Den nyliberala revolutionen

Nyliberalismens sätt är att skapa ett krig mot allt som hindrar marknadskrafterna att utbreda sig. Här finns en översikt i ämnet.

Nyliberalismen – den som företräds av främst moderaterna men även i allt större utsträckning också av partier som tidigare betraktades som socialliberala men nu hängivet förklarar sig nyliberala har i Svenskt Näringsliv med alla dess underorganisationer funnit sin frände.

Nyliberalismen tillhör numera en internationell verksamhet odlad i tankesmedjor och når ut via högskolor. Begreppet kom ursprungligen från den österrikiska skolan.

Den mesta ökända blev Chicagoskolan som utvecklades från 20-talet först som humanekologi inom sociologin och ekonomi som omstöptes till en katastrofkapitalism under 60/70-talet.

Man studerade chockbehandling av patienter och vetenskaplig tortyr, som blev till chockterapin via kriser, börskrascher och terror för en omställning av sådana nationer och regeringar, som bekänt sig till samhällets sociala principer för en samhällsutveckling. Latinamerika behandlades först. Sedan gällde det  Sydafrika, Asien, Japan, Kina och Europa.

Nyliberala metoder kopierar kommunismen revoltlära och styre till finansens marxism och oligarki. Ideologisk är den yttersta formen av kapitalism och kommunism samma sak. Både är materiella system  och båda finns under en och samma hatt i Kina sedan 1989. Skuldsocialism gäller i Grekland. Även facsismen kan inkluderas. Dessa 3 system innehåller en statsideologi, upphöjer kapitalet och degraderar människan till träl. 

De nya ekonomierna i Latinamerika efter VK II var mer självständiga och hindrade västerländska företag att expandera och nyttja deras olja eller naturrikedomar. Denna syn kom att gälla världen runt.  Se bokrecensionen i AB. http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article1125875.ab.

Sverige nämns inte i boken men det sker 1982-1992 och igen från 2006 till idag.

Dessa internationell “neutrala organ” som finns bakom sägs vara grundande av filantroper. Det betyder att de är “människoälskare”. Vi borde reagera inför detta. Ett begrepp som används når det finns hemliga grupper bakom det hela. http://www.oikonomia.info/?p=15743.

Till detta finns i den anglo-amerikanska världen “sociala klubbar” runt universitet som rekryterar de rätttrogna till de höga posterna. Detta har skett i USA sedan 1776. SVT:s “Why Poverty” visar en del. Se http://www.oikonomia.info/?p=17620.

Till denna artikel finns länken om det amerikanska Sigillet som vissa den amerikanska visionen och vägen till framtiden. Ett USA som inte gäller folket utan en ekonomisk “adel”, de upplysta. De mest förmögna. Det är präntat på dollarsedeln.

Urban Bäckström ser jag som en internationell mäktig person. Han har varit vd för BIS-banken när han var Riksbankschef som jag bedömer med IMF och USA:s centralbank Fed som en av de mest samhällsfientliga verksamheterna som finns. http://www.oikonomia.info/?p=15532.


Riksbanken är hårt knuten till BIS och låter sig inte styras av Sverige för att sänka vår arbetslöshet. BIS verkar bortom nationella och sociala hänsyn för ett globalt styre. Märkligt är att S frikopplar Riksbanken från Sverige 1994. Ett ett krav från EU. Jag har gått igenom 300 års bankhistoria. Här göms all världspolitik och värdens grundproblem. Island lärde sig sin läxa 2008 och nationaliserade Landsbanki http://www.oikonomia.info/?p=8196.

USA:s enorma ekonomiska problem beror på att Fed ägs privata bankhus sedan 1913. Dessa bankhus gav krisen 1929 och 2008. http://www.oikonomia.info/?p=15828.

Om något ska vara nationaliserat för folkets bästa så är det centralbanken med rätt att skapa sin egen valuta och driva sin egen räntepolitik för att verka som en självständig nation. Utan detta förvandlas dessa länder till hjälplösa skepp utan roder som det blev  i EMU. Konskevens är devalvering är nödvändig funktion att balansera nationell ekonomi gentemot omvärlden.

Utan detta framtvingas en social devalvering fram, vilket har skett genom lönesäkningar och en social nedskärning. Det visar att ekonomi är till sitt innehåll är en social process. Allt bygger på relationer. Handlar vi bröd så är detta gång från ax till limpa och frukostbordet.

Ett av problemen som kommer efter 1968 är då Riksbanken instiftar och likriktar internationell ekonomin enligt nyklassisk modell genom ekonomopriset till Nobels minne.  http://www.oikonomia.info/?p=5830. Partier har sedan svårt att rekrytera keyniasmens ekonomer, en ekonomi  som är mycket mer verklighetstrogen och ännu mer om den gröna dimensionen finns med.

Marknadsekonomin innehåller stora systemfel. Se http://www.oikonomia.info/?p=18024

Ekonomins naturliga grund är att arbete kommer först före kapital och inflation. 

Inflation kommer främst av överproduktion av sedlar, fractional reserrve banking, digitala marknadsvärden och skuld via värdelösa värdepapper som gällt i finanskrisen. Nyliberalister vänder då på problemen. Krisens resultat 2008 förvandlas till krisens orsak dvs för mycket socialt välstånd. Metoden kallas för Ordo ab Chao kommer från Scottish Rite på 1300-talet.

The highest degree of the Scottish Rite of Freemasonry, the Meritorious Degree, the Degree of the Illuminati, whose motto is “Ordo Ab Chao” or “Out of Chaos Comes Order” – which literally means if they break down the existing structure and cause the population to cry out for order, they will emerge as the rulers and will have the world that they seek.” year 1395.

Liberalismen är idag på många sätt allmänt vedertagen som en frihetsfilosofi. Men den döljer sig andra delar som gör att samhället går från social sammanhållning till individidualism för enbart sitt eget bästa som förkunnas enligt Ayan Rand:s egotistika liberalism fram till en oligarkiskt marknadsmonopol i ett globala perspektiv http://www.oikonomia.info/?p=17042.

Hör gärna synpunkter om detta.

På denna blogg finns mer än 200 artiklar. Började skriva när jag såg att medier inte återgav rätt bakgrund och synteser i översikter. Mycket blev istället närsynthet och personfokusering. Efter alla diskussioner är 70-talet en dimma om vad som egentligen hände. Genom att kasta om orsak och resultat har vi blivit ituttade falska analyser och myter. Både SAF och Reinfeldt gjorde detta 1993 efter kraschen 1992.

Generellt är  skolans historiebok en  hygieniserad version av den verkliga. På så sätt kan lärdomen av misstagen inte förmedlas till framtiden. Hur kunde kommunism och facsism  växa fram under 1900-talet utan varken medel, kunnande eller teknik om det inte hade funnits en hjälpande hand bredvid?

Har mött många unga som inte känner vår nutidshistoria och det Sverige jag växte upp i. De är skolade under 80- och 90-tal som ger en skrev nutidshistoria. Ett fritt land med stor rikedom och gott välstånd har gällt. Ett av de förnämsta i världen. Då levde ett hopp i vägen till en social rättvisa även om allt inte var fullbordat. Så sprid om du vill.

 

 

 MOTSATSEN ÄR FRED, KÄRLEK OCH ENHET 

SOM SKULLE SKAPA BESTÅND!

Det här inlägget postades i Nyliberalism, Systemfel. Bokmärk permalänken.