Tankesmedjorna

.

De laglösa ska rädda oss från kriser. Det är de stora bankerna som har fått spelrummet. Mänsklighetens fiende nr 1. De skapade kris och gör sig själva till frälsare med den mest vedervärdiga inställning son någosin har skådats. Finansoligarikin blir världsbyggare och göra sig till herre över alla.  Ovan våra huvuden pågår ett globalt samarbete för att inrätta ett globalt styre utanför de demokratiska principerna. Olika organ arbetar för ett globalt styre:

 • Council on Foreign Relations
 • European Central Bank
 • G20
 • BIS
 • Centralbankerna
 • EU
 • Bilderberg
 • m.fl.

Vad lärde vi oss av 2008-krisen? Har den genomskådats? Det verkar som allt är bortglömt. Det är det märkliga i denna groteska blindhet som fått sänka sin dimma överallt och sprida ödeläggelse och splittring. Hur kan de politiska partierna vara så stillatigande? Vi har representanter från Riksbanken och politiska partier in i de mest korrupta organs som skapats som  BIS och CFR.

Dessa medarbetar i dessa organ tillhör den finansiella eliten. Det motiverar sitt arbete med att föra oss ut ur krisen, som de själva en gång iscensatte som 2008. Under långa tid kom varningar att bobubblan skulle spricka. Det fanns en reform som skulle kunnat hindra den spekulativa handeln.

President Clinton slopade Glass-Steagall lagen från 1933, som antogs under den stora depressionen, hindrade affärsbankerna från spekulation och handel värdepapper med kundernas insättningar.

Logiken idag är obegriplig när 30-talskrisen löstes med invesetringar i inhemskt näringsliv, sociala förändringar och genom bankreformen som gjorde slut på korrupt handel och spekulation på värdepapper.

 

ECB: s ordförande Jean-Claude Trichet skriver 2010 ett brev publicerat på BIS:s hemsida om ” Det globala styret idag.”.

Mina damer och herrar,

Det är ett verkligt nöje att vara tillbaka här på Council on Foreign Relations.

Han tar upp frågor som (se video här nedan):

 • Varför behöver vi ett globalt styre
 • Centralbankens samarbete
 • Det globala styret

Han säger att införandet av globalt styre som beordrat av G20 och den korrupta Bank of International Settlements i syftet att skydda den globala ekonomin. Vad är styret?

“En uppsättning regler, institutioner, informella grupperingar och samarbetsmekanismer som vi kallar” globala styret “.

Under talet använder Trichet termen “globalt styre” över ett dussintal gånger. Han åberopar han den ekonomiska nedgången som en motivering för att ge hemlighetsfulla, odemokratiskt och korrupta globala institutioner med makt att styra världen.

Trichet berömmer BIS att ligga “steget före” i hanteringen av den finansiella krisen.

Det primära organet som kommer att basa över institutioner för ett globalt styre, är de globala ekonominmötena, Global Economic Meeting, (GEM), som regelbundet sammanträder på BIS huvudkontor i Basel.

BIS styrs av en inre elit som representerar alla världens stora centrala banker. John Maynard Keynes, kanske den mest inflytelserika ekonom genom tiderna, ville stänga BIS då den  användes för penningtvätt för nazisterna under andra världskriget.

I BIS Centralbankernas bank finns 165 medlemmar. Däribland finns ECB, Riksbanken och Kina. Under de nio åren i ledningen för Sveriges Riksbank var Bäckström styrelseledamot och senare ordförande i Bank for International Settlements (BIS) i Basel, Schweiz, 1999-2002. Bengt Dennis var styrelseledamot 1991-1993. Riksbankschefen Stefan Ingves sitter i dag med i BIS:s styrelse.

Banken utövar makt genom sin kontroll av stora mängder av globala valutor. BIS kontrollerar inte mindre än 7% av världens tillgängliga utländska valutafonder samt äger de 712 ton guldtackor.

Genom att kontrollera utländska valutor samt guldet, kan BIS fastställa de ekonomiska villkoren i ett visst land. Om en centralbankschef vill genomför en räntesänkning då det krävs ett samtycke från BIS styrelse.  Om en nation vill devalvera, så gäller BIS överkommande. Detta gör de urgröper nationellt självständighet. BIS agerar utan hänsyn till en inhemsk situation socialt eller nationellt ekonomiskt. Optimering gäller det globala syftet.

BIS har fungerat som en tvättinrättning för globala regeringar eller medborgare för hemliga överföringar av rikedomar. Till exempel kan de amerikanska skattebetalarnas pengar ledas genom BIS till IMF och därifrån var som helst, eftersom det inte finns någon särskild redovisning av där särskilda avsättningar kom ifrån och vart de tog vägen. Ingen offentlig insyn finns.

BIS var en stor aktör främja införandet av euron som Europas gemensamma valuta. Nästa projekt är att övertala USA, Kanada och Mexiko att växla över till en liknande valutasystem som kallas “Amero”, Då kommer dessa länder förlora sin interna ekonomiska styrförmåga och styras utifrån.

Det är logiskt att anta bankens slutgiltiga mål är en gemensam världsvaluta – en ”Globos”?

Henry Kissinger har i decennier verkat i utrikesfrågor

CRF är drivande kraft som betraktar som det ”riktiga” utrikesdepartementet med av inflytelserika elitister, globaliserar och ledare från alla sektorer inom regeringar, företag, den akademiska världen och media.

Urban Ahlin (S) och Carl Bildt (M)ingår. De kan inte ingå utan samtycke.Urban säger:

Det var kul när jag kom med i början av 2000-talet Då var det Bildt, jag, Marcus och Ewa Björling. Det är ju liksom finanseliten, näringslivsfolk och väldigt bra diskussioner på de här mötena, säger Ahlin.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15647530.ab

CRF: s ansikte utåt är än mer hemlighetsfulla än Bilderberggruppen. De rekryterar bara medlemmar som är sympatiska till dess agendan för en global regering och eliminering av amerikanska suveränitet.

 • CFR är en förlängning av det gamla brittiska oligarkiska imperiet med syfte att återupprätta detta
 • CRF ska främja och stödja uttrikesrelationer
 • CRF grundades 1921 och var en frontportal för J P Morgan och Rotschilds banker och gäller Amerikas imperium.

CRF är knuten till Round Table Group sedan 1925 och består av mycket välbeställda personer och verkar i ett broderskap runt internationella finansiella aktiviteter i Round Table Group genom att:

 • CFR kontrollerar regeringar
 • CFR är maktmäklare
 • CFR kontrollerar amerikansk ekonomi, politik, lagar, utbildningen mm

Den internationella institutioner och det globala styret identifierar “globala frågor” som kräver ett system avsett för ett globalt styre. Miljöfrågor, terrorism, den globala ekonomin och energi är att nämna. Projektet har vidare påpekat att ett system för “universellt medlemskap” skulle kunna fullföljas, eller alternativt en regional organisation, t.ex. enligt EU: s modell. Bakom finns kriser som framkallats eller att samlas oss kring en gemensam fiende som har skapats av väst.

G20 är ett tredje globalt organ som med finanskrisen som murbräcka att beordra utvecklingsländerna till “full integration av deras institutioner för en global styrning.”

Med andra ord utnyttjar  eliten finanskrisen så att G20 att framstår som frälsare och därmed ge sig själv mandat att forma ett globalt styre och bestämmelser hur nationalstaterna ska undvika ytterligare ekonomiska kriser.

EU-ordförande Herman Van Rompuy förklarade i tal i Bryssel 2009:

“2009 är också det första året av ett globalt styre, med inrättandet av G20 i mitten av den finansiella krisen. Klimatkonferensen i Köpenhamn är ytterligare ett steg mot den globala förvaltningen av vår planet “.

Så är även klimatfrågan ett verktyg för detta.

Bilderberg är fjärde organ bildades 1954. De var ledd av prins Bernhard. Gruppen är en synnerligen kraftfull grupp med medlemmar som består av:

 • statshuvuden i regeringar
 • bankledning
 • den militära ledningen
 • ledningen för säkerhetspolisen
 • ledningen för media & press
 • industriledningen

Bilderberg-gruppens roll: en kartell som ersätter det demokratiska samhället. Här läggs grunden till en superstaten som blir EU.

Den första kallelsen till Bilderber-gruppen kom den 28-30 maj 1954, genom Joseph Retinger tillsammans med Paul Rijkens, ordförande för Unilever. Namnet härrör från prins Bernhards hotell Bilderberg

I små steg sker övergång till ett nytt Europa:

”Europas nationer ska ledas mot superstaten utan att deras folk förstår vad som händer. Detta kan åstadkommas genom successiva steg, varje steg är maskerad som att det vore ett ekonomiskt syfte, men som kommer slutligen och oåterkalleligt leda till federation.” Jean Monnets plan i ett brev den 30 april 1952.

En Världsunion är att jämföra dess principer med dem som gällt Sovjetunionen, som tog kontroll över allt och alla som en statsegendom. Staten var sanningen och mänskliga rättigheter upplöstes. Folket var statens kollektiva resurs och produktionsegendom, Kommunism uttrycker här en statskapitalism. All fokus ligger på kapitalet som mål, där människor är statens trälar och med en partielit i topp.

När människovärdet förstörs, då faller samhället mot det totalitära. Den som kommer att sitt i topp blir Jordens herre tillsammans med dem som älskar pengar och makt mer än människor.

.

.

Det här inlägget postades i Anarkokapitalism, Bank och finans, BIS-banken, CFR - Council on Foreign Relations, Internationalism, Klimat, Krispolitik, Marknadspolitik, NVO, Privatisering, Tankesmedjor, Utikespolitik. Bokmärk permalänken.