Timbro, Stureplancentern och frihetsanarkismen

Centerpartiets och Liberala ungdomsförbundets idéprogram flödar av nyliberal frihetsretorik och en marknadsanarkism. Bakom finns Svenskt Näringslivs långsiktiga opinionsbildning sedan 70-talet då Timbro bildades.

Timbro skapades av dåvarande SAF som ett ideologiskt organ och tankesmedja.

Bakom detta grepp fanns SAF:s förre informationschef & propagandastrategen Sture Eskilsson, som slog fast att SAF måste skapa en näringslivets ideologi” för att på lång sikt kunna slå tillbaka vänstern.

Ett korståg som angrepp välfärdsstaten. Denna syn angriper samhället att baseras på den mänskliga  principen och utgångspunkten. Kapitalismens ideologi återupprepas.

Runt Timbro ett växande nät av lobbygrupper, pr-byråer och stiftelser, alla med uppgift att på olika sätt sprida marknadsliberalismen till medier, allmänhet och politiker. Idag vill de gå än längre och nå regeringen direkt med reformförslag.

Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), arbetsgivarorganisation grundad 1902 som en motpart till LO och de fackliga organen, SAF blev 2001 svenskt Näringsliv för opinionsbildning. Saltsjöbadsavtalet som grundlade en framgångsrik era sedan 1938 har övergetts.

Inför valet 2006 visar Svenskt Näringsliv upp tillgångar på 12 miljarder kronor för att främja marknadsfundamentalism och privatanarkin via olika organ och medier.  Vd:n Urban Bäckström har uttalat strateginska synas i samhällsdebatten mer konstant och påverka opinionen”.

Tankesmedjan Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) är ett annat fristående nätverk av opinionsbildare och beslutsfattare i privat och offentlig sektor.

Timbro red på 70-talskrisen med valuta och oljan som dränerade Europa och Sverige. Idag finns unga krafter som sprider en radikal frihetslära och en anarkistisk marknadsideologi via otaliga nätverk, seminarier och publikationer. Unga borgerliga begåvningar lockas med exklusiva skrivarkurser vid ”Stureakademin” och gratis USA-resor.

Bakom finns de som är marknadens befriare och de sk. ”filantroperna” som vill fördärva grundläggande mänskliga etik, relationer till familj och samhälle. Allt inkluderat i ett monetärt system i en gränslös kapitalism att äga. Det privata ägandet ska besparar samhällets utgifter och marknadsmekanismerna ska styra över samhällets öde och framtid.

Unghögern hämtar näring från ”I morgon kapitalism” av Henri Lepage, ”Frihetens grundvalar” av Friedrich Hayek, ”Urkällan” av Ayn Rand och ”Anarki, stat och utopi” av Robert Nozick eller Milton Friedman. Här uttalas en anarkistisk nationalekonomi att kapitalisera och upplösa människan socialt och psykologiskt att förenas med marknadens frihet och intressen. Individens intressen sammanfaller med det privata och vägen till minimala staten. Allt läggs under marknaden.

Det är fullständigt ofattbart att det finns en kategori av människor som inte inser det ohållbara i detta.

Centerns nya partiprogram är fyllt av detta i materiell valbar frihet i ett materiellt system.. Anni Lööf inspireras av dessa nya och djärva idéer till förnyelse. En “centeranarkism” som vill uppnå individens totala frihet för sin egen sak utan hänsyn till omgivning. En väg att få allt.

Med förslag på fri invandring, månggifte, slopad skolplikt och platt skattesystem har idéprogrammet redan skapat stora diskussioner både i och utanför partiet. Alkoholservering regleras bäst av den fria marknaden.

Centerns förslag till partipolitik förkunnar en frihetsväg i anarkism.

Svensk Näringsliv och Timbro vill nå än längre och skall producera förslag åt regeringen i ett nytt organ .

Nytt Reforminstitut startas under ledning av Stefan Fölster

Stiftelsen Fritt Näringsliv tar initiativ till att starta Reforminstitutet, en verksamhet som utarbetar förslag på fortsatta reformer av svensk politik. Reforminstitutet kommer att ledas av Stefan Fölster, som i dag är chefekonom på Svenskt Näringsliv. Syftet med satsningen är att bidra till att fylla den brist på idéer och reformvilja som präglar svensk politik.

http://www.timbro.se/innehall/?art=nytt-reforminstitut-startas-under-ledning-av-stefan-folster
En modell som tillämpas i USA, där tankesmedjor och branschorgan skriver nya lagförslag som ska drivas igenom med sponsring av kongressledamöter.

 

Det här inlägget postades i 70-talskrisen, Anarkokapitalism, Antisociala reformer, Lobbying, Timbro. Bokmärk permalänken.