Reinfeldts kamp för makten. Vart bär vägen? Var finns insynen i EU-pakten? Människosynen gäller vår framtid.

Den nya demokratin. Vem tjänar vem i 2000-talet?  Ett nytt människoideal träder fram  under liberalismens och teknikens täcke och tanken om “den digitala bank- & marknads-staten”!

Svårt att tolka svensk politik, när så mycket står på spel. En mager analys sker. 

Människor lever i oro. Många far illa. Framtid förstörs för unga. Ser vi ett “monstersamhälle” komma utan  vi talar om det. Finanskriserna kommer inte av sig själv. Vi ser en kaosteori i ekonomisk världspolitisk tillämpas Förändring genom kaos är en metod som gällt i sekler. Skuld är svärdet som hugger ned. Var är den ärliga politiken?

Vi ser nu 2012 en triangulering som kopiera sin motståndares program och sakfrågor för att vinna segern.

En politisk relativism råder. Utgångspunken är inte känd. En relativism som kan säga “vi är bättre än de sämsta!”. Utgångspunkten gäller vår orsak till samhället som är människans mål. Männskosynen är så avgörande inte bara utan rent konkret.

Reinfeldt och Alliansen kan iu plagierar det som är till vänster för att se ut som S om sammanhållning och klädd i “social” kostym men ändå gå till höger in i EU-staten. Nya sociala honnörsord pumpas ut, som tidigare var ett rött skynke.

Den ideologiska grunden och debatten saknas överlag. EU-processen är EN sluten process och vi vet inte vad partier tänker och gör. EU-frågan måste demokratiskt granskas och bedömas.

DEN VERKLIGA VÄRDEGRUNDEN LYSER MED SIN FRÅNVARO!

Människoidealet är samhällets viktigaste utgångspunkt och vår ödesfråga. Politik utan denna utgångspunkt blir värdelös.

I liberalismen göms en konvertering. Vad gäller? Människans frihet eller Marknadens frihet? Ett gäller som mål och orsak. Det andra blir då medlet. Mål och medel gäller alltid. Det går inte äta kakan och ha den kvar.

Vi möter en helt ny situation i teknik som t.o.m. rationaliserar bort oss själva mer och mer i kostnadsjakten och digitaliseringen.

Detta sammanfaller även med den ekonomiska syner där allt blir en ett objekt eller en resurs i ett objektiv. Världen är ett objekt att observeras, mätas och kontrolleras “vetenskapligt” och inte att vi ingår och deltar i denna totala process, som påverkas av våra handlingar.

Det finns ingen objektiv och ingår som subjekt i en känd eller omedveten påverkan. Bara att vi andas påverka r vår omgivning.

Nya människoideal gäller på marknaden som för oss allt närmare genom euro-pakten till “den digitala bank- och marknadsstaten”

Ett SUPERSAMHÄLLE.

Från EU sprids att välfärd måste ge vika för marknaden och det stora bolagens privata framsteg i nya ekonomiska och sociala marknader. Privatiseringens frälsning från demokratisk rätt till marknadsrätten.

OS i London 2012 borde vara ett larmklocka, när det inhemska näringslivet fick stryka på foten för de internationella jättarnas expansion. Finns fria marknadskrafter i en framtid? Ja den frågan går inte att undvika att ställas. Europakten innehåller samma linje. Det globala aktörerna och de inhemska är det primära resp.  det sekundära

I den växande digitaliseringen och kostnadsjakten är maskinen mer överlägsen mänskliga funktioner, där människan endast uppfattas om ett objekt att värderas och jämföras med maskinen.

Piloter kan komma att försvinna. Bilar utan förare är aktuella. Människa när här endast en komponent. som kan bytas ut eller tas bort helt och hållet.

EU:s ideal gäller en mekaniserad samhällsordning med fria flöden över gränserna av varor, arbetskraft, tjänster och kapital.

En ny ordning för Europa genomför via kriser (revolutioner), som river sönder det sociala nät och medmänskliga samhället. En reaktionär och auktoritär ordning tar vid.

En artificiell systemvärld skapas som dräper mänskliga relationer och förvandlar människor till icke-människor i ting, objekt och t.o.m. träldom.

Vi har redan sett Alliansens introduktion av träldom i fas3 och bemanningsbolagen med ett affärside där arbetskraft blir en vara.

Banker skapar ekorrhjul med hushåll i djup skuldsättning. Alla ska springa fortare i ökad konkurrens och stress.

Ett icle-tänkande trycker på och tar vid i en digitaliserad knapptryckarkonst. Inte bara miljöförstörelse gäller utan även en mental förstörelse att låsa in oss i ”systemskåpet”

EU är en väg till en super- och bankstaten om ingen reformering sker. För demokratins hållbara framtid måste värdegrunden och EU-frågan komma upp på bordet.

Utgångspunkten är “vem är människan”?

Hennes namn borde vara “homo creator”, då hon har skapat samhället med och för andras bästa och så orsaken och målet. Hon är även den sociala människan. Hon har även skapat teknik och står så över tekniken.

PS. I radioprogram, sept 2012,  i Filosofiska Rummet belyses frågan om “Människan och Maskinen”. http://sverigesradio.se/sida/ljud/4141372?play=4141372&playtype=Poddradiofil

Det här inlägget postades i Allianspoltik, Bank och finans, Det fria valet, El, Finansmakten, Fredrik Reinfeldt, Ideologiska definitioner, Informationskriget, Internationalism, Klasskamp, Korståget mot välfärden, Ledarskap, Liberalism, Människan och värdet, Marknadspolitik, Moderaternas politik, Postdemokrati, Privatisering, Rättvisa, Självständighet, Solidaritet, Strategisk utveckling, Sveket mot Sverige, Tankesmedjor, Välfärd, Vänster/höger, Värderingar. Bokmärk permalänken.