M-POLITIKENS ANTI-IDEOLOGI: LÖS INTE PROBLEMEN. RID PÅ DEM.

En trappa byggs ned och inte upp. I Davos 2013 presenterade Reinfeldt en ny historievision om samhällsutvecklingen för att driva en politik i en antiutveckling. “Problemlösaren” Reinfeldt LÖSER INTE PROBLEM som orsakats av finanssektorn och dess kriser som alstrats de senaste 40 åren utan använder dessa istället som motiv för att genomföra en M-politik som förstärker problemen. En nedtrappning av Sveriges kapacitet och framtid danas.

Det var på ekonomitoppmötet i Davos som Fredrik Reinfeldt lyfte fram avsaknaden av svenska låglönejobb som ett problem. Han pekar på att 2,5 procent av jobben i Sverige klassas som låglönejobb, vilket är långt färre låglönejobb än i övriga Europa som har 17 % 2008 och euro-smällen. Reinfeldt jämför oss med skadade länder. 17 % tvingas till lön i fattigdom är framgång inom EU, eller hur ska detta tolkas? 

Industrijobben är borta i Sverige säger Reinfeldt i Davos 2013. 1900-talet och fram till idag har svensk arbetsmarknad präglats av en utveckling mot högre löner och alltmer produktiva jobb. Den modellen har tjänat Sverige väldigt väl,

Han nämner inget som raserade bransch efter bransch under 90-talets bomb, Det går Reinflelt inte heller 1993 i sin bok “Sovande folket”. Omkring 100 000 företag försvann. Koncerner slukades av multijättar.  Massarbetslösheten ekar än idag utan nysatsningar.

Om det inte finns ett första jobb då finns heller inte andra jobb. Där det svenska problemet. Det har i realiteten inneburit att tröskeln har höjts. Vi behöver fler enkla jobb, vi behöver fler servicejobb, sade statsministern senare i en intervju med Expressen.

Samtidigt förfaller samhällsområden. Ur åtstramnings- och “bromsekonomi” kommer inga arbeten. Alla samhällsområden är eftersatta och där finns arbetena som kunde skapas. Där ger Reinfeldt med Alliansen oss en bromsmedicin. , men Reinfeldt tycker alltså att vi ska skrota den till förmån för satsningar på låglönejobb.

Detta förklarar miljardinsatser över restaurang- och städbranschen eller RUT-branschen, Men det kommer inte att bygga någon långsiktigt stark arbetsmarknad och en strategi för samhällets utveckling.

Det avslöjar mer. Reinfeldts antiutveckling är att låta krisens vågor skapa nya kriser för att genomföra en nyliberal ideologi med drakmetoden. Vilka områden skonade. Svenskt försvar kallas ett särproblem. Hur illa det en låter ekar Milton Friedmans axiom genom Reinfeldt.:

”Endast en kris – verklig eller inbillad – kan åstadkomma verklig förändring” – först i krisskeden och chocktillstånd kan nyliberala idéer ta initiativet för att privatisera allmänningarna, förbjuda fackförbunden, avskaffa social välfärd, släppa priserna fria och cementera äganderätten och centralbankens överhöghet, Milton Friedman, Chicagoskolan.

Det finns en fundamental ekonomisk tes som säger “sådd för skörd”.

Ett lands internationella konkurrenskraft bestäms på lång sikt till största delen av faktorer som investeringar i kompetensutveckling, satsningar på forskning och utveckling samt investeringar i realkapital i uppbyggnad av framtid skola, vård, bostäder och kommunikation. Utvecklingen av förnyelsebar energi för att skrota kärnkraft innehåller en väldig potential till utveckling.

 Nyliberal ideologi vänder på allt till en köpt utveckling. Allt kan köpas som skapar det korrupta systemet och ledarskapet.


Det här inlägget postades i Allianspoltik, Ideologiska definitioner, Nyliberalism. Bokmärk permalänken.