Barnfattigdom. Synen på människan. Demokrati och framtid.

Förringandet av barnfattigdomen angriper grundvalar och framtiden. Synen på människan är den springande punkten för framtiden.

Barnfattigdom förringas, när det finns ungefär 1 miljon mammor och nästan lika många pappor med hemmaboende barn under 18 år. Ensamstående föräldrar är vanligast bland lågutbildade med de lägsta lönerna.

Barnfattigdomen ökar i alla familjetyper, men att vara både ensam mamma och utlandsfödd är allra svårast. En fattigdomsgräns finns vid 11 424 kr i månaden. det ingen större skillnad på Rädda Barnens sätt att räkna jämfört med EU:s officiella syn på fattigdom.

EU säger 12,5 % och Rädda Barnen 13 %, som alltså betyder 284 000 riktiga barn. Det handlar inte bara om en låg inkomstandard utan även om miljön runt om uppväxten och barnens framtid som i sin tur påverkar samhället. Kontrasten  till detta är RUT-bidragen till välbärgade som så att deras livspussel ska  ihopp enligt Andes Borg. Ett annat sätt att värdera och prioritera.

I veckans Uppdrag Granskning hävdades att barnfattigdomen överdrivs av barnrättsgrupper!  Sluttsatsen är det råder kampanjar om barnfattigdom. Utpekade organisationer som opinionsbildare är Rädda barnen, Bris och Majblomman. 

Vad är då en gängse deffinition på fattigdom?

I internationella sammanhang är det inte ovanligt att Världsbankens definition, 1 eller 2 dollar per dag, är en fattigdomsgräns. EU:s interna definition är 60 procent av respektive medlemslands medianinkomst, men en sådan säger inte nödvändigtvis något om hur bra det går att klara livets nödtorft. I Sverige talar man om En fattigdomsgräns finns vid 11 424 kr/mån

Ungefär 8 procent av alla barn lever i hushåll med låg inkomst standard och räknar man med dem som lever i hushåll som erhållit försörjningsstöd blir det mellan 12 och 15 procent, säger professor Tapio Salonen till DN 20/1 2013

Människan eller kapitalet är den ständiga frågan som gäller i alla strider genom alla tider, krig och revolutioner. Samhället kommer av att människan är dess mål och orsak. Fritt samhälle eller en fri marknad som utgångspunkt??? Den “fria” marknaden gäller främst i EU de stora globala förtagen. Allt socialt och mindre företag får kliva åt sidan.

Träldom och det totalitära kom en gång genom att göra människor till en vara och kollektiva arbetsredskap. 

Vad är mål och vad är medlet? Polikens kärnvärden utgör kompassen i en samhällsutveckling. Människovärdet är grunden för samhällets bestånd. Ett hus utan grund står inte.  Människan är subjektet, orsaken och mået i samhällsbygget.

Nyliberal ideologi vill kasta om ordningen av mål och medel. Marknad och kapital blir mål. Människan förvandlas till ett medel, arbetsvara och t.o.m en träl, Allt blir ett kapital för marknaden värderat i produktionsduglighet.

Det som pågår är en form av avhumanisering där fattiga, hemlösa, sjuka och arbetslösa allt mer framställs som en sämre form av människor. Som moraliskt defekta.” Det defekta är att M försöker introducera den nylberal människosyn i ett produktionsvärde, som kommer att drabba alla att “liberalisera” oss för en ohämmad marknad. Ett sådant samhälle är ohållbart. En avhumanisering är även en avdemokratisering. 

En politik och ett hushåll drivs med “goda” finanser på bekostnad av samhällets och folkets framtid. Det civiiliserade överges för vinstjakten. Brist bå ambulans, brist i vård, samhällsnytta och underhåll av samhällskapital, brist i investering till förnyelse och hållbar utveckling. En energisomställning är nödvändig. Allt skulle skapa arbeten och framtid? 

 Organisationer slimmas i hetsjaktenVi kan se en utveckling antalet dödsolycket i arbetslivet. Gränslös hälsa finns inte:. En undersökning som IF Metall gjort med hjälp av AFA-försäkring visar en dramatisk ökning av olycksfallen i industrin. Mellan 2009 och 2011 har antalet allvarliga olycksfall som medför sjukskrivning mer än 30 dagar ökat med 38 procent. Sedan 2006 har 50 personer omkommit på arbetsplatser där IF Metall har medlemmar. Det skriver Metall IF i ett pressmeddelande.

Vi ser nu resultatet av de neddragningar som skett på arbetsmiljöområdet sedan 2006. Det är fullständigt oacceptabelt att allt fler skadas på jobbet, många med men för livet, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe.

Modert Sverige reas ut gemensamma egendom! Horribla avslöjande har skett utan en demokratisk process. En privatisering av samhällsfunktion sker utan förankring hos väljarna! 88 % procent av samtliga väljare säger nej till att vinstuttag ska vara tillåtet i vården enligt Novus undersökning. Mer än sex av tio alliansväljare (63 procent) är kritiska mot vinstuttag i välfärden.

Ungdom finner inga jobb eller bostad. Allt ska inordnas under en marknad. Banker livnär sig på hushållens skuldbördor. Hushållsskulden är jan 2012 är 315 % av BNP,  en av de högsta Europa. En kallsinnig attityd drar in i samhället med myter som sprider split och delar upp folket, där det mänskliga värdet nedgraderas och förtvinar.
http://youtu.be/ZxcYZMUOXfY

En politik som skapar kortare väg för svårt sjuka till arbeten som inte finns http://youtu.be/M6DOaDmCKDI

Poltik som låter de mest utsatta leva i livegenskap och vara på en marknad med usla levnadsvillkor. Ett fruktansvärt svek pågår.

Ett parti som klär sig i falsk klädnad som “det nya och enda Arbetarpartiet” , en “piratkopia”, utan tradition och äkta innehåll. Honnörsord i rättvisa och frihet, men är till dess motsats.

Tänkande i strid mot allt förnuft och logik. De som regerar nu är inte bara en karikatyr av ett ledarskap utan även en skamfläck i svensk historia. Ett nationellt ledarskap är att vara folkets välgörare och inte dess fördärvare.

Det råder en väldig skillnad mellan partier som söker vägen till den mänskliga rätten, rättvisan, hennes och nationens frihet än de som söker marknadens rätt och frihet över nation och folk.

Dessa marknadens och kapitalets härförare bryter ned staternas existerande strukturer genom finansens kriser. Folk ropar i förtvivlan. Dessa bödlar klär sig då i falsk klädsel som “räddare” och erbjuder en frihet i träldom. Vi ser det komma i Europa.

EU är ett nyliberal affärsprojekt. EU:s inre lagar eller marknad vill förvandla allt till ett flöde över nationsgränserna i varor, kapital, tjänster och arbetskraft.

Människan blir så här en arbetsvara och ett produktionsmedel. Samma människosyn gällde i SSR, där allt blev staten egendom. EU blir marknadens forum att i nyliberalism ta ett kliv till äga nationer och folk. Det som sker nu i EMS-tragedin innehåler en skuldsocialisering.

Utveckling och nyskapande kan endast ske via människor med samhället som stöd. Nationer är som människor. En organism av människor i samverkan. Mål i samhället och vardag är till syvende och sist människan och välfärd.

Alla ekonomi gäller detta. Köper någon en bil ska den var traffiksäker och energisnål. Mål för samhället gäller alltid folkets välfärd. Ledarskap är här att vara folkets välgörare. Mål kan indelas i dess ordning

  1. det kvalitativa målet och moral  är bunden till människor, samhälle och naturen. Värderingar blir en kompass i livet. Samhället är byggt  på människor samvaro och skapande arbete.
  2. det materiella målet , medlet, för att förverkliga det kvalitativa målet. För utbildning bygges en skola. Föda för att äta och leva. Datorn för att förmedla

Det är en lag om orsak och verkan. Samhälle med siffermål kan inte fungera. Högern tala mest om skattesatser och arga i tal om solidaritet. Det är kommunsim. De är blinda för värdet.

Det här inlägget postades i Allianspoltik, Bank- och finanskriser, civilitet, Demokrati, Ekonomi, EU, Fattigdom, Finansmakten, Fördelningspolitik, Förnyelse, Framtid, Frihet, Hyror, Informationskriget, Investeringspolitik, Liberalism, Makt, Människan och värdet, Marknadspolitik, Nyliberalism, Orättvisa, Privatisering, Samhälle, Självständighet, slavdom, Solidaritet, Sveket mot Sverige, Utanförskap, Utveckling, Välfärd, Vänster/höger, Värderingar, Vinst. Bokmärk permalänken.