Det ekonomiska kretsloppet och marknadsekonomins myt

Den ekonomiska modellen avslöjar genom finanskraschen 2008 något häpnadsväckande. När ekonomer skulle förklara krisen 2008, säger man att de inte kunde förutse krisen. Varför? I den gällande marknadsmodellen ingår inte bankens och finanssektorns verksamhet. Den avreglering som skett inom finanssektorn gjorde att de rikaste inte behöver följa några regler alls. De är de laglösa folket som lever på andra. Skuld innebär att göra andra till slavar under skuld. Hela frågan handlar ytterst om existensen av moral.

Hur skapas nya pengar?


Bankerna tillverka nya sedlar som lånas ut till kunder.
Kunder kan vara nationer som då fastnar i ett skulddrivet system.

Finansbolag kan livnära spekulation på värdepapper. Värden kunde stiga på marknaden utan att det finnas en ny produktion bakom. Nya pengar utan produktion blir som en utspädd saft som är inflationen. Det är banken som alstrar inflationen som ger en dominoeffekt. Inflationen har varit ett stridsvapen för att angripa välfärdsutveckling.

EN GENOMGRIPANDE BANKREFORMING KRÄVS

  1. Förbjuda regeringar att låna pengar från banker. Så länge regeringar står i skuld till banker, kan ingen förändring sker
  2. Reformering av penningväsendet. Kriminalisera “Fractional Reserve Lending

 

Ett fenomen som gällt i krisen 2008, enligt forskare, är att när stora rikedomar uppnås i stora företag och internationella verksamheter då minskar reella investeringar, ersätts av av att man mer köper/säljer företag eller värdepapper. Konstgjorda värdeökningar kan då sker utan att nya arbeten. Spekulation sker i bristområden och på viktiga resuser som bostäder, mark, livsmedel, energ vård, läkemedel, riskpapper i krisländer eller på låglönearbeten. En ohållbar ekonomisk process. Marknadsekonomin har förklarat att ökad rikedom i toppen, då leder tlll nya investeringar och arbeten. Detta stämmer inte.

Banker kan låna ut pengar till en kund för konsumtion utan att det blir en investering i arbetsutveckling. Hela finanssystemet innehåller skuldpapper som luftbubblor. Inte heller  den ekonomiska processen som ett kretslopp ingår. En jättelika avvkilse med privatstyrda centralbanker. På detta ska banker räddas och kapitalförstärkas med skattemedel.

Marknadsekonomin som ekonomi är en myt, en modell med bisarra brister med kapade band till naturen, samhället som hushåll och välfärd. En finansskektor som spekulerar och samlar pengar på hög.

Den äkta ekonomiska utvecklingen vilar på att nänniskan är målet för och orsaken till samhället. Samhället en självständighet och liknar ett skepp på ett hav.

Samhällsekonomi är ingen traditionell vetenskap utan består mer av förstånd att navigera rätt och visa omdöme i hänsyn och omsorg. Ekonomin är mer en filosofi och visdom om människa, samhälle och natur än det är ett system om pengar. Detta har till visa delar belysts nyligen på SVT. Vart är vi på väg? Finanssektorn har blivit samhällets rovdjur och lever ett eget liv, som hotar hushåll, nationer och EU:s olika samhällen.

Den svenska modellen var vägen till välfärdsstaten som byggde på en självinsikt om arbetet grund till samhällsutveckling och ekonomin. Den satte arbete före inflation och kapital. Den svenska modellen byggde på ett samförstånd mellan samhällets olika parter. Det offentliga och det privata är två motpolor till varandras stöd. Naturens lagar bygger på en föreningen mellan motsatser som bygger upp. Det växer och är tillväxt. All organisation bygger på detta. Ett städnigt kretslopp med vägval för samhälle och natur.

Det offentligaoch det privata är en symbios. Det offentliga skapar stöd i tjänster och förutsättningar för ny utveckling som skola, vård, vägar och infrastrukturen, som är nödvändigt för näringslivet. Näringslivet skapade försörjning och utveckling för människors självständiga liv och samhälle i basförndöenheter, produkter, byggnader, kommunikation, energiförsörjning mm.

Samhället som stat är som ett skepp som navigerar på havet som en självständig enhet. För nationell självständighet förutsätter detta en egen bank och valuta för att driva finanspolitiken. En stat behöver så inte betala ränta till sig själv.

Ekonomin är av naturen ett kretslopp. Allt kan liknas vid blodomloppet för människan  eller vattnets kretslopp i naturen. Miljarder livsformer bygger upp jordens ekonomi att skapa balans.

Med klassiska marknadsekonomi föder en matieriell dogm. Kapitalet och marknaden överordnas med en materiell etik som riktning. Milton Friedman i spetsen under 70-talet så bryter nyliberlismen igenom med marknaden som högsta princip. Staten ska minimera sitt inflytande över ekonomi. Isället bereds plats för marknadsmekanismen som optimerar tilltillgångar, efterfrågan och priserna.

Samhället blir marknad och tjänstfolk. Kina är där. De utplånar hela sin kulturella identitet för moderniseringen.

Liberlismen kom första gången genom den industriella revolutionen på 1700-talet då arbetare blev industrislavar. Kapitalet ställs före arbetet

Människan degraderas till ett prestande objekt i ett system med individualismens ansvar för sitt eget bästa och i konkurrens med andra för att nå vägen till famgång och eliten. Välfärden är inte en generell samhällsangelägenhet. Den nedmontras. Likaså medelklassen.

UtvecklingSverigeArbetslöshet är här av godo enligt nyliberal dogm. Deen fungerar som ett “skjortlager” för marknaden när den behöver arbetskraft. Den svenska modellen prioriterade arbete före inflation. Arbetslöshet pendlade under långa tider runt 2 – 4 %. Bilden till höger visar hur det var och svängde runt 1991.

Under 70-talet stegrades attacken mot välfärdsstaten enligt nyliberala teser. Valutasammanbrottet 1971 och oljekrisen spädde på. Reinfeldt kom med sin vanvettiga samhällsanalys och skyllde finanskrasch på välfärden.

Centralbankerna har rätten och makten att skapa pengar. Men detta har skett under sekler utan en full täckning (bråkdelsreserver). 10 – 15 gånger mer än vad som fanns i guld.

Denna bankrevolution  kom till i slutet på 1600-talet när pundsedeln skapades. Sedlar ur tomma intet, som blev till skuldsedl. Fabricerade av den privatstyrda centralbanken, Bank o f England med ett kungligt tillstånd. Kungen kunde nu låna pengar för krig. Folket fick betala. Krig och revolutioner är en lönsam affär i världspolitiken.

Metoden blev en bankstandard.

Det flesta har trott att centralbanken tillhörde staten. Men USA betalar ränta till sina bankirer. USA får betala ett par cent för varje ny dollarsedel till Fed. Vår

Riksbanken är vår centralbank sedan 1668 men är sedan 1991 en fristående bank. Ett krav från EU inför det svenska medlemskapet.

När det gällde lån gällde förr en balans mellan inlåning och utlåning. Men med tillverkning av skuldsedlar skapas nu den skulddrivna ekonomin med konsumtionslån. Detta växte lavinartat efter centralbankernas avregleringar. Kraschen kom i Sverige med novemberkuppen 1985.

Ett beslut  som inte kunde ha skett utan BIS-bankens medverkan i Basel. Riksbankschefer har suttit i BIS.s styrelse sedan 1930. Sverige kan nu vara på väg in en ny skuldfälla även Riksbanken förnekar detta.

Detta vi nu kallar ekonomi är inte ekonomi utan att sätt att samla pengar på hög hos någon. Metoden är frikopplad från verkligheten. Bakom ekonomin finns den stora gåtan.

Hur många vet vad ekonomi kommer ifrån. De är få och ändå har detta varit känt i minst 2000 år. Greker skapade begreppet utifrån teologiska grunder att vara en manifestation av ett universellt skapande och omfattar hela jorden som ett hushåll, samhällsbygge för hela mänskligheten. Miljarder olika livsformer skapar jordens ekonomi. Alla ekonomier ingår. Även samhällets ekonomi som lyder under samma lagar.

Bankernas agerande och marknadsekonomis rationalism bedömer inte riskerna och konsekvenserna för samhället, människor och naturen. Urskog och fiskebestånd kan utplånas. Business as usual.

Lönsamheten som det primära kriteriet gäller en särgrupp med egenintressen dvs. ägaren. Bankerna idag skildrar samhällets rovdjur – vår tid tyrannosaurus rex. Samhällen utarmas och plundras

I misär och fattigdom skapas fascismenI diktaturen människan slav och träl i produktionen. 

Går vi igenom USA:s bankhistoria så gömmer sig hela världspolitikens drama. Fed borde nationaliseras. Affärsbanker måste frikopplas från investmentbanker. Falskt skapade skulder bör avskrivas och nollställas. Detta skedde med Tyskland 1947. Den stora skulden skrev av. Nationer behöver återfå självständighet med nationalbanker utan att behöva betala ränta till privat centralbank. BIS-banken borde konfiskeras som det var tänkt 1944. Det är inte en ekonomisk globalisering som behövs utan en ekonomisk lokalisering.

Glass-Stegall-lagen borde rimligtvis återupprättas. Lagen separerade affärs- och investeringsbankernas aktiviteter. Affärsbanker gällde likvida medel för produktion och handel och de fick max inneha 10 % vinst genom värdepapper. De kunde så inte äga andra företag. På den tiden var detta “en opassande bankverksamhet” med spekulation aktiemarknaden. Detta ansågs vara den största boven i dramat i den finansiella kraschen 1929 och nu 2008 när lagen slopats 1999. Investeringsbanker gäller endast en långsiktig placering av kapital.

Intervju med nationalekonomen Steve Keen på BBC, HARDtalk, som förutsåg 2008-krisen.

 Det här inlägget postades i 70-talskrisen, Bank- och finanskriser, bank- och skuldrevision, Breton Woods, ekologi, Fattigdom, Federal Reserv, Finanskrisen, Keynesianism, Korståget mot välfärden, Krig och plundring som affär, Marknadspolitik, naturrätten, NVO, Nyliberalism, Okategoriserade, Oljekrisen, Riksbanken, Samhälle, Skapa pengar, Svenska modellen, Systemfel, USA, världskrisen 2008. Bokmärk permalänken.