SKATTEFUSK ELLER SKATTEFEL? BEROR PÅ VEM SOM ÄR KUND

132 miljarder kronor var den totala kostnaden för sjukskrivningar när den var som högst 2003

133 MILJARDER skattekronor om året betalas aldrig in till staten enligt Skatteverkets beräkningar.

Skatteverket ger ut en bok om hur uppskattningen har gått till, och dessutom visar att alla osäkra siffror räknas ner för att inte överdriva, hänvisar Försäkringskassan till en ”best guess”. Metodbeskrivning av denna gissning finns inte, och den räknas varken upp eller ner.

Var ska vi börja bena? Låt oss ta det olagliga sparandet utomlands. Det kostar uppskattningsvis 7,5 miljarder om året. Och det är ingenting annat än personer som gömmer en del av sina förmögenheter på utländska konton där de slipper betala skatt till Sverige. Skattebrott, utfört av den som har rätt mycket, men tycker att lite mer ska jag ha.

Kontrollen skärps på Försäkringskassan

År 2005 gick Försäkringskassan igenom en omorganisation. En fristående kontrollenhet byggdes upp. Regeringen sköt till 300 miljoner öronmärkta pengar, och enheten växte snabbt. Metoder och datasystem togs fram för att ringa in alla fuskande svenskar.

Försäkringskassan kunde endast få in 193 miljoner i vad de bedömde vara fuskpengar 2009. Bara 461 anmälningar ledde till åtal. Och bara 320 ledde till en fällande i dom. Det är 1,3 procent av allt det som man från början misstänkte var fusk. Totalt är är 0,04 % av alla utbetalnignar.

Låt oss för ett ögonblick återvända till det berg av beräkningar som kallas skattefel. Det är svårt att göra upprörande fuskrubriker av skattefelet. Rent av omöjligt. Skatteverket tycker inte att det är intressant att avgöra hur mycket av 133 miljarder försvunna skattekronor som kan kallas fusk.

133 miljarder. Det är detsamma som en tiondel av den skatt som begärs in. 1 186 000 dagisplatser under ett år. Statens kostnader för a-kassa och aktivitetsstöd gånger fyra. Full sjukpenning för 523 000 personer. Medlemsavgiften till EU sju gånger om. Och kommer du nu ihåg siffran som hotade statsfinanserna? 132 miljarder. Skattefelet är till och med mer än hela Sveriges sjukkostnader när de låg som allra högst år 2003.
133 miljarder som bara blev ”fel”.

Med kundtänkande blir skattefusk skattefel.

Kundtänkandet är något Skatteverket haft i några år. Det går ut på att man försökt svänga bort från att tänka att man bara sysslar med kontroll. Om en skattskyldig ringer så är det inte en skattskyldig som ringer och stör, utan en kund som ska få hjälp.

Det finns en ovilja att hänga ut någon som fuskare, man vet att det försvårar samarbetet. Det är lätt att man bränner en bra fungerande relation med till exempel ett företag.
Generaldirektör Ingemar Hansson på Skatteverker, säger så här:
Även om merparten är fusk är det inte alltid så. Därför har vi valt en mjukare formulering. 133 miljarder låter mer precist än vad det är. Man måste komma ihåg att det är en beräkning.
Pia Bergman är projektledare mot svartarbete, som beräknas kosta i runda slängar 66 miljarder. Varje år.
Det är en fruktansvärd massa pengar som vi skulle kunna göra andra saker med. Om vi kan få bukt med det här minskar sannolikheten för att vi ska få ett korrupt samhälle och det är grunden för en fungerande demokrati.
För några år sedan körde flera storföretag ett fiffigt ränteupplägg och kunde befria sig själva från bolagsskatt. Det fick knappt debattörerna att höja på ögonbrynet, förklarar en medarbetare på Skatteverket:
”Det är inget som highlightats i DN och Svenskan precis.”
Tillvägagångssättet skiftar med storlek och styrka. Men av de 133 miljarderna som kallas skattefel beräknas just företagen stå för den stora biten: 103 miljarder. Och oavsett metod är målet alltid detsamma: att behålla de pengar som riksdagen har beslutat ska tillfalla alla.

När 2000-talets fusk-Sverige summeras är de fifflande företagen dubbla vinnare. Företagen vinner många miljarder om året i skatter som aldrig betalas in.

Företagen vinner på att sjukskrivningsbomben beskrivs som problem med attityd i stället för problem med arbetsmiljö. Men när debattörernas och näringslivets engagemang mot sjukfusk knockade andra samhällsproblem från agendan var det inte såna som Danne som klämdes åt.

SENS MORAL: MÄNNISKAN ELLER KAPITALET? VAD KOMMER FÖRST?

I 2000-talets Allians kommer Kapitalet först och UTGÖR det sanna och rätta. Människan är den som fifflar och får bära SKULDEN och betala.

Källa http://www.dagensarena.se/innehall/helt-sjukt-om-fusk-och-fel/

Det här inlägget postades i Allianspoltik, Anders Borg, Ekonomi, Liberalism, Privatisering, Skatt, Spekulation, Tillväxt, Välfärd, Vinst. Bokmärk permalänken.