SAS, Wallenberg och bankhusen på Wall Street.

Regeringarna i Sverige, Danmark och Norge äger 50 procent av SAS, medan resten ägs av privata aktieägare, däribland Sverige kraftfulla familjen Wallenberg.  Tillsammans med JPM Chase NA och J P Morgan äger de tillsammans  8,4  % av SAS.

Marcus Wallenberg fungerar här som vice ordförande i SAS AB och är även styrelseledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse AB som är delägare i SAS och är även vice ordförande i LM Ericsson.
.

Wallenbergs är  en av världens mäktigaste finansfamiljer och har stark band till bankhusen på Wall Street.

Marcus Wallenberg är numera ordförande för LKAB och är sedan 2008 styrelseledamot i Coca-ColaCompany. Han är styrelseledamot i ABB Ltd och AstraZeneca PLC, som nyligen blev uppätet av internationella företag.

En person i en väldig maktposition med starka band till Wall Streets bankirer och deras agerande. Wallenbergfamiljens maktinstrument, stiftelserna med K & A Wallenbergs stiftelse i spetsen, Investor AB och dess dotterbolag Investor Growth Capital (IGC) samt det av Investor helt beroende och delvis ägda EQT, som påverkar många svenska basgrenar och ca 1 milj människor. Wallenbergs är  en av världens mäktigaste finansfamiljer.

Investor AB är ett svenskt investmentbolag, som grundades 1916, när en ny lagstiftning gjorde det svårare för banker att äga aktier i industriföretag på lång sikt. En lag för att förhindra spekulation. Investor bildades som en del i en investering av Stockholms Enskilda Bank som vid dennaa tidpunkt är det mäktigaste maktinstrumentet hos  familjen Wallenberg. Det är gällande idag också.


SAS AB planerar att skära bort 6.000 jobb – 40 procent av arbetsstyrkan – genom försäljning av tillgångar och uppsägningar och samtidigt minska pensioner och löner för kvarvarande personal i en plan VD kallas “den sista kallelsen”. Det talas om stålbad. Allt  är ett återkommande tema i EU-krisen. Det hela liknar en utpressning att förändra genom kris. Det finns en tråd. Det finns en bankoligarki som toppstyr. En är Wallenberg-familjen. En del i Wall Streets spindelnät.

Banden mellan JP Morgan och Wallenberg utvecklas och stärktes under 30-talskrisen. Ivar Kreuger, tändstickskungen,  hade utmanat JP Morgan, som fann sig övertrumfad av Kreuger på den europeiska lånemarknaden och när Kreuger också ägde hälften av världens bästa järngruvor. Det var Morgan som dominerade stålverksindustrin i USA och det blev hårda ekonomiska motsättningar som kulminerade när Kreuger, som dominant ägare av L M Ericsson, hotade att konkurrera ut Morgans ITT på telemarknaden  bl.a. i sydeuropa.

Genom ett samspel mellan Enskilda Banken och J P Morgans bankhus försöker man skapa en börskrasch som ska förstöra Kreugers aktieportfölj.

Ivar Kreuger avled den 12 mars 1932 i sin lägenhet i Paris. Omständigheterna kring hans död blev aldrig helt klarlagd. Det fastställdes efter ofullständiga utredningar att Kreuger begick självmord, men andra uppfattningar gör gällande att han blev mördad. Man fann honom i sängen skjuten i bröstet.

Tre dagar efter dödsfallet i Paris börjar slakten av Kreugers imperium. På ett kontor i Stockholm samlas en Kreugerkommission för att undersöka Kreugerkoncernens tillgångar och inventera papper och dokument som kan omsättas i kontanta tillgångar. Kommissionen består av män ur det kapitalistiska toppskiktet. Men ingen ur Kreugerkoncernens ledning.

Istället sitter här nu bara Wallenberg-män. Wallenbergssfären hade växt fram med hjälp av Stockholms Enskilda Bank. Det är bankdirektören Jacob Wallenberg och direktören Prytz från Svenska Kullagerfabriken (SKF). Ytterligare finansmän med Wallenberganknytning är Wallenbergs advokat, Stenbeck, farfar till mediamogulen Jan Stenbeck.

I Kreugers tillgångar finns Svenska Tändsticksaktibolaget (STAB), gruvföretaget Boliden, Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA), Skandinaviska Banken, LM Ericsson med flera. Vad hände?

Wallenberg tog kontrollen över Skandinaviska Banken som införlivas med Enskilda Banken. Han tog över Tändsticksaktiebolaget genom att köpa aktier till vrakpris – aktier som sålts av de många småspekulanter som gripits av panik när ryktena om Kreugers obestånd nått allmänheten. Rykten som placerats ut och spritts av – Wallenberg. På samma sätt övertar Wallenberg LM Ericsson tillsammans med JP Morgan.

Wallenberg övertar så hela Kreugerkoncernen. Ur detta växer familjens imperium. Ett bankhus med koppling till Wall Street. Dessa bankhus visar verkligen ingen lojalitet till sin nation. De vill kontrollera över de stora bolagen i världen ovan nationerna. De vill se ett nytt väst med en ny social struktur där medeklassen reduceras som får väst att vara i samklang med låglöneländer som Kina och Indien. Ökad arbetslöshet är en farlig grogrund för fascism. 2010 tillhör 23 % av folken inom EU eller 150 milj de fattiga.

Vi har att göra med krafter som har samverkat med fascismen och nazismen. Den amerikanske ambassadören i Tyskland, William Dodd skrev i Berlin 1937:

En grupp industrialister i USA har gett sig fasen på att skapa en fasciststat som ersätter vår demokrati och har ett nära samarbete med fascistregimerna i Tyskland och Italien. Jag har haft gott om tid under min tid i Berlin att bevittna hur nära några av USA:s mäktigaste familjer står nazisterna

Jakob Wallenberg “utnämndes 1941 av Hitler till ‘Kommendör av Tyska örnens förtjänstorden’ som förlänades endast ett fåtal utlänningar som gjort Tredje riket synnerligen stora tjänster”. Markus var tillräcklig slug för att inte ta emot en orden från Hitler och lyckades efter kriget att framstå som en vän av de allierade.

I boken “Affärer till varje pris” (Wahlströms förlag, 1989), visar de holländska forskarna Gerard Aalders och Cees Wibes visar att bröderna Jakob och Markus Wallenberg fick rejält betalt av IG Farben, Bosch och andra tyska företag för att kamouflera ägandet av tyska dotterbolag i USA.

Detta för att skydda dem från konfiskering genom USA:s Enemy Property Custodian, “en federal organisation med befogenheter att ingripa mot bolag som ägdes av företag i länder med vilka Förenta staterna låg i krig”. Förutom export av kullager skedde även  en stor malmexport från Narvik och Luleå samt export av svensk skeppsplåt från Göteborg.

På våren 1939 hade den svenska utrikesledningen fått besök av två engelska diplomater från Foreign Office. De dekalarerade att Storbritannien inte stillatigande skulle åse den ökande järnmalmsexporten till Tredje Riket i händelse av krig.

Jag är rädd att vi måste förstöra era gruvor, sade en av engelsmännen uppriktigt.

Genom att dra ner mängden järnmalm 1940 som exporterades till Tyskland från 10 milj. ton till 7,5 milj. ton då lugnade sig de allierade tillfreds med att samlingsregeringen äntligen gett efter påtryckningarna. Vad de inte visste och inte kunde kontrollera var att kvaliteten på järnmalmen hade förändrats till en mycket större andel  attraktiv lågfosformalm för tyskarna. Alla var nöjda och försändelserna fortsatte från Luleå och Narvik.

 

 

 

 

Det här inlägget postades i Bank och finans, Bank- och finanskriser, Krispolitik, Makt, Marknadspolitik, Maskopi, Nyliberalism, Privatisering, Riskkapitalbolag, Vinst, Wallenberg. Bokmärk permalänken.