Vem styr? Politiker eller bankirer? Rikedom för de rikaste.

Vem och vad skapar tillväxt eller missväxten? Ett trefaldigt bankvälde gäller.

I detta medverkar Sveriges Riksbank sedan 1930, när en privatstyrd jätte bildas nämligen Bank for International Settlements i Basel.

Federal Reserve beskrivs i tidigare artiklar här nedan. Sedan 1913 är USA privatstyrd. Se  http://www.oikonomia.info/?p=15477 .

Här beskrivs fortsättningen med IMF och BIS.

Under andra världskriget uttalade sig president Franklin D Roosevelt skarpt mot krigsprofitörer och sa:

”Jag vill inte se en enda krigsmiljonär i Förenta staterna till följd av denna världskatastrof.”

IMF skulle garantera för en ny finasiell framtid med ett nytt monetärt system!  Hur blev det?

Vi har sett återkomsten inte bara av krigsprofitörer utan även av finanskrisernas profitörer och miljardärer. IMF är EU-maskinen att omstrukturera länders ekonomier. Vi har sett EMU-katastrofen. Vi har sett hur finanskriser blir till en finansiell kolonialism och utplundring.

Tillsammans med BIS sker ett krig mot den nationella självständigheten. Vem har varit med i detta?

När Bank for International Settlements bildades 1930 med  världens centralbanker, då fanns  även Riksbanken medverkan genom Riksbankenschefen Ivar Roth!  I BIS ingår 165 centralbanker. http://www.bis.org/cbanks.htm

 • Urban Bäckström har varit den senaste ordföranden för BIS när han satt i Riksbankens ledning under 9 år. Urban Bäckström tillträdde sedan som verkställande direktör i Svenskt Näringsliv 2005
 • Stefan Ingves som chef Riksbanken sitter nu i BIS.styrelsen
 • Beng Dennis 1991, som då var vd för BIS 
 • Riksbanken är sedan 1991 under Bildt-regering en helt självständig bank. Vi har på så sätt tre ekonimiska organ för ekonomisk politik genom EU, Riksbanken och Regeringen

 Tre gigantiska finansorgan styr världsekonomin

 • Federal Reserv Banks. USA:s centralbank sedan 1913, som ägs av privata bankhus, som äger rätten att tillverka dollar och styra räntenivåer
 • IMF som inrättades 1944 för en rättvis och fri handel. Efter kriget skulle hjälpa krigsdrabbade länder med utveclingslång för att bygga ny infrastruktur. Pengar kom från Fed, som har producert sedlar. De blev skuldsättare och en världsfogde som pantsätter tillgångar och stryper mänskliga välfärd
 • BIS, Centralbankernas bank i Basel sedan 1930. Internationell immuntet. En privatstyrd megajätte med 165 centralbanker som medlemmar. Beslut fattas utan nationella och sociala hänsyn för en internationell ekonomi och globalt styre dvs som gynnar privata bankhus.

BRETTON WOODS 1944

Internationella valutafonden (IMF) bildades efter en konferens i Bretton Woods 1944, där de allierade länderna under andra världskriget deltog och gällde från och med  den 27 december 1945 när 29 länder undertecknade artiklarna i avtalet.  Den hade ursprungligen 45 medlemmar.

Länder bidrar pengar till en pool genom ett kvotsystem som ger  länder med betalningsobalanser möjlighet att låna pengar tillfälligt.

Syftet var att säkerställa att 1930-talets ekonomiska kriser inte skulle upprepas. Dessa orgier i spekulation utlöste en deflation över världen. Ett annat mål var att Roosevelt ville få slut på kolonialismen i det brittiska imperiet. Ett annat skäl var tillkomsten av BIS

Efter tjeckiska anklagelser om att BIS tvättade guld som nazisterna hade stulit från ockuperade Europa, stödde den amerikanska regeringen en resolution vid Bretton Woods-konferensen uppmanade till likvidation av BIS. Den  monetära-clearing funktioner  skulle kunna nu tas över av den nya Internationella valutafonden.

Varje nation skulle äga rätten till nationell självständighet i en fri värld. The Atlantic Charter” bekräftade rätten för alla nationer om lika tillgång till handel och råvaror.

Det är en konsekvens av principen om människans lika rätt, värde och frihet för samvaro och utveckling, Självständighet är en grundval för all samexistens. Varje nation ska därför kunna råda över sin egen ekonomi och valuta, där en egen centralbank är ett styrmedel. Med en säkrad värdsvaluta i samma värde för alla, kan samma förutsättning formas för en fri handel.

Den atlantiska stadgan, som utarbetats av USA:s president Franklin D. Roosevelt som i augusti 1941 mötte Storbritanniens premiärminister Winston Churchill på ett fartyg i Nordatlanten, blev det mest anmärkningsvärda föregångare till Bretton Woods-konferensen 1944, som till Churchills och Storbritanniens stora förtrett skulle komma att underminera ett fortsatt brittiskt imperium.

Det innebar inte att den brittiska tanken övergavs utan den finns än idag hos dem som tillhör The Black Nobility” – ett internationellt finansiellt och kungligt nätverk med världstoppar.

Franklin Roosevelt var antikolonialist och avsåg att utrota kolonialismen och liknande övergrepp med sin IMF-reform. USA stod som en segerorganisatör. England var tvungen att ge efter.

Efter slutet av andra världskriget, höll USA $ 26 miljarder i guldreserver av uppskattningsvis totalt $ 40 miljarder (ca 60%). Dollarn skulle utgöra basen för en internationell och oberoende valuta baserad på guldfoten. Det skulle göra slut på de stora valutavariationer på börsen.  Under 1800- och tidigt 1900-tal hade guldfoten spelat en viktig roll i  internationella monetära systemet.

Från 1944 till 1971 gällde en fast växelkurs enligt Bretton Woods-överenskommelsen med $ 35 per uns guld. Övriga valutor kopplades till dollarn. Också de till fasta priser. Amerika lovade att lösa in dollar i guld till andra centralbanker. Fasta växelkurser skulle gälla för att garantera en fri internationell handel. Nationer kunde också avstå från att konvertera dollar till guld för sin stabilitet, och i stället hålla dollarn i sina valutareserver.

 1. Internationella valutafonden (IMF) tvingade så sina medlemsländer att då knyta sin valuta till den amerikanska dollarn eller till guldfoten. Medlemsländerna blev delägare genom aktier och IMF skulle utgöra ett globalt kreditorgan för nationer i ekonomisk obalans.
 2. Även kortsiktig krishjälp var här en viktig uppgift, ett land i tillfällig obalans skulle utan särskilda villkor låna ett belopp motsvarande 25 procent av sin egen insats i IMF, den så kallade kvoten.
 3. Om ett land inte blir godkänt som låntagare av IMF, eller inte sköter sina betalningar till fonden, är landet i princip utestängt från alla multilaterala utvecklingsbanker och även bilateralt bistånd kan hotas.
 4. Världsbanken kom till för att återuppbygga infrastrukturen efter kriget och för att utveckla världshandeln
 5. Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) – liberaliserad handel, vilket gör det svårt för de fattigare, mindre tekniskt utvecklade länder, att skydda sina små spirande industrier.

I praktiken handlar det om att

 1. Övervaka medlemsländernas ekonomier och ge råd och rekommendationer om ländernas ekonomiska politik
 2. Låna ut för stöd betalningsbalans
 3. Erbjuda teknisk assistans, till exempel i form av utbildning för tjänstemän inom centralbanker och statliga organisationer, vilket innebar en anpassning till marknadsekonomin

Den keynesianska nationalekonomin utvecklades blev en stor framgång i många utvecklingsekonomier.

Den byggde vidare på “New Deal” och fasta växelkurser och formade en balanserad blandekonomi med den offentliga sektorn för välfärden som var en buffert för näringslivets variationer från tid till tid. Låg arbetslöshet kom i första rummet och före bekämpningen av inflationen. Sverige blev ett av de mest framgångsrikaste länderna i världen. När valutan blev flytande skapade det obalanser för en hel värld

Från slutet av 1960-talet föll detta system gradvis samman, framför allt på grund av USA:s växande betalningsbalansunderskott som uppstod genom att finansiera Vietnamkriget. Allt som skulle bli frihet förvandlades till en finansiell kommandocentral. En världspolis att kontrollera kapitalflöden i “rätt” riktning.

 The Nixon shock

“The Nixon Shock”. President Richard Nixon beslöt att avsluta den direkta konvertibilitet dollarn till guld den 15 augusti 1971, vilket resulterar i Bretton Woods-systemets sammanbrott.  Efter Vietnam-kriget hade stora guldreserver förlorats. Dollarn som världsvaluta gungade. Banker och finansorgan växlade in dollar till sitt fastställda guldvärde. Bretton Woods rasar samman. Ur detta kommer oljekris, valutakrig, 70- och 90-talskrisen. Högern angriper väldfärsstaten som krisorsak.

Världshistorien innehåller ett hänsynslöst, skrämmande och mörk facit om bankväsendets natur. Diktaturer har varit goda inkomstkällor för dessa profitöre i såväl extrema vänster- som högerdiktaturer. Det finns 300 års historia om detta. Även världskrigen ingår i denna groteska “business”, t.ex.  “Banking with Hitler”

90-talet blev en häxkittel. Vi fick Sverigekrisen 1992 med all åstramning. Aisen fick sitt stålbad 1997 och världen 2008 i Wall Streetkraschen 2008. IMF spelar en ny roll i värdens som en långivare, inkassobyrå och kronofogde.  Gennom sitt samaarbete med FED kan stor utlåning sker med nyproducerade dollar. Under Irakkriget  väller dollar in stora flyglaster.

Länder pantsätts på olja, natur- och mineraltillgångar att bli leverantörer och  kontrollerade av multijättar Regeringar tvingar till  marknadsanpassad nationell lagstiftning och att strukturanpassa sociala system och lagar.

Vi har sett återkomsten inte bara av krigsprofitörer utan även av finanskrisernas profitörer och miljardärer. IMF är EU-maskinen att omstrukturera länders ekonomier. Vi har sett EMU-katastrofen. Vi har sett hur finanskriser blir till en finansiell kolonialism och utplundring.

IMF:s ekonomiska politik ställer från 90-talet krav ekonomiska reformer (SAP, structural adjustment programs) som innebär:

 • privatisering av samhället
 • åtstramning av offentliga utgifter till social välfärd och utbildning
 • minskning av skatter för samhällsutveckling
 • liberalisering av handel

Detta  har medfört ökad arbetslöshet, minskad reallöner och social klyftbildning. SAP ingår i europapakten och IMF fungerar som en kommandocentral för EU och valutasystemet.

BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS (BIS)

Efter första världskriget var Tyskland ett krossat land. Versaillesfördraget av 1919, som officiellt avslutade första världskriget, hade infört en mycket tung skadestånd börda för Tyskland, vilket krävde  269 miljarder guldmark (över 96.400 ton). Tysklands armé reducerades kraftigt och landet fick lämna ifrån sig stora och viktiga landområden. Dessutom tvingades Tyskland att ta på sig hela skulden för kriget.

De flesta historiker är överens om att den ekonomiska omvälvningen orsakas i Tyskland av Versaillesfördraget ledde slutligen till Adolf Hitlers väg till makten. 

Dessutom var världen lamslagen efter börskrascen 1929. Men under denn tid tog tyska bankirer ett grepp över tysk insdustri och sökte en fördjupad allians i väst.

Ett hemligt samarbete hade  inletts 1930 mellan ordföranden i Bank of England Montague Norman och den tyske riksbankens ordförande Hjalmar Schacht. Ur detta utvecklades idén till BIS fram. Montagu Norman var t.o.m. gudfar till en av Schacht barnbarn. Båda var medlemmar i Anglo-German Fellowship där den ekonomiska eliten deltog i en tyskvänlig förbindelse..

Hjalmar Schacht hade tidigare samarbetat amerikanska företädrare att återuppbygga Tyskland.

 • Charles G. Dawes, fd. vicepresident i USA(1925-1929) fick Nobels fredspris 1925, finanansiär och känd för den tyska återupprustningen 1924

  Efter att ha valts vicepresident under president Calvin Coolidge  1925-1929 och ambassadör till England 1931, återupptog han sin personliga bankkarriär 1932 som ordförande i styrelsen för City National Bank and Trust i Chicago, var han återstod till hans död 1951.

 • Owen Young, JP Morgan represnentant  i New York, att bygga ett  samarbete och internationell allians för världens kontroll. Han var affärsman och diplomat vid Second Repair Conference (SRC)1929, som en medlem i det tyska krigsskadeståndets internationella kommissioner, en amerikansk industriman, a och var styrelseordförande i General Electric från 1922 fram till 1939. General Electric deltog i Hitlers krigsrustning.Han grundade RCA (Radio Corporation of America) 1919 och var dess ordförande fram till 1933. Han tjänade som också som ordförande för General Electric från 1922 till 1939. År 1932 sökte Young det demokratiska partiets nominering, men förlorade mot Franklin Delano Roosevelt

Hjalmar Schacht hade 1924 en framträdande roll skapandet av Dawes-planen för en tysk återuppbyggnad, tillsammans med tyska industrimannen Fritz Thyssen och andra framstående tyska bankirer och industrimän. 1928 utvecklades “Young-planen”. Den vill gå längre än Dawes och syftade till att gynna bankirerna i USA och undergräva de tyska.

Dowes plan krävde betalningar i varor som producerats i Tyskland som finansierades genom utlandslån, Young-planen krävde  monetär betalningar. Den finansiella skulden skulle störa hela ekonomin i Tyskland.

Kongressmanne Louis T. McFadden anger följande bakgrund till den finansiella alliansen

“Efter första världskriget, föll Tyskland i händerna på de tyska internationella bankirerna. Dessa bankirer köpte nationen och äger rubb och stubb. De har köpt hennes industrier, de höll i bolånen på hennes mark, kontrollerade hennes produktion, kontrollera allt av hennes allmännyttiga.”

De tre största lånen hanterades av Wall Street internationella bankirer för tyska låntagare under 1920-talet genom Dawes-planen som var till förmån för tre tyska karteller som några år senare stöttat Hitler och nazisterna till makten.  Kartellbildningen utvecklades genom  den tyska elindustrin i AEG och med stål-och kemisk industri.

TYSKA KARTELLER   WALL STREET  BELOPP
AEG – General Electric National City Co $ 35.000.000
Vereinigte Stahlwerke AG Dillon, Read & Co $ 70.225.000
IG Farben National City Co $ 30.000.000

.

Dillon, Read Co, Harris, Forbes & Co och National City Company är de finanshus utfärdade nästan tre fjärdedelar av lån och skördade de största vinsterna.

IG Farben och Vereinigte Stahlwerke dominerade den tysk industrin. Bland de produkter som  IG Farben och Vereinigte Stahlwerke utvecklade i ett ömsesidigt samarbete var stenkolstjära och kemisk kväve, båda av yttersta viktiga för tillverkning av sprängämnen.

Till detta tillkom amerikansk hjälp till nazistiska krigsansträngningarna. De två största producenterna av stidsvaganar i Hitlers Tyskland var Opel, ett helägt dotterbolag till General Motors, som är kontrollerat av JP Morgan samt Ford AG dotterbolag till Ford Motor Företag i Detroit. Nazisterna beviljade skattefri status för Opel fram till 1936.

Företag som var associerade till Morgan-Rockefeller internationella investeringsbanker var intimt relaterade till tillväxten i den nazistiska industrin. Wall Street eliten är här JP Morgan, Rockefeller Chase Bank och i mindre utsträckning Warburg Manhattan Bank, säger Antony C. Sutton i “Wall Street och  The Rise av Hitler”

En ny politisk ekonomi. Finanskapitalismen. Rikedom för rika.

Statsmakten skulle göras tillgängligt för privata företag för sina egna företags syften, dvs vad som populärt kallades nationell socialism. Dessa sökte monopol och är inte för en fri marknadsekonomi. De privata centralbanker har i historien  kunnat kontrollerar den nationella penningmängden i de enskilda ekonomierna.

Under 1920- och 1930-talet har  New York Federal Reserve System, Bank of England, Reichsbank i Tyskland och Banque de France  mer eller mindre påverkade den politiska apparaten i sina respektive länder indirekt genom kontroll av penningmängden och skapandet av monetära förhållanden. Med ekonomiska medel påverkas stöd till eller  från politiker och politiska partier. 

Nu vill man få en finansiell kontroll i privata händerna ocs kunna dominera det politiska systemet i världen. 

BIS bildas 1930 med säte i Basel. Grundarna av BIS  blev inte oväntat

 • Charles G. Dawes,USA, City National Bank and Trust
 • Owen D. Young, USA, General Electric, JP Morgan
 • Hjalmar Schacht, Tyskland, ordf. för tyska Reichsbank

BIS bildades med stöd av centralbankerna i sex länder, Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan och UK. Varje nation centralbank tecknat 16.000 aktier. 

Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve gick inte med BIS. Istället kom de tre amerikanska bankerna och fick 16.000 aktier vardera. Således var USA representation vid BIS tre gånger så någon annan nation. Vilka var dessa privata banker? Inte överraskande, var de

 • JP Morgan & Company
 • First National Bank of New York
 • First National Bank of Chicago.

Den förste banklienten var Adolf Hitler som fick lån och som betalade tillbaka i erövrat guld. BiS skulle bygga upp en guldreserv för framtiden. Det finns redovisat i BBC-dokumentär, “Banking with Hitler. Video finns här nedan

BIS kallas “Centralbankernas centralbank” Idag 2011 finns 165 medlemsbanker med bla Riksbanken och ECB, se http://www.bis.org/cbanks.htm. Centralbankerna agerar och har agerat för den ekonomiska aktiviteten i landet. BIS blir ett privat supervälde över bankvärlden.

BIS formulerar nu de ny reglerna vid finanskriser, Basel III-reglerna. De som skapar kris och sätter så anmärkningsvärt nu reglerna.

När IMF och Världsbanken förhandlar med regeringar, förhandlar BIS endast med andra centralbanker. Alla dess möten hålls i hemlighet involverande världens centralbanker runt om i världen.

Fd chefen för Federal Reserve, Alan Greenspan, reste till BIS huvudkontor i Basel, Schweiz, tio gånger per år för dessa privata möten. BIS har en status som en suverän makt och är immun mot statlig kontroll. En sammanfattning av denna immunitet finns listad nedan:

 • Diplomatisk immunitet för personer och vad de bär med sig (dvs diplomatiska påsar).
 • Ingen beskattning på transaktionerna, inklusive löner till anställda.
 • Ambassadens rättighet med en immunitet rörande alla byggnader och / eller kontor som drivs av BIS i hela världen, inklusive Kina och Mexiko
 • Ingen tillsyn eller kännedom om verksamheten från någon myndighet, de är inte reviderade.
 • Frihet från restriktioner rörande invandring.
 • Frihet att kryptera all kommunikation av varje slag
 • Frihet från all rättslig jurisdiktion, de har även en egen poliskår
 • Federal Reserve har varit medlem i styrelsen för BIS sedan 1994

Georgetown-professorn och historikern Carroll Quigley, kommenterade skapandet av denna centralbank i hans bok Tragedy and Hope från 1975 , enligt följande:

“Dessa befogenheter inom den finansiella kapitalismen har långtgående planer, inget mindre än att skapa ett världsomspännande system för en finansiell kontroll genom privata händer för att kunna dominera det politiska systemet i varje land och ekonomin i världen som helhet.

Detta system som ska kontrolleras på ett feodalt sätt från centralbankerna i världen som agerar i samförstånd, genom hemliga avtal,  täta möten och konferenser. I toppen på detta system verkar Bank for International Settlements i Basel, Schweiz, en privat bank som ägs och kontrolleras av världens centralbanker som själva  är privata företag.

Varje centralbank … försökte dominera sin regering genom sin förmåga att kontrollera egna lån, för att manipulera utländska börser, för att påverka den ekonomiska aktiviteten i landet och påverka kooperativt politiker med efterföljande ekonomiska belöningar i näringslivet.”

En handfull amerikanska senatorer ledsagade av Henry Cabot Lodge har kämpat för att hålla USA utanför Bank for International Settlements.

Trots att USA har avvisat denna världsomfattande centralbank, sänder Federal Reserve fortfarande medlemmar att delta i sammanträdena i Schweiz ända fram till 1994 då USA “officiellt” dras in i detta banksystem.

Och Sverige är aktiv. Riksbankens avregelering i novemberkuppen 1985 har med all förmodan förklaring i BIS.

.

 

 BBC-DOKUMENTÄREN “BANKING WITH HITLER”

.

Det här inlägget postades i BIS-banken, Finansmakten, IMF, Internationalism. Bokmärk permalänken.