Vad innehåller nyliberalismen?

Naturlig utveckling består av ett samhällsbygge för och med människor för samhällets bästa. Människor är så överordnad ekonomin. Samhället består av människor. Folket är subjektet .

Näringslivet syftar till att ge “näring och liv”, livsupphället och föda. Det fungerar som “kroppens” livsprocess för vår näringsförsörjning. Den finns för all försörjning och frambringa alla medel om och för detta. Detta förenar samhället med jorden.

Nyliberalismen innehåller en väg till en världsomvälvning, som vänder på alla principer och värderingar.

En köpt utveckling ovanifrån från multinationella och andra storföretag på marknaden och nedåt. De vill verkar över nationer och inte med eller för samhället. Målen är frit och deras. Våra politiker är inte vakna för detta.

Konsekevensen blir om de fri marknadskrafter överordnas att människor, folk eller nationer kommer att fungera  som  “leverantörer”  för det nya finanssystemet. Vårt språk förändras från att skapa och utveckla till attt leverera resultat. Det hörs i idrotten. Kvantitetskrav ställs på “jobbare”.

Unionen för Europa talar därför om 4 fria grundläggande flöden av resurser och medel. Ett flöde gäller arbetskraften från vilken plats om helst. Detta “fria” bildar stommen i marknadslagar som stiftas.

Vi ser  en människohandel som utbreder sig. Leverntörer eller enreprenörer agerar utan sociala eller miljömässiga hänsyn. Business as usual gäller. Vinstmaximering. Köp låglönemarknader med slavlösner. Storföretag svär sig fria med sin “företagskod” och att alla parter agerar enligt lagar och förordningar.

Även beslut kan köpas i det fördolda. En korruption  uppdagas. Runt Bryssel finns 15 000 lobbysister för markandsvänliga reformer. Välfärdsföretag ska etqbleras för förtjänst till ägare. Väldiga kvalitetsförluster uppdagas efter rationaliseringar, som påverkar samhällskostnaderna.

Även fria marknadskrafter sätts ur spel då det inhemska närignslivet och den lokal marknad krymper med arbetslöhet och den sociala välfärdens nedrustning.

Men allt går mot en motsägelse då ett inhemskt näringsliv och samhället förutsätter en mänsklig utveckling om inte en civil katastrof ska utlösas i en framtid.

http://www.oikonomia.info/?p=20375

Det här inlägget postades i Anarkokapitalism, Lobbying, Nyliberalism. Bokmärk permalänken.