Den revolutionerande ekonomin. Tjäna pengar på pengar


 ,

Pengar skapas genom arbete och utväxling av arbete. Ett svindlande trix är att tjäna pengar på pengar. En finanskapitalism  Att skapa pengar utan arbetet som grund. Att skapa mer pengar utan reell utveckling. Pengar blir ett mål och inte ett medel. Metoder är:

 1. Producera nya sedlar ur tomma intet
 2. Tjäna pengar på pengar genom att öka värden imaginärt och digitalt, t.ex ökade marknadsvärden
 3. Spekulation på bristvaror, fastigheter eller genom att köpa, plundra och sälja företag.
 4. Skapa nya hierarkier ovan nya unioner.

Konskevensen är då att göra nationer och människor till deras produktionsmedel.

När vi går in i 70-talet efter Vietnamnkriget, börjar en världsvid förändring. Globaliseringen börjar. Redan under 60-talet kom omstörtande förändringar i Latinamerika genom militärkupper. Den nya självständigheten efter VK II och den sociala reformutvecklingen hindrade amerikanska multiföretagens vinstintressen. Den sociala välfärden hindrade vinstintäkter. Chicagoskolan brutal väg gestaltas i Chilekuppen 1973.

Den privatiseringsiver som dragit fram över hela världen sedan 1980 talet har nu lett till en finanskris i superformat.

 Chicagoskolan med Milton Friedman som portalfigur står för marknadsföringen av den ekonomiska teorin som är emot alla statliga regleringar utom när det gäller att rädda samma system.

Skolan bröt inte bara väg i Latinamerika och USA, utan även Europa med 70-talskrisens valutasammanbrotta, nyliberalismens härtåg i Kina och Ryssland 1989 resp 1919; Asien 1997 och Sverige 1992 i finanskrasceh. Den går brutalt fram mot fattiga och hela det sociala system. Folken delas i en över- och underklass.

Samma ekonomiska teorier har varit normerande för många av världens universitet och ekonomutbildningar. Med hjälp av Riskbankens ekonompris till Nobels minne 1968 likriktas den ekonomiska utbildningen världen runt.

Den  har även påverkat Världsbankens och IMF:s ekonomer, som i sin tur lett till att många fattiga länders regeringar tvingats till utauktionering av allmän egendom till privata kapitalintressen.

Samma har skett i Sverige. Efter 1992 tränger en finanskapitalism fram i Sverige. Att tjäna pengar på pengar utan att skapa ny nytta och arbeten. Pengar växer via värdepapper, högre marknadsvärlden och spekulation på fastigheter. Groteska former utvecklas i Asien och Afrika genom spekulation på ris och grödor med svältkatastrofer som en följd.

Näringslivet och industrikapitalismen bygger på produktutveckling och produktion. Genom ”Svenska modellen” byggdes svensk välfärd upp i dynamisk samverkan i en vinna-vinna-relation. Samhället skapade förutsättningar som gynnade alla . Välfärden är en förutsättning för såväl samhälle och näringslivet. En marknad kan inte finnas utan det mänskliga samhället.

Finanskapitalismen bygger nya unioner

 • EU sedan 1947
 • Nordamerikanska unionen, NAFTA, med USA, Kanada och Mexico sedan 2004. Det är organiserat genom Council on Foreign Relations
 • Sydamerikanska unionen, UNASUR som började 2008 består i grunden av två existerande tullunioner: Mercosur och Andinska gemenskapen, UNASUR är ett fördjupat politiskt samarbete i den sydamerikanska integrationsprocessen. Målsättningen är att unionen ska vara igång 2019. Unionens högkvarter är tänkt ha sitt säte i Quito, Ecuador men är för tillfället placerat i Brasilia. Parlamentet ska vara i Cochabamba, Bolivia medan unionens bank, Sydbanken Banco del Sur ska ligga i Caracas, Venezuela.
 • Afrikanska unionen(AU) är ett samarbete mellan 49 afrikanska självständiga stater, plus Västsahara. Alla afrikanska stater utom Marocko, Ghana, Madagaskar och Eritrea är medlemmar.Afrikanska unionen etablerades den 9 juli 2002 genom att samarbetet inom Organisationen för afrikansk enhet (OAU) utvidgades. Unionens högkvarter ligger i Addis Abeba i Etiopien. AU syftar till att bilda en mer långtgående politisk och ekonomisk enighet i Afrika än sin föregångare OAU (Organisationen för afrikansk enhet). AU har bland annat frångått OAU:s hårda princip om icke-inblandning i länders inre angelägenheter och har fredsbevarande styrkor i Darfur och Somalia.

I EU växer en ny hierarki upp ovan nationalstaten. Unionen är en väg till en bankunion. En bankoligarki et etableras i topp och syftet är att integrera Europa i valutasystem där nationalstaten suveränitet upplöses på sikt. Allt ska då utgöra en fri marknad i 4 fria flöden inom EU som högsta princip.

 1. Varor
 2. Tjänster
 3. Kapital
 4. Arbetskraft

Denna marknad är designad för de transnationella företagen att konkurrera med Kinas och Indiens låglönemarknad.  Konceptet är utvecklat av ERT, European Round Table.

Nationer och dess folk blir här producenter och leverantörer. PIIGS-länderna i euroområdet står inför risken att bli konverterade. Samhällsordningen svänger 180 grader. Mål blir medel och tvärtom.

En ny hierarki byggs upp med finansoligarik  ovan framtida unioner.

 

Finanskapitalismen har sin grund efter VK I och det stora sönderfall som gällde Tyskland efter kriget. De tyska bankirerna kunde ta över viktiga industriföretag med hjälp av Wall Street.

Mellan 1924 och 1931 betalde Tyskland ut till de allierade ca 86 miljarder mark i skadestånd. Samtidigt lånade Tyskland utomlands, då främst från USA, cirka 138 miljarder mark. Nettot innebar att Tyskland betalade endast 3 miljarder mark i skadestånd. När tyska aktier emitterats av Wall Streets finansiella hus, blev detta till betydande vinster. Dessa tyska företag ägdes  av finansiärer som i ena stunden var bankmän och nästa stund blev  de “statsmän”.

Som “statsmän” formulerade Dawes och Young en räddningsplan mot det ruinerande skadeståndet. Som bankirer gjorde de vinster på skulden.

Som prof. Carroll Quigley beskiver:

Det är värt att notera att detta system som inrättades av internationella och nationella bankirer med en  efterföljande utlåning av andra människors pengar till Tyskland, blev en mycket lönsam affär för dessa bankirer.

De tjänar pengar på pengar och är inget annat än utsugare.

Det visar att all ekonomi är sammanflätad i en enda process som påverkar alla.

 

 

 

Det här inlägget postades i Anarkokapitalism, Bank- och finanskriser, Ekonomi, EU, Framtid, Globalisering, Informationskriget, Kapitalism, Marknadspolitik, Milton Friedman, Nobelpriset, NVO, Okategoriserade, Postdemokrati, Självständighet, slavdom, Solidaritet, Spekulation, Välfärd. Bokmärk permalänken.