Vem är människan i samhället? En person, ett mål, ett marknadsobjekt eller ett medel?

Synen på människan har en avgörande betydelse på samhällets framtid. Hennes lika rätt, värde och frihet är samhällets enhet och demokrati. Människan skiljer sig från djuren som följer sin instinkt. En örn är örn. En hjort är hjort. Var och en lever efter sitt ändamål.

Människan bär på en fri vilja och kan sätta mål, skapa ting och bedöma den moraliska vägen för att ta sitt ansvar. Hon är som person unik, en fri, social och skapande varelse. Hennes namn borde vara “Homo Creator” – den skapande människan

Detta står i strid med “den politikens människan”. Liberalismen vill se henne som ett objekt att verka i individualism för sitt eget bästa. Per Schlingmann skrev på nationaldagen i Svd 2012 följande

“Enligt internationella undersökningar är Sverige det mest individualistiska landet i världen. Vi är i MINDRE utsträckning beroende av andra. Den utvecklade välfärdsstaten bidrar till självständighet och att människor kan fatta egna beslut.”

Bakom gömmer sig individernas kamp mot varandra – en antites. Samhälle utan solidaritet och sammanhållning. En väg där djungelns lag ska gälla. “The fittest for Survival”.

Med 2000-talet kommer en helt ny syn på samhälle, ekonomi och människor där Folkhemmet tynar och blir till Alliansens “Varuhus”  med  objekt som är till salu där vi själva syns vara objekt i en digital verklighet eller som ett marknadsobjekt och en vara att brukas.

Även människans kön förvandlas till ett neutralt objekt – ett hen. Neutrala värden i ett rationellt “paradis”. Synen på människans och hennes fria grund, avgör om det framtida samhället blir ett fritt samhälle eller ett objektsystem. Inte ens piloter behövs för framtids flygmaskiner.

Vi har sett en transformation av den svenska modellen och välfärdsstaten till en nation i liberalism och individualism. De som skilde partierna åt under 1900-tal gällde människosynen. Den liberala inställning är förminska behovet och framhäva det individualistiska beteendet som en framtidsväg. Människan var utgångspunkten och kom först i den ekonomiska processen.

Society” kommer av latinets ”societas”, som betyder ungefär ”till varandra vänligt sinnade relationer”. Människans förmåga till socialt samarbete har varit grunden till dem moderna samhällets utveckling. Samhällets högsta principer gäller det gemensamma eller det allmännas bästa för och med varandra. Hon är så orsaken till samhällets tillblivelse och uppbyggnad. All teknik, alla organisationer eller all kultur kommer genom människan.

Myten om att vi är “en förädlad apa” lever starkt, vilket ger en fel utgångspunkt för vår och samhällets utveckling. I Vetenskapens värld finns ett program om denna myt och ifrågasätter vi är ett djur och en apa. Det återstår en bit att förstå vem vi är.

Vetenskapens värld – Jordens snällaste apa | SVT Play
http://www.svtplay.se/video/303690/jorde

Det här inlägget postades i civilitet, Demokrati, Frihet, Människan, Objektiivitet, Samhälle. Bokmärk permalänken.