OHÄLSAN SOM SAMHÄLLSFARA.

DEN NYA EKONOMIN OCH UTMATTNINGSJOBBEN

Högern kallar välfärd för ett transfereringssystem för att driva sin agenda mot välfärden. Ingen vill leva i offentliga transfereringssystem som sägs. Ingen vill vara arbetslös, sjuk, utmattad eller lida av förslitningsskador i förtid. Det finns tragiskt nog en utslagningsfaktor genom den politik som Alliansen driver.

VÄLFÄRD OCH DET EKONOMISKA KRETSLOPPET

Vad står välfärd för?  Välfärd är allt från arbete, hälsa, trygghet, omsorg,  kultur, samhällsbygget, boende, rättvisa, demokrati, livskvalitet, fred, natur, framtid och solidaritet. En samvaro för och med varandra.

Om nu en sänkt välfärd, arbetslösheten och andra åtstramningar sänker ekonomisk aktivitet för Sverige (och då även i EU) pga att samhällsekonomin är ett kretslopp, hur kan då en hållbar utveckling ske över tiden???

VÅR SKATT FÖR GEMENSKAP

Är då inte skattesystemet ett kretsloppet för att fördela, stimulerar och skapa utveckling i olika samhällsområden? Är det inte så att en ensidig marknadsekonomi avbryter kretsloppet för egen vinning? Det fyra stora banker plockar ut en vinst på 85,4 miljarder kronor förra året. Över 35 miljarder går tillbaka till ägarna i form av höjda utdelningar.  Sänkt skatt gav högre skulder i ett boende?? Vad är då hållbart??

Rätt politik hade lyft oss i en uppbyggelse och inte till nedbrytelse. Under 80-talet utvecklades utmattningsarbeten parallellt med bankens finanskris. Jag såg den komma.

DEN STORA STRUKTUROMVANDLINGEN

1982-1992 går Sverige igenom en väldig och våldsam strukturomvandling politiskt, ekonomiskt och socialt. En stormvind som väcktes under 70-talet med Bretton Woods valutahaveri som ger ett valutakrig, devalvering, valutaspekulationer och OPEC:s oljeprischock, som sprider stora underskott i och arbetslöshet hos de oljeberoende länderna inkl Sverige. En vind som viner under 80- och 90-tal i nyliberal fanatism och som sänder finansens torpeder. Novemberkuppen 1985  i Riksbanken öppnar Pandoras ask och en skuldsättning väller fram ur avregleringen av krediter.

Underskott i statsbudgeten. En lång kedja finns:

 • 70-talets valutakaos
 • Oljekrisen
 • Avreglering av krediter
 • Bobubblan
 • Kronförsvaret 1992 med en finanskrasch.
 • Allt sker i fanasens sektor här och i övriga världen.
 • Folket fick ta stryk i ohälsa och arbetslöshet.
 • Det borgerliga attackera välfärden som orsak

Ja även en ubåt i Hårsfjärden fanns plötsligt 1982 efter riksdagsvalet för att väcka rysskräcken och väcka tivel om den nya S-regeringens avsikter. Men ubåten kom inte från Sovjet. Svenskt försvar testades då lämpligen av Nato/USA.

 DEN NYA ORGANSATIONEN OCH DEN MINSKADE FOLKHÄLSAN

Deras tes bygger på att svenska folket var korrupta och missbrukar välfärden. En torped riktas mot arbetshälsan.  Organisationer stöps om och det kallades för mager produktion som når ut via SAF  och de stora företagen.  Samtidigt började man permittera den äldre generationen. Fruktan sprids.  Mangement by fear, som bryter ned en samarbetsanda som gällt under många år i fordonsindustrin. Tidigare kunde ledning och personal t.o.m. stå i samma matkö för lunch i samtal. En snabb uppdelning sker,

Vanvettet från högern är omfattande. Företag led brist på kompetens i produktprojekt och väldiga kvalitetsförluster välde fram som orsakade stora kostnadsförluster. Det skedde även i kommuner som följde efter de stora företagens koncept. Personal som då var med såg den paradoxala logiken att permittera personal för att spara och i nästa stund dra på sig kostnader som översteg sparandet.

DEN NYA EKONOMIN OCH JAKTEN PÅ VINSTEN

80-talsmodet vara spara, hetsa kostnadsjakten och agera i kortsiktighet. En överlevnadsstrategi för de “framgångsrika”.  Det drevs i absurdum. Sjuktalen stiger snabbt. Hela vården och försäkringssystemet går i bitar.

Hundratals förändringar sker i sjukförsärkringen. Ändo stiger sjuktalen. Högern kallar utvecklingen ohederlig och väldfärdstaten måste begränsas. En kris har skapats. 

Boken som alla ledare skulle läsa hette: “In Search of Excellence” är en internationell bestseller från 1982 om ett nyliberalt ledarskap och en ny ekonomisk filosofi. En epok inom svensk arbetsliv bryts och leder till mer kortsiktiga och verkställande prestationer.

Allt slimmas för

 • resurssnåla organisationer
 • kostnadsjagande organisationer
 • kortsiktigt lönsamma organisationer.

DEN NYA SJUKDOMARNA OCH TEKNOKRATIN

Under tiden komma nya tidens sjukdomar i arbetsstress, utbrändhet, utmattningstillstånden och utmattningsdepressionerna. Orsaken kommer genom omgivningen med förslitningsskador nacke, armar och leder. Många är idag ”smärtpatienter” med långa rehabiliteringar.

 • 39 % som avslutar sitt arbetsliv i förtid lider av psykiska besvär
 • Stress kan utlösa psykisk sjukdom och besvär som fibromyalgi, depression och ångestsyndrom.
 • Varannan smärtpatient (54 % ) är deprimerad.
 • 72 % har rejäla sömnstörningar; de vaknar när de vänder sig, de sover oroligt, grubblar över framtiden. Allt kräver en lång behandling.
 • en forskare i ämnet är Jan Lidbeck, överläkare och chef för Smärtrehab vid Helsingborgs lasarett.

Alliansen har drivit tesen av ett överutnyttjandeproblem och fusk. Regler har skärps i i cynisk teknokrati. Smärtpatienten bemöts med är att hon/han själv framkallar symptomen bara för att slippa arbeta. En myt är att patienten när hon/han sjukskrivs, går in i en sjukroll som passiviserar och undergräver motivationen till att gå tillbaka till ett arbete. Eller den som är sjukskriven har dålig motivation och svag karaktär som utgör problemet.

Sjuka med grav ohälsa ska slussas i arbetslivet i tillknäppt arbetsmarknad pga av understimulerat näringsliv och åtstramning den offentliga sektorn. Ett moment 22..

NEDRUSTNINGEN, HUMANKAPTALISERING OCH PROFITEERING.

Nedrustning av välfärdssamhället, den nyliberal värdesynen om de sjuka och arbetslösa rationaliserat till ett individproblem istället för ett samhällsproblem. Ny etik håller på att göra människor till en råvara och kapitala att fritt brukas som en arbertskraft och till låg lön. Ett nytt samhälle håller på att växa fram ovan det traditionella i en internationalism. En slags andrahandsmarknad som profiteerar på vad andra skapar och livnär sig på andras bekostnad, nationell produktion och tillgångar.

Det här inlägget postades i Allianspoltik, Hälsa. Bokmärk permalänken.