Ledstjärnan i samhällspolitiken?

Vem är samhället till för? Människan eller kapitalet, är den stora stridsfrågan. Folkrätt eller marknadsrätt?

En fråga om frihet för vem? Det finns alltid en utgångspunkt eller ledstjärna i detta. Medvetet eller omedvetet?

I forna tider hade man en stjärna som vägledde i öknen eller på haven om natten.

Vilken ledstjärna styr Sverige idag på vår resa.? Vilken är den? Leder den rätt? Eller finns den överhuvudtaget? Något huvudlöst?

Det som styr oss är våra och samhällets värderingar, som lyser upp, ger motiven och vår syn. Det börjar inifrån och förvandlas till ett skapande. En ständig utveckling att utveckla och förbättra. Då det börjar inifrån blir människan själva utgångspunkten. Kapitalet är då medlet. Samhället och dess ekonomi innehåller en ständig bytesprocess mellan samhällets olika sektorer att stödja och utveckla.

Uppfattningen om människan roll i samhället är då så central! Vilken förankring har den i samhället?

Vi ser tecken för de mest utsatta att de hamnar i det mest bedrövliga och villkorlösa arbetsliv och kräkningar i lön och arbetsförhållanden, som pekar på gångna tiders förfall.

Att sätta mål innehåller 3 generella huvudfrågor alltifrån det vardagliga till samhället i sin helhet.

Vad, Hur och Varför.

1. VAD gäller vår framtid? Vad är vår ledstjärna? Vad vill vi uppnå på lång och kort sikt. Målet gäller människor, samhälle eller natur. Ett kvalitativt mål. Välfärd, demokrati och social rättvisa har gällt som riktning och som gav ett rikt och välordnat Sverige. Människa, samhälle och ekonomi hörde ihop.

2. HUR gäller nutid. Hur ska vi nå målet? Vilka medel och resurser eller metod ska vi använda? Vad ska vi prioritera? Poltik och strategier? Det blir de materiella målen som ska stödja utvecklingen och skapa nya förutsättningar. Mål har alltid två sidor. Det kvalitativa över det mätbara. Vi kan se detta avslöjas i vårdens brister och ineffektivitet.

Många gånger stannar processen upp. Alliansen stannar i “hur”-frågan i tal om antal och kvantiteter och tal på kort sikt och jämförelse med de sämsta. Huvudmålet kan inte förklaras Framgångsfaktor förstås inte och de stämmer inte med en liberal ideologi. Människan ska förminskas är konsekvensen i privatisering och marknadsanpassning.

Risken är då att ett systemtänkande tar form med människor som objekt. En rockard i människovärde och rätt. De vill förverkliga marknadsrätten

3. VARFÖR ska vi göra detta? Det ger själva meningen, motivet och drivkraften. Detta tillhör vår mission och vårt inre. Förankringen i oss själva. Är vi då flera, kallas detta för “consensus”. Alla förstår och inser. Ett vi-tänkande.

Bristen på “varför” gör att många får lida i meningslösa arbeten som fas3. Eller i stressjobb att nå “kvantmålen” i tid och kostnader. Andemeningen är borta. Psykisk ohälsa sprids.

Allt detta har att göra med orsak och verkan. Makten finns i våra värderingar och syn på människan. Människan är tillvarons subjekt. Hon är orsaken till och målet i samhället.

Alliansen vill tydligen göra kapitalet som subjekt för samhället. Samhället är folket och folket är subjektet.

Banker, företag, marknaden och andra organisationer är ett resultat och ett medel som tjänstgör i och för samhällets bestånd.
Banker kan aldrig bli ett subjekt. Inte heller marknaden. Då går  vi mot det totalitär och människor blir ett redskap i ett system. Likaså är all teknik ett hjälpmedel i detta.

Just detta hände i Sovjet. Detta handlar om sociala lagar om Orsak och verkan.
Orsaken bär vi inom oss i alla vår värderingar. Ekonomi är ett resultat i skapande process från oss  för anya förutsättningar. Pengar, banker, marknaden och alla ting är olika resultat.

Men däremot är alla människor i organisationer, företag, kommuner eller landsting enhetens subjekt. Vårt värde som människa ligger i oss och vi är värda alla lika mycket. Det blir en konsekvens.

Den stora frågan gäller därför: Vad och vem  är då samhällets ledstjärna?

Det här inlägget postades i Allianspoltik, avhumanisering, Beslutsfattande, Demokrati, Effektivitet, Frihet, Individualism, Investeringspolitik, Kapitalism, Klasskamp, Kortisktighet, Ledarskap, Liberalism, Människan och värdet, Marknadspolitik, Moderaternas politik, Motivation, Rättvisa, Samhällsvision, Solidaritet, Tillväxt, Utveckling, Välfärd, Värderingar. Bokmärk permalänken.