Välfärd och välbefinnande kommer först och hör ihop med en hållbar utveckling

Människan och välbefinnde kommer först i en utveckling. Detta är slutsatser i miljöforskningen. Den frågan har varit åsidosatt både i samhället och i miljöarbetet. BNP är ett otillräcklig mått på utveckling.

BNP mäter den ekonomiska aktiviteten inom nationalstaten och används ofta på makronivå som en indikator för jämförelser av levnadsstandard mellan olika länder. Som välfärdsmått har BNP fått utstå mycket kritik då måttet inte mäter den faktiska välfärden på ett tillfredsställande sätt. Det har vi minst sagt fått erfara

I utvecklingsländer identifieras en kvalitativ utveckling som en lösning för framtiden. När man man försöker ge svar på lycka och välbefinnande hör de ihop lösa miljöproblemen.

Sammanhållning, rättvisa och hållbar utveckling hänger alltså nära samman. Sociala relatio­ner är en viktig faktor för mentala välbefinnandet och för det fysiska hälsotillståndet. Det kan gälla allt från arbetsgemenskap, god frihet i natur, motion och sport. Att  både vara människa och medmänniska.

  • Upplevelsen av nytta, det  meningsfulla i arbetet och kunna bistå andra.
  • Livstillfredsställelse: Tillfredsställd med sitt liv, det förflutna och  framtidsutsikter
  • Se sig själv ingå i ett  sociala sammanhang som i arbete, familj, fritid, hälsa och ekonomi.

I Colombia vill man främja livskvalitet och miljö på en och samma gång. Borgmästaren i huvudstaden Bogotá bestämde sig för att man inte ska behöva riskera livet i trafiken bara för att man är fattig.

Volvo Bussar var med på 90-talet i ett projekt med miljövänliga bussar i Curitiba i Brasilen som skapade både nya arbetstillfällen och bättre trafikmiljö. Miljövänliga bussar kom även i Göteborg. Volvo fick FN:s miljöpris 1998. Hela denna sektor inhåller stora potentialer.

Tidigare led Bogotá i Colombia av trafikinfarkt och en nedsmutsad luft. Staden byggde nya miljövänliga busslinjer, parker och bra gång- och cykelbanor. Det gjorde att fattiga människor kunde färdas på ett värdigare sätt. Systemet kallas Bus Rapid Transit. Det liknar en tunnelbana ovan jord med egna körbanor och avskilda busshållplatser.

Andra länder tar efter som Mexico City, Kapstaden, Jakarta, Indonesien, och Ahmedabad, Indien, för att nämna några

Sammanhållningen i samhället förbättrades, välbefinnandet ökade – och som en bieffekt minskade trafiken och miljöbelastningen.

En ny typ infrastruktur kan byggas där transportavstånd kan kortas och decentralisera produktionen till det hållbara, som ersätter central massprodukion. I Tyskland läggs en ny enerigpolitik som stänger kärnkraft ocb bygger parker för vind- och solkraft samt eldrivna motorvägar. 370 000 nya arbeten alstras. Se http://www.oikonomia.info/?p=17119

Detta är exempel på ett nytänkande och integration som lyser med sin frånvaro i högerpolitiken i Sverige. Välfärd bekämpas. Kostar för mycket. Alliansen satsar på RUT för väbärgade och vapenexport till dikaturer. Man tappar fattningen i denna enfald.

 

Det här inlägget postades i Miljöpolitik, Välfärd. Bokmärk permalänken.