OPERATION STAY BEHIND SWEDEN

Var ”Stay behind-armén” involverad i mordet på Olof Palme?”

Forskarna Daniele Ganser, historiker vid universitet i Basel och Mats Deland, historiker vid Uppsala universitet, har behandlat Stay behind-rörelsen i Sverige. Krav väcktes här att gå igenom “polisspåret”.

 Det gäller hela förändringen av Sverige till en nyliberal ordningen när Sveriges omstöptes 1982-1992

”Stay-behind”  ingår  i Operation Gladio  som är kodnamnet för hemliga NATO-verksmaheter “Stay-behind ” i Europa under det kalla kriget.

Dess syfte var att fortsätta antikommunistiska åtgärder i händelse av en sovjetisk invasion och erövring. Även Gladio hänvisar uttryckligen till den italienska grenen för Nato vistelse bakom organisationer “Operation Gladio” används som ett informellt namn för alla ”Stay behind” organisationer, som ibland kallas “Super NATO”. Namnet Gladio är italienska formen av Gladiatorerna.

1951–1953 började CIA under William Colby, stationerad i Stockholm och sedermera CIA:s högste chef, att bygga upp ett nätverk med hemliga styrkor inom ett neutrala Sverige och Finland och i Nato-medlemmar Norge och Danmark.

År 1953 grep polisen högeraktivisen Otto Hallberg och upptäckte förberedelser för dolda styrkor inom armén. Hallberg blev fri och anklagelserna mot honom lades ned. Ubåtsaktiviteten 1982 i Hårsfjärden var känd inom en inre svensk officerskrets i marinen. Allt mörkades.

Psykologisk krigföring

Syftet med amerikanska psykologiska operationer (PSYOP) är att framkalla eller förstärka beteendet gynnar amerikanska mål.

”Strategy of tension” är en taktik som syftar till att splittra, manipulera och styra

  • den allmänna opinionen
  • fruktan
  • propaganda
  • desinformation
  • psykologisk krigföring
  • falskflaggade provokationer
  • terrorangrepp för att förleda.

Amerikanska verksamheten i Sverige  har troligen utförs av National Underwater Reconnaissance Office (NURO) och olika verksamheten samordnades av det hemliga Nato-nätverk ”Stay-behind”. Brittiska ubåtar deltog också i sådana hemliga operationer.

Psykologiska kriget i Sverige

Ubåten i Hårsfjärden 1982.

The Swedish people and government were led to believe that the vessels were Soviet. U.S. operations were likely conducted by the National Underwater Reconnaissance Office (NURO) and aspects of the operations were coordinated with the secret NATO “stay-behind” network deployed in Sweden.

Det sker i samband med att Socialdemokraterna vann rikdagsvalet 1982. Det utlöser denna strid om Sveriges utrikes- och neutralitetspolitik. Statsministern skulle samarbeta med Sovjet. Anklagelserna från oppositionen var frän främst då från Carl Bildt, som var en av ledamöter i Ubåtskommisionen. Han spred rysskräcken och byggde vidare på den ryska kränkningen 1981 i Karlskrona. Han sökte kontakt med CIA.

Regeringen ger Carl Bild en reprimand:

“Riksdagsman Carl Bildt har inte visat den känsla av ansvar för landet som man kan förvänta sig. Enligt regeringens uppfattning måste det anses vara omdömeslöst att en ledamot av Ubåtsskyddskommissionen i ett känsligt utrikespolitiskt läge sammanträffar med den andra supermaktens militära underrättelsetjänst.”

Ubåten kunde ha fångats. Ubåten hittades och kunde ha tvingats upp till ytan av marinen genom sjunkbomber men hindrades i sista stund av en okänd order.

Mälstens krigsdagbok: Strax efter midnatt den 14 oktober 1982.

En farkost passerade minlinjen MS1 klockan 23:00 den 13 oktober. Eldförbud för minorna gavs 20:05, åter eldtillstånd efter passage 01:06, bevakningsbåtar förbereder fällning av sjunkbomb. Ett okänt eldförbud kom igen. Båten kunde glida bort.

Fd. ambassadör Mathias Mossberg utredde och konstaterade att en amerikansk ubåt hade närvarat istället för en sovjetisk, när svenska folket fördes bakom ljuset.

Senare berättade fd. Förenta staternas försvarsminister Caspar Weinberger att brittiska och amerikanska ubåtar gjorde rekognosceringsturer in på svenskt territorialvatten. Avsikten var att kontrollera den svenska flottans beredskap.

National Underwater Reconnaissance Office (NURO)

Amerikanska verksamheten har troligen utförs av National Underwater Reconnaissance Office (NURO) och olika verksamheten samordnades av det hemliga Nato-nätverk ”Stay-behind” .

Amerikanska ubåtar och Nato-båtar besökte “ofta” och använde “regelbundet”  i territorialvatten runt det neutrala Sverige, bland annat i Stockholm hamn, som en del av ett utstuderat psykologisk krigföring drift vars mål var det svenska folket. Svenska folket och regeringen skulle förledas att tro att ubåten var Sovjet.  Operation var känd av ”Stay-behind”.

Kampanjen var framgångsrik i att helt förändra psykologi för svenska folket: den svenska befolkningen var övertygad om att en “överhängande fara” utgjordes av den önskade fienden, Sovjetunionen, och var beredd på ett krig. 

Detta förstärktes då den svenska regeringen fortsatte att släppa ut “fientliga” ubåtr, Det medförde att stora delar av den svenska befolkningens försonliga attityd till regering ändrades till mer hårdföra åsikter.

En amerikansk nukleär ubåt, som ombyggts för att transportera specialstyrkor, skadades vid denna tid. Denna ubåt fick en utmärkelse för “damage control” strax efter Hårsfjärden. Den var moderubåt till en liten miniubåt. Den senare fick en utmärkelse för en operation mellan 30 augusti och 5 november 1982, vilket sammanfaller med operationen i Hårsfjärden.

Enligt en västlig underrättelseofficer gavs utmärkelsen för en operation i Skandinavien enlig fredsforskaren Ola Tunander i sin bok ”The Secret Wars against Sweden”.

Vi vet sedan vad som händer för Sveriges vidkommande, välfärd nedmonteras och arbetslöshet. Vägen vek  till höger och EU.

Polisspåret

Brage Norin – fysiker, forskare och kinakännare – skriver om mordet på Olof Palme och på u-båtsjakten i Hårsfjärden.

En grupp höga marinofficerare berättade i november 1985 i en intervju i Svenska Dagbladet att de inte längre litade på Sveriges statsminister. En sådan enastående händelse har inte ägt rum i modern svensk historia. Om vårt lands statsminister inte är pålitlig i sina relationer med främmande makt är han naturligtvis en nationell fara. I två stora artiklar i Svenska Dagbladet varnade kommendörkapten Hans von Hofsten i januari 1986 för att Sverige kunde bli en sovjetrepublik – förrän någon anade det. Massmediadrevet mot Olof Palme hade nått sin absoluta höjdpunkt. Vår statsminister utmålades öppet som en nationell säkerhetsrisk. Fem veckor senare den 28:e februari 1986 sköts Palme – en dryg månad före hans planerade Moskvaresa.

Mordkomplotten om Olof Palme

Sveriges mest kända kriminolog professor Leif G W Persson har nyss tagit upp frågan om palmemordet i en uppmärksammad kriminalserie i TV. Han berättade öppet om det intensiva palmehat som flödade i vissa politiska kretsar i vårt land vid denna tid. Han beskrev situationen så rakt på sak att lyssnarna studsade.

Vissa poliser i några polisdistrikt i Stockholm övningssköt regelbundet på bilder av vårt lands statsminister – Olof Palme. Ingen har ifrågasatt hans uttalande eftersom han berättade sanningen. Han beskrev den så kallade palmeutredningen som ett skämt. Han erbjöd sig helt öppet i TV-programmet att under sekretess ta emot erkännanden från personer som var inblandade i dådet.

Boken ”Nationens Intresse” av Lars Borgnäs (Nordstedts Förlag 2011), innehåller mängder av komprometterande information om en hel serie av personer som fortfarande är i livet eller ännu är yrkesverksamma i vårt land. Borgnäs är extremt noggrann med alla fakta. Vi måste inse den smärtsamma sanningen att vi själva har ett elfte-september-dåd som bör utredas.

Ur skuggan av Olof Palme” (1999). Ingvar Carlsson redogör i boken för sina möten med de Sovjetiska ledarna. President Michail Gorbatjov dementerade 1986 i mycket irriterade ordalag att Sovjetunionen hade något med ubåtskränkningarna att göra. Året därpå när Sovjets premiärministern Rysjkov besökte Stockholm yttrade han ”tillintetgör dessa undervattensfarkoster om ni så önskar det. Det är er sak och har ingen som helst betydelse för oss” skriver Ingvar Carlsson i sin bok. Gorbatjov som under senare år pratat ut om allting vidhåller sitt påstående.

... Hur reagerade USA inför den svenska marinens massmediakampanj att Sovjetiska ubåtar regelbundet kränkte svenskt territorium? USA agerade försiktigt eftersom risken att Nato-ubåtar skulle avslöjas på svenskt territorialvatten var stor. Den svenska stjärndiplomaten Sverker Åström skrev i en rapport ”USA intog en påtagligt passiv attityd till uppgifterna
att sovjetiska ubåtar fanns i svenska vatten” Om USA verkligen trott på detta hade det naturligtvis blivit en dramatisk reaktion från amerikansk sida – men de visste bättre.

Vår tidigare finansminster Kjell-Olof Feldt har också känt sig manad att ta till orda i frågan om Olof Palmes död. I en krönika i Dagens Nyheter 17:e augusti 1995 under rubriken ”Vem lita på – om inte sina egna?” skriver Feldt ”Jag inser det oerhörda i att ens antyda att svenska poliser kanske på högsta nivå, skulle ha deltagit i en komplott för att mörda landets statsminister”.

Senare i artikel: ”Men boken Inuti Labyrinten har tvingat mig att börja fundera över om min tillit till myndigheters lojalitet mot sin egen stat är så välgrundad som jag vill tro.” Därmed hade Kjell-Olof Feldt lättat sitt hjärta. Han gjorde det modigt och rakryggat.

En svensk polis ”på högsta nivå” länspolismästare Hans Holmér, uttalade sig i Dagens Ny-heter 28 augusti 1986 på följande sätt: ”Om sanningen om mordet på Olof Palme kommer fram, så kommer den att skaka Sverige i sina grundvalar.” 

Forskare Mats Deland betonar att det inte finns några bevis eller spår och föreslår en speciell akademisk satsning att med forskningsmedel kunna utreda Stay Behinds verksamhet i Sverige.

Man måste i så fall stifta en särskild lag om att arkiven ska öppnas för forskare, säger han, och påpekar att såna lagar har antagits förut för att ge insyn i Säpos arkiv.

Det här inlägget postades i 70-talskrisen, Nato, NVO, Olof Palme. Bokmärk permalänken.