MODERATERNA DUMPAR MÄNNISKAN FÖR MARKNADSFRIHETEN

 

Människosynen avgör samhällets och demokratins framtid.Moderaterna kamp mot välfärden dumpar människovärde och folkrätten för marknadsrättens suveräntitet. En väg till en postdemokrati.

För 20 år sedan så var ett av fem jobb för 15-24-åringar en tillfällig anställning. I dag är vartannat jobb tillfälligt.

En del arbetsgivare brukar hävda att de tillfälliga anställningarna ger unga en möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden.

Människor fastnar i olika tidsbegränsade jobb, år ut och år in, utan att få en chans till en tillsvidareanställning. Osäker anställning ökar  ekonomiska otrygghet.

Bara en tredjedel av de visstidsanställda och färre än var tredje tillsvidareanställd deltidsarbetare kan försörja sig själv, enligt en undersökning från LO.

Det påverkar möjligheten till att få lån, bostad och förstås också om man kan bilda familj. Det påverkar hela vägen till ålderdomen med dålig pension. 23 procent av LO-kvinnorna har en tidsbegränsad anställning.

Alliansen vill i praktiken med ”Vikarielagen” göra människor till en förbrukningsvara, en slit-och-släng-vara.

Remissorgan säger nej till detta förra året.

Samtliga oppositionspartier gör tummen ner för det förslag som arbetsmarknadsdepartementet vill genomföra.

Sverige bryter sedan flera år mot EU:s regler genom att tillåta att visstidsanställningar staplas på varandra i obegränsad tid. Förslaget syftar till att begränsa den möjligheten.

Regeringen vill även genomföra ”Lagen om valfrihet”, LOV, allmänt.  Den testas i Täby.

Vi kan inte kräva att de privata hemtjänstföretagen höjer lönerna och minskar antalet timanställda. Då vet jag inte vilken diktatur man befinner sig i, säger Thomas Nilson (M), socialnämndens ordförande i en av kundvalets pionjärkommuner Täby.

Här har all kommunal hemtjänst lagts ned och mer än hälften av de privata företagen i hemtjänsten saknade kollektivavtal 2008 då Lov-lagen här infördes.

I Alliansens framtid finns inga kollektivavtal och de vill med LOV tvinga fram alla kommuner till 2014, en laglig rätt för kommuner och landsting att dumpa löner och villkor.

”Regeringens bedömning är … att det inte föreligger möjligheter att ställa krav på att leverantören ska teckna kollektivavtal i ett valfrihetssystem”, skriver Fredrik Reinfeldt och Maria Larsson i propositionen.

När det gäller de de gamla talar åldringsministerna i varama och generörsa att de gamla ska välja sina liva. Skönmålade och osann bild. Verkligheten säger något annat.

De får inte bo var de vill. Var femte plats på äldre­boendena har försvunnit och många äldre nekas nu plats på boendena. Deras val var att bo tillsammans med andra, men de fick nobben och tvingas i stället till ensamhet i hemmet. I stället får de en pressad hemtjänst som ­rusar genom lägenheten och städar något rum på tid medan resten av lägenheten förfaller. AB ledare 3/11

 Människosynen avgör samhällets och demokratins framtid.  Med M kommer  den ekonomiska människosynen.

När den mänskliga rätten och hennes värde försvinner, då går samhället mot det totalitära systemet.

Kränkning ökar nu i de mest utsatta länderna som i Kongo. De mänskliga relationerna  bryts ned  för att fördärva familj och  sammanhållning.

Individualism är motsatsen till solidariet. M driver en linja att överlåta samhällsansvar på individen. I brist på möjligheter uppstår individkampen i konkurrens. Djungelns lag ska råda i en självgallring.

Men dem som blir människor ett ting i ekonomiska termer, intäkter eller kostander. En giftig och samhällsfientlig nyliberalism sprider sig i landet,

Den svarta sektorn med svarta löner finns i landet såsom den växte i Grekkrisen.

Detta kallas för “system D”. Det är ett namn på den informella sektorn, där ekonomin sköter sig själv utan inblandning av myndigheter, lagar, bestämmelser, tulltariffer och skatter.

D-et lär komma från de franska kolonierna i Västafrika och Karibien och står för “débrouillard”, ett ord för en påhittig och talangfull människa. En “débrouillard” behöver man vara för att klara sig i slummen i ett utfattigt och korrumperat land. Det gäller att ta vara på alla tillfällen att tjäna en slant.

Ett annat ord för detta är “marknadsanarkism”. Reinfeldts “valfrihetsideologi” gäller marknadens befrielse bort från det demokratiska samhällets ordning. Marknadsmekanismer ska styra hela samhället, där mänsklig frihet och rätt successivt väljs bort.

Så många i poltiken förlamas av att marknaden ska ha frihet att välja. De tillåter att människor och samhälle överges.

Vad väljer marknaden? Marknaden väljer ekonomisk plundring, mänsklig ohälsa och kris. Detta bryter ned allt. T.o.m. klimatet påverkas. Och virvelstormarna är summan av alla negativa handlingar.

Källa AB 2/11 2012

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/danielswedin/article15711961.ab

  • Centern: Lättare att anställa unga pä otrygga villkor och förlängda provanställningstider – främst för de som jobbar inom hotell- och restaurangbranschen.
  • Kd: Utförsäkring och nedlagd vårdcentral om du är sjuk och bor i glesbygd. Dessutom svårare att fa tag i rätt medicin på apoteket.
  • Moderaterna: En arbetsmarknadspolitik som gör att avstjälpningsplatsen fas 3 nu är Sveriges största privata arbetsgivare – fler är sysselsatta här än på Volvo, Ericsson och Posten.
  • Fp: Utslagning, stängda dörrar och max ett år i gymnasium om du är invandrare eller arbetarklass.

 

 

 

 

 

 

 

Det här inlägget postades i Allianspoltik, Frihet, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.