En marknadsorienterad skola i korrupta ägares händer

Sveriges största utbildningsföretag Academedia mörkar varje år flera hundra miljoner genom skatteplanering.
Förra året 2013 : 333 miljoner – i snitt 6 200 per skolelev.
Pengar som inte går till eleverna.
Pengar som inte beskattas.

 Det är ett hot mot svenskt skatteunderlag, säger Börje Noring på Skatteverket.Skolan är samhället viktigaste resurs. Skolan finns i korrupta händer.

Sverige är det enda land i världen där helt skattefinansierade skolor tillåts gå med vinst.

 • I Sverige får vem som helst äga en friskola, ingen tidigare erfarenhet från skolvärlden krävs. (Källa: Skolinspektionen)
 •  I Sverige finns mer än 1000 friskolor som till stor del ägs av fyra skolkoncerner: Baggium, John Bauergymnasiet, Kunskapsskolan och Academedia.Tillsammans omsatte de 3,4 miljarder kronor år 2010. (Källa: Skolverket, Bolagsverket)

Vad kommer först skolans kvalitet eller vinsten? Naturligtvis räknar riskkapitalister med att tjäna pengar på det svenska skolsystemet. Hur går det ihop med kvalitativa mål för skolan, som ska utveckla mogondagens medborgare, samhällsansvariga ledare och de yrkesprofessionella. Från 2006 – 2012 har när 80 000 elever inte nåt skolmålen.

Varför detta frågar Skolvärlden 

– Därför att svensk skolpolitik inte har varit tillräckligt kunskapsinriktad.
Vad är du nöjd med att ha genomfört?

 – Att ha förflyttat fokus från pedagogiska processer till ämneskunskaper.”

Kravet på marknadsanpassning har tagit sig uttryck i groteska former och spårat ut fullständigt. En sorteringsskola med friskola och RUT-stöd som gynnar välbärgade.

Hur kan politiker säga att detta skapar mångfald? Hur kan skolan kunna bli en fri skola med medvetna elever när ägare som vill ställa samhällen under bankers och storföretagens förmyndarskap? Få de veta vad som styr samhället eller blir de matade med en propagandautbildning.

Friskolor kan var  något verkligt bra som utveckla pedagogik människor med självkännedom eller finnas för dem med särskilda talanger t.ex inom musik. Detta gör att elever utveckla sig  mer som person och skapa en utbildning av hög kvalitet för eleverna. Men det system vi har idag syns rasa i en marknadsanpasssade skola. Det är tal i kvalitet och vinst. Två tungor i samma tal.

Den svenska skolan har blivit “big business” och flera av de svenska friskolorna kontrolleras nu av svenska och utländska riskkapitalbolag.

Jonathan Nelsons riskkapitalbolag Providence Equity Partners är en av ägarna bakom Academedia – det största utbildningsföretaget i Sverige. En annan av ägarna är EQT, riskkapitalbolaget med koppling till Wallenbergsfären.

Han började 1992 att investera 63 miljoner dollar i amerikanska telekombolaget VoiceStream. Åtta år senare sålde han bolaget för 600 miljoner dollar och blev mångmiljardär.Detta sattes sedan i system. Genom åren har han genom sitt riskkapitalbolag fortsatt på samma sätt. Han köper främst media- och telekombolag.

 • drar ner på kostnader
 • rationaliserar
 • utvecklar
 • säljer dyrt
 • Jonathan M. Nelson är idag mångmiljardär och finns på Forbes listor över världens rikaste personer.

AcadeMedia:

Varje dag går 46 000 förskolebarn och elever samt cirka 20 000 vuxenstuderande till våra verksamheter. Vi har drygt 240 enheter och runt 7 000 medarbetare. AcadeMedia finns över hela Sverige, från Boden i norr till Malmö i söder. Alla våra elever och deltagare ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål. Varje elev ska dessutom få förutsättningar så att de når sin fulla potential.

,

Vår grundläggande filosofi är att kvalitet lönar sig. Om vi inte håller hög kvalitet i allt vi gör kommer de barn, ungdomar och vuxna som går hos oss att välja andra utbildningsanordnare, och de som ska välja ny förskola eller skola kommer att välja andra än våra. Våra skolor och verksamheter är självständiga, men har gemensamma kvalitetskrav.

EQTpengarÄgarna de amerikanska Providence fond bygger på skatteparadis på Caymanöarna och det svenska EQT fond (Wallenberg) som kan hittas på ön Guernsey – även det är ett skatteparadis och talar i lönsamhetstermer och inte i ändåmål.

Academedia hade lovande siffror för att visa sina köpare. De är den största skolgruppen, de gjorde de en nettovinst på 140 miljoner kronor. Det såldes efter en tuff budgivning mellan två privata riskkapitalbolag,

Hur det möjligt? Vad hade hänt om 14o milj hade återinvesterats i skolans utveckling?

Bakom finns mäktigt rika. Providence Equity Partners är ett investmentbolag som äger Com Hem, Warner Music, Metro-Goldwyn-Mayer och många andra medieföretag. De samverkar Warburg Pincus och vi når Wall Streets.bankirer.

Pengarna försvinner genom att betala räntor på räntor på tre holdingbolag högre  upp
 bolagsstrukturen.

• Svensk Utbildning Intressenter
• Final Holding AB
• ACM 2010 och ACM 2001.

På så vis slipper de att betala skatt för vinsterna. I Academedias fall är det i slutändan riskkapitalbolaget EQT, med säte på skatteparadiset Guernsey, som är ägare. Ägarna får vinsten av skatteplanerandet när bolaget säljs.

Ägare av Marvin Holding Limited AB är EQT-fonden EQT V, en riskkapitalfond som ägs av investerare som sjätte AP-fonden, pensionsfonder, försäkringsbolag, och privatpersoner. Säte för EQT:s fonder är Guernsey.

Den utländska toppmoderkoncernen  Marvin Holding Limited AB, är på ett vis också ägare av Academedia och finns på skatteparadiset Guernsey.

Skolpengen variera i landets kommuner

Tranemo satsar mest med 94 400 kronor per elev. Marks kommun ligger sist på listan med 79 200 kronor per elev. 15 200 kronor skiljer det alltså för eleverna beroende på vart i Sjuhärad man går i skola. Och det skiljer också mer mellan de starka och svaga eleverna i skolan. Där har skillnaden ökat med 30 % på 11 år.

EQT-topparna

 • Josef Ackermann, 66: Har vid sidan om ledamotsrollen i EQT Holdings även styrelseuppdrag i nio olika företag, bland annat Siemens, Royal Dutch Shell, World Economic Forumsamt International Advisory Board of the National Bank of Kuwait.
  Inkomst: Josef Ackermann fick, enligt tidningen Forbes, under 2012 lön/ersättning från bland annat Deutsche Bank AG, (15 586 527  kronor), Royal Dutch Shell PLC (1 006 062 kronor) och Siemens AG (2 235 695 kronor).
 •  Finn Rausing, 58: Har vid sidan om ledamotsrollen i EQT Holdings uppdrag i fyra olika företag, bland annat Alfa Laval, Swede Ship Marine Aktiebolag samt DeLaval Holding.
  Inkomst: 10 643 100 kronor (2012)
 •  Conni Jonsson, 53: Har vid sidan om ordföranderollen i EQT Holdings även uppdrag i fem andra företag, bland annat StjärnTVnätet Aktiebolag, Duni samt EQT Partners AB. Inkomst: 3 839 200 kronor (2012)
 • Leif Östling, 68: Har vid sidan om ledamotsrollen i EQT Holdings uppdrag i åtta olika företag, bland annat LKF, Scania Lulep AB.
  Inkomst: 23 998 200 kronor (2012)
 • Marcus Wallenberg, 57: Har vid sidan om ledamotsrollen i EQT Holdings uppdrag i 35 olika företag, bland annat LKAB, Electrolux, Saab, Skandinaviska Enskilda Banken samt Investor Investments Aktiebolag.
  Inkomst: 14 940 600 (2012)

KÄLLOR: Skatteverket, Forbes och Businessweek

Vad är ett holdingbolag

 • Ett holdingbolag är en typ av förvaltningsföretag vars verksamhet består i att äga och förvalta aktier i andra företag. Holdingbolaget kan på så vis delta och medverka i företagets utveckling. Begreppet kan användas för att beteckna dels ett moderbolag i en koncern och dels ett förvaltningsföretag som äger kontrollposter och utövar ett aktivt ägarengagemang i andra företag.
 • Företag startar ofta holdingbolag, eller placerar sitt moderbolag (holdingbolag) i ett skatteparadis, för att tjäna pengar på det genom skattelättnader.
 • Ett holdingbolag ”är ett bolag vars huvudsakliga kommersiella syfte ligger i att ha ett långvarigt intresse i en eller flera juridiskt oberoende företag”, enligt Företagande.se.

KÄLLOR: Nationalencyklopedin, Företagande.se

Nuläge  AcadeMedia:

Lärare på friskolor inom koncernen Academedia vittnar om en kultur där lojalitetsplikt, brist på meddelarskydd och rädsla för att förlora jobbet gör att man tiger om en orimligt hög arbetsbelastning. 

Unga oerfarna lärare anställs med låga ingångslöner och heltidstjänster med 800–1 000 eller fler undervisningstimmar per läsår, avslöjar Skolvärden. När de inte orkar längre lämnar de skolan eller yrket och ersätts av nya unga lärare. Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, känner igen bilden:

Skolan i Sverige är marknadsorienterad. Det är plånböckerna som styr och inte kvalitet. Jag får samtal från lärare som vill berätta hur det är, men de vill inte att jag ska agera. Det finns en rädsla för att vara besvärlig på sitt första jobb.

Jag skäms för att jag inte vågar uttala mig. Jag tycker att det är för jävligt men jag tänker på familjen och huslånet och tiger, säger en anonym lärare och en annan på en friskola berättar om att denne är schemalagd från klockan 8 till 15 varje dag och får arbeta fyra timmar extra varje kväll för att hinna, säger en lärare

 I vissa fall kan man göra en arbetsmiljöfråga av det, men problemet är att lärarna går i däck och slutar, men sjukskriver sig inte och då är det svårt att göra något från vår sida, säger Mats Sternbring, biträdande kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Göteborg

Fenomenet med ökad arbetsbelastning och rädslan att protestera förekommer i hela landet, även på kommunala skolor där lärare inte vågar protestera eller vara besvärliga. Skillnaden är att där arbetar en generellt sett äldre, mer erfaren lärarkår, som har ett starkare fackligt engagemang samt meddelarskydd.

Vissa socialdemokraterna kämpade tidigare mot privata vinster i friskolan. Tidigare partiledaren Håkan Juholt kritiserat riskkapitalbolag som ägare av skolor och att skattebaserade vinster försvinner till privata ägare. En av landets största friskolekoncerner har en socialdemokratisk politiker vid rodret.

Baggium och riskkapitalbolaget FSN Capital

S-politikern Ole Salsten, ledamot i Kungsbackas kommunstyrelse och kommunfullmäktige, är mannen bakom friskolejätten Baggium. 1999 startades det första Praktiska Gymnasiet, som företagets skolor kallas, och i dag finns 50 gymnasieskolor över hela landet.

Utbildningsradions programserie ”Världens bästa skitskola” avslöjade hur ägarna, S-politikern Ole Salsten och hans kollega, mellan 2006 och 2010 plockat ut aktieutdelningar på totalt 253,4 miljoner kronor. Efter försäljningen till 2010 kunde Salsten summera sin vinst: aktieutdelningar på 126,7 miljoner och en försäljningssumma på 62 miljoner, i form av konvertibler. Totalt 189 miljoner.

Många av Baggiums skolor redovisar låga kunskapsresultat och på vissa skolor kan det vara så att hälften av eleverna inte når målen för utbildningen, säger Bertil Karlhager, enhetschef på Skolinspektionen i UR:s program Världens bästa skitskola. Men det är inte bara de låga kunskapsresultaten som kritiserats.

Baggium bygger på att det är lärlingsutbildningar, där väldigt mycket arbete och studier sker ute på arbetsplatsen. Det finns exempel på att skolan inte har haft någon kontakt eller besökt arbetsplatser under ett helt läsår. Det är kraftig kritik mot det som är Baggiums kärna, det som är deras koncept, fortsätter han.

Över 70 000 elever 2006-2012 klarar inte att nå skolmålen och en examen. Skolpolitiken tillsammans med en marknadsanpassningar plundrar skolan, vår viktigaste resurs.

 

 

Det här inlägget postades i Allianspoltik, Framtid, Friskolor, Nyliberalism, Privatisering, Utbildning, Vinst. Bokmärk permalänken.