Fall of the Republic: The Presidency of Barack Obama,

 

En laglös och illojal finansiell superelit styr USA. Folket kräver att FED-bankens nationaliseras. Obama ingöt ett nytt hopp i nationen 2009 efter  Bush om en förändring. “Yes we can.” Men löften bröts på olika områden och Obama låter bankmakten utvecklas än mer. Filmen presenterar filmklipp från Kongressen, senatsförhör kring svindlande banktransaktioner på 500 miljarder USD  och en rad intervjuer. Tidens kriser bekräftar förlopp. Filmen finns på Youtube. Den stoppades under en tid men är nu åter tillgänglig. Uppmaningen är att amerikanska folket kräver makten tillbaka till folket. Banklägret är oroat över folkets nya medvetande..

Dokumentären Fall of the Republic: The Presidency of Barack Obama, av Alex Jones från 2009 handlar om hur Obama har låtit den finansiella expansionen fortsätta att öka efter Bush. Han beskriver hur kriminella bankirer försnillat biljoner i skattepengar. Obamas roll är  att konvertera Amerika till en oligarki kontrollerad av bankintressen. Om en president kommer från Demokraterna eller Republikanerna spelar tydligen ingen roll. Målet är detsamma.

Amerikansk historia innehåller ett bankdrama alltsedan 1782  att bindas till banker i Europa. Den första centralbanken i Amerika, Bank of North America, blev  privatsstyrd som inrättades med ett 4-års kontrakt modellerad enligt Bank of England. Sedan dess sker kampen om ansvaret för utgivningen av dollarn.

1913 sker en kupp av en superelit. Då  fattades det beslut som kallas Federal Reserve Act. En av de pådrivande personerna var den bankiren Jacob Schiff vid Kuhn, Loeb and Co. som bara ett par år senare blev den störste finansiären av  “Den Ryska revolutionen” och samarbetade med Trotsky som bodde i New York 1916.

Bakgrunden var att en ekonomisk oro från 1906, orkestrerad av J.P Morgan Bank, hade orsakat kursfall på börsen samt att enskilda banker hade blvit mer restriktiva med lån. Schiff förklarade 1907 i ett tal till Chamber of Commerse (New Yorks handelskammare):

“Unless we have a central bank with adequate control of credit resources, this country is going to undergo the most severe and far reaching money panic in its history”.

Amerikanska presidenter har sedan 1960-talet har fungerat som en kuliss och front för internationella organ som

Globaliseringen gäller den företagsdrivna utveckling med multinationella företag och makteliten familjer, såsom familjen Rothschild och Rockefeller familjen som är riktiga “makten bakom tronen” att bygga ett Anglo-amerikanskt världsimperium.

Kongressman Larry P. McDonald:

”Rockefellers och deras allierade kampanj kör med är att skapa en världsregering med superkapitalism och kommunism under ett och samma tak. Allt under deras kontroll. Menar jag en konspiration? Ja, det gör jag. Jag är övertygad om att det finns en sådan komplott vars utsträckning är internationell, vars planering är generationer gammal, och vars syfte är häpnadsväckande ond.”

Amerikanarna har inte längre någon makt över sitt land. Myndigheter överger sin tillhörighet till USA och talar om US på sina webbsidor.

Zbigniew Brzezinski som är Trilateral Commission:s ledare 1973 skrev en bok: Between Two Ages: America’s Role in the Technotronic Era, där han beskrev ett nytt samhälle, “…som kulturellt, psykologiskt, socialt och ekonomiskt formas av teknikens och elektronikens inverkan, särskilt på dator- och kommunikationsområdet”.

I boken hävdar han, att “nationell suveränitet inte längre är ett livsdugligt begrepp” och föreslår en rörelse i flera steg “mot en vidare gemenskap av de utvecklade länderna…genom en mängd indirekta band och redan framväxande begränsningar av den nationella suveräniteten”.Han uppfattar kommunismen som en kreativ kraft.

Endast i västvärldens demokratier finns en medelklass och den vill finansvärlden plocka bort. I övriga världen finns ingen. De vill åt alla inkomster till sig själva utan opposition. Man vill som i Sovjet skapa sin egen regim, sanning och historia.

Dessa grupper verkar för att inrätta en ny världsordning där offshore banker subversivt engagera sig i plundringen av rikedomar det amerikanska folket men också i Eurupa och övriga världen.

Dessa banker finns på öar och skatteparadis utanför Storbritannien. Offshore banker har ofta förknippats med den grå ekonomin och den organiserade brottsligheten, via skatteflykt och penningtvätt. Dessa banker hindrar att privata tillgångar från att utsättas för inkomstskatt på räntor . Filmen fokuserar främst på amerikanska presidenten Barack Obama och hans handlingar under sin unga ordförandeskap. Han gav folket stor löften som han överger. Alex Jones tar upp John F. Kennedy, som han anser blev mördad av dessa oligarker, då han för att dels försöka avsluta Vietnamkrigetdels avskaffa Federal Reserve.

Den 4 juni 1963 undertecknade president Kennedy ett presidentdokument kallat Executive Order 11110, som förändrade president Truman Executive Order 10289 daterad den 19 september 1951. Detta gav Kennedy som USA:s president det juridiska utrymmet att skapa sina egna pengar för att styra landet i ett nytt silvermynt. Pengarna skulle tillhöra folket med ränte- och skuldfria pengar. Han hade tryckt USA-sedlar och struntade fullständigt i Federal Reserve-sedlarna från den privata bankkartellen i Federal Reserve.

Kennedy ska då ha utfärdat $4.292.893.825 i kontanter mestadels $1, $2, $5 och $10. Det var fullständigt självklart att Kennedy var ute för att underminera systemet för Federal Reserve.

Men det var bara några månader senare, den 22 november 1963,då världen fick den chockerande nyheten att president Kennedy hade mördats. Vilka motiv fanns bakom? Är det samma motiv som för mordet på president Lincoln 1865 med lagen om skuld- och räntefria dollar? Säkert hade president Kennedy den åtanke att upphäva Federal Reserve Act från 1913 för återge till den amerikanska kongressen makten att skapa sina egna pengar

Filmen behandlar även också George HW Bush och George W. Bushs presidentskap.

Filmen hävdar att Obama noggrant har installerats av maktelitens familjer, och att han avsiktligt arbetar mot det gemensamma bästa för det amerikanska folket. När Obama omnominerar Ben Bernanke till centralbankschef 2010 för en ny period i 4 år, väckte detta en djup förvåning att Obama styrs av en subversiv makt. När Bernanke fick frågan av Senaten, till vem gick de 300 miljarderna USD?

Vet inte!

Filmen refererar till videoavsnitt och nyheter som tyder på att elit familjer och multinationella institutioner använder Obama i ett försök att lura det amerikanska folket till att acceptera deras globala agenda.

Budskap punpas ut socialt och känslomässigt i TV, filmer och andra medier. TV-profiler och kändisar blir som trygga fadersgestalter att förklara “det rätta”.  Det tar emot nyheter som färdigbearbetade och objektiva. Bakom finns en styrd propaganda och hjärntvätt. Det stora arenasporter sänker medvetandet och får folk att slutar att reflektera och förstå. Stamtillhörigheten återuppstår genom att vara ” fan” till någon  klubb. Detta gäller även Europa. Banker styr fotbollen.

Enligt Jones, skulle det gälla beslut om en tvingande värnplikt, hemlig avlyssning, FEMA:s koncentionsläger som byggs över hela landet som pekar mot en polisstat, krigslagar och etablera “Världens bank” , vilket skulle dominera Amerika genom koldioxidskatter.

Miljöpoliser utvecklas och alla kan ställas till svars som företag, affärer eller husägare. När dessa poliser kommer, får ägaren betala kostnaden för undersökningen. Barn i skolor uppmanas till angiveri mot en ersättning. Amerikansk historia deformeras av FEMA-präster då nations ledare stred mot England och döps till terrorister..

.

USA är på väg in i en Union a la “EU”. Den nordamerikanska frihandelsavtalet ( NAFTA ) är ett avtal som undertecknats av regeringarna iKanada , Mexiko och USA , vilket skapar ett trilateralt handelsblock i Nordamerika . Avtalet trädde i kraft den 1 januari 1994. Även här ska en gemensam valuta gälla som inte är dollar. Myndigheter ändrar namn de tillhör US och inte USA.

Amero är namnet på den valuta som är tänkt att ersätta valutan i Kanada, USA och Mexiko, åtminstone i teorin. Detta skulle vara pengar som används för den nordamerikanska unionen på samma sätt som euron används för dagens Europa.Professor Robert Mundell är arkitekten är född i Kanada: Han är den som utformade  euron, som mosade nationer i en okontrollerbar skuldsättning utan egna banker och egen valuta och räntepolitik.

Barack Obama blev 2009 den första amerikanska presidenten att leda säkerhetsråds ledamöter.

.Detta och Nafta strider mot den amerikanska grundlagen. Nafta bedöms som en främmande makt och en president kan inte sitta på två stolarsom nu i FN.

 

Det här inlägget postades i Bank- och finanskriser, Casino-banker, Finansmakten, USA, Vinst. Bokmärk permalänken.