Fasa ut M. Fas3 är en omänsklig verksamhet och ett brott mot mänsklig värdighet.

 

 

När nyårsklockorna ringde in det nya året 2013 befann sig 33 496 personer i Fas 3, en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, skapad av Sven Otto Littorin. Hans efterträdare som arbetsmarknadsminister, Hillevi Engström (M), verkar helt tillfreds med att låta Arbetsförmedlingen punga ut med drygt sju miljoner om dagen till ”förvaring av människor”.
På 1950- och 1960-talet var långtidsarbetslöshet ett näst intill okänt begrepp i Sverige såväl som i flertalet övriga OECD-länder. Sociologen Adrian Sinfield konstaterade i en OECD-skrift 1968 att det var främst socialt marginaliserade individer och grupper som drabbades samt att ”de tre skandinaviska länderna och Väst-Tyskland hade de lägsta nivåerna, troligen färre än två promille långtidsarbetslösa [arbetslösa längre än sex månader] eller ännu färre såsom i fallet med Sverige, enligt DN  20/10

Fler skrivs in i snabbare tempo:

Varje månad skrivs 2 000 nya deltagare in i Fas 3. För ett år sedan – innan riksdagen röstade för att stoppa anvisningarnas till Fas 3 – var det 1 450 personer som varje månad skrevs in i jobb- och utvecklingsgarantins sista fas.

En deltagare i Fas 3 får mellan 29 och 40 kronor i timmen och arbetsgivarna (anordnarna) kvitterar ut 5 000 kronor per deltagare och månad. Det motsvarar 2 miljarder per år.

Det är diffust om det finns något takhur många deltagare en anordnare får ha!

Den Moderatstyrda alliansregeringen, med sina ideologiska skygglappar och förvrängda ideologi, måste fasas ut!  Granskning av fas3 innehåller för människor det meningslösa eller bli till en grattis resurs för att utöra ett ordinarie lönesarbete. Politiken är djupt cyniskt.

Hårda ord om fas 3

http://arbetet.se/2012/06/25/harda-ord-om-fas-3/

Jag vill likna Fas 3 vid slavarbete.

SVT och Uppdrag granskning har visat hur det gått. Det går inte att leva med Fas 3. 1 -2 % kommer tillbaka till jobbet. Det behövs arbetsmarknadsutbildningar istället och uppgradera våra kunskaper.

De som placeras i Fas 3 utföra föga utvecklande arbetsuppgifter till en närmast löjligt låg ersättning utan någon som helst hjälp att komma vidare mot en bättre situation med ett riktigt jobb, avtalsenlig lön och rättigheter som varje arbetstagare ska ha.

Det är rent ut sagt för bedrövligt att människor i Sverige i dag ska behöva skämmas för att de är utan jobb. Att regeringens jobb- och utvecklingsgaranti inte fungerar är uppenbart, inte minst med tanke på att antalet personer i Fas 3 ökar lavinartat. Arbetsförmedlingens egen prognos spår att antalet placeringar i Fas 3 kommer att uppgå till 48 000 personer hösten 2013. Bara bland IF Metalls arbetslösa medlemmar går cirka 250 personer i månaden in i Fas 3.

M spritt falska uppgifter. Många har varit arbetslösa i 2 år och av dessa två år har de kanske många jobbat med att försöka starta eget i ett halvår, när krisen var som störst. Alltså inte 8 år som arbetsmarknads-minister Hillevi Engström (M) framför.


Vi är aktiva och i är inte passiva som Statsministern påstår så föraktfullt! Vi är verklighetens folk, medborgare som jobbat länge och betalat skatt i alla år. Här är vi nu. Och vad hjälp får vi av regeringen? Ett slavkontrakt på Arbetsförmedlingen med fotboja till Fas 3.

 

Jag jobbar allt vad jag kan för att hitta jobb, ifrån morgon till kväll.
Elisabeth, mamma och akademiker, 47 år

343 procent fler ungdomar finns nu i Fas 3: Mellan 2011 och 2012 ökade antalet unga personer i åldern 18–24 år i Fas 3 med 243 procent. Det innebar att det 2012 var 292 ungdomar som var inskrivna i Fas 3. Detta trots att Arbetsförmedlingen har ett inriktningsbeslut om nolltolerans mot att unga personer ska delta i Fas 3.

Den som anställer någon i fas 3 får mellan 85 och 100 procent av hela lönekostnaden av staten.Företag får 85 procent, kommuner och landsting 100 procent och föreningar får 75 procent av lönekostnaden. Fas3 är Sveriges största arbetsplats:

Ett år efter att riksdagen uppmanat regeringen att sätta stopp för Fas 3 sysselsätter åtgärden fler långtidsarbetslösa än någonsin tidigare. I dag ligger antalet deltagare över 30.000, och Fas 3 sysselsätter därmed fler personer än
Sveriges största storföretag.
Så här ser den färskaste listan ut på landets största företag, räknat i antal anställda.

 1. Fas 3 – 30 875
 2. AB Volvo – 24 964
 3. PostNord AB – 24 541
 4. Telefonaktiebolaget LM Ericsson – 17 069
 5. Samhall AB – 16 404
 6. Volvo Personvagnar AB – 15 693
 7. Ambea Holding AB – 12 968
 8. Peab AB – 12 543
 9. Scania AB – 12 165
 10. Sandvik AB – 11 293

Miljonvinster för Fas 3-bolag
http://www.svt.se/nyheter/sverige/miljonvinster-for-fas-3-bolag

AIS förpackning med säte i Helsingborg
Omsättning 2011: 879 000 kr
Vinst 2011: 87 000 kr
Utdelning 2011: 0 kr
LTB Kompetens med säte i Norrköping
Omsättning 2010: 2 124 000 kr
Vinst 2010: 18 000 kr
Utdelning 2010: 0 kr
Aeroseum med säte i Göteborg
Omsättning 2011: 3 546 000 kr
Vinst 2011: 60 000 kr
Utdelning 2011: 0 kr
 MediaCopy med säte i Tanum
Omsättning 2011: 12 684 000 kr
Vinst 2011: 867 000 kr
Utdelning 2011: 800 000 kr
Arbetskraft Syd med säte i Hässleholm
Omsättning 2011: 15 713 000 kr
Vinst 2011: 2 198 000 kr
Utdelning 2011: 10 000 kr
 Skåne Jobb med säte i Malmö
Omsättning 2011: 20 325 563 kr
Vinst 2011: 489 000 kr
Utdelning 2011: 300 000 kr
 Blatteförmedlingen/Jobbfabriken med säte i Stockholm
Omsättning 2011: 38 184 000 kr
Vinst 2011: 4 035 000 kr
Utdelning 2011: 4 000 000 kr
Svensk Kommuntjänst med säte i Håbo:
Omsättning 2010: 7 989 000 kr
Vinst 2010: 57 000 kr
Utdelning 2010: 57 000 kr

 

 

Varje sysselsättningsperiod i fas 3 får pågå i högst två år hos samma anordnare. Därefter ska en fas 3-plats erbjudas hos en ny anordnare. Finns det särskilda skäl, till exempel om det är nära till pension eller vid funktionshinder som gör det extra svårt att hitta ny anordnare finns möjlighet att bli anvisad en plats hos samma anordnare men då som längst i 12 månader.

I juni förra året röstade riksdagen igenom ett stopp för nya placeringar i fas 3. Det har inte hänt. Nyligen gick fas 3 om jobbgarantin för unga när det antalet deltagare. Knappt 32 000 deltog i fas 3 i augusti – 5 000 fler än för ett år sedan. Fas 3 kommer att fortsätta att växa, enligt Arbetsförmedlingens prognoser.


I fjol minskade den genomsnittliga ersättningen till de som har aktivitetsstöd från 9 600 till 9 200 kronor i månaden. Ungefär 2 500 deltagare i fas 3 får överhuvudtaget ingen ersättning utan är hänvisade att ansöka om socialbidrag. Regeringen Reinfeldt bryter fas 3 mot FN:s deklarationeroch Europa konventionen om mänskliga rättigheter..

Artikel 22:

  • Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utveckling av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser.

Artikel 4:  Förbud mot slaveri och tvångsarbete.

  • 1. Ingen får hållas i slaveri eller träldom.
  • 2. Ingen får tvingas att utföra tvångsarbete eller annat påtvingat arbete.

 Ett missbruk för att utveckla välfärd och samhällsnytta.

Alla som deltar i fas 3 borde få chansen att arbeta inom den offentligt finansierade sektorn för vård och omsorg. Det skulle förbättra välfärden för ett stort antal människor och samtidigt innebära betydande besparingar för staten, skriver två ledande nationalekonomer.

 • Lars Ljungqvist, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm
 • Thomas J Sargent, professor i nationalekonomi vid New York-universitetet och mottagare av Riksbankens pris till Alfred Nobels minne
 • Forskningen visar entydigt att ju mer aktivering liknar reguljära arbeten, desto större är chanserna för de arbetslösa att slutligen finna reguljär anställning. Fas3 har gett ca 2 % ett riktigt arbete,
 • Resurser ska inte slösas bort. Aktiveringen av långtidsarbetslösa ska användas för den allmänna välfärden i stället för att slösas på meningslösa eller mindre prioriterade uppgifter.

 

Det här inlägget postades i Allianspoltik, Fas3. Bokmärk permalänken.