Liberalismen. Vart är vi på väg? Hur tänker ni, våra folkvalda?

Vi kan se spåren efter Alliansens reformer och hur samhället gradvist förändras. Vart är vi på väg?
Inser vi vad ideologin innehåller i det som kallas för liberalism?  En socialliberalism växer på bred front och ger jordmån i politiska läger, En dominant ekonomisk liberalism kan växa som gäller marknadens rätt och frihet. Vi befinner i oss fas 4- 6. En längre analys finns på http://www.oikonomia.info/?p=13484

Vägen till bankunionen. Tyskland har taktpinnen

Tyskland kräver enväldig eurokommissionär som ska kunna skicka tillbaka euroländernas budgetar om de inte håller måttet och att EU-parlamentariker får en “flexibel rösträtt”.

Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble har lagt fram den tyska regeringens plan på att stöpa om den Europeiska unionen i allmänhet och eurosamarbetet i synnerhet. På väg hem från en rundresa i Asien berättar han öppet för tyska journalister om hans och förbundskansler Angela Merkels vision av EU. Inspelet kommer bara två dagar före EU-toppmötet där eurons framtid kommer att diskuteras mellan EU:s stats- och regeringschefer.

Viktigt för Tyskland är att kommissionären kan ta detta beslut själv – utan ett stöd från övriga kommissionärer, vilket är en regel idag. Ett sådant beslut ska kunna tas både innan och efter att budgeten gått igenom parlamentet.

Den måste bli lika känd världen över som konkurrenskommissionären, vilken är respekterad och fruktad, säger Schäuble om den nye superkommissionären i Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Firma Schäuble-Merkel vill också ändra röstningsreglerna i EU-parlamentet. I frågor som enbart angår en krets länder, som eurosamarbetet eller Schengenreglerna, ska endast parlamentariker från de länderna kunna rösta. Enligt Schäuble skulle det så kallade demokratiska underskottet i EU minska genom förändringen, som han kallar ”flexibel rösträtt”.

Vi är i en tid när höger och vänster inte återspeglar nutidens villkor. Liberal orientering dränker delheten om människa, samhälle, ekonomi och natur. Faller isär. En ny polaritet gäller. Tal om envälde innebär diktatur. Beslutsfattare förblindas. Det är inte folket som skuldsocialiseras i det är bankerna som borde socilaiseras.

SANNINGEN VS PROPAGANDAN

Liberalismens frihet är en tanke men som inte är ett faktum. I den finns även en motsats att transformera oss från frihet till ofrihet. Det gäller orsak och verkan. Det gäller mål och medel. Liberalism kastar om mål och medel. Människan för marknaden Såsom påven Johannes Paulas II bedömde situationen:

 

När det demokratiska samhället förlorar den etiska synen på människan, då kommer demokratin att upplösa sig själv och gå mot det totalitära!” Människovärdet är en grundval för samhället.

Socialliberalismen reducerar människan och medborgare till att bli statsindivider i en individuell kamp mellan varandra. Såpor skildrar detta nya.  Vi ska utesluta istället för att innesluta. Samhörighet, jämlike och solidaritet vill liberalismen upplösa.  Alliansen är som “Expedition Robinson”.

Filmer har i alla decennier skildrat tidsandan och sprider budskap via hjältar. Västernfilmer beskrev hur man löste problem men inte konskevenser. Metoden är densamma i världspolitiken. Allt påverkar ett förlopp som öppnar portar i ett totalt kretslopp.

Idag ligger en film i topp. Unga springer in i skymningen. De är mörka. De är inte heller människor. Här finns länk och en artikel om producenten. 

Liberal ideologi uppfattar människan enbart som en biologisk varelse. Att kalla henne ett djur som sprids i många sammanhang, går inte då alla djur följer sin instinkt att vara ett  ändamål att leva och verka i samklang med naturens lagar. Hade vi varit ett djur, då skulle inget miljöproblem gälla.

Människans äger förmågan att kunna sätta egna mål, skapa och bedöma egna vägar som är frihetens innebörd. Vi är då inga djur utan en unik skapande varelse. Liberalismen kastar om mål och medel för oss att låta oss frivilligt underordna oss tingen. Den upphäver människovärdigheten att bli en träl under tingens och marknadens ordning

I liberalismen är vi könsneutrala, där arbetslivet ska vara den nya familjen där individen ska ingå och tjäna marknadens natur. I detta ingår även att “varufiera” människan, där arbetskraft kan säljas och köpas.

Nu vill politiker och makthavare i bankhus skapa en ny ordning.

Förstår att socialliberalismen är för många mycket kontroversiellt men den innehåller moment att konvertera hela tänkandet att få oss att gå baklänges.in framtiden.

Det här inlägget postades i Liberalism, Moderaternas politik, NVO, Nyliberalism. Bokmärk permalänken.