Babies till salu. Männikosynen vår viktigast grundval för ett fritt och civilt samhälle.

Vem är människan och hennes värde? Barnen blir vår tids mest utsatta grupp. I Indiens byggs kliniker där unga fattiga kvinnor föder barn till rika. Forskare är på väg att skapa en konstgjord livmoder

Livmodern är det mest mytomspunna kvinnliga organet och platsen för livets allra tidigaste skede. Försök pågår runt om i världen bygga en livmoder och i flera fall har man lyckat hålla foster av hajar vid liv utanför kroppen.

Den liberalistiska synen fortsätter sin vandring att rationalisera bort oss som människor. Libearlismen är långt mer än politik. En “ny religion” om en världsuppfattning. Allt är materiellt och kan hanteras som ting. Även människan.

Steget om det könlösa finns även i genus-pedagogiken som vill anpassa framtidens generation att de offra sig för arbetslivet utan hindrande etiska och irrationella mänskliga relationer. “Vita eller svarta katter, spelar ingen roll. Bara de fångar möss!”

Tanken om en konstgjord livmoder utanför människan ser forskare som en möjlighet. Redan nu kan en föderska ”leasas”. Vem är då föräldern? Hon som föder, donatorn till spermier eller “köparen”?

Hur påverkas barnets psykiska hälsa att bli frånryckt från sin biologiska mor? Trygghet vad är det? Finns föräldrarna för barnet eller barnet för att bekräfta en relation?

Transplantation av en livmoder från moder till en dotter har redan skett och nya kommer att genomföras. Det är i detta fall en lösning för fertilitet. Ett genombrott på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Man räknar med donerande organ där all celler tvättas bort från vävnaden och ersätt med mottagarens stamceller blir en ny livmoder under några år.

 Men nästa steg då rasar gränser. Det behöver inte vara en kvinna utan även en man eller annan varelse eller t.o.m. i en konstgjord livmoder utanför människa.

En forskning om att skaffa sig barn utan att behöva vara gravid i nio månader som skapar fokus på arbetsliv, karriär och utssende. Begreppet man, kvinna och familj kan rationalisera bor i detta samhälle. Utan graviditet kan karriärskvinnan bli helt jämställd med karriärsmannen. Arbetslivet blir den nya familjen.

Ett barn ska då få växa i en konstgjord värld utan den mest grundläggande tryggheten och kärleken, helt oskyddad. De behöver och upplever i fosterlivet alla ljud, mammans närhet i hjärtslag och röst.

Utan detta får fostret leva i ett fängelse totalt isolerat i ett dödstyst rum. De etiska konsekvenserna är oöverstigliga i en rent materiell betraktelse. Människan föds besjälad som en person med fri vilja och skapande förmåga. Vad händer med ett nytt barn i konstgjord verklighet?

Ska det nu produceras människor som man kläcker kycklingar? I maskiner. Här kan “hen” motiveras då detta betyder “höns” på engelska. “För att kvinnan ska slippa vara gravid i nio månader”. Men det är väl en gåva att få bära sitt barn fram till födelsen!

Människor kan så här öppna dörren för val av ”den bästa arvsmassan” genom att avla ”ekonomiska arier”.

Ett könslöst samhälle där vi omvandlas till produktions- och konsumtionsvarelser helt hållet. Idén ingick det forna Sovjet där folket blev ekonomiska kreatur. En ideologi som bekämpades. Likaså Nazityskland ideologin om valet av rena arier.

Vad är människan? Något lämnar människan när hon dör. Hon syns som en vaxdocka i bortgången.

Vi vet att barnet upplever en skyddande tillvaro i moderlivet. Vi vet att i den kristna kulturen och andra religioner att människan bär på en själ som finns redan från första stund, en andlig människa även om alla organ inte är på plats.

Kan en människa bli besjälad i en konstgjord livmoder? Om inte vad det då som föds? En icke-människa.

Detta utgör ett totalt uppror mot all insikt i 1000-tals år som gällt hela livsordningen. En materiell metafysik som blir till en världsreligion.

Människor upphöjer sig till Jordens och Livets herre, en gudom, att råda över liv och död efter eget tycke. Det finns goda och onda cirklar.

De onda bär på samma innehåll. “Kapitalet” har gjorts till ett centrum och människor till medel. Resultatet upprepar sig. Ursprunget gällde att människan skulle vara “kronan” på verket. Den högsta principen att vårda och råda över jorden.

Vi ser hur genvärlden byggs om. Majsgener manipuleras och möss drabbas av väldiga tumörer. Det mänskliga förnuftet och omdömet är för primitivt för att förutse konsekvenserna.

I Marknadsekonomi gäller det att allt följer dess egna lagar. Naturordningen kopplas bort med Marknadsordning. Varifrån kommer allt detta.

Adam Smith som lade grunden till det liberala ekonomiska systemet framhöll i hans verk

”An inquiry into the nature and causes of the weaith of nations publicerades 1776”, att ekonomin avlöper i enlighet med SINA EGNA LAGAR om utbud och efterfrågan och att människan tjänar hela samhället om hon låter sig ledas av nyttotänkandet och söker sina egna fördelar. De strandsatta som inte är klarat denna hårda får enskilda välvilliga personer ta hand om.

Marknadsekonomi kom med den industriella revolutionen och införde en linjär ekonomisk modell, där kretsloppets ekonomi sattes ur spel för natur, samhälle och människor. En lång kamp mellan arbete och kapital har gällt i sekler. Marknadsekonomi vill även erövra nationell samhällsekonomi.

Finansens kejsare i världen, Meyer Rothschild, eftersträvade att kontrollera ekonomin i de olika monarkierna Europa. För detta syfte skulle samhällets sociala strukturer och liv förstöras tillsammans med kyrkan.

Hans ursprungliga namn var Mayer Amschel Bauer (1743-1812) född i Frankfurt-am-the-Main i Tyskland, som grundat ett enorm bankvälde.

För att åstadkomma detta tog han hjälp av jeusiten Adam Weishaupt, som organiserade en hemlig drakonisk order som efterapade Jesuitorden. Den bildades i Bayern 1776. De kallade sig för “De Upplysta” – Illuminate. En Order kopplat till bankväsendet.

Ett fabulöst rikt bankimperium hade utvecklats isom skuldsätter och ta kontroll över samhällsekonomier. Finansiering av krig, revolution, vapenhandel. opium eller börskrascher har ingått som metoder. Kaos är lönsamt i denna krets. Banker och företag kan då köpas upp billiga konkursbon. De till de laglösa utan lojalitet till någon mer än till sig själva. De kan plundra sin egen nation.

Ett bankväsen växte ihop med den nya orden. Kungahus, kulturens elit, de förmögna och ledare för högskolor ansluter för en ny tidsordning och ny ”frihetslära”.

Den stora erövringen började samma år, 1776, med USA:s självständighetsförklaring efter kriget med britter. USA skulle då bilda en egen centralbank med silverdollarn som valutan. Alexander Hamilton, en Rothschild-agent, hade övertalade George Washington att låta Rothschild finansiera amerikanska revolutionen.

År 1791 och efter att ha fått en stor krigsskuld att betala, inrättade Hamilton en centralbank, chartrad av Rothschildsgruppen och andra utlänningar, som kallades First Bank of the United States.

Namnet ’Bank of United States’ valdes för att lura befolkningen att det var Amerikas och nationens bank.

Det långsiktiga målet för denna monetära Ordern är
1) Avskaffande av alla gällande regeringar
2) Avskaffandet av privat egendom
3) Avskaffandet av arv
4) Avskaffandet av patriotism/nationalism för internationalism
5) Avskaffande av familjen
6) Avskaffande av religion
7) Inrättande av en världsregring

Avhumanisering blir ett led i denna plan och tänkande.

Källa SR Kropp och själ.
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/103935?programid=1272

Det här inlägget postades i Antisociala reformer, avhumanisering, Barnomsorg, civilitet, Ekonomi, Finansmakten, Forskning, Framtid, Frihet, Hälsa, Individualism, Jorden, Liberalism, Makt, Människan och värdet, Objektiivitet, Opinionsbildning, Paradigm, Personlig utveckling, Postdemokrati, Privatisering, Samhälle, Självständighet, slavdom, Strategisk utveckling, Utanförskap, Välfärd, Värderingar. Bokmärk permalänken.