Vart bär EU? Internationalismens antidemokrati?

EUnationerna

 

Europa befinner sig i ett fruktansvärt tillstånd. Bit för bit förlorar europeiska länder sin nationella suveränitet. Mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter fördärvas i ägandets och marknadens tyranni.  Samhällets och ekonomins ursprungliga sociala mening bygger på att människan är målet och dess orsak.  Detta ersätts av det monetära systemet, marknadens fria krafter och lagar att tjäna en finanselit.

Den forna sovjetiska dissidenten, författaren och forskaren Vladimir Bukovsky utamanar EU att de är ett EUSSR på grund av dess slående likheter med det forna Sovjetunionen. Han jämför Europeiska kommissionen med den forna sovjetiska politbyrån och Bryssel till Moskva innan Berlinmuren föll 1989. 

Släktskapet kan ses i Kina där kommunism och nu nyliberalism är hand i hand under en hatt.

Kommunismen är i grunden en statskapitalism där staten utgör sig vare en enda “person” , en diktatur, med folket som kollektiva lemmarna i en enda samhällskropp där den kommunistiska ideologin är den sanna grunden. Den mänskliga rätten och friheten upphävs i det klasslösa samhället. När den mänskliga värdegrunden upphävs, då råder vägen till tyranni.

Samhälle och ekonomi bygger på sociala relationer. 

Nyliberalism går ut på att eliminera alla mänskliga relationer i samhälle och ekonomi till en privat angelägenhet. De ska sörja för vad som är omsorg.

Nyliberalism går tillbaka händelserna i Sydamerikas 60- och 70-tals terror och rötterna finns i 1700-talets revolutionära kraft för en total privatisering av nationerna via bankerna.

Det är inga tillfälligheter att begreppet UNION används. Sovjetunionen är en prototyp skapad av finansmakter i väst. Tanken om ett nytt Europa skulle vara att det skulle efterlikna Amerikas Förenta Staterna.

EU kan inte jämföras med USA.

Europa är en kontinent med många olika nationer med egna identiteter, traditioner och språk. EU utgör  en överstatlig organisation, men dess ledare syftar till att förvandla detta till en enda supersstat. För detta syfte förstör de den rikedom, identitet och frihet som gäller i de befintliga nationalstaten. Folk och kulturer blandas i en mix.

Myten om fredsprojektet.

Efter andra världskriget framfördes slutsatsen av Europas ledare att nationalismen var orsaken till kriget. Kol- och Stålunionen bildades som skulle vara ett första steget att förhindra krig mellan Europas stat. Därför skulle EU vara ett fredsprojekt.

Över hela Europa, inte bara i Tyskland, utan överallt, jämställs försvaret av nationell identitet med  extremism. Politiker berättade för väljarna att nationalstaterna var farliga. Men det var inte enbart politiker utan bakom detta. Det fanns även en affärssfär som såg en framtid i en gränslös ‘Marknad’  för internationalism och globalisering.

Politikerna undertecknade bort sina nationella intressen för målet om sk europeisering. 

Monnetplan2En rad olika fördrag genomfördes som ingen förstod till sitt innehåll och syfte

En plan som steg för steg skulle leda upplösningen nationell identitet utan att folket skulle veta innan det var för sent.  Planen kallades Monnétplanen efter Jean Monnét, en av EU-fäderna.

Idag är de europeiska medborgarna skörda den bittra bägare  av denna sluga taktik att vägra och stå fast vid de  självständiga nationerna i Europa.

 • EU står nu  för allt som är fel i Europa.
 • Det är en gigantisk odemokratisk gränsöverskridande marknad, där allt ska utgöras fria flöden inkl människor som kallas arbetskraft. Någon social samhällskontrakt finns inte i det valutasystem som är täntk för EU
 • Vi ser en omänsklig avhumanisering och en modern träldom växa fam  i teknokrati och på arbetsmarknaden
 • Stora klyftor växer mellan fattiga och rika
 • Etableringen euro, ECB och centralstyrd ränta desavouerade nationell ekonomi utifrån egna villkor och förutsättningar
 • Det lägger sig i det dagliga livet för miljontals människor.
 • Det har öppnat Europas gränser till okontrollerad massinvandring, främst från muslimska länder.
 • Och det har berövat Europas parlament en enorm mängd av sina lagstiftande befogenheter.

Europeiska Unionen har fört en storskalig politik utan nationella och kulturella hänsyn som har lett till ekonomisk och social katastrof. Det har lett till växande spänningar mellan politiker och medborgarna. Det har lett till förlust av demokrati och frihet. Eftersom förutsättningen för vilken den byggdes, var falskt.

Robert Schuman, en av EU: s grundare, sa att EU: s mål en gång “att föra krig inte bara otänkbart utan även en praktiskt omöjligt.

Med tanken på att Tyskland, Frankrike, Storbritannien och andra länder i det förflutna gick till krig eftersom de var suveräna nationer är helt enkelt fel.

Det är inte patriotism och nationalism  som ligger bakom krigen utan de  kommmer av ekonomiska motiv. Den franska revolutionen 1798 var en borgerlig revolution. Revolutionen skulle spridas över Europa och störta kejsar- och tzarväldet.

Bakom detta finns en revolutionstanke att alla sociala band i samhället ska elimineras. Allt kan reduceras till ett montärt system och total privatisering.

Kampen kom att stå om centralbankernas privatisering. Därefter skulle nationalstaterna privatiseras. Samhällsfientliga organ och nätverk växte fram  från 1700-tal med en elit inom politik, ekonomi, kulturliv och även i högskolor. Under 1900-talet kommer intenationella tankesmedjor som kanaliser den nya ekonomiska makten bortom det demokratiska rummet.

Detta är motivet till VK 1

Inledningen är en lång rad allianser i Europa. Skottet i Sarajaevo 1914  blev en provokation som utlöste en lavin

Tyskland orkade inte med ett två frontskrig och vill stänga ostfronten och begärde hjälp  av Lenin som levde i flykt i Schweiz att skapa en revolution och ett kaos i Ryssland samt stifta fred med Tyskland 1917.

Amerikanska affärsmän var med på noterna då de sökte länge efter att få en ingång till Rysslands rikedomar.  Trotsky fanns tillgänlig i New York 1917 och rekryterades samtidigt. Men också att skapa en världsfiende att splitta jordens fok för en ny världsordning. Kommunismen blodiga bana spreds sig till Kina, Asien, Afrika och för  Sydamerika. Ur denna konflikt kom det kalla kriget efter VK II. Väst skulle här framstå som demokratins försvarare.

Lenin och Trosky fick de nödvändiga medel från Tyskland och USA för den ryska revolutionen 1917.

Likaså var det inte den ryska patriotismen som skickade folk till Gulag. Det var Sovjetunionens brutala totalitära ideologi och kommunism. Ryska patrioter, såsom Alexander Solzjenitsyn, stod upp mot Sovjet. 

Nobelpristagaren Alexandr Solzhenitsyn berättade på Washington Hilton den 30 juni 1975 om “existensen av en otrolig allians”, nämligen den mellan ledarna i kommunistländerna och länderna i väst.

Solzhenitsyncitat1

 Fredslutet 1919

Tyskland fick bära skulden av VK I och fick ett enormt kvävande krigsskadestånd på sig, när det var Österrike som förklade krig mot Serbien 1914 efter skottet i Sarajevo .

1929 kommer 30-talskrisen.

Fattigsmen i Tyskland växte än mer under 30-talskrisen och tyska marken havirerar som gav näring till Hitlers onda totalitära nationalsocialism.  Men hur kunde Hitler rusta för krig när Tyskland var utarmat?? Till en börajn fanns en byteshandel med länder runt om. Men en ny interantionell centralbank BIS  tillsammans med andra centralbanker fanns på plats  i Basel 1930 som lånade ut.  Till Hitlers  Tyskland strömmar näringsidkare från väst som bygger för krigsrustningen. 

WilliamDoddcitat400

Nazi-Tyskland kom att betala igen i erövrat guld. Efter kriget äger USA 80 % av alla guldreserver i världen och dollarn blir världsvalutan. IMF och Världsbanken bildas som kom i framtiden att skuldsätta många länder, pantsätta nationella tillgångar och kräva sociala åtstramningar enligt deras SAP-program

 EU:s historierevision

Förespråkarna för EU säger nu efter VK II att utan EU skulle tyskarna, fransmännen, britterna, holländarna och de övriga nationerna i Europa gå i krig igen. Europeiska Unionen har även fått Nobels fredspris för att ha bevara freden i Europa.

Romfördraget

År 1957 undertecknade sex europeiska länder Romfördraget..  Citat ur fördragets ingress:

en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken

Från de ursprungliga sex, expanderar EU: s medlemsskap till 27 länder idag. Nationerna som Finland och Portugal, Irland och Bulgarien, med sina helt olika språk, kulturer, traditioner, vanor och tänkesätt, tvingades av sina politiska ledare att anta samma ekonomiska, skattemässiga, sociala, säkerhet och utrikespolitik rakt över.

EU-kommissionen i Bryssel.

Denna politik utarbetas av den enorma, ständigt växande teknokratin runt EU-kommissionen i Bryssel. Den utfärdar lagar – “direktiven” – som medlemsstaterna tvingas att genomföra i sin nationella lagstiftning.

Runt Bryssel finns nu ett väldigt nätverk uppbyggt med 2 500 lobbyingorgan med 15 000 lobbyister, som är identifierad. In plockas fd. politiker eller ministar som känner gången och har kontakter.

Lobbynet

Både EU: s ministerråd och Europeiska kommissionen förhandla i hemlighet och sedan dyka upp för att meddela sitt samtycke och presentera  förslagen som sina. De vet hur systemet fungerar. 

EU:s inre marknad kungörs 1990

1990 presenterar Wisse Dekker vd för Philip vitboken för ”Europé 1990” – planen för EU:s inre marknad.

10 dagar senare presenterar till Jaques Delors ”EU:s inre marknad” som 4  fria flöden i varor, kapital, arbetskraft och tjänster över gränserna. En kopia av Europe 1990. Hela synen är att allt utgör ett kapital att tjäna storföretagens utveckling och vinster i en superstat.

Bakom vitboken finns European Round Table for Industrialists (ERT), en dotterorganisation till Round Table Group, där även Romklubben och Bilderberg ingår.

ERT-Paris

1983  ingick Karl Beurle (Thyssen), Carlo De Benedetti (Olivetti), Curt Nicolin (ASEA), Harry Gray (United Technologies), John Harvey – Jones (ICI), Wolfgang Seelig (Siemens), Umberto Agnelli (Fiat), Peter Baxendell (Shell), Olivier Lecerf (Lafarge Coppée), José Bidegain (Cie de St Gobain), Wisse Dekker (Philips).Antoine Riboud (BSN), Bernard Hanon (Renault), François-Xavier Ortoli (EC), Pehr G. Gyllenhammar (Volvo), Etienne Davignon (EC), Louis von Planta (Ciba-Geigy), Helmut Maucher (Nestlé).

En blivande diktatur?

 
BrusselJourn
Vladimir Bukovksy, den 63-årige före detta sovjetisk dissidenten och motståndare till sovjektmakten, fruktar nu att EU är på väg att bli en annan “Sovjetunionen”. i  ett tal som han höll i Bryssel 2006

Bukovsky kallas EU ett “monster” som måste förstöras, ju förr desto bättre, innan det utvecklas till en fullpräglad totalitär stat.

Bukovsky var en av de första att avslöja användningen av psykiatriska fängelse mot politiska fångar i Sovjetunionen . Han tillbringade sammanlagt tolv år i sovjetiska fängelser, arbetsläger och i psikhushkas för psykisk tvångsbehandling, psykiatriska sjukhus som användes av regeringen som särskilda fängelser.

I sitt tal om EU:s framtid referar Bukovsky till sekretessbelagda handlingar från hemliga sovjetiska filer som han fått läsa 1992. Dessa dokument bekräftar att det finns en “konspiration” till att göra EU till en socialistisk organisation. 

Klicka på  http://www.brusselsjournal.com/node/865

 Fd. president Klaus för Tjeckien  talar om den europeiska identiteten som en av de nya och farliga ideologier som utmanövrerar en social demokrati. Under sina tio år i regeringsställning, vägrade president Klaus att hissa EU-flaggan över den tjeckiska presidentpalatset.

EU-politiker bygger en ekonomisk överordand regering med omfattande regleringar av mänskliga beteenden och en storskalig omfördelning av inkomsterna. Det skiftar det statliga uppåt i en ny topp, vilket innebär att i den nivå finns det inte någon demokratisk ansvarsskyldighet och där beslut fattas av teknokrater som utses av politiker och som inte är valda av medborgarna genom fria val. 

EU:s överstatlighet har väckt ekonomisk misär, en förlust av nationell identitet, nedläggningen av frihet och oberoende. band en gång välmående, suverän och fri nationer i Europa. I Riksdagens informationswebb om EU står det:

EMU ska bidra till tillväxt och sysselsättning inom EU. Politiken ska föras enligt principen om en öppen marknadsekonomi med fri konkurrens. Till viss del syftar EMU också till att knyta medlemsländerna närmare varandra politiskt.

http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/EMU/

17 av de 27 EU-medlemsstaterna har nu t.o.m. varit så galna att dumpa sin nationella valuta. Genom att införa euron, den gemensamma EU-valutan, bildades det sk. euroområdet. Hur kunde det ske??? Starka och solida valutor som den nederländska gulden och den tyska D-marken, offrades på altaret för Europas enande. 

Valutakriget för att bryta ned Europas valutor började efter Vietnamnskriget  när USA.s guldreserv var slut 1971 föll guldfoten för dollarn att fungera som en världsvalua.. Genon internationella spekulatörer på dollarns bristande guldreserver föll den ena valutan efter den andra Europa.  Som en följd kom oljekrisen 1973. OPEC ville få kompenasation för valutaförlusterna.

Nixons chock 1971.

Euro

Ekonomipristagare och prof. Robert Mundell från Chicagoskolan är designern bakom euron.  Robert Mundell utarbetade svärdet med “utsidans ekonomi” in i nationer med centralbank (ECB) 1998 som nu står utanför för nationerna för en enda gemensamma valutan och ränta. En metod att lösa problemet att undergräva den självständiga nationalekonomin, det sociala systemet och det fackliga inflytandet.

Det är mycket svårt att avskeda arbetare i Europa”, klagade han. Hans svar är: euron. Euron skulle verkligen få göra sitt arbete när kriser slår, förklarade Mundell. Att ta bort regeringenens och centralbankens kontroll över sin valuta skulle förhindra en keynesiansk penning- och finanspolitik.

Robert Mundell, evil genius of the euro http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jun/26/robert-mundell-evil-genius-euro

Den dåvarande tyske förbundskanslern Helmut Kohl sålde EMU-projektet till sitt folk med orden

“en fråga om krig eller fred.”  Euro som  fredens ängel!

Men vad gjorde denna ‘ängel. för oss?

Alla de länder som anslöt sig till euron förlorat förmågan att justera sin valuta till sina egna ekonomiska behov. De blev redlösa skpepp på ett hav utan roder. De har förstört deras ekonomier och har dömt sina folk till stigande fattigdom och arbetslöshet.

De led alla av denna orsak.  De får alla dela bördan med andra länder, även om de senare lider av självförvållade politik, korruption eller bedrägeri. För t.ex Nederländerna kan tillväxten av konsumtionen inte längre matchar tillväxten av BNP, som det gjorde innan de gick med i euron. Kostnaden har blivit en enorm förlust i tillväxt, arbetslöshet och konsumtionen. Sverge fick dock en självpåtagen strypning genom ett ja till europakten och de hejdlösa bankvinsterna.

EMU, arbetslösheten och skuldsocialism

Euroområdet blev en enorm överföringszon, där skattebetalarna tvingas till subventionera andra länder. En ekonomisk recession sprider sig. Pengar pumpas in banker som gött skuldsättningnar och lever på dyra statsobligationer. Banker ska räddas. Länderna är fastlåsta i ett skuldsystem. Nya pengar borde plockat bort och eliminerat dess parasiterande värdepapper som blodiglar.

De länder som tar emot våra skatter har ingen chans till återhämtning. De har ingen chans att den ekonomiska tillväxten inom en valutaunion där valutan är för stark för dem. Miljontals människor förlorar sina jobb som följd. Länder som Spanien är dömda med arbetslösheten som nu  nästan upp till 30%.

EU-budget, Europakten och åtstramningen

EU-länderna har också förlorat suveränitet över sina egna nationella budgetar. Europeiska kommissionen – inte vår nationella regering – avgör hur stor deras underskott och statsskulder får vara. Det medför åtstramningsåtgärder. Europakten följer IMF:s regelmente enligt SAP:s åtramningar. Samtidigt krävs det allt större summor som ska överföras till Bryssel eller genom solidariska räddningsaktioner för euron och att rädda länder som Grekland, Irland, Portugal, Spanien och Cypern.

November 2012  beslutade EU att höja sin budget.  

Regeringar kan inte motsatte sig detta beslut utan de blir överkörda. Nu är vi tvungna att betala ännu mer till Bryssel. Små EMU-länder som Nederländerna kan inte skära ned de offentliga utgifterna utan att den nederländska regeringen tvingas höja skatterna dramatiskt. Effekterna har blivit förödande. Högre skatter har resulterat att det  minskar statens inkomster. En nedgång sker  i ekonomin och med en ökad arbetslöshet.

Samma fenomen kan ses över hela Europa. Tillväxten av kostnader och skatter, oförmågan att skapa en konkurrenskraftig miljö, den överreglerade ekonomin, den kvävande byråkratisering – allt detta leder direkt till ekonomisk kollaps.

EU-medlemsstater kan inte längre kontrollera sina egna gränser.

Invandringspolitiken beslutas av Europeiska kommissionen.  Den nuvarande EU-kommissionären för tillsyn av invandringspolitiken är Cecilia Malmström (Fp). En totalt okänd person i Europa tillsatt av EU-politker. På samma sätt sker andra tilsättningar. En anonym grupp styr.

Internantionell multikultur. Den nya folkvandringen. 

Flykten i världen sker genom revolution, krig om naturtillgångar som olja, gas och gruvor, diktatur, fattigdom. miljöförsörelse, spekualtion på riskördar mm. 

NY11-09Efter 911 förklarar USA:s preseident Bush krig mot världsterroismen och då främst al-Qaida, som är ett resultat av CIA:s vapenförsörjning till rebeller i Afganistan under Sovjetinvasionen 1979-1984.

En ny skapad världsfiende som byter plas med Sovjet 2001 som föll 1991.  Terrorangrepp sker sålväl i väst som öst för att söndra demokratiska processer.

Kampen mot demokratin.

Terron vill  förstör den demokratiska process i väst och öst för den fredliga befolkningen av muslimer. Rebellerna finns nu Syrien som just söndrat den demokratisk processen och eskalerat konfliken.

Kampen om enerigresurser

I Syrien,  Mellesnöstern och runt Medelhanvet  finns väldiga gasreserver av geoplitisk betydelse. Stormakter står mot varandra. Den antidemokratiska aktionen  kan leda till kontraproduktiv aktivitet

För öververvakning av terroristgrupper runt om  i världen  finns NSA som övervakar alla. Befolkning i länder under terror och krig flyr till väst. Potentiella fiender finns och sprids då överallt. Allt ska då bevakas. En ond cirkel sluts.

 Miljontals icke-västerländska invandrare  översvämnar Europa. Det är främst människor från muslimska länder. Pew Research Center uppskattade antalet muslimer i västeuropeiska länder uppgick till 18,2 miljoner 2010. Det förväntar sig att detta antal kommer att stiga till nästan 30 miljoner år 2030. Nederländerna kommer att se den islamiska befolkning växa från 5,5 till nästan 8% och  Storbritannien 5 % till 8%. I Sverige kommer det fördubbla från 5 till 10%, och Frankrike kommer att se en ökning från drygt 7 till drygt 10%.

Att resa med spårvagn från centrum till nordöstra Göteborg är nu att möta en hel värld där det talas olika språk, där svenskan blir till en  minirotet. En segration runt städer är oundviklig. I denna finns även de fattiga svenska familjerna.

Under det senaste tre decennierna har så många människor som är nu rotade i en helt annorlunda kultur än den från Europas kristna historia och demokratiska tradition inom Europas länder som gett oss deras arv, taditioner, deras friheter, dess välstånd och deras folkkultur är i fara. Alla folkgrupper vill odla sitt ursprung. NSA blir nu som ett allaseende öga när stora folkgrupper nu ska blandas. Kulturkonflikter och upplopp är att befara. Polisstaten förstärks och agerar. En mer militant rustning och  metodik exponeras. Konflikter motiverar nyliberla ordning i den onda cirkeln.

Internationalismens antidemokrati

Invandringen missbrukas för antisociala program, nedbrytning av demokratiskt inflytande, spridning av klyftor, utveckling av låglönegrupper och kränkning av människovärden. Nyliberal demokrati innebär en mer internationell demografisk struktur. Medelklassen reduceras.

En pan-europeisk opinionsundersökning visar  i april 2013  att en klar majoritet av befolkningen i de stora EU-medlemsstaterna inte längre litar på EU som institution. Även i Tyskland har antalet nått nästan 60%.  Enkäten i april 2012 visar att européer  att deras demokrati få inte undermineras.

I  januari 2013 höll Storbritanniens premiärminister David Cameron ett tal där han sade att EU behövde förändras. 

 • “bristen på demokratisk ansvarsskyldighet,”
 • “den överdriven reglering,” och allt annat som är fel i EU. 
 • krav på “en mer flexibel, anpassningsbar och öppen EU.”

Om en organisation har som uttalat mål att den strävar efter “en allt fastare sammanslutning”, kan helt enkelt inte börja röra sig i motsatt riktning och avstå från de befogenheter den har redan förvärvat.

Vi kan se hur “ett öppet och anpassningsbart EU” fungerat under  EU-krisen i euroområdet. Hellre än att vända sig bort från den destruktiva väg som hittills följts, använer Bryssel krisen som en metod för att genomdriva en ännu hårdare kontroll över medlemsländerna.

Europeiska Unionen kan helt enkelt inte demokratisera eftersom hela strukturen är byggd på ett förnekande av demokratin. Som president Klaus påpekade, att  det finns inte någon europeisk demokrati eftersom det inte finns några europeiska demos – inga europeiska folk. Det kan bara vara olika europeiska demokratier – plural!

Vad EU genomför ar  att de förstör dessa olika demokratier. Opionen mot EU-politiken växer runt om i Europa. 

De 27 medlemsländerna i EU ska hålla nu val till Europaparlamentet 2014. Nästa Europaval erbjuder en unik chans att rätta till fatala misstag från tidigare politiker som sålt bort sina skattebetalarnas pengar och sin nationella suveränitet till Bryssel och som söndrar nationen i klyftor.

Den nuvarande situationen i Europa är dyster. Om vi inte gör något, kommer det att bli ännu dystrare. 

Om vi inte gör något kommer den i den ekonomiska och sociala krisen förvärras. Även den ekologiska frågan hotas djupt och blir olöslig med EU:s storskaliga flöden, centralism och fjärrtransporter som fyller vägarna. De inhemska näringsliven och det offentliga får inte utarmas med de stora företagen glupska aptit på monopol och strävan till global internationalism. Den skuldbaserade ekonomi med de stora privata centalbanker är i grunden orsaken till den utveckling som nu ses och gällt i sekler. Banker måste reformeras. 

Nationell självständighet förusätter en egen nationell centralbank, räntepolitik och en egen valuta. Nationalstaten är det politiska organ där vi lever, utgör vårt hem och hushåll  Vi måste kunna bevara och vårda det, så att vi kan föra vidare detta till vår nästa generation vår nationella grund, demokrati och och frihet. Ekonomi utan investring i nytt arbete och reellt kapital och välfärd är ett samhälle i sönderfall. Det finns ingen logik bakom detta överhuvud taget. Inte ens för finansmakten. Man kan inte äta pengar i en öken.

Unionen600

Detta gäller alla länder.
Unionsmodellen förberdes Nordamerika, Sydamerika, Afrika och runt Stilla havet.
————————————-

 

USA är på väg in i den Nordamerikanska unionen med Kanada och Mexiko. Amerikanska myndigheter benämner sig numera som US och inte att tillhöra USA. Om det sägs inte mycket. Det kommer peu en peu. 2010 gäller Förenta staterna, U.S. Förenta staterna är redan förberedd för att riva upp konstitutionen och ingå i en internationell kropp.

 

 

Det här inlägget postades i EU, Nyliberalism, Systemfel, unionen. Bokmärk permalänken.