Den nya rättvisan. Den valbara friheten.

Vårdskandal på vårdskandal och riskkapitalisterna är de enda som tjänar pengar – samtidigt som man anlitar PR-företag för att tona ner skandalerna – naturligtvis med benäget bistånd av ägare och politiker – de senare som fattat besluten om det fria vårdvalet, skriver Björn Alveband på sin blogg. Ny utgångspunkt gäller.En materiell etik i lberal etik

Många kan tro att det bara beror på Alliansen och oförstående politiker. Jo det är väl rätt. Men bakom finns en ny förändrad ideologi, runt oss som i sig själv bär med sig en växande blindsyn, ett fördärv i värderingar och beslut. Även medborgare och unga människor accepterar detta, som blir till en “hjärntvätt” Är människan bara en ensam individ?

Det finns något aim ingfen kan undvika. Det är omöjlighet att vara neutral.Alla gör val av livets utgångspunkt ett subjektiv val vad det än är.  Sant eller falskt. I detta finns det abosluta valet och yttersta friheten.

Alla tror på något som vägleder som är utgångspunke och är “orsaken” till allt vi ser och uppfattar.

Vi ser nu en smärtsam process, när krafter verkar som river Sverige sedan 80-talet. Även de som byggde landet får en ny tro. En ny generation kommer som är utbildade i den moderna ekonomins villkor.

Den ny materiell etiken är en revolution i tänkande och väderingar i

 • den nya individualismen
 • den nya socialliberala människosynen
 • ekonomins och samhällets nyliberalism

De ekonomiska och sociala banden som gällt bryts ned. Marknaden och kapital kommer först. Inflationen ska bekämpas. Priset är mer arbetslöshet. Myten sprids och anger ett slöseri som kommer med välfärdsstaten.

Ny riktning gäller. Blicken går mot USA: Människan ska med egen kraft verka. Ekonomin ska vara fri och inte styras av en stat.

Kunskapen om inflationen känner vi inte till då vi inte vet: 

   • hur banker drivs
   • hur pengar skapas
   • hur och vem som finaserar krig och revolutioner

Dollarn styr valutasystemet efter VK II och Breton Woods. Sedelproduktionen i dollar har spritt obalansen och inflationen. Köpkraften är utspädd som som när man spär ut saften med mer vatten. 1971 kunde inte USA hålla dollarn kvar med en guldfot pga Vietnamkrigets kostander. Där börjar krisen vi ser idag. USA devalverar och ökar dollarvolymen md 20%.

Myten säger att inflationens orsak är löneglidningen och välfärd.  Varför sker den? Erkända och skamsna nationalekonomer erkänner.

Vi kunde inte förutse kraschen 2008!

Varför då? Centralbankernas penningproduktion och räntemanipulering finns inte med i modellen för marknadsekonomin. Finansorganens spekulation på värdepapper finns heller inte med. Inte heller finns banden till naturen med. Och inte heller till de sociala banden. Ekonomins kärna är människorna själva som skapar och är samhället. Marknadasekonomin har hävdat att inflationen ska bekämpas först. Arbtetslöhet ska fungera som en buffert mellan olika konjunkturer.

Bankhusen sitter på två stolar. I bankhusen finns en eller flera affärsbanker som ska stödja näringslivets produktion och handel dels finansbolag. Wallenberg har dels SEB dels Investment AB och partnerskapet EQT.

Detta var otillåtet i USA 1933-1999 med Glas-Steagallagen pga 30-talskrisen. Efter 1999 börjar spekulationen på värdepapper, som var starten krisen 2008..En bakreformering borde geomförts igen, vilket inte ha skett.

Konkurserna blev billiga byten av stora ägare som Goldman Sachs. Lehamn Brothers hamnda i det engelska bankhuset Barclay. Nytt kapital kom in från skattebetalar att rädda fordonsindustrin.  Allt skildrar ett gigantiskt rån. Idag 2012 kallas detat för en konjunkturnedgång för att förvirra allmänheten.

Dessa bankhus sitter inne med “insider”-information. Bankhusen agerar ur egen sits och för en egen nytta. Folekt står för fiolerna. De största agerar utan lojaltiet varken till nation eller fol.

Falska vinster med stigande marknadsvärden, ökad skuldsättning i hushållen och i världen sker utan hänssyn och inte heller för naturen. Det har också skett att vissa natioenr har vanskött sin ekonomi,

Girigheten kan yttra sig på två sätt. Girigheten efter pengar. Girigheten efter politisk makt, Tillsammans kan man köpa och sälja politik.

Det finns en världspolicy. Räntor ska inte bygga på nationella eller sociala hänsyn. Endast global effekt gäller som gynnar det privata flödet. Var sker denna samordning? Det talar vi och tyst om. Den äger internationell immunitet.  Den inns inte med i medvetandet. Men det är ett väldigt privatstyrt bankorgan som råder i Centralbankernas bank i Basel, nämligen BIS.

Attacken på välfärdsstaten och Europa kom genom euro. Euro är ett resultat av 70-talskrisens och oro fallet genom Breton Woods 1971. USA devalverar med 20 %. Alla devalverar. Oljekrisen spär på.

I nationalekonomin ingår även här relativitetsteorin.  Varje nation har för sitt självstyre en egen centralbank att skapa sin egen valuta och sin ränta. Detta är nationens styrmedel. Varje nation har sina förutsättningar i politik, kultur och nationaltillgångar. EU innebar en upplösning.

Euro blev en propp för detta. Allt skulle styrs utifrån med ECB-banken, som ett överordant organ. Vad händer då? Obalansen, hedgefondernas spekulation på räntevinster och ökade volymen med skuldsedlar att klara skuldbergen i en ond cirkel.

Skuld kan inte lösas med mer skuld. Effekten blev en fortsatt devalvering. Inte i en valuta och i social devalvering.

I denna kräftgång reses en “gud” som den nya trosfrågan vars makt vi inte kan överklagas. Marknaden!!!!.

“Marknaden” är tron på en makt som en ekonomisk världsarkitekt.

En modell som en icke-levande intelligens att optimera allt, som alla nationer ska lyda.

En ny sekulär ordning gäller med marknadstron. Regeringar ska därför ändra på i sina lagar så att inga hinder finns. Värderingar måste förändras. Alliansen ser detta som sin mission men även an dra partier går vilse i

liberalismens labyrint

Allt inryms i liberalismen. En lära i materiell etik och logik, där människan själv får en ny plats i samhället. Allt har en ny orsak Hon är också till slut ett medel för ekonomin och marknaden. Världen har skapat en ny ”Guldkalv” – den fria Marknadskraften.

 

Ett nytt år börjar. 2013!

Må all denna förljugna politik ringas ut för all framtid.

Må all Ni som är folkvalda politiker och ledare för nationer vakna upp ur ert mörker.

Ni som är medier och public service, folkets tjänare, ni finns alla för att vara demokatins försvarare. Mycket ni ger är att söva ned med det ovettiga.

Må ett nytt år ringas in för ett uppvaknande.

Må ett nytt år ringas in för fred och enhet.

 

Det här inlägget postades i Allemansrätten, Bank- och finanskriser, Ekonomi, Frihet, Liberalism, Nyliberalism, Orättvisa. Bokmärk permalänken.