Ny politik, ekonomi, arbete och utveckling


Nya arbeten finns i utbildning, i inhemskt näringsliv i investering i grön omställning, i infrastruktur och i att upprätta den offentliga välfärden.

För detta behövs även en vårdande inställning av branscher och offentlig verksamhet genom långsiktigt ägarskap och ledarskap som skyddar från utländska uppköp. Danmark har här byggt upp fonder och stiiftelser med brett ägarskap.

Vad är orsaken bakom arbetslösheten? Fredrik Reinfeldt samhällsanalys hädar ett långvarigt missbruk av välfärden under 1900-talet.

Istället är välfärden en riktning och en motor.

Istället har en extrem kortsikt och förlustalstrande. Alliansekonomi som för oss bakåt i tiden. Vi har fått:

 • Ett plundrade samhällskapital, hushåll och människor av marknaden.
 • En social och ekonomisk nedrustning att lösa arbetslöshet
 • Stora kvalitetsbrister, dyra och ineffektiva kontrollorgan
 • Ohälsa och produktions- och kvantitetsrelaterade jobb och yrkesansvar som dränerar kvalitetsmål
 • Fuskmyter och samhällsklyftor
 • Bristande planer inför klimathotet

Den stora arbetslösheten kommer genom finanskraschen 1992. Bakom finns en makroekonomisk kris med dollarns som världsvaluta och den oljekris som kom genom detta.

Under 80-talet kom den djupt olyckliga avregleringen av kreditgränser. Här startar en djup skuldsättning och stor spekulation på fastigheter och på kronan. Samtidigt kommer utmattningsjobben och sjuktalen stiger kraftigt.

Krisens orsak omvandlar välfärdshatande libertarianerna och även medier till missbruk av välfärd och moralisk brist hos svenska folket. Konstaterat fusk trots många studier är 0,04 %.

100 000-tals företag gick i konkurs åren efter 1992. Branscher och koncerner slukades av transnationella företag. Skola och vård nedmonteras. Arbetslösheten steg till ca 480 000 personer. Branscher inom livsmedel, läkemedel, energi och olika koncerner kommer under utländsk kontroll. Nordbanken blir Nordea, som ingår i ökända Inter Alfa-gruppen

Arbetslösa och sjuka kedjas fast av Alliansen i Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ersättningsinskränkande och humanitär nedbrytande system. De som producerar lite får lite. Individen ska hungra mer efter arbete.

Det råder idag massarbetslöshet i Sverige. Omkring 400000 människor har i dag inget jobb att gå till. Arbetslösheten uppgår till omkring 8 procent.

Under den förstamandatperioden var Alliansen Europas mest reforminriktade regering. Grundat på den egna parlamentariska majoriteten kunde regeringen Reinfeldt i hög takt driva igenom en rad politiska förslag.

Alliansens företrädare säger alliansens politik har varit vettig med hänsyn till arbetslöshetsbekämpningen. Ledarskribenten i Svd skriver att

Resultatet av reformperioden är nämligen tydligt: sysselsättningen steg, trots global ekonomisk kris, med motsvarande nästan en kvarts miljon jobb

 För att få ner arbetslösheten till rimligare nivåer kommer det dock att krävas en upprepning, eller rentav en dubbel upprepning, av den bedriften. Nästa gång blir det tyvärr ännu svårare, om något sådant ens går att föreställa sig.

För att få ner arbetslösheten till rimligare nivåer kommer det dock att krävas en upprepning, eller rentav en dubbel upprepning, av den bedriften., enligt ledaren på Svd.

Som problemlösning har Alliansens reformer gällt

 • Jobbskatteavdragen
 • hushållsnära tjänster
 • tidsbegränsningar i ersättningssystemen.

Vad är effekten? Arbetslösheten ökar. Långtidarbetslösheten ökar. Andelen sysselsatt är oförändrad.  Det orimliga systemet fas3 ökar .

NYCKELTAL ARBETSMARKNADEN  Sept 2006  Sept 2012  Förändring 
Arbetsför befolkning 15-17 år 6 747 100 7 121 000 + 375 000
Arbetskraften 4 473 400 5 055 400 + 325 000
Antal sysselsatta 4  439 800 4 679 900 + 240 100
Sysselsättningsgrad 65,5 % 65, 7 % Oförändrat
Antal öppet arbetslösa 290 000 375 000 + 84 000
Relativ arbetslöshet 6,1 % 7,4 % + 1,3  %-enheter
Långtidsarbetslöshet 68 300 118 000 49 900 (+ 73 %)
Dito andel av öppet arbetslösa 23 % 31,5 % + 8 %
Fas 3 starten i mars 2009 0 % (2009) 31 000  ökar

 

Källa: AKU, hämtad ur Arbetarrörelsens tankesmedjas rapport ”Arbetslinjen kroknar” (2012).

Fas3  är större än Sveriges största företag större en Volvo.

Trots riksdagens stopp 9/6 2011 har totalt 41 508 arbetslösa anvisade till fas 3Regeringen valde att inte följa riksdagens vilja. Sedan dess har sammanlagt 41 508 personer anvisats till fas 3.

 • Fler skrivs in i snabbare tempo: Varje månad skrivs 2 000 nya deltagare in i fas 3.
 • Fas 3 växer explosionsartat: Sedan starten i mars 2009 har antalet fas 3-deltagare nu vuxit till ungefär 31 000.
 • Hösten 2015 kommer 37 400 människor vara placerade i fas 3, enligt Arbetsförmedlingens prognos för utbetalningar 2012-2016.
 • Nolltolerans råder mot att unga personer ska delta i fas 3. Idag finns  292 unga nyinskrivna
 • Arbetsmarknadsutbildning utan resultat: Endast 1 251 personer som har påbörjat någon form av utbildning – ungefär en tredjedel har bara påbörjat en förberedande utbildning.
 • Fler i fas 3 utan sysselsättning: En av fem av de som är anvisade till fas 3 har ingenting att göra. De står i kö och väntar på att Arbetsförmedlingen ska hitta en lämplig plats för dem.
 • Allt fler är hänvisade till socialbidrag: Allt fler fas 3-deltagare är hänvisade till försörjningsstöd eller att leva på bidrag från anhöriga.
 • Deltagarna tror att jobbchanserna försämras:
  • Person i fas3 har  inte rätt till a-kassa trots är det möjligt att få 230 kronor per dag i 450 dagar.
  • För att få rätt till försörjningsstöd måste man också ha gjort sig av med alla ägodelar av värde, vilket gör att det ofta dröjer innan en person har rätt till ersättning från socialtjänsten.
  • 55 % av fas 3:arna tror inte chanserna att få ett vanligt arbete pga fas 3
  • 15 % tror rent av att chanserna minskar.

Alliansen la om rodret 180 grader. “MER I PLÅNBOKEN ” blev mottot och skattesäkning utan relation till ett kvalitativt samhällsmål. Mer plånboken kan förverkligas på många sätt genom ta från andra, ge mer till vissa och mindre till andra. Det gemensamma bästa blev marknadens bästa.

Allt har sp blivit tvärtom i tänkande och handling. Ett samhälle med en förlorad värdegrund där marknaden är utgångspunkten och målet med människor som offer och medel. Vi behöver en ny politik och regeringen och svänga babord 180 grader.

 1. ETT FRITT SJÄLVSTÄNDIGT SVERIGE
 2. SOCIALA SAMHÄLLSMÅL & EKONOMI I KRETSLOPP
 3. LÅNGSIKTIGT INHEMSKT NÄRINGLIV OCH INVESTERING
  1. INFRASTUKTURENS UTVECKLING
  2. BOSTADSPRODUKTION OCH SAMHÄLLSPLANERING
  3. GRÖN OMSTÄLLNING OCH KLIMATKONSEKVENSER
  4. ENERGI- OCH RESURSEFFEKTIVISERING
 4. SKOLA/HÖGSKOLA & UTBILDNING AV ARBETSLÖSA
 5. LÅNGSIKTIGA LEDARSKAP & ÄGARFORMER T.EX STIFTELSEFORMER. DANMARK HAR SÅ SKYDDAT SIN LÄKEMEDELSBRANSCH FRÅN UTLÄNDSKA UPPKÖP
  1. KVALITETSRELATERAT LEDARSKAP & SAMARBETEN
  2. ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA
 6. VÄLDFÄRD SOM UTVECKLING OCH RIKTNING
 7. DE CIVILA OCH FACKLIGA ORGANISATIONERNAS RÄTT OCH FRIHET.
 8. NEJ TILL EUROPAKTEN

 

Det här inlägget postades i Allianspoltik, Arbete, Miljöpolitik, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.