Liberalismen – mänsklig frihet eller marknadens frihet?

En uppror pågår i det tysta. En revolution i värderingar. Liberalismen är en tanke men inte ett faktum. En tanke om en frihet som blir till sin motsats. I sin sådd förrädisk som gör att en motståndaren kan bli till en medarbetare. Politiker kan i politik senare göra karriär  och verka mot sina  tidigare värdegrund genom individualismens lockrop.

En tanke där frihetens filosofi slutligen tillhör  marknaden, där människor förvandlas  till redskap och där marknadsmekanismerna ska tillåtas styra över mänsklighetens öde.

Vi står inför en väldig transformation om vi inte väcks, att tillsatta en makt över hela det mänskliga samhällets framtid och öde under täcket av marknadens suveränitet. Över denna makt finns ingen. Ja man kan med rätta säga att den makt äger rollen  att vara en “gud”.

Välfärdsstaten blev i historien världens främsta samhällssystem. En naturlig grund som även är ett alternativ för framtiden. 90-talets skrotning bygger på felaktiga slutsatser genom dollarns valutaheveri 1971, oljekrsien 1973 och bankhusens världsbyggeri enligt globaliseringen och finanskriser.

En av neo-konservativa pionjärerna är Miltion Friedman från Chicagoskolan under 70-talet. Ekonomipristagare och prof. Robert Mundell också han från Chicagoskolan är designern bakom euron, kom på idén om den gemensamma valutan, som ett metod att lösa problemet att undergräva den självständiga nationalekonomin, det sociala systemet och det fackliga inflytandet.

“Det är mycket svårt att avskeda arbetare i Europa”, klagade han. Hans svar är: euron. Euron skulle verkligen få göra sitt arbete när kriser slår, förklarade Mundell. Att ta bort regeringenens och centralbankens kontroll över sin valuta skulle förhindra en keynesiansk penning- och finanspolitik.

 

“Det sätter penningpolitiken utom räckhåll för politikerna”. Det enda sättet för nationerna utan sin finanspolitik för att behåll jobben blir att genomföra en konkurrensutsatt reduktion av den sociala lagstiftningen. Han tar upp arbetsrätten, miljöbestämmelser och naturligtvis skatter. Allt skulle då spolas bort genom euron. Demokrati skulle då inte tillåtas störa marknaden!

EU går nu igenom en social devalvering och genomför en revolutionen. Euro blev en ståkrage på nationer som tvingas till stålbad. Fenoment av människohandel blir allt vanligare. En kapitalisering av människan. En socialkapitalisering.

Hela samhället och ekonomin består urpsunligen av mänskliga relationer. Ekonomi är här att skapa nya förutsättningar för samhällets  bestånd, människors försörjning och utveckling.  Ett ständigt kretslopp i ny investering för framtiden.

Liberalismen bidrog en gång till de fria konstitutionella staterna. Liberalismen är tilltalande men till sitt innehåll är den så förrädisk att den även smittar motståndarna att ansluta sig till dess falska frihetsidé för framtiden.De ger efter för dess makt om vad som är den verkliga rätten.

Det kallas förnyelse eller det moderna. Den driver fram en liberal människosyn, som degraderar oss bit för bit i värdering och relationer mellan människor som rubbas. Individualismen frånskiljer oss från samhället och och socialdarwinism tränger fram. Allt i samhälle är byggt på relationer. Återigen.

Vilket kommer först? Människan eller kapitalet?

Var börjar den liberala rätten? Var slutar den? Liberalismen talar om demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och individualismens rätt som slutar i marknadsrätten över samhället. Företrädarna omskapar lagar och samhällets institutioner för att lägga väg till den nya rätten.

Hela tanken om demokratin försvagas av liberalismen. Varför? Därför att människosynen fördärvas. Fundamentet för samhället är folket som samhällets subjekt, mål och orsak att det finns. 

Liberalism (av latin liber, fri) innehåller en  materiell samhällssyn  och politisk ideologi med individens frihet som grundläggande värde. Men frihet reduceras till valfriheten mellan det statliga och det privata. Den fäster ingen uppmärksamhet på det som gäller valet till det goda och moraliska eller på det nödvändiga och nyttiga. Planen gäller makten.

Frihet är ett omfattande begrepp om ansvar till inget ansvar.

 • personlig frihet med ansvar och personlig rätt
  • moralisk grund vad som är  gott ett ont
  • etik att inte skada sin nästa, samhällets eller naturens bestånd
  • en frihet som inte sker på någon annans bekostnad
  • politisk frihet, yttrrandefrihet, mötesfrihet, fackföreninga …
  • religionsfrihet
  • rörelsefrihet
  • allemannsrätt att visats i natur
  • mänskliga rättigheter
 • individuell frihet utan ansvar
  • individualism för sitt eget bästa och framgång utan hänsyn
  • dispotism,  envälde och förtryck av andra människor frihet och utveckling
  • total frihet utan regler för att främja sin egen sak
  • anarki och normlös självständig frihet
  • parasitering på andras människors utveckling och behov
 • marknadsfrihet med ansvar
  • fri ekonomisk verksamhet och handel på lika villkor inom och mellan natiner
  • fri ekonomisk verksamhet och handel till gagn för  hållbar natur och naturlig tillväxt
  • fri ekonomisk verksamhet och handel till gagn för samhällets och människors utveckling och frihet
 • marknadsfrihet utan ansvar
  • vinstmaximering på andras bekostnad
  • spekulativ handel och skuldsättning
  • skadliga verksamheter, produkter eller tjänster
  • människohandel, träldom och slaver
  • marknadsmonopol och begränsning av fri handel

Verkligheten förenklas. Det som inte syns finns inte. Hela måttstocken och etiken gäller materiella värden, pengar eller skatt. Sammanhang som syfte och ändamål förloras. Konsekvenser för andra bagatelliseras eller förnekas i nya definitioner. Allt blir relativt. Bättre än de sämsta.

Liberalismen började med industrialismen och på allvar 1776 med Adam Smiths manifest om ”Wealth of Nations”, där allt styrs av tillgångar och efterfrågan enligt marknadens lagar som hypotetiskt följde fysikens krafter. Banden bröts med

 • naturen,
 • samhällets funktion
 • och människan som kreatör.

Urbanisering till industristäder, fattigdom och brist på hygien sprider sjudomar. Misär väcker vrede och revoltioner och kontrarevolutioner. Miljoner människor dör. Människan blev istället ett redskap och komponent i ett industriellt system. All värdighet kränktes. Under 1900-talet växer välfärdssamhället fram. Mot den stiger nyliberalism för en mindre stat för marknadens frihet, ohejad frihet och mindra ansvar.

Individualism utgör här motsats till solidariteten och den söker sitt eget bästa och då även lockelsen att delta i den stora planen. Ett sådant samhälle förlorar sammanhållningen.

Innebörden har varierat från tid till tid och världsdel och är så flytande i nedåtgående skala

 1. från individuell frihet, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 2. till ett fritt näringsliv med en fri marknadsekonomi och privat äganderätt vs mänsklig rätt
 3. till en relativ demokrati där välfärd gäller vissa och inte alla med klyftbildning
 4. till det nyliberala  som vill öppna samhälle för marknadsrätten, där statens inblandning minimers, en privatisering genomförs och  nya lagar för marknadsvänlighet instiftas
 5. till väg till  de globala företagens ensamrätt, bankdominans och oligarki på bekostnad av inhemskt näringsliv och en fri marknadsekonomi. Ryssland har slagit in på denna väg.
 6. till angreppet på de demokratiska och självständiga staterna som stöps till “en inkrökt nationalism”. Nationalismen förvrängs till sociala och etniska motsättningar tack vare finanskriser och är så inte duglig som konstitution. De erbjuder marknadens internationalism. En syntes av 1900-talets International och globaliseringsvåg.
  Nyliberal superstat. Bankunion till politisk Union
 7. Internationella unioner EU, Nordamerikanska unionen, Sydamerikans unionen, Afrikanska unionen …
 8. Globala unionen

1900-talets Sverige bestod av ett fritt svenskt inhemskt och internationellt verkande näringsliv, som anslöts sig till samverkan mellan företag, fack och stat.  En långsiktig och stabil arbetsmarknad var ett vinna-vinna-koncept för alla parter.

Utveckling bröts genom allt finanskaos och konkurser på 90-talet. Internationella fusioner genomfördes av svenska storföretag. Svenska branscher inom livsmedel, läkemedel, transport, fordonsindustri, kraft- och automationsteknik kom under utländsk ägo.

Detta påverkar även de fria marknadskrafterna. Amerikanskt storföretag äter sig in i Europa. De tog kontroll över OS-spelen i London till sin egen marknadsrätt genom sponsring. Den inhemska företagen ställdes utanför. EU vill i det som kallas den inre marknaden gynna de stora företagen. Vi ser ett EU som förlamas. Den ekonomiska processen blockeras. En ekonomi som utesluter samhällslivet och skapar en övergripande division av företag och banker tvärbromsar och chockar både samhälle och marknad.

Svensk Allianspolitik är ett blindverk utan dess like och vill bygga marknadssystemet på folkets bekostnad. Ekonomins kretslopp stängs av genom att minimera investeringar i samhällets funktioner och spara på hög i statskassan och skuldsätta medborgarnas hushållsskulder med hjälp av bankernas miljardintäkter.

Andra kvartalet har varit stabilt trots en stökig omvärld, säger Swedbanks koncernchef Michael Wolf  när vinsten blev 6,6 miljarder medan Nordea tog hem 14 miljarder. Ett nationellt rån total utan skrupler om det är riktigt. Här är det marknadens piska som råder.

Vi ser en horribel människosyn utvecklas. Arbetslivets villkor förändras i snabb takt. Många av de nya jobben är otrygga, lönerna orimligt låga och säkerheten otillräcklig.

Regering skapar med en trång arbetsmarknad och en permanent hög arbetslöshet en utpressningssituation.

Taxi Kurirs chaufförer i Göteborg tvingas köra utan en garanterad grundlön, sjuklön- och avtalspension. I Göteborg färdtjänsts nya miljardavtal används chaufförer från Taxi Kurir som kör under usla förhållanden utan kollektivavtal.

Bemanningsbranschen har vuxit snabbt i Sverige. Bemanningsbranschen växer så det knakar. Enligt nya siffror från SCB har antalet förvärvsarbetande inom branschen mer än fördubblats sedan 2002. Förra året var det totalt 52 700 personer som förvärvs-arbetade inom branschen, vilket var en ökning med 30 procent jämfört med året innan. När Volvo Lastvagnar startar ett nytt skift sker det med hjälp av bemanningsföretag

“Marknaden har aldrig varit större”, säger Maria Uggla, presschef på bemanningsföretaget Proffice.

Det går inte att äta kakan och har den kvar, är ett gammalt talesätt. Logiken är totalt orimlig. Vi behöver få  ett stopp för kringgåendet av anställningsskyddet vid inhyrning.

En extrem form av lönedumpning står staten för idag, genom arbetsmarknadsprogrammet FAS 3, som innebär oavlönat arbete på obestämd tid. Arbetsgivarna får dessutom 5000 kronor i månaden för varje FAS 3-deltagare de sysselsätter, skriver AB den 20/ 8.

Systemet innebär staten ger bidrag till företag att nyttja billig arbetskraft.

Alliansens ideologi är inhuman och visar väg till en grov cynism. Alla partier måsta vakna och förklara sin människosyn. Vi är i en tid som gäller den demokratiska framtiden.

 

 

 

 

Det här inlägget postades i Ägarskap, Demokrati, Det fria valet, Ekonomi, Framtid, Frihet, Internationalism, Jämnlikhet och feminism, Kapitalism, Klasskamp, Liberalism, Makt, Marknadspolitik, Moderaternas politik, NVO, Opinionsbildning, Paradigm, Postdemokrati, Privatisering, Propagandans makt, Rättvisa, Samhälle, Självständighet, slavdom, Solidaritet, Sveket mot Sverige, Utveckling, Välfärd, Värderingar, Vinst. Bokmärk permalänken.