Ekonomi för alla eller kassavalv

Det mest genomgripande för människan och samhället gäller vad som är ekonomi. Ekonomibegreppet det med missförstådda och förstörda innehåll i modern historia efter kunskapen om människan själv.

Marknadsekonomin handlar om det avbrutna kretsloppet. Alliansen driver oss i stå.

Hela ekonomibegreppet tillhör naturen för hela jordens och mänsklighetens levnadsvillkor. Dess innehåll börjar genom människors initiativ och samverkan för det gemensamma samhällsbygget. “Ekonomi” betyder “husets med dess lagar”. All ekonomi skildrar ett kretslopp såsom vattnet cirkulerar för alla. Ingen kan säga “vi äger vattnet och vattnets droppar”

Det gäller även pengar. Ska fåtalet äga??

Aristoteles skiljer på begreppen ekonomi och ansamling av pengar, som han kallar krematistik, som kommer av grekiskan krematistikos som i de engelska översättningarna betyder wealth-getting eller bringandet av välstånd. Begreppet ”krämare” kommer härifrån, de som skor sig.

Systemfelet i en marknadsekonomi är flera.

Kretsloppet bryts och samlas i stora fickor. Kassaflöden utan förädling skapar ingen ny nytta. Pengar kommer inte i arbete. Stöld gäller ansamling av pengar från någon utan att göra ny nytta. Allt måste passera ned i jorden för det nya. Odlaren gör detta.

Ekonomin blir annars plundrande. Marknadsekonomi har historien stegvis kapat banden till naturen, samhällets sociala funktion och det skapande arbetet.

Marknadsekonomin är en konstgjord ekonomisk modell och sägs följa sina egna lagar men innehåller en falsk självoptimering. Girigheten kan plundra urskog i kortsiktigt profit utan mänskliga övervägande och bedömningar. Alla ekonomisk handlingar har etiska och sociala effekter.

Nyliberalismen sätter det samhällsekonomiska kretsloppet ur spel. Profeterna och vissa politiker säger att staten ska ha ett så litet inflytande som möjligt och släppa lös marknadskrafterna i en privatiserande internationalism. Det är den andra stora systemfelet.

Det tredje stora systemfelet är spekulation på natur och samhällsresurser. Digitaliserade marknadsvärden kan skapa imaginära värden med räntekalkyler som saknar all verklighetsförankring. Hur kan naturen växa fortare?

Allt ingår i en total process där vi alla ingår. Det stora feltänket att det går att dela upp i högar. Marknaden tar strid mot alla grundvalar som gällt.

Det här inlägget postades i Ekonomi, Jorden, Kapitalism, naturrätten, Nyliberalism, Riskkapitalbolag, Samhälle, Spekulation, Systemfel, Välfärd. Bokmärk permalänken.