Lobbyisterna och konstruktörerna till den Europeiska Unionen.

15 000 lobbyister påverkar Bryssel. 2 500 företag finns runt.  Organisationer som även är knutna till Washington. Beslutsprocessen kan mycket lätt manipuleras. En mörk kraft finns i det fördolda. En bransch i lobbying.

Hur arbetar de, vilka finnas bakom och hur når den politiska eliten inom EU? SVT – dokument utifrån gav nya avslöjanden i “Lobbyistena” 13/1.

http://www.svtplay.se/video/956528/lobbyisterna

ERT, Europen Round Table for Industrialists, gav direktiven till det EU, som bildades 1993.

Vi får ta del av hur European Round Table for Industrialists (ERT) har opererat i en dirketkontakt med EU-kommissionen. ERT-möten hölls bl.a på Volvo. Anställda såg. Jag själv såg. Där fanns hela eliten. En av dem var Henry Kissinger.

ERT är en dotterorganisation till Round Table Group, en global tankesmedja grundat 1891 tillsammans dåtidens rikaste och mäktigaste person. Dessa män har det gemensamma att de är frimurare. Med dem byggs en ny värld.

Besluten börjar allttid med EU-kommissionen ned till parlamentet och ministerrådet. Där börjar utarbetandet av de ny politiken och återgärderna. Här kommer näringslivet in för att påverka innehållet, lägga till eller begränsa förslaget.

Varje lobbyist bygger ett nätverk med kontakter på ca 100 personer. De kan tidigare ha företrätt sin regering men som nu har detta bakom. Dessa anlitas av dem som de tidigare hade förhandlat med. Korruption uppstår när pengar blandas ihop med lagstiftning och lobbying.

ERT OCH HUR EU:S INRE MARKNAD BYGGDES.

1993 avslöjades ett väldigt stort motorvägsprojekt Trans-European Network. Vilken roll hade EU-kommissionen i detta? Det visade sig att det fanns en 400 miljarder euro i budget för världens största infrastrukturprojekt.  Berörda områden visste inget om detta.

Namnet ERT dök upp. European Round Table for Industrialists. Okänt i medier och all press. Ett namn på en rapport hittades om ”Refreshing Europé” som handlade om Scan Link, Eurotunneln och Pyrenness Corridor.Detta har lett fram till dold verksamhet utanför demokratiska samhället. Bakom finns 45 vd för de största bolagen.

 EU-kommissions rapport TEN-projects innehöll en identisk kopia. ERT-förslaget. Bakom fanns 45 vd:ar i Europas största företag.  Förslaget var undertecknat

 • Je’rôme Monod, (Lyonesse de Eaux),
 • Pehr Gyllenhammar,(Volvo)
 • Wisse Dekker (Philips).

Allt var en detaljerad plan om EU skulle förändrads och hur bygga inre marknad tillgänglig för de multinationella företagen. 1993 fanns inte känt i medier om ERT trots att verksamheten etablerades 1982. 11 okända år.  Nu funna dokument visar direkta konakter mellan ledare i EU-kommissionen och ERT.

Första kontakten skedde i med 1200 affärsmän i New York där EU:s industrikommissionär Etienne Davignon (1977-1985) närvarade.  Volvochefens tal i New York 1982 inför 1 200 ledande affärsmän i USA om Europas framtid gjorde starkt intryckt. Detta ledde till bildandet av European Round Table for Industrialists som ingick i EU:s utformning  där Pehr Gyllenhammar höll ett starkt tal. Det vann stort gehör. Trångsynt politik var välfärdspolitiken. Anställda på Volvo kunde se att i ett ERT-möte fanns även Henry Kissinger med som deltagare.

 • EU är byggt av ett “marknadsstyret ERT. 1983  ingick Karl Beurle (Thyssen), Carlo De Benedetti (Olivetti), Curt Nicolin (ASEA), Harry Gray (United Technologies), John Harvey – Jones (ICI), Wolfgang Seelig (Siemens), Umberto Agnelli (Fiat), Peter Baxendell (Shell), Olivier Lecerf (Lafarge Coppée), José Bidegain (Cie de St Gobain), Wisse Dekker (Philips).Antoine Riboud (BSN), Bernard Hanon (Renault), François-Xavier Ortoli (EC), Pehr G. Gyllenhammar (Volvo), Etienne Davignon (EC), Louis von Planta (Ciba-Geigy), Helmut Maucher (Nestlé).

Etienne Davignon har skildrat att EU-kommissionen bildade ERT men namn European Round Table for Industrialists förpliktar och är en dotterorganisation till jätten Round Table Group. En global tankesmedja.

Dåvarande ordföranden Jaques Delors säger ja till detta direkta samarbete. ERT och EU-kommissionen träffades regelbundet. Det visar funna brev där ERT riktar personliga direktiv till Jaques Delors . De arbetade hand i hand.

 1990 presenterar Wisse Dekker vd för Philips ”Europé 1990” planen för EU:s inre marknad. 10 dagar senare presenterar till Jaques Delors ”EU:s inre marknad” som 4  fria flöden i varor, kapital, arbetskraft och tjänster över gränserna. Hela synen är att allt utgör ett kapital att tjäna storföretagens utveckling och vinster. Talet är ett eko Dekker.

 

EU:s vitbok om ”EU:s inre marknaden” hade offentliggjordes i juni 1985 av EU-kommissionären lord  Cockfield. En kopia av Dekkeres plan, Det har visat sig att inför varje toppmöte i EU varje halvår skedde möten med ERT några dagar innan. Plats och datum hölls hemlig och var inbokade i två år i förväg.

Budskapet till Europas stats- och regeringschefer var. Satsa på

 • En inre marknad
 • En monitär union
 • Infrastrukturprojekt
 • Flexibel arbetsmarknad
 • Avegleringar
 • Bantad offentlig sektor
 • Åtstramningar

Hela den nyliberala agendan. Allt likställs inkl människor som ett flöde av av kapitalresuser i “marknadsorganismen.

EUfreflow

Dekker hade tidigare skrivit telex till alla statscheferna att om att de behöver agera på ett eller annat sätt men  ”EU:s inre marknad” var en viktig förutsättning. Om inte detta kunde ske då kunde kanske företagen bli tvingade att flytta till ett något annat land. En indirekt utpressning. Det har avslöjats ur arkiv genom statsvetaren Maria Green Cowles, American University, Washington. Ett hot. ERT representerad 60 % av Västeuropas industriproduktion.

Inget av dessa telex som gått ut har de folkvalda tillkännagivet. Ett svek mot allmänheten och demokratin. ERT är under 90-talet en 2000 lobbingorganisationer. Försök att få press och medier att rapportera om detta under 90-talet, har misslyckats.

Samma aktörer verkar i Washington. Krav på öppenhet inom EU har väckts där alla aktörer registreras och alla bidrag  redovisas. Kravet har blockerats.

 När 2008-krisen bröt ut tillsatte José Manuel Barosso en oberoende grupp  för en översyn av det finansiella system. En grupp på 8 personer fick uppdrag att genomföra en översyn och ge förslag till åtgärder. Dessa “oberoende” hämtas ur lyan:

 • Jacques de Larosière, ordf för en lobbyorganisation Eurofi
 • Rainer Masera, kopplingar till Lehman Brothers (de som gick i konkurs)
 • Onno Ruding, Citiegroup
 • Otmar Issing, Goldman Sachs
 • Callum McCarthy, notorisk avreglerare
 • Leszeck Balserowicz, Cato Instute, notorisk avreglerare
 • José Pérez Fernádes, finansmarknadsinformatör för storbanker
 • Lars Nyberg, notorisk avreglerare

Huvudeffekten blev att massa pengar gick till att rädda banker.  Liberaliseringen hotar såväl EU som demokratin. 1993 bildas EU som ett politiskt projekt. Plattformen gav storföretagen. En medarbetare i ERT talar om EU:s beslutsprocess som maskin. Det är det ERT skapade. Deras milstopar är

 • ERT: s “kärnverksamhet” sedan mitten av 1980-talet har säkra utvecklingen och genomförandet av den europeiska inre marknaden program. Jacques Delors, tidigare ordförande för Europeiska kommissionen (1985-1995) och en av de viktigaste förespråkarna för den inre marknaden, har offentligt erkänt den viktiga roll som ERT på detta område
 • ERT: s första konkurrenskraftiga prioritet var infrastrukturen . Rapporten “Missing Links”, 1984, föreslog tre stora infrastrukturprojekt: Euro-Route – en kanal länk mellan England och Frankrike, Scanlink – en plan för att fylla i väg-och gap järnväg mellan Norge, Sverige, Danmark och norra Tyskland, och förslag till ett transeuropeiskt nät för höghastighetståg
 •  Maastrichtfördraget och dess tidtabell för en Europeiska ekonomiska och monetära unionen (EMU) välkomnades av ERT, eftersom det ansåg en gemensam valuta som en nödvändig pelare för den inre marknaden och ett sätt att minska kostnaderna för att göra affärer
 • Medlemmarna bidrog till utarbetandet av Lissabonagendan , som syftade till att göra Europa till “världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomin i världen” år 2010.
 • ER har bidragit aktivt till diskussionerna om Europas framtid i Europeiska konventet , med särskilt fokus på” ‘styrning av Europa”’, i synnerhet i syfte att säkerställa snabb och effektiv beslutsprocess inom alla områden som rör verksamheten

Ordförander i ERT

 • 1983 – 1988: Pehr G Gyllenhammar ( Volvo )
 • 1988 – 1992: Wisse Dekker ( Philips )
 • 1992 – 1996: Jérôme Monod ( Suez Lyonnaise des Eaux )
 • 1996 – 1999: Helmut Maucher ( Nestlé )
 • 1999 – 2001: Morris Tabaksblat ( Reed Elsevier )
 • 2001 – 2005: Gerhard Cromme ( ThyssenKrupp )
 • 2005 – 2009: Jorma Ollila ( Nokia )
 • 2009 -: Leif Johansson ( Ericsson )

Se mer om Globala tankesmedjor. http://www.oikonomia.info/?p=19216

 Vi borde fråga våra politiker,

hur ska vi kunna tro på EU, när det går till på detta vis???

Systematisk lobbying  i Kongressen

 

 

Det här inlägget postades i ERT, EU, Liberalism, Lobbying, Nyliberalism, Systemfel. Bokmärk permalänken.