Reformera EU till välfärdsutvecklingen och den gemensamma framtiden

 

Vad är skillnaden mellan Människan och Kapitalet?

Demokratins och framtidens fråga.

Välfärdsstaten blev i historien världens främsta samhällssystem. En naturlig grund som även ännu är ett alternativ för framtiden. 90-talets skrotning bygger på felaktiga slutsatser och bankhusens världsbyggeri.

Vart är vi  nu på väg? Arbetslösheten fruktas. Politik maskeras. Lobbister surrar runt i Bryssel. Marknader överstatligas. På 1900-talet fanns “järnridån”. Nu kommer tydligen i EU “hjärnridån”.

Genom marknadskrafter ökar kapitalisering av resurser på nya områden. Välfärd blir affär. Arbetslösa blir en affär. Allt i omsättning till att bli pengar i en handel. Allt fler områden integreras för en kapitalisering. En mänsklig kapitalisering – en socialkapitalism för för en nyliberal superstat.

Varuproduktion under 1900-talet och särskilt efter VK II steg kraftigt. Många länder var då på väg till ökad självständighet och välståndsbygget.

Mot detta kommer nyliberalismen, globalisering och kriget mot välfärdsstaten under 70-talet. Valutahaveriet 1971 och oljekrisen utlöser lavinen. Nyliberaler nyttjar tillfället. Välståndet måste rivas.  Denna kris bäddar för tillkomsten av 90-talskrisen och euron.

EURON SOM SVÄRDET. EURO-METODEN

 

Ekonomipristagare och prof. Robert Mundell från Chicagoskolan är designern bakom euron, kom på idén om den gemensamma valutan, som ett metod att lösa problemet att undergräva den självständiga nationalekonomin, det sociala systemet och det fackliga inflytandet.

“Det är mycket svårt att avskeda arbetare i Europa”, klagade han. Hans svar är: euron. Euron skulle verkligen få göra sitt arbete när kriser slår, förklarade Mundell. Att ta bort regeringenens och centralbankens kontroll över sin valuta skulle förhindra en keynesiansk penning- och finanspolitik.

 

“Det sätter penningpolitiken utom räckhåll för politikerna”. Det enda sättet för nationerna  utan sin finanspolitik för att behåll jobben blir att genomföra en konkurrensutsatt reduktion av den sociala lagstiftningen. Han tar upp arbetsrätten, miljöbestämmelser och naturligtvis skatter. Allt skulle då spolas bort genom euron. Demokrati skulle då inte tillåtas störa marknaden!

EU går nu igenom en social devalvering och genomför en revolutionen. Euro blev en ståkrage på nationer som tvingas till stålbad.

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jun/26/robert-mundell-evil-genius-euro

Välfärdssamhället (då men även i en framtid).

Detta blev i historien världens främsta samhällsystem. Samhälle, människor och näringsliv finns för det gemensamma bästa. En mänsklig enhet. 90-talets skotning bygger på felaktiga slutsatser och bankhusens världsbyggeri. Vilka principer gäller:

 • “Arbetet” är subjekt, orsak och kommer först.
  • Människan eller kapitalet inhåller hisoriens alla motsättningaro och revolter till nutid
  • Alla ekonomi börjar med människan som en fri skapande varelse med och för andra (mål/nytta)
 • “Kapital” är objekt som medel eller resultat av skapande process
 • “De (subjekt) bygger en skola (objekt)”,  anger samband i orsak och verkan.
 • Målet är en skola för barns utbildning.Ett kvalitativt och strategiskt mål
 • För bygget finns en tomt, ritningar, material och teknisk utrustning som ett medel. Skolan blir ett samhällskapital.
 • För välfärd finn en ekonomiska symbios mellan näringsliv och samhälle. Ett sampel. En buffert mellan olika tider.
 • Näringliv och marknad skapar försörjning och utveckling av produkter och tjäsnter för att bygga samhället
 • Samhälle och det offentliga skapar förutsättningar för samhällets utveckling, omsorg och fördelning av resuser för det gemensamma bästa.

Gråsossarna under 1900-talet hade detta i blodet. En självinsikt. 

Detta stämde väl med keynesiansk penning- och finanspolitik. Vem var “Gråsossarna”? Det var dem som var klädda i gråa verkstadsrockar. 

Det visste hur ekonomin fungerade på verkstadsgolvet. På samma sätt som bonde visste hur åkern skulle skötas. Hela svenska tillverkningsindustrin byggde på detta. Yrkeskompetens var ytterst viktigt.

Speciella kulturer kunde utvecklas som bruksandan, Gnosjö-andan eller Volvo-andan – en familjär sammanhållning i ett samarbete. Volvo-andan hann jag ta del av innan den försvann. Kreativitet, mycket humor, stort hjärta och engagemang.

DEN NYLIBERALA REVOLUTIONEN.

VÄLFÄRDENS SÖNDRING. VÄGEN TILL SOCIAL MARKNADSKAPITALISM

Nyliberalismen säger en liten stat och att kapitalet och marknadens rätt gäller före människor. En revolt. Marknaden är subjektet och människor är medlet (objekt) (socialkapitalisering).

EU:s inre marknad vill skapa fria flöden av arbetskraft över gränserna såsom det gäller för varor. EU bygger ett valutasystem. All åtstramning begränsar människor som mål. Iställt syns en kaptítalisering av mänsklig resurs – en socialkapitalism. EU inehåller en råttfälla.

Under 2000-talet växer en ny kapitalisering fram. 1 %-folket kommer som dominerar. Klyftorna växer Kapitalisering av människan själv med en handel av människor. Bemanningsbolag växer fram. Import av utländsk arbetskraft av till usla jobb. Bemanningsföretaget Bemannia driver förtjänst med utebliven övertid, märkliga anställningsformer och låga löner. Företaget anlitas av bland annat Stockholms stad och landstinget i Uppsala.

Jobb-traffic smyger sig in. Uppdrag gransknings avslöjande om förhållandena för skogsarbetarna väcker ilska på flera håll. Gästarbetarna från Kamerun skulle plantera skog i Sverige. De blev lovade en lön på 18 500 kronor. Men verkligheten blev helt annorlunda. Nu lever dem som papperslösa i Sverige. Utan bostad och pengar.

Den oseriöse entreprenören och mellanhanden går runt erbjudandet som godkänts av två större skogsbolag, fack och Migrationsverket genom att säga att “erbjudandet” är inget avtal och skriver ett särskilt avtal med tredje part (gästarbetarna från Kamerun) baserar acckordslön.

Lagen 2008 om arbetskraftsinvandring har fått – för regeringen – oanade konsekvenser. En polisintendent vid gränspolisen i Stockholm – som tänkte lite längre än alliansregeringen uttryckte det på följande sätt;

Arbetskraftningsinvandring är nästa stora skojar- och traffickingbransch

Lagen gäller det råder arbetskraftsbrist inom det yrke anställningen avser. Det har tidigare avslöjats hur asylsökande utnyttjas som billig arbetskraft till lågkvalificerade yrken samtidigt som det saknas kvalificerad arbetskraft hos flera arbetsgivare. Korrupta aktörer och mellanhänder missbrukar utsatta.

Varför tillkommer sådan här lagar? Det traditionella svenska sättet att skydda anständiga arbetsvillkor stöter på svåra hinder när det gäller migrerande säsongsarbetare”, skriver två forskare och konstaterar att problemen har ökat med den nya lagen från 2008

Lagen tillåter en mellanhand som kommer in bilden utanför lagens råmäken som skapar krisen. Modellen innehåller “eurometoden”. Stor upprördhet råder. Även hos Alliansen som skapat lagen och uttalar sig att detta är oacceptabelt.

Effekten är att fack, löner och arbetsrätt trasas sönder enligt krismetoden.

Avhumanisering av de sjuka, fattiga och arbetslösa. En mänskliga och social devalvering pågår. Runt EU samlas marknadskrafterna. Vad är människa och kapital? Ett är mål – ett är medel Demokratins framtid avgörs här. EU måste reformeras. Hela konceptet frår ERT blir ett hus utan sin grund. Trenden  ärr ett 1 % folket som dominerat nationers tillgångar i Sverige är finns 40 % i denna elittrupp.

 • Det finns skäl att säga att det finns en social lag liksom en naturlag. Människa står högst upp i samhället. Hon är målet och orsaken till att samhället finns. All ekonomisk verksamhet att tillverka och bygga produkter resp byggnader blir kapital och ett resultat.
 • Det finns skäl att säga att kapitalism och kommunism är kopplade till varandra. Två sidor på samma mynt. Två världssystem som gällt. Allt kommer ur en materialism.
 • Vad är det för skillnanden mellan en social marknadskapitalism och social statskapitalism (kommunism)??? Båda system kapitaliserar människor med förminskade rättigheter. Båda gäller en Union. Båda styrs av en elit. Båda bygger system med teknokrati
 • Är det vägen till en neo-kommunism som vi ser? Skuldsocialismen finns inom EMU att bära bankskulder. En grupp leder en revolt mot sitt eget folk. Revolt mot folkmakten. Samma metoder men i motsatt riktning.

Påven Johannes Paulus II stod på Solidaritetsrörlesen sida mot Sovjetunionen 1984-1989 och sa

När det demokratiska samhället förlorar den etiska synen på människan, då kommer demokratin att upplösa sig själv och gå mot det totalitära! Människovärdet är grundvalen för samhället

Se Lobbisterna och konstruktörerna till den Europeiska Unionenhttp://www.oikonomia.info/?p=19390

Folkomröstning är en nödvändighet. Stenar måste lyftas.

Det här inlägget postades i Allianspoltik, EMU, EU, Väffärdsstaten. Bokmärk permalänken.