DET EKONOMISKA HJULET BROMSAR I DEN LIBERALA SPARPARADOXEN.

Om en aktör sparar så har det ingen effekt på dennes inkomst, men om alla spenderar mindre så kommer allas inkomster att sjunka. Sparandet leder till att det faktiska sparandet minskar.

Det var detta fenomen, sparparadoxen, som den brittiska ekonomen John Maynard Keynes lyfte fram som huvudförklaring till att den ekonomiska nedgången som under 30-talet utvecklade sig till en depression.

Läxan glömdes. Keynes modell förkastades för att ge plats för en neo-klassisk marknadsekonomi, Världfärdsstaten hindrade och var ett fördärv. Centralbankernas sedel- och skuldproduktion förträngdes.

Ekonomin består av en organisk växelverkan med olika aktörer som hushåll, företag, det offentliga, omvärlden och naturen själv. Om alla drar in och sparar, då bromsar hjulet upp.

Flera europeiska länder befinner sig i en uppbromsande fas som Grekland Spanien och Portugal. Om de ska följa sina åtaganden enligt EU:s stabilitets- och tillväxtpakt med drastiska nedskärningar i nästa års budget, då kommer ekonomierna att krympa än mer och leda till att den faktiska skuldbördan ökar.

När räntorna inte kan sänkas eller när valutan inte kan devalveras, då följer en intern devalvering. En hårdare konkurrens sänker lönerna för att minska kostnader när efterfrågan minskar. Sänkta löner sänker löntagarnas köpkraft, som leder till lägre ekonomisk aktivitet och färre jobb.

De stora tunga varslen hos storföretag som Atlas Copco, Ericsson, Volvo, SSAB, Stora Enso med flera och även hos många mindre och medelstora företag visar vart det lutar. Nästa år blir mycket tufft.

Är nu siktet inställt på höga avkastningskrav och vårdandet av det kortsiktiga värdet och att vårda befintliga kassakossor, medan en långsiktig utvecklingen av det nya, blir något osäkert för den framtida utvecklingen, dår risken att den nödvändiga produktutveckling inskränks.

Stora och återkommande besparingsprogram som i SAS fall tärpå lojaliteten och lagandan som historiskt har varit en stark framgångsfaktor för svensk industri och den svenska modellen.

Den växande osäkerheten på arbetsmarknaden lär få allt fler att hålla hårdare i plånboken. En bostadsbubblan kan börja pysa. Med en finansminister som helst vill spara, kan vi hamna i ett paradoxalt läge. http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/alla-ska-spara-och-alla-blir-fattigare_7705516.svd

Det här inlägget postades i 30-talskrisen, Allianspoltik, Bank- och finanskriser, bank- och skuldrevision, Grekland, Keynesianism, Marknadspolitik, Nyliberalism. Bokmärk permalänken.