Den förljugna politiken. Välfärdsföretagen och den lukrativa sociala marknaden.

Idag lanseras i Borgs budgetpresentation begreppet välfärds-företag. Själva defini-tionen antyder att man skall tjäna pengar på välfärd, uppbyggd med skattepengar. Ett absolut hån mot svenska skattebetalare.

När M talar om välfärd och sammanhållning betyder det att det sker via privatisering. Reinfeldt talar inte svenska utan NY-svenska dvs en marknadsanpassad svenska. Kommunikationen sker med en dold innebörd.

Högerns fortsätter att se att privatisering som det enda alternativet.  Åter finns momentet att skapa kaos till förändring.

Nedmonteringsraseriet kommer med 90-talsraset. Landsting stänger ned sjukhus. Man stänger avdelningar. Själv fick jag rätt nyligen vänta i 25 tim på akuten. Personal var så vänliga de kunde. Men kapaciteten var för låg.

Ett nytt ekonomiskt tänkande och koncept kommer både i det privata och i det offentliga som kom att utarmade både verksamhet och personal i nutid. Det nya träder in under 80-talet via de stora företagen. Kommuner hakar på.

De magra organisationerna skulle nu gälla där individen skulle ha rollen att “leverera” mera och fortare i produktivitet. Stressjukdomarna kommer och de skapar långa reahab-tider och nya samhällskostnader.

Reinfeldt förklarar 2006 att det fuskande folket i välfärden kostar 10 miljarder. Det visar sig vara helt fel. Utredningar inom FK och rättsväsendet visar på 0,04 % alla fall leder till åtal.

Med kostnadsjakten kom många problem istället för lösa dem i ett Moment 22.

Kontrollen ökar på den operativa verksamheten och dess resurser som ger en tyngande byråkrati och mer regelstyrda arbeten där kvantitet kom före kvalitet. Kvalitetsförluster ger missförhållande i vården och det skapas mer ineffektiva organisationer.

Vården blev mer centralstyrd, storskalig, reglerad och digitaliserad. Telefonslussar anonymiserar kontakterna. Människor blir mer och mer objekt i ett system. Det finns ingen naturlig ekonomi och hushåll. Organisationer fungerar som stora “apelsinpressar”.

Det naturliga ansvaret dumpas kostnadsjakten även om personal vill göra rätt enligt sitt yrke. Privatisering är det enda sättet säger högern och söker väg för gräddfiler.

Det privata driver verksamhet enligt sina ekonomiska intressen. Kommer det då stora ägare blir detta än mer påtagligt i deras kostnadsjakt och krav på avkastning. Det gemensamma intresset urlakas. De går inte att dölja lojalitetskonflikter, Vi kan se fenomenet i SJ.

Långsiktigt och stabilt ägande är en viktig faktor. Kvalitetsorganisationer som ska vara människonära, kan inte tillhöra storbolagens vinstmaskiner.

De hierarkiska organisationerna har många nackdelar oavsett om det är privata eller offentliga verksamheter. Relationen till ekonomi och människor är avgörande för kvalitet och effektivitet.

Ekonomin är till sin grund ett skapande och socialt förlopp. Den processdrivna organisationen och ett tjänande ledarskap har en annan ekonomisk och social dynamik.

I Sverige råder ett mentalt motstånd genom individualiseringen genom att så många söker karriären i de hierarkiska systemen.

Vilka vägar finns? Stiftelseformer borde övervägas långt mycket mer och där organisationer kan integrera kunskap, kunskapanden team och ekonomi mycket bättre. Synen på människor är en så viktig faktor.

Danmark har nått mycket inom läkemedelsbranschen med en större och etablerade helhetssyn och har så skapat en långt utvecklad konkurrenskraft.

Den nya organisationen behöver kunna hantera det gemensamma intresset och de kvalitativa målen effektivare. Vinst skulle då kunna ingå som ett medel och engagemang. Till en början kollektiva organisationer vara en början.

De finns nya företagsformer som sociala företag som hjälp till självhjälp.

Ett företag i ett U-land tillverkar näringsrik yoghurt till barn. Fattiga bybor äger företaget genom donationer från ett stort företag. Vinst skapar medel att betala tillbaka samtidigt som de har arbete företagets produktion. De hyr en ledning med kunnande.

Det här inlägget postades i Allianspoltik, Liberalism, Människan och värdet, Moderaternas politik, Nyliberalism, Offentlig sektor, Privatisering, Välfärd, Vård, Vinst. Bokmärk permalänken.