får sparken när de är sjuka
  • personer som arbetar för 12 kr/tim
  • personer som arbetar 12 tim/dag  7 dagar i veckan, lön på 2000-3000 kr/mån och riskerar att bli uppsagda om de protesterar för facket eller hos arbetsgivaren och blir därmed utvisade om de inte har ett jobb inom 3 månader
  • 33 av 54 restaurangföretag som fått tillstånd att anställa invandrad arbetskraft hade begått allvarliga lagbrott enligt fackets stickprovskontroll
  • bärplockare eller skogplanterare som kommer hit, blir utfattiga och lurade. Dessa korrupta arbetsgivare och deras entreprenörer är totalt hänsynslösa i en laglös tillvaro. Allt kan köpas.

Bärplockare från Thailand, Vietnam och Bangladesh som kommer till Sverige utan att få ut avtalad lön, som får jobba från tidig morgon till sen kväll, sex dagar i veckan, och bo i förläggningar med usla sanitära förhållanden. Utnyttjande av bärplockare har följt i spåren av Tobias Billström och Miljöpartiets gemensamma politik för arbetskraftsinvandring, enligt AB 24

Hjärntvätten som pågår handlar om att allt och alla kan inordnas under marknadens domän. Människan gör sig själv till dräng och människor till ting.

Vad predikar nyliberalism om? Inte bara tillång och efterfrågan och en krympande stat.

Kärnan i nyliberalism gäller en människosyn i individualism,  som förkrymper livet till ett egenintresse och ett produktionsvärde ute på marknaden.  Individualismen är motsatsen till solidaritet och samhörighet.

Djuren följer här sin instinkt att vara och finnas just för det ändamål det är till för att vara en örn, hjort, varg eller krill i havets djup.

Människa avviker från djuren och kan så välja en egen väg och bedöma mål på gott och ont, som är den fria viljan. Ett  val med hänsyn till alla, som är personens omdöme och moral. En väg till utveckling i och med oss. En visdom och insikt. Vi är alla en medlem eller medborgare i en större  familj eller kropp som utgör samhället.  Ekonomin innehåller därför ett omdöme för samexistens och inte förkrympas till ett mekaniskt system.

Enligt Schlingman så är vi

Enligt internationella undersökningar är Sverige det mest individualistiska landet i världen. Vi är i mindre utsträckning beroende av andra. Den utvecklade välfärdsstaten bidrar till självständighet och att människor kan fatta egna beslut. De senare årens reformer på arbetsmarknaden har gjort det mer lönsamt att arbeta, vilket ökar människors möjlighet att kunna påverka sin egen situation.

Denna form  skapar en kampen mellan individer i en konkurrens. Hög arbetslöshet gynnar den strävan. Den enes död, den andres bröd. Pga. detta bromsar hela samhällsutvecklingen upp. Välfärd förvrids till en socialdarwinism. EU vill att nationer ska öppna sina skafferier för en internationell privatisering av samhällskapital och nationella tillgångar.

Vi ser hur “det nya moderna Moderaterna” rea ut samhällsfunktioner i vård, skola och ny senast med bilprovningen. Vem leder nationen?


En ledare som blir en splittrare som använder skapta tillgångar och lojaliteten som blev 1900-talets Sverige blir en ny väg till det rakt motsatta hållet. En riktning mot 1600-talets  feodala tid, aristokrati och slavhandel men i en digitaliserad form.

En teknokrati som omformar mänskliga värden enligt måttstocken av produktiv duglighet. De som producerar lite får lite.

Marknadskrafter stiger fram att modernisera och marknadsanpassa nationer genom att avreglera, avnationalisera, avhumanisera och splittra samhörighetet till 2000-talets spegelvända värld.

Det här inlägget postades i Ägarskap, Allianspoltik, Antisociala reformer, avhumanisering, Avregleringar, civilitet, Fattigdom, Framtid, Invandring, Jämnlikhet och feminism, Marknadspolitik, Nyliberalism, Orättvisa, Postdemokrati, Rättvisa, slavdom, Utsatta yrken, Välfärd, Värderingar. Bokmärk permalänken.