Vad menas med ökad sysselsättningsgrad? Vad är jobb och arbeten?

Nysvenskan är ett språk för trix och en kommunikation där ja och nej gäller samtidigt. Det låter väl men innebörden är helt annan.

Vad med menas med en högre sysselsättningsgrad? Reinfeldt kan säga sysselsättningen har öka med 100 000. Vad menas med detta? Det är att 100 000 finns tillängliga på arbetsmarknaden. Där finns 100 000 fler men det betyder inte arbetslösheten är mindre.

 • Sysselsättningen öka med ledig arbetskraft. De viktigaste metoderna är
 • invandring av utrikes födda,
 • högre pensionsålder
 • kortare studietid
 • färre sjukskrivna
 • Färre förtidspensionerade.

Alla dessa åtgärder syftar till att öka antalet personer i arbetskraften, antalet personer som kan ta ett ledigt jobb.

Ökar antalet fler arbetande personer är det en stor fördel för alla. Antalet personer som arbetar betalar skatt och de behöver inte längre någon ersättning från någon försäkring. De klarar sig själva och kan leva självständigt . Kostnaderna minskar och intäkterna ökar för kommuner och staten.

En lägre arbetslöshet rymmer fördelar, men också stora ekonomiska risker i högertänk.  En lägre arbetslöshet kan innebära en ökad sysselsättning och då blir fördelarna desamma som tidigare. ”Skjortlagret” av arbetslösa minskar kan bli flaskhalsar på arbetsmarknaden, i vissa yrken och i visa regioner. Då kan löner och priser börja stiga över det politiskt fastställda inflationsmålet om två procent.

Tidigare i den svenska modellen med två parallella marknader

 • Den privata sektorn
 • Den offentliga sektorn skapade en balans i samhället i näringslivets konjunktursvägningar
 • Arbete kom först och bar på en effektiv samhällsekonomisk lösning som alstrade samhällsnytta och välstånd för folket.
 • Den svenska utvecklingen skapade en långsiktig stabil utvecklign

Inflationen som mycket gällde 70-talet berodde på en ökad sedelproduktion som sänkte köpvärden som sedan drev upp löner. Privatreglerade centralbanker har kunnat öka och minska penningvolymer utifrån finansintressen. Marknadsekonomin täcker inte in detta.

Den enkla förklaringen till att Alliansen fokuserar på öka utbudet av arbetskraft., är att de främjar  en ökad sysselsättningen för gynna markandens valbarhet utan risk för att arbetslösheten minskar. Det är också ett sätt bortse från den samhällsnytta som den offentliga sektorn utvecklar

Alliansen vill uppnå att  det offentliga systemet kan transformeras till det privata ägandet. Alliansen har istället för säkra resursbehov i skola, vård, SOS, SF mm, skapat en tjänstesektor som gynnar välbärgade genom RUT, ROT eller sänkt korgmoms.

Ett annat begrepp som Alliansen använder är att öka ”jobben” [Jfr. eng labour]. Vad är skillnaden mellan jobb och arbete? Jobb innebär att arbetet är systemstyrt. Det kan var ett ”löpande band” där människor reduceras till händer eller fötter eller att huvud skiljs från kroppen. Vårdarbete kan gälla volym arbete t. ex antal besök per dag och antal min per person. Arbetstagarens leveransförmåga och produktivitet enligt plan.

 Jobb går mot att frånkoppla personligt ansvar och moraliska omdöme och fungeraa mer som levande automater. Arbeten blir tomma och innehållslösa. De kan så väcka stress, skuld och psykisk ohälsa och skapa lång väg för ”Rehab”.  Bemanningsbolag skildrar jobb som en vara och blir till människohandel.

Äkta och fritt arbete [jfr eng. work] innebär att en person bär ett fullt ansvar med egna initiativ i ett yrke eller en befattning att leda en förädlingsprocess framtill ett kvalitivt mål med eller för andra kring ett gemensamt mål. Det kan gälla hantverkaren, sköterskan, läkaren, konstruktören eller konstnären. Bekräftelsen är en yrkesstolthet.

Det kvalitativa är det primära med hör ihop med det materiellt mätbara, Produkt och tjänst ska skapa en nytta för omvärlden. Eff

Nysvenska innehåller rad avvikelser från sitt ursprung som skapar begreppsförvirring.

 • Välfärd = utarmar ekonomin och hindrar marknadsanpassningen
 • Frihet = marknadsfrihet
 • Reformer = avveckling eller social åtstramning
 • Ekonomi = penningansamling tagande från folket till toppen
 • Mänsklig etik = används för att maskera lögner
 • Mål för samhället = kostar för mycket
 • Medel = fri arbetskraft över gränserna och skattebetalare
 • Arbete = snabbjobbare med få rättighetet till låglön
 • Effektivisering = magra verksamheter, mera, snabbare och fortare
 • Ombildning = övertalning
 • Valfrihet = privatisering
 • Sysselsättningsgrad = en arbetsmarknad med överskott på arbetskapacitet där många står i kö för arbete

Det går inte unvika nyliberalismens ideala människosyn att formas till en  tillgånlig marknadsresurs enligt  “jobblinjens filosofi“, en långsikt strategi för att omställa  välståndets skapande att berika fåtalet. En strömlinjeformad jobbkraft för den postdemokratiska utvecklingen. 

Källa: http://arbetetsmarknad.se/tema/cd-ungdomarna-och-jobben/okad-sysselsattning-eller-sankt-arbetsloshet/

Det här inlägget postades i Allianspoltik, Arbete, Liberalism, Sysselsättning. Bokmärk permalänken.