Det fria eller det auktoritära samhället

( Ett utdrag ur en chat-debatt om “ismerna 30/9 2012)

Peter:Det kanske viktigaste fundamentet i den liberala frihetsuppfattningen är åsikten att var och en får göra som den vill så länge man inte skadar någon. Vad som inte brukar nämnas i sammanhanget är de förutsättningar och begränsningar som i praktiken sätter ramarna för denna grundregel.

Det gäller att ha klart för sig dels vad man menar med att ”inte skada någon” och dels vem denna ”någon” är som inte får skadas. Liberaler har alltid ställt sig på den privta egendomens sida. Den som inte har får göra som den vill så länge det inte hotar den som har. John Stuart Mill åskådliggör detta mycket tydligt i en skrift som handlar om frihet:

“An opinion that corn-dealers are starvers of the poor, or that private property is robbery, ought to be unmolested when simply circulated through the press, but may justly incur punishment when delivered orally to an excited mob assembled before the house of a corn-dealer, or when handed about among the same mob in the form of a placard.”

Liberalerna alltid ställt sig på högerextremismens sida då den borgerliga klassens hegemoni & den privata egendomen hotats.

Nils: Stämmer inte med Sverige historiskt sett. Vi hade “vänsterliberaler” som Fridtjuv Berg som 1883 motionerade om att folkskolan skulle ersättas av en skola för alla barn. Folkskolan och realskolan skulle slås samman i en gemensam skola, något som blev en verklighet 1962 med S och Fp som pådrivande. Liberalen Karl Staaf var statsminister 1905-06 rep. 1911-14 då regeringen förordade att försvarsmakten resurser inte skulle öka.Resultaten blev kungens borggårdstal 1914 och regeringens avgång samt bl.a. insamlingar till en pansarbåt.Det fanns f.ö. en debatt under rubriken “Staaf eller kungen”. Grundade i Uppsala 1882 Verdandi, en radikal studentförening för liberaler och socialdemokrater. Sedan speciellt efter andra världskriget är Fp borgligt i linje med förhållandet i övriga Europa. Den ursprungliga socialliberala inriktningen har övergått i nyliberalism – från frihet för människan till frihet för marknaden och dess kapitalism.

Nils: Begreppet liberal fanns mycket tidigare och användes på 1800-talet främst som ett alternativ på “vänsterkanten” till det rådande konservativa partiet. Det är först på senare tid begreppet har fått det innehåll, innebär en ideologi, som dagens debattörer utgår ifrån men som gällt egentligen sedan Adam Smiths tid. I min ålder utgår man oftast från de svenska förhållandena. Den internationella innebördenav olika ideologier utvecklades vid olika tidpunkter men, anser jag ett alternativ till någon annan ideologi.Det internationella begreppet kommunism, som utgår från Karl Marx läror, har tidigare i Sverige varit liktydigt med revolution, precis som i Ryssland/Sovjetunionnen m.m.Det var väl därför det kommunistiska partiet bildades i Sverige genom en utbrytning ur det socaildemokratiska partiet. Men demokratisk socialism är anser jag är ett svenskt begrepp, vars innehåll utformades av Olof Palme.

Willy: Ja du har rätt. Marknadsekonomin kom i samband med den industriella revolutionen där alla band till människa, natur och samhälle kapades. Liberalismen är till sin grund en materiell frihet som reducerar veklighetens förhållanden. Kommunism är ingen socialism. Tvärtom den utplånar mänskliga villkor, rätt och frihet och gör allt till ett materiellt och industriellt system. En statskapitalism. Vi ser hur den är förenad med sin dödsfiende i Kina i det nya nyliberala förbundet 1989 som i Kina kallas för nymaoism.

Kent: Nils o Willy, där blev det ‘gilla’ över lag. Tror, att de olika nämnda ideologierna är svåra att rätt sätta sig in i.

En sak jag tycker mig ha noterat är, att begreppet ‘kommunism’ används slentrianmässigt, speciellt inom högrekrafterna över hela planeten.
Tror verkligen någon på allvar, att det Stalins massmördargäng stod för under förevändningen att tillämpa tankar hos Karl Marx hade något som helst med kommunism att göra? Tycker nästan man får en mindre felaktig tolkning av begreppet genom vår Jerry Williams: “Kommunismen har aldrig praktiserats”.

Bibbi:Måste säga att ovanstående diskussion har varit mkt givande att följa 🙂 Men när ekonomisk liberalism med Smith, marxism med Marx, Socialism med Palme och nymaoism med Kina diskuteras kanske merkantilsim med hattpartiet, keynesianism med Keynes och Monetarism med Friedman också borde nämnas för att få en så bred grund som möjligt att stå på och genom det kunna argumentera än starkare för varför Robin Hood är bättre än Prins John, för visst är det så att man måste kunna ens historia för att kunna förstå ens nutid och utifrån det kunna sia om ens framtid…

Willy: Samhälle och ekonomi tillhör samma område ursprungligen. Det glöms eller rationaliseras bort. Dessa ingår i naturen. Ekonomi kommer av grekiskan Oikonomia som betyder ungefär “huset med dess lagar”. En universell princip för jorden som ett samhälle, hushåll och ekonomi. Det gäller alla samhällen för människor eller i naturen. Samma syfte överallt. Målet är det gemensamma bästa. Människan är då både mål och orsak och gäller som utgångspunkt. Kapital är här ett medel för mål och välfärd. Keynaismen bygger på människan som utgångspunkt. Kommunism och nyliberalism väljer kapitalet som utgångspunkt och människor som medel. Det gäller alla diktaturer när de granskas.

Willy: Marknadsekonomin väljer också kapitalet som utgångspunkt.

Willy: Människan som en skapande kraft är därför överordnade alla ting, teknik, produkter mm. Tvärtom då kommer vi under system som ska styra och kontrollera.

Willy: Allt detta blir en följd av orsak och verkan. Allt vi ser och som är fysiskt beskriver ett resultat. Det gäller även pengar, som är både ett driv- och betalningsmedel. Ekonomi handlar om att skapa nya förutsättningar för tillväxt på alla sätt i värden, hälsa. kunskap eller välfärd. Ja. även för fred.

Willy: Stoppar flödet i kapitalansamling i stora fickor då blir det en broms. Paradoxalt nog hade Vikingatågen en nytta för att de startade upp processen på nytt. Robin Hood beskriver också detta även om våld inte är att rekommendera. Gandhi valde fredsvägen.

Bibbi: Instämmer i det du skriver Willy. Kunde inte skrivit det bättre själv. Å då målet är det gemensamma bästa precis som du skriver så borde begrepp som solidaritet och medmänsklighet, förståelse och hjälpsamhet vara alla människors och samhällens ledord för att skapa ett bättre samhälle, en bättre välfärd, en bättre miljö etc. etc.

Willy: Ja det är konsekvensen!

Willy: Glädjande att du förstod. Har talat om detta i många år.

Bibbi: Självklart, är ju trots allt samhällslärare på gymnasienivå 🙂

Kent: Willy, ‘ekonomisk tillväxt’ i den form den globalt bedrivs idag är gravt oekonomisk och förstör planetens flora och fauna i en fullständigt fasansfull och ständigt accellererande takt!

Willy: Bibbi, det är ännu inte förstått varken bland politiker eller ekonomer. Inte ens pristagare i ekonomi återvänder till grunden. Har verkat i en stor koncern där denna vetskap var okänd. Hur många vet vad ekonomi har sitt ursprung och vad det omfattar? Fråga och se!

Willy: Kent den ekonomin tillhör marknadsekonomin som bröt banden med naturen, samhället och människor genom den industriella revolutionen på 1700/-talet. Med den frånkopplas det mänskliga omdömet och ansvaret. Lögnen säger marknadsekonomin är självreglerande. Liberalismen talar om materiell etik som vinstmaximering. Rationalismen bygger storskaliga och centralstyrda system.

Willy: Hela den moderna världshistorien handlar om konflikten mellan arbete och kapital.

Det här inlägget postades i Frihet, Ideologiska definitioner, Keynesianism, Kommunism, Liberalism, Marknadspolitik, naturrätten, Nyliberalism, Privatisering, slavdom, Utveckling, Välfärd, Värderingar. Bokmärk permalänken.