Leif Pagrotsky en ny Anders Borg?


Det låter inte bra om Leif Pagrotsky och Socialdemokrater anammar Borgs ekonomi. “Inkomstskattesänkningarna i form av jobbskatteavdraget ska behållas och framtida skattesänkningar ska gå till ­sjuka, arbetslösa och pensionärer. Dessutom ska rut-avdraget behållas”
, enligt AB 22/9 2012

S-epokens framgång byggde på Keynes nationalekonomiska modell är närbesläktad med naturens ekonomi. Alltsedan 30-talet hade John Maynard Keynes idéer om staternas plikt att ingripa i och styra ekonomin varit vägledande för politiken i de flesta länderna.

Här finns likheter med naturen där motsatsernas enhet gäller i ett ständigt nyskapande. Keynesianismen tillämpades från 1950 till omkring 1970, som kännetecknades av en hög tillväxt och en omfördelning av välståndet. Välfärd drev fram utveckling. Den förde Sverige till framgång och utveckling för såväl folket som näringslivet och samhället i helhet.

Människan sattersförst som ekonomins begynnelse genom arbetet. Keynesianismen bygger på en balans mellan privat och statens verksamheter. Det är i symbios med varandra Principen hjälp-till-självhjälp gäller.

Det private bevakade sin intressen och det offentliga det gemensamma. Båda behövs som ett komplement.

Företagen skapar försörjning med livsmedel, basförnödenheter, kommunikation, byggnader mm. Det offentliga skapar förutsättningar runt omkring för samhällets och människors utveckling. Så kunde konjunkturnedgångar balanseras.

Arbetet skapade allt kapital. Inflationens och tillhör finansmarknadens sfär. Det främsta källorna under 1900-talet var skuldsättningen genom krig och sedelpressar.

Vietnamnkriget blev droppen och skapade 70-talets kris. Bretton Woods kollapsar 1971. Ur detta kom ett valutakrig och oljekrisen. Högern skallar att detta till välfärdens orsak.

Fel metod på fel problem har gällt

Hösten 1973 fick man ett tillfälle att testa Milton Friedmans ekonomiska stålbadsrecept.

Den 11 september det året störtades Chiles folkvalda president Salvador Allende i en USA-stödd militärkupp med en chockterapi genom terror, mord och tortyr för en nationell omvändelse. Metoderna utvecklades vetenskapligt på 50-talet genom CIA.

Professorn Milton Friedman ansåg att statliga ingrepp i ekonomin alltid var av ondo. Adam Smith på 1700-tal talade om – bara om marknaden fick den största möjlighet att verka fritt skulle den ”sjuka” ekonomier snart repa sig och ett oanat välstånd snabbt sprida sig.

Välfärdsstaten skulle rivas ner och ersättas av frihet. Marknadsekonomis frihet. För att man skulle nå dithän var dock drastiska åtgärder nödvändiga: avregleringar, privatiseringar och kraftiga nedskärningar av offentliga utgifter. Friedman blev hjärnan på 70-talet bakom den ekonomiska liberalismens pånyttfödelse och världsomspännande ekonomiska och sociala katastrofer.

För första gången i historien 1971 bestod nu alla valutor av papper. Och ingenting annat än papper. En dollar hade nyss kunnat definieras som exakt 0,88867 gram guld. Vad var nu definitionen på en dollar? Allt blev relativt.

Ingen vet det ännu. Banken byggde på värdet på pengar i obligationer, som i sig är en skuldförbindelse. Det man visste var att inget nu stoppade USA från att sätta igång sedelpressarna igen. Ny ekonomi överger grunder.

Detta är skildrar en ekonomi under press med banker och storföretag i topp.

Ekonomi handlar om ekonomi i process. Samma lagar naturen utgör. Det växer nerifrån och upp. Från grässrötterna. Inga pengar regnar ner från himlen!!! Ekonomi börjar i människor på jorden.

PS: Bilderberg-gruppen har möte i Stenungsund på västkusten den 24-28 maj 2001. Kapitalets och globaliseringens hemliga överstepräster, påstår kritiker.

– “Äsch, säger handelsminister Leif Pagrotsky, som ska vara med, mötena är bra för att minska fördomar och missförstånd.”

Bilderberg-gruppen framställs ofta som någon sorts frimureri där världens mäktiga i hemlighet drar upp riktlinjerna för hur kapitalet ska få styra utan att störas av vare sig folk eller folklig insyn.

Peter Bratt http://hasbara.tripod.com/bilderberg.htm

Det här inlägget postades i Ekonomi, Liberalism, Nyliberalism, Offentlig sektor, Rättvisa, Stefan Löfven, Vänster/höger. Bokmärk permalänken.