Ekot från EU. Den obegripliga logiken i politiken

Så obegripliga ting sker i Sverige som plundrar förutsättningar. Ekonomi är ATT skapa nya förutsättningar. Allianser skapar färre förutsättningar för att spara. “Mer i plånboken”, är det sagt. Hur då? Att stjäla är ett sätt. Det ger mer i plånboken. Och så sker. Utan värderingar står vi oss slätt. Utan riktning går vi vilse.

Dagens bostadsminister Stefan Attefall vill satsa på – andrahands¬uthyrning. I sex år har Kristdemokraterna haft ansvar för bostadsfrågan, men några hyreslägenheter har det knappast blivit. I stället har hyresrätter försvunnit när de omvandlats till dyra bostadsrätter som ökar skuld och kostnader

DET ÄR TYST OM EU OCH AVTALet

Varför talar INTE  vår politiker om den stora frågan???

Europakten är en torped riktat rakt in i vattenlinjen för det sociala Europa för att matcha resten av ekonomierna i världen. Bilden innehåller 4 pelare som pakten bygger på, som visar en antisocial utveckling med sänkta löner, välfärd, strukturanpassningar och en väg för det stora företagen på de mindre företagens bekostnad. Verk i vanvett.

EU utesluter det mänskliga målet och välfärden och ser allt ur ett ekonomiskt systemperspektiv. Centrum är finans och kapital. Kina konkurrerar med en låglönemarknad. EU tar efter

Det finns ingen framtidsbild mer än att folket ska betala en utveckling för storföretag och banker. Den äkta och skapande processen upphör och blir tärande i stället för närande.

EN PAKT MOT EUROPEISKA ARBETARE.

Eftersom euro-pakten inte grundar sig på någon kvalitetsförbättring eller ökat värde på de produkter som levereras av europeiska företag, utan snarare på att sänka de europeiska lönerna för att matcha mot de övriga ekonomierna i världen. Därmed sänka inkomsten för de allra flesta befolkning och utarmar europeiska arbetstagare.

EN PAKT MOT SMÅ, MEDELSTORA FÖRETAGEN OCH SYSSELSÄTTNINGEN.

Detta leder även till att sänka den europeiska ekonomin, eftersom minskningen av lönerna kommer också att minska hushållens förmåga att spendera i Europa, vilket kommer att leda till en minskad försäljning för tusentals små och medelstora företag som lever på de inköp som utförs av europeiska löntagare.

Ur denna synvinkel är de enda mottagarna av pakten  de stora europeiska globala företagen, de som är aktiva på den globala marknaden och inte bara i den europeiska marknaden.

Den inhemska och nationella ekonomin är den främsta grunden för en överväldigande majoritet av de små och medelstora företagens framtid.

Av denna anledning kan vi konstatera att europakten är också en pakt mot små och medelstora europeiska företag.
Då små och medelstora företag också skapar den flesta av sysselsättningen (i genomsnitt 70 % i Europa) kan vi säga att euron pakten är lika en pakt mot sysselsättningen.

EN PAKT UTAN VERKLIGHET

För att höja produktiviteten pakten rekommenderar “ytterligare öppnande av skyddade sektorer”, för att förbättra utbildningssystemen, främja forskning och utveckling, och förbättra företagsklimatet.

Hur kan man riva förutsättningar och sedan stödja? Pakten en anti-utveckling och går i motsatt riktning en verklig ekonomi.

Detta gör att vi kan konstatera att euro-pakten inte är en  verklighet att sträva efter att öka produktiviteten utan endast till lägre löner för att höja vinsterna för de stora europeiska företagen.

EN PAKT SOM SKAPAR FÖRSÄMRADE ARBETSFÖRHÅLLANDEN OCH HÄMMAR KOMPETENSUTVECKLING

Pakten vill även förslå en minskning av de offentliga utgifterna. Konsekvensen är att istället för att höja produktiviteten, skapa pakten försämrade arbetsförhållanden och kompetens i det sociala kapitalet som är nödvändig för att höja produktiviteten.

EN PAKT MOT KONKURRENSKRAFT FÖR DEN EUROPEISKA EKONOMIN.

Att sänkningar av löner skulle automatiskt ge upphov till ökad konkurrenskraft, och sänkta priser är en spekulativ teori.

Om detta inte sker och att euro-pakten inte fixar detta, då är mycket ofullständigt. EU vänder sig till ett fåtal storföretag med stor marknadsmakt, som genomför detta

Den mest sannolika händelse är att dessa företag dra fördel av de lägre kostnaderna för arbetskraft i syfte att höja sina vinster, och inte sänka priset på sina produkter.

I själva verket är detta vad vi har sett hända hela tiden på den europeiska marknaden (och särskilt på spanska marknaden
Därför kan vi säga, att Europakten en pakt mot konkurrenskraft för den europeiska ekonomin.

EN PAKT SOM SÄNKER IDEN EKONOMISKA AKTIVITETEN I HELA EUROPA.

Omkring tre fjärdedelar av exporten av europeiska länder sker “inom Europa”, det vill säga med andra europeiska länder som importörer.

Det betyder att om kapaciteten att konsumera inom de europeiska ekonomierna minskar (som en följd av lön nedskärningar och en nedgång i de offentliga utgifterna) import oundvikligen kommer att falla.

Ett resultat av sänkning av priserna på den europeiska exporten kommer att bli utan värde, även om de verkligen lyckades få allt sänkt. Detta innebär att vad euron-pakten kommer att producera är en nedgång i den ekonomiska aktiviteten i hela Europa.

SLUTSATSER

Europakten är en torped riktat rakt in i vattenlinjen för det sociala Europa.

Det råder väldiga tekniska bristfälligheter i pakten, då dessa bygger på förenklade ideologiska föreställningar, vars enda kraft beror på makten hos dem, som drar nytta av de föreslagna åtgärderna.

Kriget mot välfärden alstrar nedgång i tron att sparar och stärker. En enorm illusion råder.

Den offentliga skulden som genereras under de senaste tre åren är orsakad av internationella banker och stora hedgefonder.

Den privata skulden är effekten av förlusten av inkomster som produceras av den politik Europeiska kommissionen föreslagit.

Det här inlägget postades i Allianspoltik, Avregleringar, EU, Framtid, Liberalism, Marknadspolitik, Nyliberalism, Privatisering, Rättvisa, slavdom, Solidaritet, Strategisk utveckling, Sveket mot Sverige, Sysselsättning, Tillväxt, Välfärd, Värderingar. Bokmärk permalänken.