Den förbluffande och förborgerligade Allianspolitiken

Borg vill komma ned till  43,7 procent som total skattekvot. Det är fem procentenheter lägre än när Alliansen kom 2006 och det innebär väldiga 185 miljarder kronor mindre i skatteintäkter  2013 , enligt ETC

Sverige har förbluffande stora tillgångar samtidigt som stora åtstramningar har skett om hela den sociala sektorn och för tryggheten. Detta fortsätter Borg med för att reducera för det offentliga och öppna upp för privata verksamheter och internationella aktörer. Detta överensstämmer med euro-paktens och IMF:s riktlinjer.

Pengar är till för att skapa nya förutsättningar som ger tillväxt. Borg samlas dem på hög utan skapa nytta samtidigt som samhällskapital förslits i brist på underhåll samt  låta ungdom hamna i en arbetslös situation och driva fram ett cyniskt arbetsklimat och människovärde, där de mest utsatta hamnar i passiviserande tillstånd i fas3 eller i ett missbruk av arbetskraft som liknar träldom för de svagaste grupperna. Svårt sjuka har fått plikta med en psykisk och ekonomiska existentiell nöd. Handikappade får minskade anslag.

Jobbskatteavdraget har till 80 % gått till den övre halvan, visar tidigare undersökningar medan i den nedre halva skapas sämre livsvillkor. Omfördelningen går från att från botten till toppen, som ger ökad klyftbildning. Ovanpå detta reas samhällsfunktioner bort.

Man skulle kunna göra väldigt mycket i jämlikhetspolitik för dessa stora summor beroende på vilken utgångspunkt som gäller. Landets sjukvård kostade 2006 215 miljarder. De offentliga pensionerna kostade 209 miljarder. Uteblivna skatteintäkter 2016 beräknas bli 216 miljarder.

Eller en väldigt mycket mer kraftfull investeringspolitik som hade kunnat ge arbete och framtida avkastningar. Varför sker det inte?

M driver linjen att minimera det offentliga för att stärka den privata samhällssektorn för att de privata aktörer och internationella storbolag. Borg vill bjuda in välfärdsföretag och privata sjukförsäkringar på den sociala marknaden.

Offentliga vårdkapacitet pressas och avdelningar stängs ned. Ambulanspersonalen i Stockholms län kan nu ha arbetspass där de ska hinna med 20 uppdrag på 14 timmar och där det är svårt att hinna med att ta sin rast. Tempot hotar patientsäkerheten, varnar SVT

Alliansen satsar på att minska offentlig konsumtion och öka för den privat konsumtionen. Borg hoppas att den privata konsumtionen ska öka med 3,4 procent medan offentlig ska pressas ner till 0,4 procent i ökning

Trygghet för sjukdom och handikapp minskar i åtstramningen. Likaså trygghet i ålderdom. Borg sparar totalt 100 miljarder 2012 och 117 miljarder 2013.

Även den viktiga sektor för miljö och energi lever i stå utan långsiktigt agerande. Andelen minskar. Under de senaste åren har stödet till förnybar elproduktion halverats i Sverige. Och investerarna är kritiska mot att regeringen inte höjer sina ambitioner för miljövänlig elproduktion.

Borgs budget innehåller en förbluffande bluff som urlakar Sverige än mer för de privata tjänst och förtjänst. Aktieägare jublar säkerligen. Borg vill sänka bolagsskatten  med 16 miljarder kronor. Motivet skulle vara fler jobb. Problemet är dock minskad eller stagnerad marknad. OECD har visat att av sänkta bolagskatter går hälften till investeringar resten till aktieägarna. Runt 10 miljarder kommer att hamna i dess fickor.

Det här inlägget postades i Allianspoltik, Anders Borg. Bokmärk permalänken.