USA blir självförsörjande på energi? Frackingtekniken spränger gränser och all omställning

Den riskfyllda jakten efter nya oljefyndigheter fortsätter. Med bättre utvinningsteknik och höga oljepriser ger sig oljebolagen både bokstavligt och bildligt ut på allt djupare vatten.

Flera av världens största oljebolag kommer nu att exportera stora volymer olja från USA för första gången på tiotals år.

Bolagen förväntar sig att boomen inom utvinning av kolväten i landet kommer att förändra den globala energimarknaden, uppger Reuters.

Till helt nyligen var amerikanska oljebolag inte intresserade av att exportera olja till utlandet, men nya utvinningsmetoder har gjort det möjligt att utvinna olja ur fyndigheter som tidigare ansågs olönsamma. Mitt Romney  som president vill göra en storsatsning på dessa fyndigheter och metoder

För att kunna utvinna oljan krävs enorma mängder vatten och ännu mera energi, så fram till för några år sen var hanteringen inte lönsam. Men med dagens höga oljepris växer Kanada som oljenation.

Om det ändå bara var vattnet eller luften som förorenades, säger biologiprofessor David Schindler vid University of Alberta, som noterar att den här metoden att utvinna olja ur sand ger tre gånger så mycket koldioxidutsläpp som vanlig oljeutvinning.

Amerikanska bedömare hoppas att ökningen inom utvinningen ska leda till att USA blir oberoende av oljeimporten. Under 2011 importerade landet olja till ett värde av 436 miljarder dollar.

En annan källa är Det är bara det att skiffergasen utan tvekan är världens absolut största fossila energikälla, många gånger större än oljan. Det finns enorma fyndigheter i USA och i Kina. Men även i Europa så kan skiffergasen revolutionera energisektorn totalt.

Skiffergasen befinner sig på 1500-2000 meters djup. Med nya borrtekniker och frackingtekniken som möjliggör borrhål som följer lagren, i kombination med högt tryck och kemikalier, så kan man nu komma åt de enorma mängder gas som finns lagrade där genom spräcka skifferlager och berg.

Där brytning har skett i USA har det hänt att gas läcker ut ur hushållens vattenkranar.

Shell, som letade efter skiffergas i Skåne mellan 2009 och 2011 har övergett planerna.

Frackingtekniken risker förstöra grundvatten  genom den enorma kemikalieanvändningen och omåttliga mängder vatten som skulle pumpas ner i kilometerdjupa borrhål och hur man skulle spräcka bergrunden för att få loss den inkapslade fossilgasen ur skiffern.

Ett kanadensiskt bolag undersökning en brytning vi Vättern i Östergötland.

Det var uppenbart att en kommersiell utvinning av ännu mera fossil energi skulle kunna förhala alla försök till snabb och effektiv energiomställning.

Våra egna lagar, minerallagen och miljöbalken, som ska vara för oss går emot oss, alltså. Det är lagar som egentligen ska ta hänsyn till medborgares och kommuners intressen och skydda miljön istället för att tillgodose oljebranschens särintressen.

President Hollande förklarar att utvinning av skiffergas blir förbjudet i Frankrike eftersom ingen kan vara säker på att metoden är riskfri för människors hälsa och miljön.

Samma sak meddelas från Österrike att företaget OMV ger upp sina skiffergasplaner på grund av en ändring i lagstiftningen som kräver större miljöhänsyn än tidigare.

Otillräckligheterna blir synliga i Ojnareskogen på Gotland, där det folkliga motståndet får hjälpa till när lagar och rättsväsende brister. Det behövs en grundläggande översyn av både minerallagen och miljöbalken och nu är det hög tid för riksdagspartierna att bestämma sig för om de prioriterar klimat och miljö – eller olja och gas. Svd Opinion

Det här inlägget postades i ekologi, Energi, Framtid, Miljöpolitik, USA. Bokmärk permalänken.