Tyskland ställer om från kärnkraft till förnyelsebar energi med nya arbeten

I nov 2012 var det under en vecka soligt och klart väder. Då levererade tyska solkraftverken 22 gigawatt under flera timmar. Därmed sattes ett världsrekord med solenergi motsvarade periodvis hälften av landets behov eller en elproduktion från 20 kärnkraftverk på full fart.

Tyskland har fullt upp att ställa om, när kärnkraften ska stängas. Vindkraftverk i norr och solkraftverk i söder. Mellan dem byggs eller förnyas elnätet. I detta projekt blir även bönder elproducenter. De slår sig samman och bygger vindkraftsparker 90 m höga vindturbiner på 1,8 – 2 megawatt. Jordbruksmarken runt om används för odlingar och boskapsskötsel. Det ger en garanterad inkomst på 80 öre/kWh för vindkraft och 2 kr/kWh för solkraft.

En miljon hushåll har solceller på taket. Priset på solecellar sjunker snabbt. Tyskland har dubbelt så många vindkraftverk installerade som Sverige. En tysk lag garanterar jordbrukare och småföretagare ett fast pris för sin elproduktion. Det sker inte genom skattemedel utan genom elkonsumenterna som betalar en omställningsavgift (EEG). Tyskland ska gå från  25 % förnybar energi 2011, 35 % 2020 till 80 % 2050.

Mjölkbonden Jan Marrink i Nordhorn i nordvästra Tyskland har inlett en ny karriär. Han är även en elproducent. 75 % av inkomsten är från mjölken och 25 % från elproduktionen. Med 34 andra bönder startade han 2002 en vinkraftspark. Idag är han delägare 5 vindfarmar och säger i Ny Teknik 7 nov 2012:

Förnyelsebar energi är helt rätt. Jag gör inte bara det här för pengarna. Jag gör det kommande generationer.

Total tysk elproduktion med vind och sol är 55 terawattimmar (TWh) – ca 8 kärnkraftverk. Sveriges 10 reaktorer kan ge cirka 65 till 70 TWh per år. Svensk sol- och vindkraft samt biobränslen är ca 4.2 TWh eller 3 % av totalproduktionen. Inklusive vattenkraft är det 45 %. Detta enligt Energimyndigheten BDEW. För att stänga kärnkraftverken behöver man byggar 500 tubiner om året. En står del sker till med turbiner på 3 -5 MW.

Ett normalår produceras i Sverige cirka 65 TWh el med vattenkraft. Den totala elproduktionen är cirka 150 TWh. Ca 17 % sker då med fossila bränslen.

Ska vi göra en tysk omställning av förnyelsebar energi behöver vi ersätta totalt 91 TWh. Ett mål på 80 % för år 2050 gäller då 72 TWh.

Svenskt mål är 2016 42,2 TWh. Vind, sol och biobränsle motsvar en produktion av 0,9 TWh. Vi ligger still med vattenkraft på 31,5 TWh.  Det spar pengar. Att föra Alliansretorik i % CO2 är ett stort självbedrägeri. Det hjälper inte att köpa eller sälja utsläppsrätter.


Vattenfall ska led omställnimgen men resonera utan logik. Deras strategi är först lönsamhet till 2014!!!. Därefter ska man börja med miljömässigt hållbara anläggningar. Det är att sälja bröd innan man sått för skörd. Utvecklingen minskar från 2010 till 2011.

Tyskland gör motsatsen. De har byggt upp sol- och vindproduktion motsvarande 667 w per invånare fram till 2011. Sverige har byggt 243 w per invånare.  8 000 km nya elledningar ska utvecklas eller uppgraderas. De vill nu nå ett industriellt försprång enligt miljöministern Roland Schiemd. 370 000 nya arbeten med förnyelsebar energi banar väg för detta väldiga projekt.

Nya dörrar kan öppnas på alla möjliga områden. Paul Krugmans ekonomi (2008) betonar sin analyser en geografisk spridning av rikedom är nödvändig och möjlig. Den bygger på en mångfald och variation som den nya ekonomins och den internationella handelns drivkraft istället för storskaligheten, som så mycket standardiserade produkten, arbetet, och som byråkratiserar och hämmar hållbara miljölösningar.

Om massproduktion förläggs till ett fåtal länder och produktionsenheter driver detta upp transportkostnaderna och CO2. Det skapar fjärrtransporter med tafikinfarkt. Denna masslogik förklarar hur varje land kan specialisera sig på produktion av ett fåtal märken av en viss typ, istället för att specialisera sig på mångfald och olika typer av produkter. Fysisk transporter kan ersättas av en kunskapsöverföring att tillverka en produkt och bli en hushållning av resurser.

SolcellerHeddesheim_01-580x386Företaget Wirsol färdigställt 2013 vad man påstår är Europas största anläggning med solceller gjorda av kristallint kisel som hittills satts upp på ett tak.

Det rör sig om 33 000 moduler uppsatta på det enorma distributionscentret i Heddesheim i södra Tyskland. Storleken på de två taken som man placerat solcellerna på är sammanlagt elva hektar.

I slutet av juli anslöts systemet till det tyska nätet. Elen som produceras är ungefär vad 1 846 familjer behöver och den förnybara energin sägs bidra till utsläppsminskningar på 5 171 ton koldioxid om året.

Alliansen satsar på RUT-avdrag och sänkt krogmoms. Fantasilösheten är enorm. Reinfeldts och Borgs fixeringen på krontal är ofattbar. Kokar man bort vattnet ur en kastrull då är vattnet borta. Alliansen förstör hela landet.

EMU och europakt har gjor sitt som stryper den inhemska utvecklingen inom EU. Dock inte för Tyskland.

Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble har nyligen erkänt att Tyskland genom euron gjorde stora förtjänster medan andra EMU-länder gick bakåt. Tyskland är ett av Europas rikaste länder och har en köpkraft som överstiger genomsnittet i EU med 18 procent. Återhämtningen kom snabbt och 2011 var tillväxten 3 procent och exportandelen har stigit till 50,1 procent av BNP. Euron hur fungerat som en dold devalvering och tyska produkter blev billiga att köpa utomlands med en låg kurs på euro. Tyska Marken hade legat mycket högre i kurs.

PS: Här framkommer det vikten av en nations rätt att kunna devalvera. Annars blir det som det nu är en intern devalvering med sänkta löner och social nedrustning, som i sin tur sänker köpkraft och skapar än mer arbetslöshet. Allt bromsar upp. Euro och EMU blev en tvångströja och nationernas unika ekonomiska och sociala förutsättningar kunde inte passa in i en och samma kostym. Tyskland vann och övriga hamnade i en skuldfälla.

Det här inlägget postades i Allianspoltik, Ekonomi, El, Energi, Miljöpolitik, Okategoriserade, solceller, Sveket mot Sverige, Tillväxt. Bokmärk permalänken.