Långsiktigt ägande eller en kortsiktig objektekonomi där allt blir till salu?

GRUNDPROBLEMET TILL ARBETSLÖSHETEN är att en sådan stor del av arbetsmarknaden försvann 1992. 100 000 företag försvann. Sedan alla sparkampanjer, rationaliseringar, permitte-ringar, utförsäljningar och alla fusioner.

Men det är inte bara detta.Utan bakom finns ett demolerat och brist på ledarskap och ägarskap, tillsammans kortsiktiga ansvar och snabba pengar.

.

En stor brist på kunskap råder om den verkliga ekonomins tillväxtkraft,där arbete är ett skapa nya moment. Potentialen i Sverige är att skapa utveckling beräknas till 1 milj. arbeten.

Denna ekonomi som nu råder inskränker sig till vara en nationalräkenskap. Spara genom att spara på att skapa nya förutsättningar dvs i investering som ger avkastning. Politiken tillåter att hushållsskulder ökar.

 Banker får härja och skuldsätta hushållen. Hela Allianspolitiken vilar på att kapitalet är överordnat folket och människorna. Deras syn på människans roll i ekonomin och samhället blir att vara ett medel för lönsamhetsutveckling.

Den liberala ekonomin behandlar allt vi ser som objekt, där allt kan säljas inkl oss själva.

Ett spekulationstänkande har utvecklats om företagen genom de stora riskbolagen. Bolag blir objekt. Vården är objekt. Skolan är objekt. Hushåll blir kassakor för bankers vinstkurvor.

De äger några år, plockar ur russinen och säljer för vinst. Allt blir dyrare och mer skuld kommer, som skapar nytt ekorrhjul att springa fortare..
.

Studier gjorda vid Handelshögskolan i Köpenhamn har kommit fram till att investeringarna är större i Danmark än i Sverige, liksom antalet patent och produktiviteten i forskningen. Det har också skapats fler företag och fler sysselsättningstillfällen i Danmark.

År 1997 fanns det dubbelt så många forskningsföretag med inriktning mot läkemedel i Sverige som i Danmark. I dag finns fler forskande företag i Danmark.

Danmark har en stor läkemedelsindustri, nästan lika stor som den svenska en gång hade, trots att landet till invånarantalet är hälften så stort. Läkemedel är Danmarks största exportprodukt.

I Sverige kommer papper, stål, bilar och telekom före i exportstatistiken. De danska läkemedelsföretagen sysselsätter 17 000 personer i landet, av dessa finns tre fjärdedelar på Novo Nordisk. En stiftelse för långsiktigt ägande.

Varför har då svensk läkemedelsforskning kommit på efterkälken på det här viset? Detta gäller inte bara läkemedelsbranschen utan generellt

 1. 90-talets frenesi till fusionerna
 2. forskningsstrategierna
 3. kortsiktigt ägarskap
 4. bristen på uthålligt och stödjande ledarskap
 5. kunskapen till utveckling och entreprenörskap
 6. brist långsiktighet
 7. bristen i tillväxt av underliggande struktur
 8. nyliberal företagskultur och attityder
 9. svagt trygghetssystem för omställningar
 10. svensk kvartalsekonomi
 11. objektekonomi – allt kan säljas

En avgörande faktor för att det ser ut som det gör i dansk läkemedelsindustri är ägandet. Alla de fyra stora har en huvudägare i form av en stiftelse, som kontrollerar majoriteten av rösterna. Novofonden, vars rötter går tillbaka till 1920-talet, äger 69 procent av rösterna i Novo Nordisk. Lundbeckfonden förfogar också över 69 procent av rösterna i Lundbeck, dessutom 64 procent i ALK-Abelló. Leofonden äger 100 procent av Leo Pharma, som inte är börsnoterat och inte avser att bli det.

Dessa stiftelser har tillkommit för att skydda ägandet i bolagen och hindra fientliga övertaganden. Företeelsen är vanlig i danskt näringsliv. Andra stora fonder kontrollerar bolag som AP Möller Maersk, Carlsberg, Danfoss och Lego. Och EU-kommissionen tillåter dessa skapelser.

Ekonomins mening är att skapa realekonomisk tillväxt. Objektekonomi är dess motsatts att bli konsumerade. Den gör oss själva till objetkt!!!

Därför är vi inga objekt utan subjekt eller huvudmän. Mål och orsak till samhället.

Det här inlägget postades i Ägande, Ägarskap, Allianspoltik, Anarkokapitalism, Arbetslöshet, Arbetsskapande, bank- och skuldrevision, Bostäder, Ekonomi, Förnyelse, Framtid, Investeringspolitik, Kapitalism, Kortisktighet, Ledarskap, Liberalism, Marknadspolitik, Nyliberalism, Offentlig sektor, Privatisering, Självständighet, slavdom, Solidaritet, Spekulation, Strategisk utveckling, Sysselsättning, Tillväxt, Utveckling, Välfärd, Vänster/höger, Värderingar, Vinst. Bokmärk permalänken.