Federal Reserve – den privata centralbanken i USA

Folket kräver att FED-banken nationaliseras. Obama ingöt ett nytt hopp i nationen 2009 efter Bush om en förändring. ”Yes we can.” Men löften bröts på olika områden och Obama låter bankmakten utvecklas än mer.

Kriminella bankirer försnillat biljoner skattepengar. Demokraterna eller Republikanerna spelar tydligen ingen roll. Målet är detsamma. Obamas roll är att konvertera Amerika till en oligarki kontrollerad av bankintressen. Om en president kommer från

Bakom finns genom hela bankhistorien bankfamiljer där de mäktigaste familjerna Rothschild som började redan i Bayern på 1700-talet, familjen Schiff och familjen Rockefeller. Dessa familjer styr finansvärlden.

En laglös och illojal finansiell superelit styr USA. Med detta gäller en laglös marknad.I nyliberalismens tid är det laissez-faire som gäller med spekulation, derivathandel och billiga konkursaffärer efter under 1900- och 2000-talet.

De sju största Wall Street företag i 2000-talet är/var:

Under lågkonjunkturen 2008-2010, gick många företag i konkurs eller så köptes de upp till reapriser av andra finansiella företag.

Under 2008 gick Lehman i konkurs.  Bear Stearns köptes upp av JP Morgan Chase med välsignelse av den amerikanska regeringen och Merrill Lynch köptes upp av Bank of America . Ja alla dessa är ekonomiska monstren.

På toppen finns en privat bankartell som USA:s privatstyrda Federal Reserve Banks (FED), en supermakt, som fabricerar pengar ur tomma intet med ränta och avgifter och som kan starta uppgång och fall i konjunkturer. Partnern är IMF som skuldspridare och världsfogde. Om något skulle nationaliseras så är det FED. Ett hot mot den fria världens framtid. Världens finanssystem och banker styrs av en trojka

 • Fed
 • IMF
 • BIS-banken, Centralbankerna bank, där 165 centralbanker ingår inkl Kina

HISTORIEN BAKOM FED.

Jordbävningen 1906 i San Franciscoorsakade utlöste stora utbetalningar från försäkringsbolagen, som skapade oro och en dominoeffekt i hela finansvärlden.

De mest inflytelserika affärsmän och bankirer var vid den tiden just John D Rockefeller, JP Morgan, Paul Warburg, Jacob Schiff och familjen Rothschild. De var kungarna på Wall Street.

De oroade sig för konkurrensen. Många nya banker hade vuxit fram. Företag kunde göra vinster och blir självförsörjande på eget kapital och investera med egna medel. Det betydde färre lån och mindre ränteintäkter. Skulden var deras levebröd. De vill nu förändra villkoren. Skulden var deras levebröd.

Under detta tidiga 1900-tal var därför dessa penningväxlarna angelägna om att främja sin verksamhet för att inrätta ånyo en privat centralbanken för Amerika för skuldsättning. Jacob Schiff, chefen för Kuhn, Loeb & Co höll ett hotande tal 1907 i New York handelskammaren:

Om vi inte får en centralbank med tillräcklig kreditprövning kommer detta land att uppleva den mest allvarliga och långtgående finansiella panik i sin historia.”.

Rothschild agent, JP Morgan går i spetsen för atta starta lavinen

Bankpaniken 1907  bröt ut till följd av ett offentligt tillkännagivande av finansjätten JP Morgan att betydande banker i New York var insolventa pga. av bankernas system med bråkdelsreserver. Om alla tog sina medel, då föll banken. Det visste dessa bankirer. Konkursbon erövrades billigt av bankerna.

1912 Aldrichspropositionen läggs fram för kongressen för debatt. Detta blev mycket snabbt identifierat som dollarnsedeln till förmån för bankirerna eller ”The Money Trust.” Under debatten framhöll republikanen Charles A. Lindbergh följande:

Aldrichplanen är Wall Street-planen. Det innebär ånyo en bankpanik, om det blir nödvändigt att skrämma folket. Aldrich betalades av staten för att representera folket men föreslår istället en plan för trusten.”

 När debatten fortsatte, insåg bankirerna att de inte hade tillräckligt stöd hos republikanerna. De beslutade istället att rikta sin uppmärksamhet mot demokraterna NU påbörjade en tung finansiering av Woodrow Wilsons demokratiska kampanj som presidentkandidat.

KUPPEN 1913. FEDERAL RESERVE  BILDAS

Under tio dagars tid utarbetades Federal Reserve Act som röstades genom kongressen måndagen den 22 december 1913 på natten mellan klockan 01:30 till 04:30 när många av kongressen sov eller vara hemma med sina familjer under julhelgen.

Woodrow Wilson kom att djupt ångra sitt agerande.

FED är en kvasistatlig myndighet, där presidenten utser endast 2 av de 7 ledamöterna i Federal Reserves styrelse, vart fjärde år 14 år i taget, vilket är betydligt längre än någon mandatperiod som president kan sitta . Dessa ledamöter är handplockade av bankirer som också finansierar presidenters kampanjer som garanterar en lojalitet till bankirerna, före folket.

De verkliga ägarna i Federal Reserve är följande banker:

 • Rothschild Bank i London
 • Warburg Bank i Hamburg
 • Rothschild Bank of Berlin
 • Lehman Brothers i New York
 • Lazard Brothers i Paris
 • Kuhn Loeb Bank of New York
 • Israel Mose Seif Banker i Italien
 • Goldman, Sachs i New York
 • Warburg Bank of Amsterdam
 • Chase Manhattan Bank of New York

När Obama nominerar Ben Bernanke för en ny period till centralbankschef 2010 under  4 år, väckte detta en djup förvåning tolkas som att Obama styrs av en subversiv makt. När Bernanke fick frågan av Senaten i granskning FED, till vem gick de 300 miljarderna USD?

Vet inte!

Pengar har gått till europeiska banker och Offshorebanker som finns på öar och skatteparadis utanför Storbritannien. Offshore banker har ofta förknippats med den grå ekonomin och den organiserade brottsligheten, via skatteflykt och penningtvätt. Dessa banker hindrar att privata tillgångar från att utsättas för inkomstskatt på räntor . De kritiserade riskkapitalbolagen håller till här.

Hela den amerikanska historien gäller konflikten med en privatstyrd centralbank.  Utan en nationell centralbank kan nationen inte agera självständig. USA får idag betala dryga räntor den privata kartallen En nationell bank behöver inte betala ränta till sig själv.  Dessutom för USA betala 2,5 cent för varje nytryckt dollar.

1828 Efter 12 års hänsynslöst manipulerande av den amerikanska ekonomin på bekostnad av folket växer motståndet mot de utländska bankirerna. Andrew Jackson i Tennessee blir president.

Han började sin första mandatperiod med att utrota bankernas många underhuggare från sina statliga tjänster. För att illustrera hur djup denna cancer var förankrat i regeringen, sköt han 2000 av 11.000 anställda inom den federala regeringen.

1838 har  presidenten Jackson betalat den sista delen av statsskulden.  Han var den enda president som någonsin betalade av statsskulden.

Krigen har varit stora skuldsättare och förtjänster för den privata centralbanken. Historiskt har USA ådragit skulden under krig och lågkonjunkturer, men de sjunker sedan. Strax efter andra världskriget med en skuld på 113 % av BNP 1945), föll sedan under de närmaste 30 åren. Under de senaste decennierna har dock stora budgetunderskott och de ökade skulden ledde till oro för den långsiktiga hållbarheten av den federala regeringens finanspolitik.

Under denna tid produceras stora volymer av dollar av Fed som skapar inflation.

 Börskraschen på Wall Street 2008 påverkade en hel värld. Det började med president Clinton som beslöt 1995 att bankerna skulle erbjuda $1 trillion i krediter för subprimelån.

Clintonadministrationen med Gramm-Leach-Billey Act från 1999 slopade Glass-Steagall Act från 1933, som antogs under den stora depressionen, hindrade affärsbankerna från spekulation och handel värdepapper med kundernas insättningar.

Alan Greenspan var då ordförande för USA:s privatägda centralbank, Federal Reserve, mellan 1987-2006. Under denna tid lät han avreglera hela finansmarknaden och tillät så gott som räntefria lån till USA:s banker, vilket gjorde att bankerna i sin tur kunde låna ut till nästan vilka privatpersoner som helst, oavsett säkerhet.

Alla spärrar för en korrupt handel var bort

 1. Banken Bear Stearn var först ut
 2. Privata Fannie Mae och det likartade bolaget Freddie Mac ägde den federala rätten att ge lån och lånegarantier. De eldade på med 1000 miljarder dollar.
 3. Dessa bolag var federalt understödda.
 4. Styrelseordföranden för Fanny Mae var 1991-1998 Jim Johnson och är idag styrelsemedlen privatbanken Goldman Sachs. 2007 var han kampanjledare för Obama
 5. Långivaren har sedan sålt skuldsedeln t.ex till Bear Stearns som skapade nya investeringsprodukter, en mix av huslån & värdepapper (structured investment vehicle)
 6. Produkt såldes sedan till någon fond med rika privatplacerare
 7. Kreditinstitutioner förklarade dessa bostadsobligationer som säkra
 8. En sådan fond som sålde var Carlyle, som kollapsade 2008. Den hade lånat 31 dollar på varje egen satsad dollar
 9. Banker och förmedlare tog ut provisioner och vinster. Bonusar i mångmiljonbelopp togs ut av bankledningen baserad på värdeökningar som endast fanns på pappret
 10. JP Morgan Chase (Rockefeller/Rothschild) är den stora vinnaren efter kollapsen i USA. Den tar över Bear Stearns, Washington Mutual och alla banker som kommer att falla i USA, Nordbanken införlivas i Inter-Afla-gruppen.
 11. Målet är tydligen att erövra bankerna i världen och skuldsätta länder

Pengar flödar ut från Federal Reserve ut till bankerna och skulden växer. En lång och väldig fastighetsbubbla växer fram genom spekulationen. Lehman Brothers och andra ekonomiska finanshus kollapsar 2008 och skakade hela världen.

Lehman Brothers förvärvades sedan av Rothschild Barclays PLC Bank i London. Barclays förgrening är stor och kontrollera bl.a. Englands fotboll Premier League.

Kraschade banker blir billiga konkursbon som övertas av den privatiserade finansindustrin efter statens räddningspaket. Vinnare är banker på Wall Street.

Det privata väldet är så stort att banker kan offra sina egna för att utlösa kris

Statsskulden

Det finns gräns när skulden räntan växer expontiellt!

 

Enligt artikel I § 8 i Förenta staterna konstitutionen, har kongressen ensam makt att låna pengar på kredit i USA. Från grundandet av USA fram till 1917 Kongressen godkände direkt varje skuldemission separat. För att ge mer flexibilitet för att finansiera USA: s inblandning i första världskriget, ändrade kongressen metod som tillåter skuld i andra Liberty Bond Act av 1917. Ett sätt “på den totala mängden obligationer som kan utfärdas.

Kostnadsutvecklingen och skatteintäcker

Skuldökningen 2002 – 2011 uppgår till 11,7 biljoner pga. lägre tillväxt på 6,1 biljoner och en lagstadgad skattesänkning på 5,6 biljoner.

 • $ 3,5 biljoner – Ekonomiska förändringar med lägre planerade skatteintäkter och högre utgifter på grund av lågkonjunkturen
 • $ 1,6 biljoner – Bush skattesänkningar (EGTRRA och JGTRRA), främst skattesänkningar men också några mindre utgiftsökningar
 • $ 1,5 biljoner Ökat försvar baslinjens budget och stopp för dolda utgifter under både Bush och Obama förvaltningar
 • $ 1,4 biljoner för krigen i Afghanistan och Irak
 • $ 1,4 biljoner i högre ränta på grund av högre skuldsättning
 • $ 0,9 biljoner i stimulans och för skattesänkningar sedan 2008 (ekonomisk stimulans Act of 2008, Arra och Tax Act från 2010)

Utlandsskulden

 • $ 9,49 biljoner eller cirka 47 % av skulden till allmänheten
 • $ 4,45 biljoner till utländska ägare 2011

De största ägarna är centralbankerna i Kina, Japan, Brasilien, Taiwan, Storbritannien, Schweiz och Ryssland.

Andelen som innehas av utländska regeringar har ökat över tiden, från 13 % av den offentliga skulden 1988 till 25 % år 2007.
Handelsbalansen sjunker kraftigt sedan 90-talet.

Centralbanken är nationens roder och en förutsättning att nationen självständighet att styra sin ekonomi. Banker utanför nationens kontroll skapar det kaos vi sett i EMU. Det är varje nations rätt att skapa sin egen valuta och sin egen räntepolitik. Det är inte heller rimligt att skattemedel ska gå till privata bankers räntor.

 

En nationalisering av Centralbanken borde ha den högsta prioritet för att kunna föra en självständig finanspolitik. Nationell och ekonomisk självständighet förutsätter egen inrikes-, finans- och räntepolitik. Centralbanker under privata multinationella bankers kommandon förlorar sin självstyrning. Folk tvingas till armod och liv i förtvivlan

 

Denna artikel bygger vidare på en artikel om finansmaktens inflytande på amerikanskt ledarskap och politik.
http://www.oikonomia.info/?p=15241

 

Det här inlägget postades i Federal Reserv, Systemfel. Bokmärk permalänken.